Juozapas Miklovas. Palangos miesto Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas, dekanas ir Telšių katedros kapitulos kanauninkas, Telšių vyskupijos tribunolo narys. Gimė 1919 m. gegužės 25 d. Mirė 1991 m. liepos 18 d. Palaidotas Palangos bažnyčios šventoriuje. Gimė Kretingos apskrities Budrių parapijos Abakų kaime (netoli Kartenos). Šeimoje buvo tryliktas vaikas (iš septyniolikos vaikų).  Mama – Malvina, tėvelis – Jonas. Mokėsi Telšių, Vilniaus, Kauno kunigų seminarijose. Teologines studijas užbaigė 1947 m. ir tų pačių metų gegužės 4 d. buvo įšventintas į kunigus. Dirbo Luokėje, Švėkšnoje, Telšiuose, Varniuose, Mažeikiuose. Ilgą laiką dirbo Palangoje. Palanga, anot jo paties, jam buvo tapusi sava, brangi.
 
Informacija atnaujinta 2007 m. gegužės 17 d.