Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAITIJOS RAŠYTOJAI, LITERATŪROLOGAI, VERTĖJAI, 
KNYGŲ LEIDĖJAI. RASEINIŲ RAJONAS

Sudarė Mukienė Danutė ir
Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Viktoras Alekna. Literatūros tyrinėtojas, tekstologas. Gimė 1915 m. kovo 19 d. Pašlušnyje (Raseinių r.). Sudarė S. Nėries dažnumų žodyną (1980), parengė jos „Raštų” tritomį, bendradarbiavo spaudoje.

Pranas Ancevičius. Literatūros kritikas. Gimė 1905 m. vasario 11 d. Laužuose (Raseinių r.). Studijavo Kauno, Vilniaus universitetuose, nuo 1927 m. gyveno Lenkijoje. Po karo išvyko gyventi į Kanadą. Dažniausiai pasirašinėdavo F. Rogūzos slapyvardžiu. Paskelbė studiją „Menas ir darbininkų klasė”, nemažai recenzijų, sociologiškai literatūrą interpretuojančių straipsnių. Mirė 1964 m. balandžio 16 d. Okvilyje (Kanada).

Juozas Aputis. Prozininkas, vertėjas. Gimė 1936 m. birželio 8 d. Balčiuose (Raseinių r.). Išleido knygas „Žydi bičių duona” (1963), be to, „Rugsėjo paukščiai” (1967), „Horizonte bėga šernai” (1970), „Sugrįžimas vakarėjančiais laukais” (1977), „Keleivio novelės” (1984), „Gegužė ant nulūžusio beržo” (1986), „Tiltas per Žalpę” (1980), „Skruzdėlynas Prūsijoje” (1971-1989), „Vargonų balsas skalbykloje” (1989), „Smėlynuose negalima sustoti” (1996) ir kt. Išvertė V. Bykovo, A. Čechovo, V. Šukšino, G. Grigorovičiaus, J. Trifonovo kūrinių.

Kęstutis Kostas Astrauskas. Poetas. Gimė 1950 m. Burbiškių k. (Raseinių r.). Kuria eilėraščius, satyrines epigramas. Pagal jo tekstus sukurta nemažai dainų.

Pranas Balsys. Literatas. Gimė 1887 m. Ariogaloje (Raseinių r.). Nuo XX a. pradžios gyveno JAV. Dirbo „Laisvės” redakcijoje. Mirė 1949 m. gegužės 16 d. Niu Londone (JAV).

Stasys Bataitis. Prozininkas, pedagogas. Gimė 1915 m. rugsėjo 19 d. Ančakiuose (Raseinių r.), mirė 1997 m. balandžio mėn.

Kasparas Bartkus. Vertėjas, spaudos darbuotojas. Gimė 1912 m. Pakapurnyje (Raseinių r.). Dirbo Grožinės literatūros leidykloje, „Bibliotekų darbo” redakcijoje, išvertė M. Gorkio, A. Tolstojaus kūrinių. Mirė 1978 m. kovo 28 d. Šiluvoje (Raseinių r.), palaidotas Kaune.

Tomas Bogušas. Mokyklinių dramų autorius. Gimė 1723 m. Žemaitijoje. Mirė 1783 m.

Tadas Juozapas Bukota. Rašytojas, vertėjas. Gimė apie 1740 m., greičiausiai Šiluvos apyl. Mirė 1795 m. gruodžio 16 d. Semkave (Baltarusija).

Algimantas Stasys Bundza. Poetas. Gimė 1907 m. vasario 24 d. Vanagiškiuose (Raseinių r.). Mokėsi Raseiniuose, dirbo Šiaulių, Biržų laikraščių redakcijose. Išleido poezijos rinkinį „Ties žydinčiais veidais” (1932).

Antanas Cibulskis. Poetas. Gimė 1933 m. balandžio 13 d. Pakalniškiuose (Raseinių r.). Išleista jo kūrybos knyga „Išeisiu nebaigęs dainos” (1993). 1986 m. rugpjūčio 8 d. Nuskendo Baltijos jūroje, palaidotas Ugionyse (Raseinių r.).

Mečislovas Davainis-Silvestraitis. Tautosakininkas, puiblicistas. Gimė 1849 m. balandžio 20 d. Žieveliškėje (Raseinių r.), mirė 1919 m. gegužės 31 d. Vilniuje.

