Vincas Urbutis. Lietuvių kalbininkas, habil. mokslų daktaras (1971 m.Gimė 1929 m. vasario 26 d. Petraičiuose (Mažeikių r.). 1951 m. baigęs Vilniaus universitetą, iki 1954 m. buvo jo aspirantas, 1954–1994 m. šiame universitete dėstė, profesorius (1974 m.)Pagrindinės V. Urbučio tyrimų kryptys – žodžių daryba ir etimologija. Ypač daug tyrė daiktavardžių darybą: parašė studiją apie sudurtinių daiktavardžių darybą („Dabartinė lietuvių kalba“, 1961 m.), straipsnį apie dabartinės lietuvių kalbos galūninės darybos daiktavardžius (Klb. 3, 1961 m.). Akademinės „Lietuvių kalbos gramatikos“ t. 1 (1965 m.) parašė skyrių „Daiktavardžių daryba“; už šį veikalą 1977 m. jam su kitais paskirta Lietuvos valstybinė premija. Šios srities tyrimus apibendrino monografijoje „Žodžių darybos teorija“ (1978 m.). Labai vertingi V. Urbučio straipsniai iš etimologijos: juose pateikiama naujų, gerai argumentuotų baltų kalbų žodžių kilmės aiškinimų. Svarbiausi ankstesnieji A etimologiniai tyrimai paskelbti knygoje „Baltų etimologijos etiudai“ (1981 m.), vėlesnieji – žurnale „Baltistica“ 17(1), 1981 m.; 18(1), 1982 m.; 25(1), 1989 m.; 29(1), 1994 m.; 30(2), 1995 m.; 31(2), 1996 m. ir kt. Parašė apibendrinamojo pobūdžio darbą „Dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai“ (BU. 5(1–2), 1969 m.). Paskelbė straipsnį apie tyrinėtojų nepastebėtus Martyno Mažvydo slavizmus (Klb. 4, 1962 m.). Suklasifikavo senuosius lietuvių kalbos slavizmus (BU. 27(1), 1991 m.; 28(1), 1993 m.). Tyrė lietuvių ir latvių leksikografijos istoriją: parašė studiją „Senieji latvių kalbos žodynai“ (LKK 6, 1963 m.), straipsnių apie Konstantino Sirvydo žodyną (BU. 3(2), 1967 m.), rankraštinį Kristijono Gotlibo Milkaus žodyno perdirbinį (BU. 22(1), 1986 m.), vadinamojo klaipėdiškių žodyno leksikografinius šaltinius (BU. 23(1), 1987 m.). Naudodamasis JAV kalbininko Morriso Swadesho glotochronologijos metodu A pamėgino apskaičiuoti, kada atsiskyrė lietuvių ir latvių kalbos (Klb. 4, 1962 m.); apskaičiavimo rezultatai (maždaug prieš 1300 metų) sutampa su Kazimiero Būgos datavimu. Rašo kalbos kultūros, terminologijos, bibliografijos klausimais. Paskelbė daug lingvistikos darbų recenzijų. Žurnalo „Baltistica“ redaktoriaus pavaduotojas.
Literatūra: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 2, Vilnius, 1982, p. 73–75.
 
Tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą „Lietuvių kalbos enciklopedijoje“ (Vilnius, 1999, red. Vytautas Ambrasas)
Informacija atnaujinta 2007 07 23