Joanas Semionovas.  Gimė 1910 m. Lietuvoje. Pravoslavų bažnyčios mokslus baigė Kaune. Ordinuotas 1934-09-20 metropilito Eleuferijaus. 1937 m. paskirtas kunigu į Tauragės pravoslavų bažnyčią. Tauragėje ganė mitrą ir pirminį vyskupo titulą: mitroforinio protoijerėjaus. J. Semionovas buvo uolus bažnyčios tarnas, rūpestingas tėvas, nuoširdus patarėjas, palaikė gerus kontaktus su kitomis konfesijomis, siekė bažnyčių vienybės – ekumenijos. Su katalikų ir evangelikų bažnyčių vadovais Tauragėje J. Beinoriu, J. Kalvanu buvo pirmieji ekumenistai Lietuvoje. J. Semionovas mirė 1986-09-06 (žuvo autoavarijoje netoli namų). Palaidotas prie Tauragės pravoslavų bažnyčios.
 
Informacija atnaujinta 2006-08-18