Povilas Dogelis. Knygų autorius, spaudos darbuotojas. Gimė 1877 m. vasario 1 d. Knebioniuose (Raseinių r.), mirė 1949 m. lapkričio 3 d.

Adolfas Pranas Druktenis. Vertėjas. Gimė 1931 m. vasario 13 d. Raseiniuose. Išvertė H. Zudermano, L. Franko, H. V. Richterio, M. Frišo, R. M. Rilkės ir nemažai kitų autorių kūrinių.

Stasys Džiugas. Poetas, prozininkas. Gimė 1919 m. gruodžio 6 d. Juodkėnuose (Raseinių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, įsikūrė JAV. Paskelbė kūrinių vaikams: eilėraščių rinkinį „Kiškučio vardinės” (1953), apysaką „Keturi valdovai” (1955), eiliuotą pasaką „Neklaužados” (1958).

Zita Gaižauskaitė. Poetė. Gimė 1951 m. vasario 12 d. Padargupiuose (Raseinių r.).

Vilius Gužauskas. Kritikas. Gimė 1951 m. gegužės 6 d. Jagučioniuose (Raseinių r.).

Aleksandras Fromas-Gužutis. Vienas pirmųjų lietuvių dramaturgų, prozininkas. Gimė 1822 m. gruodžio 12 d. Raseiniuose, mirė 1900 m. rugpjūčio 21 d. Gongailiškiuose (Jurbarko r.), palaidotas Girkalnyje (Raseinių r.).

Vilius Gužauskas. Literatūros kritikas. Išleido kritikos knygą „Poetinė individualumo raiška” (1982), paskelbė straipsnių, recenzijų. Gyvena Vilniuje.

Eugenijus Ignatavičius. Prozininkas, dramaturgas, vertėjas. Gimė 1935 m. gegužės 8 d. Užraguviuose (Raseinių r.). Labiausiai jį išgarsino prozos knygos „Ir namų amžinoji šviesa” (1983), „Chrizantemų autobuse” (1988), romanas „Marso pilnatis” (2000). Rašo apsakymus, noveles, pjeses ir inscenizacijas, scenarijus kino filmams ir kt. Išvertė A. Solženicino romaną „Pirmajame rate” (1991), parengė tremtinių atsiminimų knygą „Kryžius Šiaurėje” (1992).

Julijonas Jasienskis, Jasinskas. Publicistas, vertėjas. Gimė 1874 m. rugpjūčio 31 d. Pašaltuonyje (Raseinių r.), mirė 1934 m. kovo 31 d. Šiauliuose.

Viktoras Jocaitis. Kritikas, vertėjas. Gimė 1895 m. gruodžio 10 d. Girkalnyje (Raseinių r.), mirė 1979 m. gegužės 9 d. Kaune.

Antanas Juška. Švietėjas, folkloristas, leksikografas. Gimė 1819 m. birželio 16 d. Daujotuose (Raseinių r.), mirė 1880 m. lapkričio 1 d. Kazanėje (Totorijoje).

Vincentas Juzumas. Kunigas, poetas, religinių knygų vertėjas. Gimė 1918 m. vasario 26 d. Rubikiuose (Mažeikių r.). Mirė 1901 m. birželio 14 d. Varniuose.

Jonas Mačiukevičius. Prozininkas, poetas, daugelio knygų autorius. Gimė 1939 m. rugpjūčio 17 d. Ginaičiuose (Raseinių r.). Gyvena ir kuria Vilniuje

Rimantas Klusas. Poetas. Gimė 1936 m. lapkričio 28 d. Puodžiuose (Raseinių r.). Paskutiniųjų metų knygos: „Meilės ašmenys”(1993), „Jautrumas saujoj” (1996), „Pipirgėlė” (2000).

Stasė Kuzerytė. Poetė. Gimė 1935 m. rugpjūčio 5 d. Gūruose (Raseinių r.). Eilėraščių rinkiniai: „Tiesos ilgesys” (1991), „Liūto žvaigždynas” (1992), „Tikėjimas ir viltis” (1999).

Mykolas Linkevičius. Poetas. Gimė 1909 m. gegužės 11 d. Plauginiuose (Raseinių r.), mirė 1941 m. sausio 12 d. Kaune. Išleido eilėraščių rinkinius „Žydrynių atspindžiuose” (1929), „Ateina dievas” (1936).

Jonas Mačiukevičius. Prozininkas, poetas. Gimė 1939 m. rugpjūčio 17 d. Gonaičiuose (Raseinių r.). Išleido apysakų, romanų, publicistikos , satyros ir humoro knygų: „Bučiuoju Žalį”, (1976) „Jūsų ir mūsų kraujas” (1985), „Kita Lietuva” (1998), „Laiškai mirusiai motinai” (1995), „Ilgas žiūrėjimas į žvaigždes” (1998), „Laiškai mylimoms moterims” (2000) ir kt.

Maironis (Jonas Mačiulis). Kunigas, Lietuvos tautinio atgimimo dainius. Gimė 1862 m. lapkričio 2 d. Šiluvos valsčiaus Pasandravio kaime, mirė 1932 m. birželio 28 d. Kaune. Mokėsi Kaune, Kijeve, Petrapilyje. Pirmoji ir žinomiausia jo poezijos knyga „Pavasario balsai” (1895). Profesoriavo Petrapilio dvasinėje akademijoje, buvo Kauno kunigų seminarijos rektorius. Eidamas šias pareigas mirė.

Marcelijus Martinaitis. Poetas. Gimė 1936 m. balandžio 1 d. Raseinių rajono Paserbenčio kaime. Baigė Vilniaus Universitetą. Filologas. Dirbo įvairiose periodinių leidinių redakcijose. Nuo 1980 m. dirba Vilniaus universitete. Pirma poezijos knyga - „Balandžio sniegas”- išspausdinta 1962 m. Labiausiai poetą išgarsino „Kukučio baladės” (1977) ir vėlesnių metų kūryba: „Atmintys” (1986), „Papirusai iš mirusiųjų kapų: Atgimimo ir vilties knyga” (1992), „Atrakinta” (1996), „Prilenktas prie savo gyvenimo” (1998) ir kt. Paskutiniais metais aktyviai dalyvauja Lietuvos kultūriniame ir politiniame gyvenime.

Kazys Mockus. Pedagogas, spaudos darbuotojas. Gimė 1910 m. liepos 4 d. Kelmės valsčiaus Rikantų kaime. Mokėsi Raseiniuose, Vytauto Didžiojo universitete, vėliau dirbo pedagoginį darbą Pagėgiuose, 1939-1944 m. Telšių vyskupystės M. Valančiaus gimnazijoje. 1942 m. įkūrė suaugusiųjų gimnaziją Telšiuose ir buvo jos direktorius. 1929 m. pradėjo bendradarbiauti periodinėje spaudoje. 1934-1935 m. redagavo „Darbininko” laikraštį. 1941 m. Telšiuose įsteigė savaitraštį „Žemaičių žemę” ir jį iki 1944 m. redagavo. 1942-1944 m. kartu su P. Geniu redagavo ir išleido „Žemaičių kalendorių”, 1943 m. išspausdino knygelę „Žemaičių kankiniai”, kurią 1955 m. Lietuvos išlaisvinimo komitetas buvo išleidęs ir prancūziškai. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Gyvendamas Vokietijoje taip pat dirbo pedagoginį darbą, aktyviai dalyvavo užsienio lietuvių kultūriniame ir politiniame gyvenime, bendradarbiavo spaudoje, buvo „Lietuvių enciklopedijos” bendradarbis.

Janina Steponaitytė-Navakauskienė. Prozininkė. Gimė 1927 m. spalio 9 d. Lyduvėnuose (Raseinių r.). Išleido romanus „Didžioji nuodėmė” (1996), „Vilties šviesa” (1997), „Atstumtoji” (1997), pjesių vaikams ir kt.

Juozas Nekrošius. Poetas, valstybės ir kultūros veikėjas. Gimė 1935 m. gruodžio 21 d. Raseinių r. Rimgailių kaime. 1964 m. baigė Vilniaus universitetą. Savo kūrybą pradėjo spausdinti nuo 1953 m. Pirmasis eilėraščių rinkinys - „Kaštonai ir kaktusai” (1970). Vėliau pasirodė jo eilėraščių knygos „Tas akmenų švelnumas”, „Čiulbantis beržas”, „Abejoju ir klausiu”, „Keturi žodžiai” ir kt. Kuria ir satyrinius eilėraščius, epigramas, dainų tekstus. Daugelį metų dirbo atsakingose valstybinėse pareigose, vadovavo Lietuvos kultūros ministerijai.

