Simonas Šūltė. Katalikų sociologas. Gimė 1875.01.08 Krakiuose (Mažeikių rajonas), mirė 1920.09.29 Palėvenėlėje (Kupiškio rajonas). 1907–1909 m. studijavo Leveno, 1905–1907 m. ir 1909–1911 m. – Fribūro universitetuose. Filosofijos (1911 m.) ir teologijos (1913 m.) mokslų daktaras. 1915 m. mokytojavo Panevėžio mokyklose. 1919–1920 m. kunigavo Palėvenėlėje. Bendradarbiavo „Draugijoje“, „Ganytojuje“, „Laisvėje“. Jo pažiūroms turėjo įtakos pozityvizmas, G. Hėgelio dialektika, marksizmo idėjos. Propagavo katalikiškojo socializmo, mokslų filosofijos, vadinamojo naujojo auklėjimo idėjas. Svarbiausi darbai: „Gamta ir žmogus“ (1919 m.), „Evoliucijos keliai ir revoliucijos dėsniai“ (1919 m.), „Savasties principas ir evoliucija“ (1920 m.), „Žmogaus ir piliečių teisių pareiškimas“ (1921 m.).
 
Tekstas parengtas pagal Alfonso Vaišvilos informaciją
 
Informacija atnaujinta 2007 08 06