Į pradžią

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS" ŽURNALAS. 2002 m. Nr. 2

TURINYS

Žemaičių žemė" 2002 m. Nr. 2 viršelis2-5 / Mukienė Danutė. Žemaitē ėiška sava kelė
6 / Puocātė Audruonė. Kas užkuodouta Žemaitėjės vielevuo ėr herbė?
7 / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Europos integracija
7, 25 / Europos Sąjungos informacinis centras Lietuvoje
8-11 / Renata Mistarz. Lenkijos Respublikos pamarių kašubų patirtis regiono kalbą integruojant į bendrojo lavinimo mokyklų mokymo programas
12, 13 / Jonas Bukantis. Žemaičių kalba šiandien ir jos išlikimo perspektyvos
14, 15 / Margarita Gaubytė. Ten, kur laikas matuojamas skambučiais...
16 / Krīževičātė Laima. Je nuori „našē“ pasakītė
17, 18 / Babinskienė Aurelėjė. A sogrīš senuosės regėjuonu kalbas i muokīkla?
18, 19 / Adelė Drukteinienė. Etninės kultūros integravimo į švietimo sistemą praktika Simono Daukanto gimtinėje
20-25 / Alfonsas Dargis. Šis tas apie save
26, 27 / Kazimieras Prušinskas. Tarp dviejų kontinentų
28 / Albinas Mingėla. Vytautas Ignas.
29-31 / Šliūpų dinastija
32, 33 / Puocātės Rūtas interviu so bruolio Algio. Gīvenėms ož bažnīčės doru ėr šēpos anū
34, 45 / Viktoras Vitkus. Kryždirbystė šiandien
36 / Jurga Palangytė. Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos vietose
37 / Inga Miltenytė. Čia būta Marijos...
37 / Valerija Adomaitienė. Raganėlei
38-40 / Juozas Normantas. Dvi Žemaitės vyresniosios seserys
41 / ES regionų kultūros politika. Ar neprarasime savitumo?
41 / Skuodas švenčia miesto savivaldos 430 metų sukaktį
42 / Jurga Palangytė. Folklorinio sąjūdžio pradininkai
43, 45 / Mukātė Loreta. „Aukso paukštės“ - i Žemaitėjė
44, 45 / Džervienė Teklė. Sluoga
46 / Karlis Giets. Eilieraštē
47 / Zabitis Eugenėjos. Eilieraštē
48 / Daukšienė Vanda. Nu sena pasaulis žėnuojė, ka...

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2002
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija