Antanas Černeckis: „Rietavo savivaldybės atkūrimas ir perspektyvos“
 
Pagal Lietuvos Respublikos 1999 m. gruodžio mėn. 21 d. nutarimą VIII-1493 Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą Rietavo savivaldybės steigimo ir veiklos pradžia laikytina 2000 m. kovo mėn. 19-ąją įvykusių rinkimų į savivaldybės tarybą diena.
Rietavo savivaldybė užima 586 km2 teritoriją (žemės ūkio naudmenos – 37%, miškai – 51%, vandens telkiniai – 1,53% ir kt.), gyvena 10 600 žmonių. Rietavo mieste – 4481, kaimo teritorijoje – 7119 žmonių (2002 m. duomenys). Vidutinis gyventojų tankumas – 19,8 žmonių/km2.
Savivaldybė rytinėje pusėje ribojasi su Telšių, šiaurinėje – su Plungės, vakarinėje – su Klaipėdos, pietinėje – su Šilalės rajonais.
Yra 5 seniūnijos (Rietavo, Medingėnų, Daugėdų, Tverų kaimiškos bei Rietavo miesto). Savivaldybės administracijoje – 6 skyriai: Finansų ir biudžeto, Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir rūpybos, Švietimo, kultūros ir sporto, Vietos ūkio, Civilinės metrikacijos, Žemės ūkio.
Į Pirmojo šaukimo Rietavo savivaldybės tarybą buvo išrinktas 21 narys, meru – Centro sąjungos narys A. Černeckis, vicemeru – Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos narys J. Kuzminskas.
Įsikūrus savivaldai, jau pirmoji taryba pasiekė nemažų laimėjimų politikos srityje: 2000 m. balandžio 1 d. priimtas Kreipimasis į Rietavo savivaldybės gyventojus dėl bendro darbo. Čia konstatuota, kad visa Tarybos narių energija ir sugebėjimai bus skiriami ne politikavimui, o bendrų savivaldybės interesų sprendimui. Laikas tai patvirtino. Savivaldybė per trejus metus įrodė, kad sugeba tvarkytis ir yra reikalinga žmonėms, todėl dauguma Pirmojo šaukimo tarybos narių 2003 m buvo išrinkta antrajai kadencijai, meru liko A. Černeckis, vicemeru išrinktas Centro sąjungos narys J. E. Bačinskas.
Pirmojo šaukimo tarybos narių politinė sudėtis buvo tokia: 5 – Valstiečių partija, 4 – Centro sąjunga, 3 – Liberalų sąjunga, 3 – LKDP, 2 – TS (LK), 2 – NS (SL), 2 – LSDP; Antrojo šaukimo: 11- Centro sąjunga, 3 – Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga, 2 – Liberalų demokratų partija, 2 – Krikščionių demokratų partija, 1- Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), 2 – Socialdemokratų partija. Savivaldybės taryboje – 6 komitetai: Finansų ir ekonomikos, Sveikatos ir socialinės paramos, Švietimo, kultūros ir sporto, Kaimo reikalų, Vietos ūkio, Kontrolės.
Savivaldybės atkūrimas žymiai priartino viešąsias paslaugas prie vietos gyventojų. Jie dabar operatyviau gali tvarkyti įvairius savo reikalus. Atgavus savivaldą, įsteigtas Policijos komisariatas, Notaro kontora, vietoje yra Mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriaus darbuotojai.
Žymiai aktyvesnis tapo visuomeninis, kultūrinis ir sportinis gyvenimas.
2000 m. įkurtas Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus ir Rietavo savivaldybės viešoji biblioteka.
Turime aukštąją neuniversitetinę mokyklą – Žemaitijos kolegiją, Meno mokyklą, 3 vidurines, 3 pagrindines, 5 pradines mokyklas, 1 lopšelį-darželį, 6 kultūros namus, 8 bibliotekas.
Formuojasi savivaldybės bendruomenė.
Plėtojamas bendradarbiavimas su užsienio šalimis. Savivaldybė yra užmezgusi ryšius su 2 Švedijos komunomis, palaikomi ryšiai su Prancūzijos Vienne miesteliu. Ypač glaudžiai bendradarbiaujama su Vokietijos Saerbeck’o savivaldybe. 2001 m. kovo 15 d. abiejų savivaldybių tarybos apsisprendė dėl bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. Gegužės mėnesį draugystė, prasidėjusi 1996 m. ir ypač sustiprėjusi Rietavui atgavus savivaldą, buvo įforminta oficialia bendradarbiavimo sutartimi, kurią pasirašė savivaldybių merai – Willfried’as Roos’as ir Antanas Černeckis. Draugiško palaikymo ir pagalbos sulaukiama ir iš kitose Vokietijos vietovėse gyvenančių žmonių.