Fabijonas Neveravičius. Gimė 1900 m. liepos 19 d. Pužuose (Raseinių r.). Prozininkas, vertėjas. Studijavo Kauno universitete, baigė karo mokyklą. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Paskelbė romanus „Dienos ir naktys” (1935), „Blaškomos liepsnos” (1936), „Erškėčiai” (1938), apsakymų rinktines „Palaimingas juokas” (1938), „Dienovidžio sutemos” (1949), išvertė S. Žeromskio, V. Reimonto, L. Tolstojaus kūrinių. Mirė 1981 m. balandžio 17 d. Londone (Anglija).

Stanislava Medekšaitė-Paškevičienė. Prozininkė, publicistė. Gimė 1846 m. gegužės 8 d. Paliesyje (Raseinių r.), mirė 1933 m. balandžio 18 d. teviškėje.

Viktoras Petkus. Spaudos darbuotojas, kultūrologas. Gimė 1928 m. gegužės 17 d. Aleksandruose (Raseinių r.).

Leonas Petravičius. Vertėjas. Gimė 1940 m. spalio 22 d. Juškaičiuose (Raseinių r.).

Bronė Butrimaitė-Rupainienė. Poetė. Gimė 1905 m. spalio 27 d. Grajauskuose (Raseinių r.), mirė 1994 m. rugpjūčio 23 d. Panevėžyje.

Genė Sadauskaitė. Poetė, pedagogė. Gimė 1949 m. gruodžio 2 d. Pakarkliuose. Paskutiniųjų metų knygos: „Laukimo ašara spindesiu” (1997), „Žvaigždžių lanka vaikystė bėga” (1998), „Vaivorykštės spalvas paliesk” (1998), „Tava diena”, „Muzika žiedų ir vėjo” (abi 1999), „Rudenėli, kalbėk”, „Žiemužė snieguolių skraiste” (2000).

Jurgis Savickis. Prozininkas. Gimė 1890 m. gegužės 4 d. Pagausantyje (Raseinių r.). Išleido novelių rinkinių, romaną „Šventoji Lietuva” (1952), keletą kelionių įspūdžių knygų (Rimošiaus slapyvardžiu), rankraštyje paliko karo metų dienoraštį „Žemė dega” (d.1-2, 1956). Mirė 1952 m. gruodžio 22 d. Ermitaže netoli Monte Karlo (Prancūzija).

Saliamonas Mozerka Slavočinskis. Kunigas, poetas, vertėjas. Gimė prieš 1630 m., greičiausiai Lipkiškėse (Raseinių r.). Išleido giesmyną „Giesmės tikėjimui katolickam priderančios” (1649). Mirė apie 1660 m. Žemaitijoje.

Arūnas Spraunius. Prozininkas, poetas, dramaturgas. Gimė 1962 m. lapkričio 8 d. Raseiniuose. Išleido romaną „Sulamita” (1996).

Jonas Sliburis. Prozininkas. Gimė 1883 m. sausio 14 d. Kalnujuose, mirė 1967 m. balandžio 4 d. Baltimorėje (JAV). 

Simonas Tadas Stanevičius. Rašytojas. Gimė 1799 m. spalio 26 d. Viduklės valsčiaus Kanopėnų kaime, mirė 1848 m. kovo 10 d. Stemplėse, palaidotas Švėkšnoje. Mokėsi Kražiuose, Vilniuje, dalyvavo XIX a. lituanistiniame sąjūdyje, kurio pagrindas buvo domėjimasis lietuvių kalba, tautosaka ir Lietuvos istorija. 1823 m. parašė odę „Šlovė Žemaičių”, kuri vėliau buvo paskelbta knygoje „Šešios pasakos Simono Stanevičiaus, žemaičio ir antros šešios Krizo Donelaičio, lietuvninko prūso”. Išleido trisdešimties dainų rinkinį „Dainės Žemaičių”. Buvo Kazimiero ir Jurgio Pliaterių geras bičiulis.

Zuzana Budaitė-Stunžėnienė. Poetė. Gimė 1937 m. kovo 4 d. Rumšiuose (Raseinių r.).

Domininkas Sutkevičius. Leksikografas. Gimė apie 1782 m. Žemaitijoje, greičiausiai Raseinių apyl. Mirė 1849 m. sausio 16 d. Palėvenėje (Kupiškio r.).

Vladas Šaulys. Gimė 1902 m. rugsėjo 27 d. Baltkarčiuose (Raseinių r.). Poetas, spaudos darbuotojas. Mokėsi Sankt Peterburge. Išleido eilėraščių rinkinį „Dubysos saulėtekiai” (1940). Mirė 1977 m. rugsėjo 7 d. Vilniuje.

Stasys Šalkauskis. Filosofas. Gimė 1886 m. gegužės 16 d. Ariogaloje (Raseinių r.), mirė 1941 m. gruodžio 4 d. Šiauliuose.

Marija Šveikauskaitė-Klevinskienė. Prozininkė. Gimė 1893 m. rugsėjo 19 d. Bartkiškėje (Raseinių r.), mirė 1934 m. kovo 3 d. Nemakščiuose (Raseinių r.).

Petras Tarvainis. Kunigas, panegirikų (pirmasis, rašęs jas lietuviškai) eiliuotojas. Gimė tarp 1580-1590 metų, spėjama, kad Viduklės apylinkėse. Mirė, greičiausiai, 1636 m. Šiauliuose. 

Dalia Teišerskytė. Poetė, publicistė, visuomenės ir politikos veikėja. Paskutiniųjų metų knygos: „Tai aš” (1995), „Meilės laiškai”, „Laikas” (abu 1996), „Ratas” (1997), „Septyniasdešimt septyni eilėraščiai” (1999).

Aloyzas Tendzegolskis. Prozininkas. Gimė 1945 m. rugsėjo 10 d.Kasiulkaimyje (Raseinių r.). Paskelbė aforizmų, išleido humoreskų rinkinį „Jausmų sutramdymas” (1980) ir kt.

Adomas Underavičius. Poetas. Gimė 1813 m. sausio 15 d. Nemaršioniuose (Raseinių r.), mirė po 1878 m. Prancūzijoje.

Leonas Uvainis. Lietuvių kalbos tyrinėtojas. Gimė 1755 m. balandžio 5 d. Žemygaloje (Raseinių r.) Mirė 1828 m. balandžio 1 d. Žemygaloje, palaidotas Nemakščiuose (Raseinių r.). 

Juozas Vaitkus. Vertėjas. Gimė 1934 m. vasario 21 d. Romanuose (Raseinių r.). Dirbdamas „Minties”, „Mokslo” leidyklose išvertė A. Nekrasovo, B. Polevojaus, A. Rybakovo. Č. Aitmatovo ir kitų autorių kūrinių.

Silvestras Valiūnas. Poetas, 1831 m. sukilimo dalyvis. Gimė 1789 m. liepos 11 d. Paūnikiuose (Raseinių vls.), žuvo 1831 m. netoli Šilutės, Aušbikavo apylinkėse.
Fizikas-matematikas. Baigė kunigų seminariją, tačiau į kunigus nebuvo įšventintas. 1812 m. buvo įstojęs į Napoleono armiją, bet po Slonimo mūšio grįžo į Žemaitiją. Labiausiai jį išgarsino romantinė baladė „Birutė”.

Steponas Algirdas Verba. Poetas. Gimė 1941 m. spalio 1 d. Arglaičiuose (Raseinių r.). Mirė 2000 m. liepos 22 d. Raseiniuose, palaidotas Nemakščiuose.
Išleido eilėraščių rinkinius „Pakelės žalumos” (1977), „Aprišu obelį” (1980), „Ugnies ūgis” (1985, „Piktoji žvaigždė” (1990), „Orkestro duobė” (1996) ir kt.

Kazimieras Vidikas-Tauras. Publicistas, vertėjas. Gimė 1885 m. kovo 15 d. Kunigiškiuose (Raseinių r.), mirė 1962 m. liepos 21 d. Niujorke.

Alfonsas Zdanavičius. Vertėjas. Gimė 1934 m. liepos 15 d. Sauslaukiuose (Raseinių r.). Dirbo „Minties”, „Mokslo” leidyklose. Išvertė knygų iš daugelio kalbų. Paskelbė publicistinių straipsnių.

Petras Želvys. Literatas, žurnalistas, vertėjas. Gimė 1925 m. spalio 8 d. Šiluvoje (Raseinių r.). Nuo 1965 m. redagavo „Tarybinį mokytoją”. Parašė pjesių, pedagoginių apybraižų, išvertė rusų rašytojų kūrinių.

Petras Žemkauskas. Poetas, prozininkas. Gimė 1928 m. spalio 6 d. Gruzdiškėje (Raseinių r.). Išleido keletą knygų.

 


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2001
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija