Juozas Skirius. Mokslininkas, pedagogas. Gimė 1957 m. gegužės 9 d. Gruzdžių miestelyje (Šiaulių r.). 1966 m. jis su tėvais persikėlė gyventi į Kuršėnus, kur 1975 m. baigė Kuršėnų 1-ąją vidurinę mokyklą. 1975–1979 m. studijavo istoriją Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame institute (dabar – Vilniaus pedagoginis universitetas). 1978 m. apdovanotas medaliu už geriausią Lietuvoje studentų mokslinį darbą. 1978 m. pradėjo dirbti laborantu Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedroje ir ruošėsi moksliniam-pedagoginiam darbui fakultete. 1986–1987 m. buvo metinėje aspirantūroje Istorijos institute prie Mokslų akademijos. 1988 m. apgynė istorijos mokslų kandidato (dabar humanitarinių mokslų daktaras) disertaciją tema „Lietuvos ir JAV politiniai-diplomatiniai, ekonominiai santykiai 1919–1929m.“  (vadovė habil. m. dr. Regina Žepkaitė). Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius (nuo 2003 m.), Visuotinės istorijos katedros vedėjas (nuo 1991 m.), Lietuvos teisės universiteto Teisės istorijos katedros docentas (nuo 1998 m.). Istorijos fakulteto studentams dėstė Istorijos mokymo metodikos, Azijos ir Afrikos šalių istorijos, Anglijos kultūros istorijos kursus. Dėsto Istorijos studijų įvadą, Naujausiųjų laikų istoriją, Totalitarinių rėžimų Europoje XX a. I p. ir Socialistinio judėjimo XX a. I p. kursus. Lietuvos teisės universiteto studentams dėsto Lietuvos teisės istorijos kursą. Vadovauja studentų bakalauro ir magistro darbams. Paskaitas skaito ir istorijos mokytojams bei visuomenei. Yra Vilniaus pedagoginio universiteto Atestacinės komisijos prie Senato nary, šio universiteto Istorijos fakulteto Tarybos pirmininko pavaduotojas (nuo 2002 m.), mokslinio žurnalo „Istorija“ redkolegijos narys; Vytauto Didžiojo universiteto ir Istorijos instituto Humanitarinės doktorantūros komiteto narys (nuo 2002 m.), Lietuvos istorijos draugijos narys (nuo 1988 m.). 1992–1995 m. buvo Lietuvos Respublikos Istorijos mokytojų kvalifikacijos komisijos pirmininkas.
Mokslinių tyrinėjimų sritys: Lietuvos užsienio politikos problemos; tarptautiniai santykiai 1918–1945m.; lietuvių išeivijos politinė veikla 1905–1919 ir 1939–1948 m.
Kaip autorius, bendraautorius ir sudarytojas paskelbė dešimt monografijų, mokymo knygų bei dokumentų rinkinių, apie du šimtus mokslinių ir publicistinių straipsnių bei konferencijos pranešimų. Yra kelių straipsnių apie tarpukario Kuršėnus autorius. Stažavosi Lenkijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir JAV.
Žmona Virgina (g. 1963 m.) – maisto prekių žinovė. Dirba Vilniaus miesto savivaldybėje.
Vaikai: Juozas (g. 1987 m.) ir Linas (g. 1992 m.).
Laisvalaikiu mėgsta skaityti knygas, keliauti, žvejoti.
Jaunystėje buvo geras sportininkas. Dar ir dabar yra nepagerinti J. Skiriaus pasiekti 1974 m. Kuršėnų pirmosios vidurinės mokyklos ir Šiaulių rajono rekordai šuolio į tolį (6,50 metro) ir trišuolio (14,30 metro) rungtyse.
 
Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą knygoje „Kuršėnų enciklopedija“ (Vilnius, 2005). P. 228-229
 
Informacija atnaujinta 2006-10-10