Ona Galdikaitė, slapyvardis Vynmedžio šakelė. Sesuo Augustina Marija OSFr. Vienuolė, pranciškonių vienuolyno Padvariuose steigėja, poetė, dailininko Adomo Galdiko sesuo. Gimė 1898 m. rugsėjo 17 d. Giršinų kaime, Mosėdžio parapijoje (Skuodo r.). 1920–1921 m. studijavo Munsterio (Vokietija) universitete teologiją, filosofiją, pedagogiką. 1922 m. įstojo į Krikščioniškos meilės ir atgailos pranciškonių vienuolyną Nonnenwerthe (Vokietija). Vienuolės vardas – sesuo Marija Augustina. Bandė įstoti į Kretingoje steigiamą tretininkių vienuoliją, tačiau jos įkurti nepavykus 1925 m. pradžioje gyventi ir mokytis grįžo į Nonenvertą. Dėdė arkivyskupas P. Karevičius 1928 m. pakvietė ją įkurti vienuoliją Lietuvoje. 1928 m. pabaigoje išvyko iš Nonenverto. 1929 m. balandžio mėnesį persikėlė į Placidos Paulikauskaitės padovanotą ūkį Padvariuose (Kretingos rajonas), kuriame įsteigė seserų pranciškonių Dieviškosios Jėzaus Širdies kongregaciją. 1930 m. balandžio 11 d. Kaune padarė amžinuosius įžadus ir buvo paskirta vienuolyno vyresniąja. Vienuolyną iš pradžių sudarė sena žemaitiška sodyba, kurioje stovėjo 5 trobesiai šiaudiniais stogais ir bitynas. 1929 m. buvo pašventinta laikina koplyčia, 1930 m. atidarytas noviciatas, 1932 m. baigtas statyti didelis vienuolyno pastatas su pagalbinėmis patalpomis. Čia veikė bažnytinių drabužių siuvykla, vaikų darželis ir katechizacijos mokykla. Vienuolynas perėmė globoti netoli Palangos buvusią vaikų prieglaudą.
1935 m. O. Galdikaitė įkūrė vienuolyną Kaune, kuriame veikė pirmieji Lietuvoje uždarų rekolekcijų namai ir vaikų darželis pagal M. Montessori auklėjimo sistemą.
1949 m. O. Galdikaitė buvo suimta, kalinta Kaune, Kretingoje, Vilniuje. 1950 m. ji nuteista 10 m. lagerio. Kalėjo Abezėje ir Intoje, Komija (Rusija). 1955 m. amnestuota. Grįžusi toliau rūpinosi tretininkių kongregacijos gyvenimu, iš lenkų, vokiečių, prancūzų kalbų į lietuvių kalbą vertė ir leido teologų veikalus, 1977–1990 m. dalyvavo leidžiant pogrindžio žurnalą „Rūpintojėlis“.
Parašė eilėraščių, giesmių, kurių daugelis įtraukta į maldynus, išvertė šv. Teresės Avilietės knygą. Pati savo gyvenimą aprašė 1998 m. Dalyvavo leidžiant pogrindžio žurnalą Rūpintojėlis (1977–1990).
 
Literatūra:
  1. „Naujos Kristaus darbininkės“. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1930, nr. 6, p. 222-223.

  2. Ada Urbonaitė. „Galdikaitė Ona, slap. Vynmedžio Šakelė“. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 6. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 351. ISBN 5-420-01545-5.

  3. Petras Ruškys. „Kretingos vienuolynas“. // Tiesos kelias, 1928, nr. 3, p. 134.

  4. Viktoras Gidžiūnas. Trečiasis Šv. Pranciškaus Ordinas. Brooklyn, N. Y., 1971, p. 172–173.
  5. Šv. Pranciškaus Varpelis, 1929, nr. 8, p. 266–267.

Informacija parengta pagal Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos leidinio „Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka“ http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=1553 asmenybių duomenų bazėje skelbiamą tekstą (Juliaus Kanarsko tekstas). Prieiga internete  http://www. kretvb. lt/lt/pages/view/?id=248 .

Informacija atnaujinta 2006-07-18