Petras Vaivada. Skulptorius monumentalistas. Gimė 1906-06-29 Tauragėje. Mirė 1989-03-03. Palaidotas Vilniuje. 1928–1932 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, vėliau dirbo skulptorių V. Grybo ir Z. Zikaro dirbtuvėse. Tuo pačiu metu jis įsijungė į pažangių draugijų veiklą. 1945 m. dalyvavo kolektyviniame lietuvių skulptorių darbe kuriant Kaliningrado Pergalės paminklą. Sukūrė paminklą V. Mickevičiui-Kapsukui (1962 m., nugriautas 1990 m.).
1944–1956  m. P. Vaivada buvo LTSR dailininkų sąjungos atsakingas sekretorius. Jo sukurtos J. Uborevičiaus, J. Paleckio, T. Tilvyčio, J. Tallat-Kelpšos, P. Norkūno, K. Petrausko skulptūros pasižymi realizmu ir psichologine charakteristika.
 
Informacija atnaujinta 2006-08-18