Rietave atkūrus savivaldybę, ne kartą čia lankėsi, savivaldybės reikalais domėjosi, juos padėjo spręsti aukščiausių Lietuvos valstybės valdžios institucijų vadovai: buvęs LR prezidentas V. Adamkus, Seimo pirmininkas A. Paulauskas, Švietimo ir mokslo ministras A. Monkevičius, Lietuvos policijos generalinis komisaras V. Grigaravičius, Nacionalinės elektros energijos asociacijos prezidentas R. Rukšėnas, Susisiekimo ministerijos vadovas Z. Balčytis ir daugelis kitų. Daug jų sulaukta 2002 m. Rietave vykstant renginiams, kurie buvo skirti Lietuvos elektrifikacijos 110-ųjų ir Lietuvos telefonizacijos 120-ųjų metinių sukaktims.
2001 m. žymiai dviračių sporto atstovei, 2000-ųjų metų Sidnėjaus olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojai ir kelių kitų pasaulio ir Europos varžybų čempionei bei prizininkei Dianai Žiliūtei suteiktas Rietavo miesto Garbės pilietės vardas.
Iki 2000-ųjų metų Rietavas priklausė Plungės rajonui. Tuo laiku beveik visos Plungės rajonui skirtos investicijos atitekdavo rajono centrui. Todėl Rietavo ūkis bei ekonomika buvo gana apleisti. Atkūrus savivaldą, imtasi radikalių pertvarkymų investicijų srityje.
2002 m. parengtas detalusis miesto centrinės dalies planas, kuris sudaro galimybę kryptingai tvarkyti miestą. Šiuo metu rengiamas miesto apšvietimo tinklų pertvarkymo projektas. Tvarkomi apšvietimo tinklai kaimuose.
Pertvarkytas šilumos ūkis. Šių darbų tikslas – sustabdyti šilumos kainų augimą. Šildymo sistemos iš pagrindų pertvarkytos penkiose mokyklose (čia pereita nuo šildymo elektra prie vietinio kuro – malkų). Investicija – 239,9 tūkst. Lt (efektas – sumažėjusi šildymo kaina nuo 30 Lt/m2 iki 10 Lt/m2). Darbai Tverų vidurinės mokyklos katilinėje kainavo 175 tūkstančius Lt. Visa tai atsipirko per vienerius metus. Rekonstruota Rietavo miesto mazutinė katilinė, pritaikant ją kūrenti vietiniu kuru – pjuvenomis. Smarkiai išaugus mazuto kainoms, kainos už šilumą gyventojams ir įstaigoms išliko tos pačios (13,2 ct už 1 kWh). Katilinės rekonstrukcijai investuota 1 mln. litų. Šiuo metu galutinai užbaigtas miesto katilinės pertvarkymas, veikia dvi pakuros. Per rekordiškai trumpą laiką (3 savaites) pastatyta katilinė Vatušių gatvėje, išspręsta problema, kilusi nutrūkus šildymui iš AB „Rietavo baldai“. Naudojamas ekologiškai švarus ir pigus kuras – mediena
Rietave šiuolaikiškai įrengta poliklinika. Investuota 240 tūkst. Lt. Atlikta pirminės sveikatos priežiūros restruktūrizacija: dabar veikia 2 pirminės sveikatos priežiūros centrai ir viena UAB„Šeimos daktaras“. Organizuojamas nemokamas dantų gydymas savivaldybės vaikams, kaimo vaikai pas gydytoją atvežimi.
Savivaldybėje atliekami įvairūs pastatų remonto darbai: atnaujinti Policijos komisariato pastatai, kapitališkai suremontuoti Tverų ir Medingėnų kultūros namai, atliktas dalinis Rietavo, Labardžių kultūros namų remontas, remontuojama Rietavo bažnyčia. Savivaldybė rūpinasi kelių, šaligatvių remonto darbais. Baigiama S. Nėries gatvės vandentiekio ir kanalizacijos tinklų rekonstrukcija.
2001 m. parengtas L. Ivinskio vidurinės mokyklos renovacijos projektas. Jau vykdomas antrasis jo etapas. Investicijos – 370 tūkst. Lt.
2005 m. turėtų būti atlikta Tverų vidurinės mokyklos renovacija.
Sprendžiama šiukšlių surinkimo problema. Įdiegtas konteinerinis šiukšlių surinkimas. Dėl to atpigo šios paslaugos. Savivaldybė dalyvauja projekte dėl apskrities regioninio sąvartyno statybos „Telšių regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Pastatytas regioninis sąvartynas leis operatyviai ir ekologiškai surinkti atliekas.
Rūpinamasi geriamojo vandens tiekimu kaimams. Savo jėgomis Spraudės, Taukolydžio, Daugėdų kaimuose sutvarkyta vandentiekio ir kanalizacijos tinklų sistema. Pradedamas įgyvendinti Vatušių gyvenvietės vandentiekio ir kanalizacijos tinklų statybos projektas. Jam skirrta SAPARD lėšų. Analogiškas projektas bus įgyvendinamas ir Tveruose.
Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, Rietave atidarytas turgelis su viešuoju tualetu.
Aktyviai sprendžiama mokyklos, savivaldybės įstaigų kompiuterizavimo problema. Rietavo savivaldybėje beveik visos kaimų pradinės mokyklos ir bibliotekos jau kompiuterizuotos. Mokyklos aktyviai dalyvauja įvairių fondų rengiamuose projektuose kompiuterinei technikai įsigyti. 2001 m. iš p. K. Kazicko fondo mokyklos gavo 35 kompiuterius, 7 skenerius, 7 spausdintuvus, įrangą bei nuolaidą Internetui. Rietavo L. Ivinskio vidurinė mokykla dalyvavo projekte „Švietimas informacinei visuomenei“ ir laimėjo 11 kompiuterių bei 6+1 kompiuterių klasę. Tokią klasę laimėjo ir Tverų vidurinė mokykla. Vienas kompiuteris tenka dvidešimt vienam 1-12 klasių moksleiviui ir penkiolikai 9-12 klasių moksleivių. 2002 m. iš AB „Lietuvos telekomas“ gauta 13 kompiuterių su internetiniu ryšiu. Pagal programą „Langas į ateitį“ Rietavo kultūros namuose įsteigtas informacijos centras, kuriame yra 2 kompiuteriai – savivaldybės gyventojai jais naudojasi nemokamai.
Išspręsta mokinių ir gyventojų pavėžėjimo problema. Konkurso būdu pasirinktas vežėjas. Gautas ir „Geltonasis autobusiukas“ mokinių pavėžėjimui, tačiau jį nėra ekonomiška naudoti – labiau tiktų talpesnis autobusas.
Savivaldybė prisideda prie paveldo saugojimo: sutvarkyta rekreacinė zona (parko rytinėje dalyje įrengta estrada, sutvarkyta aplinka). Lietuvos elektrifikacijos 110-ųjų metinių šventės dienomis renginio rėmėjų – Lietuvos energetikų ir Rietavo verslininkų – dėka ant kunigaikščių Oginskių parko vartų portikų vėl užkeltos liūtų skulptūros.
Rietavo savivaldybėje veikia 325 įmonės (pagrindinė veikla – miško ruoša bei prekyba kioskuose ir parduotuvėse), iš kurių stambesnės yra AB „Rietavo veterinarinė sanitarija“, VĮ „Rietavo miškų urėdija“, statybos organizacija AB „Plungės lagūna“.
Savivaldybės teritorijoje miškai užima 27018 ha, žemės ūkio naudmenos – 8867,7 ha, vandens telkiniai – 753 ha. Žemės ūkio veikla užsiimanti ŽŪB „Minija“, naudoja 1100 ha žemės.
2001 m. antrajame pusmetyje įkurtas Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas.
2003 m. įsteigtas Verslo informacijos centras. Ši įstaiga rūpinasi naujų verslų pritraukimu į Rietavo savivaldybę, konsultuoja vietos gyventojus įvairiais su verslu, Europos Sąjungos rinka susijusiais bei ekonomikos klausimais.
Vargu ar atsirastų šiuo metu abejojančių, kad Rietavo savivaldybė atkurta tikslingai, kad jos infrastruktūros plėtros raida įgavo tinkamą pagreitį ir turi geras perspektyvas. Lietuvai tampant Europos Sąjungos nare, svarbu, kaip savivaldybė pasirengs galimam finansinės paramos panaudojimui. Pirmas ir pats svarbiausias uždavinys 2003 metais – plėtros strateginio plano parengimas. Jis paliečia visas gyvenimo sritis, pradedant nuo socialinių-ekonominių, verslo, bedarbystės iki kultūros, švietimo ir kitų problemų sprendimo. Analizuojama daug planavimo, investicijų ruošimo, projektų rengimo klausimų. Tęsiami pradėti darbai: toliau tiesiama S. Nėries gatvė, remontuojami pastatai Oginskių gatvėje, Giliogirio kultūros namai, buvusi Rietavo miškų urėdija, L. Ivinskio mokykla. Rengiami „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos, Meno mokyklos, vaikų darželio sutvarkymo projektai.
Ateityje Rietave turėtų atsirasti nauja koncertų salė (kultūros namų priestatas), 2003 m. po remonto lankytojus turėtų pakviesti baseinas, daug dėmesio numatyta skirti būstų pritaikymui neįgaliesiems.
 

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija