Milda Vyšteinaitė: „Adelbertas Nedzelskis ir
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“
 
Tarp daugelio iškilių Rietavo žmonių pagarbiai minimas nemažas būrys dailininkų, kurie savo kūryba, parodomis įsijungia į Rietavo kultūrinį gyvenimą, pasirengimą miesto 750-mečio jubiliejui. 2003-ųjų pavasarį Rietavo žmonės ir jų svečiai Oginskių kultūros istorijos muziejuje turėjo gražią progą išsamiai susipažinti ir su įvairiapuse Rietave gimusio dailininko Adelberto Nedzelskio kūryba.
Dailininko A. Nedzelskio vaikystė prabėgo Rietave. Jis matė buvusių kunigaikščių Oginskių dvaro rūmų didybę, mėgo vaikščioti senojo parko takais, klausytis pasakojimų apie dvaro muzikines tradicijas. Čia jo dėmesį patraukė ir nepakartojami mėnesienos atspindžiai veidrodiniame didžiojo tvenkinio paviršiuje. Be abejo, visa tai paliko pėdsakus augančio menininko širdyje ir atsispindi jo kūryboje.
Taip jau buvo lemta, kad šis garbus žmogus daugiausia laiko praleido toli nuo savo tėviškės – Dzūkijoje, čiobreliais, pušimis bei gaiviais šaltinių vandenimis garsėjančiuose Druskininkuose.
Mes, žemaičiai, kalbėdami apie šį miestą, visada prisimename Mikalojų Konstantiną Čiurlionį – čia ta geroji terpė, kuri brandino būsimąjį kompozitorių ir dailininką. Tuo pat metu druskininkiečiai, galvodami apie žemaičius, bene pirmiausiai prisimena A. Nedzelskį, žmogų labai tvirtai įaugusį į jų žemę. Visa šio žmogaus darbinė veikla susijusi su Dzūkija, M. K. Čiurlionio atminties bei kūrybinio palikimo puoselėjimu.
M. K. Čiurlionis, atvykęs mokytis į Žemaitiją, pamilo šį kraštą, jo žmones, papročius ir visa tai rado atgarsį jo kūryboje. Net asmeninį gyvenimą jis susiejo su žemaite – Sofija Kymantaite, kuri visą laiką, kol buvo kartu su M. K. Čiurlioniu, skatindavo jį kurti. Dailininkas A. Nedzelskis, jaunystėje praėjęs sunkų tremtinio kelią tolimajame Sibire, įsigijęs specialybę, apsistojo Druskininkuose. Nuo to laiko jis ir rūpinasi M. K. Čiurlionio atminimo išsaugojimu ir kūrybos populiarinimu. 33 metai atiduoti M. K. Čiurlionio memorialiniam muziejui. Šiandien M. K. Čiurlionio namelį Druskininkuose žino kiekvienas miesto gyventojas ir kurorte poilsiaujantis žmogus. Čia vyksta klasikinės muzikos koncertai, klasikinės muzikos gerbėjus savo meistriškumu žavi daugelis iškilių atlikėjų. Muziejuje dirbant A. Nedzelskiui, lankytojus čia sutikdavo ir išlydėdavo M. K. Čiurlionio „Jūros“, „Miško“ bei kitų jo sukurtų muzikinių kūrinių garsai.
Adelbertas Nedzelskis gimė 1933 metais. 1948 m. gegužės men. jam teko palikti mokyklą ir kartu su tėvais bei seneliais pradėti ilgą golgotos kelią į Sibirą. Taip jis atsidūrė Buriatijoje. Į Lietuvą grįžo 1958 m. Įstojo į Telšių taikomosios dailės technikumą, kurį baigęs išvyko gyventi į Druskininkus. Iš pradžių dirbo pirmojoje vidurinėje mokykloje darbų mokytoju. 1964 m. paskirtas M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus direktoriumi. 1971 m. A. Nedzelskis neakivaizdiniu būdu baigė Lietuvos Dailės instituto menotyros specialybės studijas. Nuo 1980 m. jis – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Surengė keletą personalinių kūrybos parodų, dalyvavo grupinėse dailės parodose, Pasaulio žemaičių kūrybos parodose ir kt.
M. K. Čiurlionio memorialiniam muziejui Druskininkuose A. Nedzelskis vadovavo iki 1997 metų. Už nuopelnus saugant, tyrinėjant ir propaguojant M. K. Čiurlionio kūrybinį palikimą, A. Nedzelskis apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
A. Nedzelskio rūpesčio dėka po 50 metų į Druskininkus iš JAV sugrįžo druskininkiečio Petro Viščino archyvas: apie 200 tomų knygų bei didžiulė dailės darbų kolekcija. Adelbertas Nedzelskis kruopščiai sutvarkė šią kolekciją, įkūrė Druskininkų miesto muziejų. Daugelį metų jis kūrė šio muziejaus ateities veiklos projektus. Deja kol kas ne viską pavyko realizuoti, ir dabartiniai miesto valdininkai ne visada supranta bei įvertina muziejaus reikšmę miesto kultūriniame gyvenime.
1999 m. A. Nedzelskis išleido knygą „Valerija Čiurlionytė Karužienė“. Tai knyga apie šviesią, daug Lietuvos kultūrai nusipelniusią asmenybę. Šis leidinys tai kartu ir pagarbus nusilenkimas abiems M. K. Čiurlionio seserims.
A. Nedzelskis, kad ir sulaukęs garbaus amžiaus, žvalus ir energingas. Kaip ir anksčiau, dailininkas gyvena Druskininkuose. Jis vis dar tapo, organizuoja M. K. Čiurlionio bei savo darbų parodas Lietuvoje ir užsienyje. Neužmiršta ir gimtinės – kunigaikščių miesto RIETAVO.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija