Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAITIJOS RAŠYTOJAI, LITERATŪROLOGAI, VERTĖJAI, 
KNYGŲ LEIDĖJAI. TAURAGĖS RAJONAS 

Sudarė Mukienė Danutė ir 
Tauragės rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

Vincas Atkočaitis. Literatas, spaudos bendradarbis. Gimė 1907 m. sausio 26 d. Lybiškiuose (Tauragės r.). Mokėsi Kražiuose, Kaune. 1926 m. išvyko gyventi į Braziliją. Mirė 1935 m. balandžio mėn. Prezidente Alvėje (Brazilija).

Aldona Baliulienė. Vertėja, tekstologė. Gimė 1937 m. Tvaskučiuose (Tauragės r.). išvertė rusų ir kitų tautų rašytojų kūrinių, redagavo žinomų lietuvių rašytojų knygas.

Birutė Baltrušaitytė-Masionienė. Literatūros tyrinėtoja, poetė, prozininkė. Gimė 1940 m. spalio 24 d. Lomiuose (Tauragės r.). Paskelbė knygas „Dabartinė estų proza” (1976), „Levas Tolstojus ir Lietuva” (1978), „Literatūrinių ryšių pėdsakais” (1982), eilėraščių rinkinius „Žolynų prieglaudoj” (1980), „Upių pradžioj” (1982), „Šuliniai” (1986), apsakymų knygas „Po pietvakarių dangum” (1981), „Lieptai” (1985) ir kt. Mirė 1996 m. rugpjūčio 2 d. Vilniuje.

Zita Čepaitė. Prozininkė. Gimė 1957 m. spalio 9 d. Kazbarynuose (Tauragės r.). Baigė Vilniaus universitetą. 1986 m. išleido novelių rinkinį „Atšvaitas”, apysaką „Sekmą skausmą” (1990), romaną „Paulinos kelionė” (1996).

Virginijus Čepliejus. Vertėjas. Gimė 1947 m. rugpjūčio 7 d. Skaudvilėje (Tauragės r.).

Aleksas Dabulskis. Poetas. Gimė 1934 m. balandžio 10 d. Tauragės rajono Pilsūdų kaime. Baigė Kauno politechnikos institutą, dirbo inžinieriumi, vėliau atsidėjo žurnalistikai ir literatūrai. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1958 m. Pirmieji jo poezijos rinkiniai: „Lašas medaus”, „Kregždžių šokis”, „Dienovidžio žemė”, „Nuliada”, „Basas Pegasas”, „Porimtės poringės” „Žalias orkestras”, „Ei, vyručiai” ir kiti. Tai ir Horacijaus Drapako vardu pasirašinėjantis jumoristas, aforizmų rinkėjas, kelių knygelių vaikams autorius.

Ona Dovidavičiūtė-Pučenia. Poetė. Gimė 1939 m. rugpjūčio 20 d. Skaudvilėje (Tauragės r.).

Aleksas Ivanauskas. Poetas. Gimė 1927 m. gruodžio 16 d. Pastulgyje (Tauragės r.), mirė 1997 m. birželio 28 d. Vilniuje.

Juozas Jasaitis. Literatūros tyrinėtojas. Gimė 1930 m. vasario 17 d. Kuisiuose (Tauragės r.). Išleido monografiją „Gabrielė Petkevičiaitė-Bitė” (1972), apybraižas „Žemaitė” (1972), „Petras Cvirka” (1979), paskelbė straipsnių apie Vaižgantą, M. Valančių, P. Višinskį ir kitus rašytojus, išspausdino apsakymų.

Jolita Elijana Kavaliūnaitė. Literatūros tyrinėtoja. Gimė 1942 m. rugpjūčio 9 d. Tauragėje. 1944 m. su tėvais išvyko į Vakarus. Gyvena JAV.

Romas Kazakevičius. Prozininkas. Gimė1943 m. birželio 20 d. Plėkiuose (Tauragės r.). Studijavo Vilniaus ir Permės universitetuose. Inžinierius-geologas. Gyvena Nasrėnuose (Kretingos r.). Išleido apsakymų rinkinį „Vestuvių polka Ignasiui” (1988).

Janina Navakauskienė. Prozininkė. Gimė 1927 m. spalio 9 d. Lydavėnuose (Tauragės r.). Išleido romanų trilogiją „Didžioji nuodėmė” (1996), „Vilties šviesa”, „Atstumtoji” (abi 1997).

Kazys Paulauskas. Prozininkas. Gimė 1934 m. sausio 7 d. Tauragėje. Išleido mokslinės fantastikos apysakas „Dorado” (1971), „Argonautų laivas” (1979), „Saulės sūnus” (1983), „Deimo efektas” (1986), „Akmenuotame Letos krante” (1997), romanus „Laukesos aitvaras” (1992), „Bėgančioji ledo lytimi” (1997).

Vlada Proscevičiūtė-Brazaitienė. Literatė. Gimė 1917 m. gruodžio 25 d. Tauragėje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Periodinėje spaudoje skelbė savo eilėraščius, kritikos straipsnius, publicistiką. Parašė dramą „Profesorius Vizgirda”.

Vladas Minius. Prozininkas, medikas. Gimė 1924 m. liepos 3 d. Tauragėje. Išleido fantastinių apsakymų rinkinius „Į žvaigždes pasirengę” (1964), „Tamsi šviesa” (1982), mokslo populiarinimo knygų, apybraižų.

Juozas Stonys. Literatūros tyrinėtojas. Gimė 1928 m. rugsėjo 18 d. Mąsčiuose (Tauragės r.). Išleido apybraižą „Antanas Vienuolis” (1957), studijas „A. Vienuolio realizmo problemos” (1964), „Psichologizmas ir lietuvių proza” (1979), paskelbė straipsnių apie J. Biliūną, J. Grušą, Šatrijos Raganą ir kt.

Juozapas Varkulevičius. Poetas. Gimė apie 1788 m., greičiausiai Žemaitijoje. Kunigavo Skaudvilėje, ten ir mirė 1838 m. rugpjūčio 14 d.


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2001
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija