Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

Telšių rajono savivaldybė
ir K. Praniauskaitės viešoji biblioteka
 
 
Kviečia dalyvauti kraštotyros darbų konkurse Martyno Mažvydo premijai laimėti
2003- ųjų metų Martyno Mažvydo konkurso tema –
„TELŠIAMS IR TELŠIŲ KRAŠTUI NUSIPELNĘ ŽMONĖS“
(Premija bus įteikiama per Savivaldos privilegijos Telšių miestui suteikimo metines. 
Darbus pristatyti iki lapkričio 20 d. į Viešąją biblioteką)
Martyno Mažvydo premijos nuostatai
Bendroji dalis
1.1 Premija įsteigta 1997m. M. Mažvydo “Katekizmo” 450 m. sukakties proga.Premijos steigėja yra Telšių rajono savivaldybė. Premija teikiama kasmet;
1.2 Kraštotyros darbai saugomi K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje;
1.3 Nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, uždavinius ir rengiamų darbų reikalavimus.
Uždaviniai
1.4 Skatinti rajono istorijos tyrinėjimus spaudos, knygos ir kitose srityse;
1.5 Supažindinti rajono bendruomenę su geriausiais darbais.
Reikalavimai
1.6 Konkursui darbus gali pristatyti visuomeninės organizacijos, kultūros, švietimo ir kitos įstaigos, pavieniai asmenys;
1.7 Vertinimo komisijai darbai pristatomi iki 2003 lapkrič1.8 io 20 dienos;
1.9 Darbai turi atitikti kraštotyros darbui (moksliniam darbui) keliamus turinio ir apipavidalinimo reikalavimus ;
1.10 Komisija balsų dauguma atrenka geriausius darbus.
Baigiamosios nuostatos
1.11 Geras darbas (turinio, apipavidalinimo ir apimties reikalavimai) gali būti premijuojamas pirmąja – 1000 lt. premija;
1.12 Teikiamos taip pat paskatinamosios premijos;
1.13 Nuostatų įgyvendinimą vykdo konkurso organizacinė komisija, tvirtinama Mero potvarkiu;
1.14 Premijinis fondas- 1500 lt;
1.15 Organizacinė komisija pasilieka teisę premijuoti itin gerus darbus, ne visiškai atitinkanč1.16 ius paskelbtą einamųjų metų temą.
 
Organizatoriai

© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998-2002.
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija