<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  S 

Rasta asmenų: 102


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (138)   Songailaitė (Balčikonienė), Regina  1922–*  Dailininkas, Scenografė     >>
 
2 (655)    Sakalauskas, Domininkas  1895–1960  Vertėjas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
3 (715)   Dvarionienė (Smilgaitė), Aldona  1907–1982  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
4 (809)    Steponas, Gailiušis,
Jurgis 
1912–2002  Dvasininkas     >>
 
5 (934)   Sopaitytė (Grinaveckienė), Elena  1828–*  Kalbininkas, Mokslininkas     >>
 
6 (1190)    Striaupa, Kazys  1932–*  Tautodailininkas     >>
 
7 (1289)   Saldukaitė (Rimkienė), Aldona  1931–*  Tautodailininkas     >>
 
8 (1301)    Saldukaitė (Rimkienė), Aldona  1931–*      >>
 
9 (1305)   Savickis, Pranas  1928–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
10 (1306)    Siparis, Juozas  1894–1970  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
11 (1307)   Skarbalius, Antanas  1949–*  Sportininkas     >>
 
12 (1308)    Skrodenis, Aleksandras  1934–*  Mokslininkas, Inžinierius     >>
 
13 (1309)   Skrodenis, Stasys  1938–*  Kraštotyrininkas     >>
 
14 (1310)    Slaviūnas, Zenonas  1907–1973  Kraštotyrininkas, Mokslininkas     >>
 
15 (1311)   Spuduklis, Jonas  1860–1920  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
16 (1312)    Stancevičius, Antanas  1920–*  Mokslininkas     >>
 
17 (1313)   Stankutė (Ramanauskienė), Jadvyga  1920–1995  Kultūros veikėjas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
18 (1314)    Stankutė (Variakojienė), Vladislava  1926–*  Kultūros veikėjas, Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
19 (1315)   Steponaitis, Alfonsas  1923–1987  Pedagogas     >>
 
20 (1316)    Stonys, Juozas  1928–*  Mokslininkas, Literatūros tyrinėtojas     >>
 
21 (1317)   Strolia, Juozas  1897–1969  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas),     >>
 
22 (1318)    Strolia, Faustas  1931–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Vargonininkas     >>
 
23 (1319)   Surgailienė, Aspazija  1928–*  Dailininkas, Grafikė     >>
 
24 (1348)    Saukaitė (Jokužienė), Adelė  1925–1999  Mokslininkas     >>
 
25 (1435)   Sadauskas, Danielius  1940–*  Dainininkas, Kultūros veikėjas     >>
 
26 (1514)    Smilgevičiūtė (Jokubauskienė), Irena  1928–*  Dailininkas, Tapytoja     >>
 
27 (1602)   Sausaitytė (Karaliūnienė), Valdonė  *–*  Pedagogas, Tautodailininkas     >>
 
28 (1649)    Strakšys, Adolfas  1937–*  Rašytojas(poetas, prozininkas), Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
29 (1659)   Stugienė, Alma  1960–*  Tautodailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
30 (1660)    Simonaitis, Alvydas  *–*  Sportininkas, Verslininkas     >>
 
31 (1671)   Stonys, Arvydas  1965–*  Kultūros veikėjas     >>
 
32 (1701)    Slezevičius, Mykolas  1822–*  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
33 (1703)   Stanišauskis, Jokūbas  *–1943  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
34 (1704)    Staugaitis, Justinas  1866–1943  Dvasininkas, Valstybės veikėjas     >>
 
35 (1705)   Stulginskis, Aleksandras  1885–*  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
36 (1712)    Stulgys, Rimantas  1942–*  Inžinierius     >>
 
37 (1837)   Stuopelis, Rimantas  1954–*  Architektas     >>
 
38 (1851)    Sekreckis, Antanas  1951–*      >>
 
39 (1852)   Sidaravičius, Jonas  1937–2002  Menotyrininkė     >>
 
40 (1856)    Simavičius, Petras  *–*  Gydytojas     >>
 
41 (1857)   Skarbalius, Juozas  1930–1991  Valstybės veikėjas     >>
 
42 (1858)    Skirius, Juozas  1957–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
43 (1859)   Stulpinas, Pranciškus  1933–*  Pedagogas     >>
 
44 (1860)    Smilgys, Hubertas  1948–*  Kultūros veikėjas, Visuomenės veikėjas     >>
 
45 (1861)   Sobutienė, Zita  *–*  Tautodailininkas     >>
 
46 (1862)    Sobuta, Juozas  *–*  Tautodailininkas     >>
 
47 (1863)   Sokolovas, Jonas  1892–1966  Pedagogas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
48 (1864)    Spudulis, Vaclovas  1939–*  Inžinierius     >>
 
49 (1867)   Stankus, Aleksandras  1929–2005  Tautodailininkas     >>
 
50 (1868)    Stašaitis, Povilas  1927–2002  Rašytojas(poetas, prozininkas), Valstybės veikėjas     >>
 
51 (1869)   Stašaitis, Sigitas  1963–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas, Pedagogas     >>
 
52 (1872)    Steponavičius, Aleksas (Feliksas)  1949–*  Tautodailininkas, Visuomenės veikėjas     >>
 
53 (1873)   Steponavičius, Vytautas  *–*  Visuomenės veikėjas, Sportininkas     >>
 
54 (1874)    Stogis, Povilas  1890–*  Dainininkas     >>
 
55 (1875)   Strikaitis, Linas  1964–*  Inžinierius     >>
 
56 (1876)    Sutkus, Robertas  1953–*  Sportininkas     >>
 
57 (1929)   Samulionis, Algis  1936–1994  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
58 (1958)    Sausaitytė (Karaliūnienė), Valdonė  1957–*  Dailininkas     >>
 
59 (2023)   Stasiulevičius, Aloyzas  1931–*  Dailininkas     >>
 
60 (2237)    Spudulis, Jonas  1860–1920  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
61 (2262)   Staniulis, Tomas  1976–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
62 (2266)    Skučaitė, Ramutė  1931–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
63 (2270)   Stančienė, Dalia (Marija)  1948–*  Mokslininkas, Pedagogas     >>
 
64 (2293)    Sposmanytė, Meilė  1969–*  Dailininkas     >>
 
65 (2309)   Skipitis, Rapolas  1887–1976  Teisininkas, Politikos veikėjas     >>
 
66 (2315)    Sendrauskas, Adas  *–*  Verslininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
67 (2321)   Steponavičius, Konstantinas  *–1870  Dvasininkas     >>
 
68 (2328)    Striukis, Antanas  1932–*  Dvasininkas     >>
 
69 (2329)   Serapinas, Liudas  1923–*  Dvasininkas     >>
 
70 (2330)    Starkutis, Romas  1982–*  Dvasininkas     >>
 
71 (2341)   Strolia, Vytautas  1928–2007  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Visuomenės veikėjas     >>
 
72 (2344)    Smetona, Antanas  *–*  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
73 (2350)   Stonys, Benediktas,
Povilo 
1937–2005  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Pedagogas     >>
 
74 (2376)    Spudulis, Jonas  1860–1920  Mokslininkas, Kalbininkas     >>
 
75 (2381)   Stropia, Vytautas  1928–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas), Kultūros veikėjas     >>
 
76 (2433)    Sebeckas, Antanas  1945–*  Žemės ūkio specialistas, Inžinierius     >>
 
77 (2434)   Sendrauskas, Adas  *–*  Verslininkas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
78 (2435)    Simpsonas, J. Y  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
79 (2436)   Steponavičius, Konstantinas  1826–1870  Dvasininkas     >>
 
80 (2468)    Steponavičius, Konstantinas  1826–1870  Dvasininkas     >>
 
81 (2507)   Statkus, Eduardas  1908–*  Dvasininkas     >>
 
82 (2519)    Skirmontas, Jonas  1908–1975  Dvasininkas     >>
 
83 (2521)   Striukis, Antanas  1932–*  Dvasininkas     >>
 
84 (2523)    Sidabras, Juozapas  1938–1974  Dvasininkas     >>
 
85 (2536)   Serapinas, Liudas  1923–*  Dvasininkas     >>
 
86 (3198)    Savickis, Julius  1904–1977  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
87 (3199)   Savickis, Antanas  1782–1836  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
88 (3200)    Serafinas, Pranciškus  1871–1920  Literatas     >>
 
89 (3201)   Skrodenis, Stasys  1938–*  Vertėjas     >>
 
90 (3202)    Stanišauskas, Juozas  1899–1978  Rašytojas(poetas, prozininkas), Vertėjas     >>
 
91 (3203)   Stanskis, Pranciškus  1815–1905  Dvasininkas, Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
92 (3204)    Sugintas, Antanas  1890–*  Politikos veikėjas, Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
93 (3206)   Saukienė, Rūta  1929–*  Vertėjas     >>
 
94 (3207)    Simonavičiūtė, Alma  1952–*  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
95 (3208)   Skutulas, Petras  1958–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
96 (3209)    Stasiulis, Juozas  1895–1974  Rašytojas(poetas, prozininkas)     >>
 
97 (3210)   Strakšys, Adolfas  1937–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
98 (3236)    Sleževičius, Mykolas  1882–1939  Valstybės veikėjas, Politikos veikėjas     >>
 
99 (3281)   Strolia, Faustas  1931–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
100 (3298)    Strolia, Juozas  1897–1969  Pedagogas, Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
101 (3344)   Starienė, Larisa  1948–*  Sportininkas, Krepšininkė     >>
 
102 (3536)    Spudulis, Jonas  1860–1920  Mokslininkas, Kalbininkas     >>