<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  J 

Rasta asmenų: 293


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (253)   Bilevičius, Jonas  *–*  Valstybės veikėjas, Žemaičių didikas     >>
 
2 (1131)    Juodakis, Virgilijus  1934–*  Mokslininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
3 (1132)   Juodka, Benediktas  1943–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
4 (1133)    Juodkazis, Kęstutis (Jonas)  1939–*  Mokslininkas, Fizikas     >>
 
5 (1134)   Juodkazis, Vytautas  1928–*  Mokslininkas, Pedagogas, Geologas     >>
 
6 (1135)    Juozaitis, Kazimieras  1903–1947  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
7 (1136)   Juozapaitis, Jurgis  1942–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
8 (1137)    Juozapaitis, Vytautas  1936–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
9 (1138)   Jūras, Pranciškus (Mykolas)  1891–1980  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
10 (1139)    Jurašaitis, Aleksandras  1859–1915  Kultūros veikėjas, Fotomenininkas     >>
 
11 (1140)   Jurėla, Remigijus  1957–*  Architektas     >>
 
12 (1141)    Jurėnas, Algirdas  1919–*  Mokslininkas, Dvasininkas     >>
 
13 (1142)   Jurevičius, Jonas  1946–*  Mokslininkas     >>
 
14 (1143)    Jurevičius, Mečislovas  1927–1999  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
15 (1144)   Jurevičius, Vytautas  1931–2001  Karinis veikėjas     >>
 
16 (1145)    Jurgaitis, Algirdas  1941–*  Mokslininkas     >>
 
17 (1146)   Jurgaitis, Algirdas (Antanas)  1935–*  Gydytojas, Mokslininkas     >>
 
18 (1147)    Jurgaitis, Selvestras (Antanas)  1957–*  Karinis veikėjas     >>
 
19 (1148)   Jaskaudas, Jonas  1742–1797  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Kultūros veikėjas     >>
 
20 (1149)    Jurgelis, Jurgis  1942–*  Politikos veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
21 (1150)   Jurgutis, Vytautas  1930–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
22 (1151)    Jurgutis, Rafaelis (Vladas)  1885–1966  Politikos veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
23 (1152)   Jurkūnas (Jaras, Raganius), Aleksas (Valeras)  1924–1953  Gydytojas, Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
24 (1153)    Jurkus, Paulius  1916–2004  Rašytojas(poetas, prozininkas), Dailininkas     >>
 
25 (1154)   Juršys, Kazys  1897–1967  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
26 (1155)    Juška, Jonas  1815–1886  Kalbininkas     >>
 
27 (1156)   Juška, Antanas  1819–1880  Kalbininkas, Dvasininkas     >>
 
28 (1157)    Juška, Nerijus  1976–*  Karinis veikėjas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
29 (1158)   Juška, Romualdas  1942–*  Sportininkas     >>
 
30 (1159)    Juška, Vincas  1860–1939  Kultūros veikėjas     >>
 
31 (1160)   Juškaitis, Jonas  1933–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
32 (1161)    Juškevičius, Henrikas  1935–*  Inžinierius, Kultūros veikėjas     >>
 
33 (1162)   Juškevičius, Pranciškus  1942–*  Mokslininkas, Inžinierius     >>
 
34 (1163)    Juška, Antanas  1920–2003  Kraštotyrininkas, Pedagogas     >>
 
35 (1164)   Juzikėnas, Vytautas  1945–1984  Dailininkas     >>
 
36 (1165)    Juzumas, Antanas  1822–1871  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
37 (1166)   Juozapas, Juzumas  1825–*  Gydytojas, Karinis veikėjas     >>
 
38 (1167)    Juzumas, Tadas  1810–1851  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
39 (1168)   Juzumas, Vincentas  1819–1901  Dvasininkas,     >>
 
40 (1169)    Juzumas, Vladas  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
41 (1170)   Jakaitis, Kleopas  1924–*  Dvasininkas     >>
 
42 (1171)    Jurkus, Domas  1902–*  Mokslininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
43 (1172)   Jurkus, Juozas  1915–1954  Kalbininkas     >>
 
44 (1173)    Jurkus, Martynas  1879–1955  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
45 (1174)   Jurkus, Vaclovas  *–*  Sportininkas     >>
 
46 (1175)    Jurkus, Pranas  1927–*  Visuomenės veikėjas, Teisininkas     >>
 
47 (1176)   Juška, Jonas  1913–1994  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Visuomenės veikėjas     >>
 
48 (1177)    Jankus, Ambraziejus  1919–*  Literatas, Kultūros veikėjas     >>
 
49 (1178)   Jonušas, Kazys  1954–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
50 (1179)    Jonauskas, Stasys  1948–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
51 (1180)   Jokšas, Virginijus  1962–*  , Pedagogas     >>
 
52 (1181)    Jablonskytė (Jaskūnienė), Alina  1962–*  Kultūros veikėjas     >>
 
53 (1182)   Jablonskis, Ignas  1911–1991  Inžinierius, Kraštotyrininkas     >>
 
54 (1183)    Jasmontaitė, Irena  1929–1998  Pedagogas     >>
 
55 (1184)   Leknaitė (Jasmontienė), Aleksandra  *–*  Pedagogas     >>
 
56 (1185)    Jonynas, Boleslovas  *–*  Pedagogas     >>
 
57 (1186)   Jurgaitis, Antanas  1926–*  Dvasininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
58 (1187)    Jaugėla, Vytas  1938–*  Tautodailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
59 (1188)   Jonušienė, Regina  1926–*  Tautodailininkas     >>
 
60 (1189)    Jonušas, Justinas  1926–*  Tautodailininkas     >>
 
61 (1191)   Jablonskis, Algimantas  *–*  Mokslininkas     >>
 
62 (1192)    Jakinevičius, Rimantas  *–*  Inžinierius, Visuomenės veikėjas     >>
 
63 (1193)   Janikavičius (Jonikas), Antanas  1791–1850  Dvasininkas, Vertėjas     >>
 
64 (1194)    Jankauskaitė, Barbora  *–*  Tautodailininkas     >>
 
65 (1195)   Jankauskienė, Stasė  *–*  Tautodailininkas     >>
 
66 (1196)    Jarašiūnas, Emanuelis  *–*  Inžinierius     >>
 
67 (1197)   Jonauskienė, Adelė  *–*  Pedagogas     >>
 
68 (1198)    Jonkus, Antanas  *–*  Mokslininkas     >>
 
69 (1199)   Jurčys, Sigitas (Benediktas)  *–*  Dvasininkas     >>
 
70 (1200)    Jurgutis, Romas  *–*  Mokslininkas     >>
 
71 (1201)   Jurgutis, Rokas  1905–*  Pedagogas     >>
 
72 (1202)    Jurkšas, Juozapas  1936–*  Pedagogas     >>
 
73 (1203)   Jackus (Klementas), Antanas  1756–1823  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
74 (1204)    Janušytė, Liūnė (Liucija)  1909–1964  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
75 (1205)   Jonušis, Feliksas  1867–1920  Literatas, Gydytojas     >>
 
76 (1206)    Jankauskas, Gintaras  1952–*  Mokslininkas, Inžinierius     >>
 
77 (1207)   Jagminas, Jonas  1949–*  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
78 (1208)    Jagminas, Jonas  1949–*  Mokslininkas     >>
 
79 (1209)   Semionovas, Joanas  1910–1986  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
80 (1210)    Jankauskas, Donatas  1958–*  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
81 (1211)   Jablonskis, Konstantinas  1892–1960  , Mokslininkas     >>
 
82 (1212)    Jaunius, Kazimieras  1848–1908  Kalbininkas, Dvasininkas     >>
 
83 (1213)   Jonaitytė, Aldona  1928–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
84 (1214)    Jonaitytė, Aldona  1928–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
85 (1215)   Jonikas, Petras  1906–1996  Kalbininkas     >>
 
86 (1216)    Juška, Vytautas  1870–1896  Kalbininkas     >>
 
87 (1230)   Jakštaitė, Aldona  1933–*  Žemės ūkio specialistas     >>
 
88 (1231)    Jankauskas, Konstantinas  1870–1935      >>
 
89 (1232)   Januška, Albinas  1960–*  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
90 (1233)    Jasaitis, Antanas  1936–1999  Mokslininkas     >>
 
91 (1234)   Jasaitis, Juozas  1930–*  Literatūros tyrinėtojas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
92 (1235)    Jautakaitė, Gintarė  1958–*  Dainininkas     >>
 
93 (1236)   Jautakaitė, Salvinija  1962–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Dainininkas     >>
 
94 (1237)    Jokubauskaitė, Regina  1949–*  Kultūros veikėjas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
95 (1238)   Jorkas, Hansas  1759–1830  Karinis veikėjas     >>
 
96 (1239)    Jurkša, Ervinas  1935–*  Inžinierius     >>
 
97 (1292)   Jocius, Jonas  1912–1987  Mokslininkas, Gydytojas     >>
 
98 (1342)    Jakimavičius, Liudvikas  1959–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Literatūros tyrinėtojas     >>
 
99 (1343)   Jakavičius, Liudvikas  1871–1941  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Leidėjas     >>
 
100 (1344)    Jadziauskas, Antanas  *–*  Pedagogas, Sportininkas     >>
 
101 (1345)   Jaselskis (Bruno), Bronius  1924–*  Mokslininkas     >>
 
102 (1346)    Jarulaitis, Vincentas  1859–1939  Dvasininkas     >>
 
103 (1347)   Jasikevičius, Rapolas  1801–1879  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
104 (1349)    Jonikaitė, Zuzana  1902–1981  Mokslininkas     >>
 
105 (1350)   Jonušauskas, Antanas  *–*  Mokslininkas     >>
 
106 (1351)    Jonutis, Raimondas  1955–1996  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
107 (1352)   Jucevičius, Adomas (Liudvikas)  1813–1846  Dvasininkas,     >>
 
108 (1353)    Jucikas, Virginijus  1964–*  Fotomenininkas     >>
 
109 (1354)   Jucius, Juozas  1914–1992  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Pedagogas     >>
 
110 (1355)    Jucius, Juozas  1947–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
111 (1356)   Jucius, Jonas  1868–1952  Kultūros veikėjas     >>
 
112 (1357)    Jucys, Adolfas  1904–1974  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
113 (1358)   Juodagalvis, Leonas  1914–1991  Pedagogas     >>
 
114 (1359)    Jurkaitienė, Danutė  1934–*  Tautodailininkas     >>
 
115 (1360)   Jurkaitienė, Danutė  1934–*  Tautodailininkas     >>
 
116 (1361)    Jamielkovskis, Jonas  1576–1649  Dvasininkas, Pedagogas     >>
 
117 (1362)   Jančiauskis, Kipras  1805–1853  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Visuomenės veikėjas     >>
 
118 (1363)    Janzevskis, Kipras  1805–1853  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Visuomenės veikėjas     >>
 
119 (1364)   Jagminas, Kazimieras  1846–1910  Kultūros veikėjas     >>
 
120 (1365)    Janulis, Petras  1906–*  Architektas     >>
 
121 (1366)   Janulis, Jonas  1888–1973  Dailininkas     >>
 
122 (1413)    Jaskaudas, Jonas  1742–1797  Literatūros tyrinėtojas, Leidėjas     >>
 
123 (1414)   Jasienskis (Jasinskas), Julijonas  1874–1934  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
124 (1415)    Jocaitis, Viktoras  1895–1979  Vertėjas, Literatūros tyrinėtojas     >>
 
125 (1416)   Jagodynskis (Jagodynski), Stanislovas (Serafinas, Stanistaw)  1590–1642  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
126 (1417)    Juškevičius, Mikalojus  1644–1709  Kultūros veikėjas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
127 (1418)   Jomantas (Jamantouitz, Jamundus), Augustinas  1525–1576  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
128 (1419)    Jomantas (Jamontt), Jonas  *–*  Dvasininkas     >>
 
129 (1420)   Jakševičiūtė (Venclauskienė), Stasė  1874–1958  Vertėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
130 (1421)    Janauskas, Zigmas  1906–1977  Pedagogas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
131 (1422)   Janavičius, Vincas (Jurgis)  1926–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
132 (1423)    Jankauskas (Jankus), Lionginas  1912–1968  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
133 (1424)   Jankauskas, Kazys (Algirdas)  1946–*  Mokslininkas     >>
 
134 (1425)    Jankauskas, Kazys  1906–1996  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
135 (1426)   Jankauskas, Juozas  1955–*  Tautodailininkas, Literatas     >>
 
136 (1427)    Jankauskas, Antanas  1955–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
137 (1428)   Jankauskas (Duonis), Donatas  1968–*  Dailininkas     >>
 
138 (1429)    Jankauskas, Juozas  1900–1967  Karinis veikėjas, Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
139 (1430)   Jankauskas, Bronislovas  1936–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
140 (1431)    Jankauskas, Gintautas  1953–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
141 (1432)   Jankevičiūtė, Rožė  1925–*  Vertėjas     >>
 
142 (1433)    Janulaitis, Augustinas  1878–1950  , Literatūros tyrinėtojas     >>
 
143 (1434)   Jasiukaitytė  1948–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Politikos veikėjas     >>
 
144 (1436)    Jovaišaitė, Janina  1929–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
145 (1437)   Jovaišas, Albinas  1931–*  Literatūros tyrinėtojas, Mokslininkas     >>
 
146 (1438)    Jovaišienė, Vida  1943–*  Dailininkas     >>
 
147 (1439)   Jovaiša, Leonas  1421–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
148 (1441)    Jankauskytė, Angelė  1952–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
149 (1442)   Jonikas, Leonas  1891–1969  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
150 (1443)    Jonikas, Vincas  1918–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
151 (1444)   Jonikas, Vincas  1957–*  Visuomenės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
152 (1445)    Jūragis, Almis (Juozas)  1917–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
153 (1446)   Lukoševičiūtė (Jurgelevičienė, Poisson), Marija (Mari)  1948–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
154 (1448)    Jocys, Jonas  1929–*  Dainininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
155 (1449)   Juozapavičius, Antanas  1872–*  Dvasininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
156 (1451)    Jukonienė, Petronėlė  1928–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
157 (1452)   Jakutytė, Rima  1950–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
158 (1453)    Januitis, Jonas  1925–2003  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Kultūros veikėjas     >>
 
159 (1454)   Juchnevičius, Eduardas  1941–*  Dailininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
160 (1455)    Jocys, Alfonsas  1946–1996  Rašytojas(poetas, prozininkas), Visuomenės veikėjas     >>
 
161 (1456)   Jacevičius, Anupras  1800–1836  Karinis veikėjas, Visuomenės veikėjas     >>
 
162 (1457)    Jagminas, Juozas  1886–*  Dailininkas     >>
 
163 (1458)   Jasenauskas, Albinas  1886–1973  Vargonininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
164 (1459)    Jokubauskas, Aleksandras  1874–*  Verslininkas     >>
 
165 (1462)   Jonušas, Alfredas (Algirdas)  1940–*  Muziejininkas, Dailininkas     >>
 
166 (1463)    Jonušas, Justinas  1938–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
167 (1464)   Jonušas, Bronius  1899–1976  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
168 (1465)    Jonušas, Antanas  1940–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
169 (1466)   Jonušas, Eduardas  1932–*  Dailininkas, Skulptorius     >>
 
170 (1467)    Jonušas, Jonas  1973–*  Dainininkas     >>
 
171 (1468)   Jonutis, Zeferinas  1935–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
172 (1469)    Jonušas, Antanas  1911–1978  Kraštotyrininkas     >>
 
173 (1470)   Jonušas, Zenonas  1917–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
174 (1487)    Jukna, Zigmas (Pranciškus)  1935–1980  Sportininkas     >>
 
175 (1488)   Jukna, Stepas  1910–1977  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Kultūros veikėjas     >>
 
176 (1489)    Juknius, Jonas  *–*  Lakūnas     >>
 
177 (1490)   Juknevičius, Jonas  1618–1687  Dvasininkas     >>
 
178 (1491)    Juknevičius, Romualdas  1906–1963  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
179 (1492)   Juodaitis, Justinas,
Juozapas 
1899–*  Dvasininkas, Pedagogas     >>
 
180 (1493)    Jablonskis, Osvaldas  1944–*  Dailininkas     >>
 
181 (1494)   Jacėnaitė, Genovaitė  1933–*  Dailininkas, Pedagogas     >>
 
182 (1495)    Jagėla, Juozas  1895–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
183 (1496)   Jankauskaitė, Teresė  1949–*  Dailininkas, Keramikė     >>
 
184 (1497)    Jankus, Adolfas  1924–*  Dailininkas     >>
 
185 (1498)   Jankus, Martinas  1970–*  Dailininkas     >>
 
186 (1499)    Jankus, Linas (Julijonas)  1946–*  Dailininkas     >>
 
187 (1500)   Jankus, Jurgis  1906–2002  Rašytojas(poetas, prozininkas), Pedagogas     >>
 
188 (1501)    Janulevičiūtė, Zinaida (Jadvyga)  1926–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Kultūros veikėjas     >>
 
189 (1502)   Janulionis, Vytautas  1958–*  Dailininkas     >>
 
190 (1503)    Janušaitis, Zigmas  1926–2003  Tautodailininkas, Dailininkas     >>
 
191 (1504)   Jasenauskis, Albinas  1886–1973  Vargonininkas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
192 (1505)    Jasiūnaitė (Beržienė), Genė  1925–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
193 (1506)   Jautakienė, Nijolė  1935–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
194 (1507)    Jautokaitė, Regina  1933–*  Dailininkas     >>
 
195 (1508)   Joakimas, Antanas  1894–1964  Architektas     >>
 
196 (1509)    Jonutis, Anicetas  1935–*  Dailininkas, Visuomenės veikėjas, Tekstilininkas     >>
 
197 (1510)   Jonutis, Žilvinas  1968–*  Dailininkas, Tekstilininkas     >>
 
198 (1511)    Jokilaitytė, Lina  1971–*  Dailininkas, Keramikas     >>
 
199 (1512)   Jokubauskaitė, Regina  1949–*  Kultūros veikėjas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
200 (1515)    Jonutytė, Jūratė  1973–*  Dailininkas, Tapytoja     >>
 
201 (1516)   Jucys, Jonas  1929–*  Dainininkas     >>
 
202 (1517)    Jucys, Valerijonas  1930–*  Dailininkas     >>
 
203 (1518)   Juozauskaitė (Visockienė), Audronė  1972–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
204 (1519)    Juraška, Vytautas (Pijus)  1931–*  Mokslininkas, Tautodailininkas     >>
 
205 (1521)   Juškus, Stasys  1936–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
206 (1522)    Juzeliūnas, Julius  1916–2001  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
207 (1523)   Jablonskis, Juozas  1911–1941  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
208 (1524)    Jablonskis, Tadas  1977–*  Karinis veikėjas     >>
 
209 (1525)   Jackevičienė, Bronė  1930–*  Pedagogas     >>
 
210 (1526)    Jackevičiūtė, Galina  1911–1989  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Kultūros veikėjas     >>
 
211 (1527)   Jagelavičius, Tadas  1931–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
212 (1528)    Jagelavičiūtė (Baltutienė), Violeta  1971–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
213 (1529)   Jakubauskas, Sigitas  1956–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
214 (1530)    Jakutis, Stanislovas  1921–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
215 (1531)   Jakštas, Jonas  1897–1941  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
216 (1532)    Jančevskis, Edvardas  1846–1919  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas, Sodininkas     >>
 
217 (1533)   Jančiauskas, Kipras  1805–1853  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
218 (1534)    Janonis, Julius  1896–1917  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
219 (1535)   Jarulis, Adolfas  1941–*  Dainininkas     >>
 
220 (1536)    Jasaitytė, Justina  1911–1986  Dainininkas     >>
 
221 (1537)   Jasevičius, Anupras  1809–1899  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
222 (1538)    Jautakas, Stasys  1906–1975  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
223 (1539)   Jazbutis, Gediminas  1968–*  Dvasininkas     >>
 
224 (1540)    Jocienė, Danguolė  1949–*  Tautodailininkas, Odininkė     >>
 
225 (1541)   Jogaila  1351–1434  Didikas (bajoras, kunigaikštis), Valstybės veikėjas     >>
 
226 (1543)    Jomantas, Alfredas  1961–*  Kultūros veikėjas     >>
 
227 (1544)   Jozanaitis, Aleksandras  1898–1985  Visuomenės veikėjas     >>
 
228 (1545)    Jucaitis, Pranas  1896–1986  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
229 (1546)   Jucevičius, Robertas  1950–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
230 (1547)    Jundzilas, Stanislovas (Bonifacas)  1761–1847  Mokslininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
231 (1548)   Juras, Pranciškus (Mykolas)  1891–1980  Visuomenės veikėjas, Dvasininkas     >>
 
232 (1549)    Jurevičius, Jonas  1946–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
233 (1550)   Jurevičius, Stasys  1876–1942  Pedagogas, Vaistininkas     >>
 
234 (1551)    Jurgelys, Mečys  1891–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
235 (1552)   Jurgilas, Vaidas  1968–*  Sportininkas     >>
 
236 (1553)    Jurgaitis, Enrikas  1912–*  Dailininkas, Valstybės veikėjas     >>
 
237 (1554)   Jonušas, Antanas  1923–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
238 (1555)    Jucevičius, Feliksas  1924–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
239 (1556)   Jurgutis, Kostas  1896–*  Visuomenės veikėjas, Fotomenininkas     >>
 
240 (1557)    Janušienė (Buivydienė), Sofija  *–1965  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
241 (1558)   Janušaitis, Petras,
Aloyzas 
1901–1974  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
242 (1559)    Januškis, Jonas  1900–1963  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Politikos veikėjas     >>
 
243 (1560)   Jašinskas, Pranas  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
244 (1561)    Jazdauskis, Juozas  *–*  Politikos veikėjas     >>
 
245 (1562)   Jocas, Stanislovas (Leonas)  1899–*  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
246 (1563)    Jokšas, Mykolas  1923–1946  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
247 (1564)   Jokūbauskas (Jakubauskas), Juozas  1871–*  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
248 (1565)    Jonikavičius, Antanas  *–*  Dvasininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
249 (1566)   Jonušas, Stasys  *–1971  Kultūros veikėjas, Verslininkas     >>
 
250 (1567)    Joselevičius (Juzelevičius, Joselewicz), Berekas (Berėk)  1764–1809  Karinis veikėjas     >>
 
251 (1568)   Jozefis (Jozephi), Karlas (Frydrichas, Vilhelmas)  *–1926  Dvasininkas     >>
 
252 (1569)    Jundulas, Jonas  *–1920  Karinis veikėjas     >>
 
253 (1570)   Juodikis, Stasys  *–*  Pedagogas, Visuomenės veikėjas     >>
 
254 (1571)    Juodvalkis, Petras  *–1919  Karinis veikėjas     >>
 
255 (1572)   Juozapaitis, Vincas (Juvenalis)  1879–1918  Dvasininkas     >>
 
256 (1573)    Juras, Mykolas (Pranciškus)  1891–1980  Dvasininkas     >>
 
257 (1574)   Jurevičius, Vladimiras  *–*  Dvasininkas     >>
 
258 (1575)    Jurgutis, Jonas  *–1920  Karinis veikėjas     >>
 
259 (1656)   Jonuška, Alfredas  1965–*  Visuomenės veikėjas, Verslininkas     >>
 
260 (1674)    Joniškytė (Gumuliauskienė), Aušrinė  1957–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
261 (1729)   Janauskas, Edmundas  1939–*  Sportininkas     >>
 
262 (1745)    Joniškytė (Gumuliauskienė), Aušrinė  1957–*  Mokslininkas     >>
 
263 (1750)   Jablonskis, Jonas  1932–*  Mokslininkas     >>
 
264 (1751)    Jakutis, Raimundas  1958–*  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
265 (1752)   Janavičius, Marcijonas  1955–1929  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
266 (1754)    Jelinskas, Arūnas  1959–*  Architektas     >>
 
267 (1756)   Jokubauskienė, Dalia  1961–*  Pedagogas     >>
 
268 (1767)    Jurešienė, Valė  1945–*  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
269 (1770)   Juzeliūnas, Eimutis  1958–*  Mokslininkas     >>
 
270 (1806)    Jakovlevas (Mateckis.), Konstantinas  1929–*  Mokslininkas, Architektas     >>
 
271 (1807)   Jakovlevas (Mateckis), Mykolas  1890–1978  Visuomenės veikėjas, Valstybės veikėjas     >>
 
272 (1870)    Jankauskaitė (Ališauskienė), Stefanija  1956–*  Pedagogas     >>
 
273 (2169)   Juknelienė, Vida  1949–*  Tautodailininkas     >>
 
274 (2179)    Jurkuvienė, Jūratė  *–*  Pedagogas     >>
 
275 (2226)   Jašinskas, Jurgis  1907–1990  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
276 (2265)    Judelis, Markas  1897–1975  Pedagogas, Kalbininkas     >>
 
277 (2299)   Jakševičiūtė (Venslauskienė), Stanislava  1874–1958  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas), Kultūros veikėjas     >>
 
278 (2337)    Jablonskis, Jonas  *–*  Kalbininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
279 (2338)   Jacevičius, Anupras  1800–1836  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
280 (2342)    Juodpusis, Vaclovas  1938–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Visuomenės veikėjas     >>
 
281 (2365)   Jašinskas, Jurgis  1907–1990  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
282 (2380)    Juodpusis, Vaclovas  1938–*  Muzikologė     >>
 
283 (2386)   Jakševičiūtė (Venslauskienė), Stanislava  1874–1958      >>
 
284 (2388)    Juškytė, Teofilė (Jadvyga)  1869–1948  Tautodailininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
285 (2390)   Janulaitis, Augustinas  1878–1950  Visuomenės veikėjas, Kultūros veikėjas     >>
 
286 (2400)    Jokubauskas, Kazys  1925–*  Dainininkas     >>
 
287 (2454)   Januėkevičius (Jan), Jonas (Janusckiewicz)  *–*  Dvasininkas     >>
 
288 (2456)    Januševičius (Januszewicz), Vaitiekus (Woyciech)  *–*  Dvasininkas     >>
 
289 (2470)   Juškevičius, Felicijonas  *–1899  Dvasininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
290 (2490)    Kučinskas, Augustinas  1806–*  Dvasininkas     >>
 
291 (2492)   Jasenskis (Jasieniskis, Jašinskas), Julijonas  1875–1934  Dvasininkas, Vertėjas     >>
 
292 (2503)    Juknevičius, Juozapas  1906–1982  Dvasininkas     >>
 
293 (2514)   Jurgutis, Jonas  1922–1975  Dvasininkas     >>