GRAFO JUOZAPO TIŠKEVIČIAUS (1835-1891)
 ŠEIMOS GENEALOGINIS MEDIS
 
Parengė Julius Kanarskas

Grafas Juozapas Tiškevičius. Nuotrauka iš Antano
Tranyzo archyvo

Palangos grafaitė Antanina
Tiškevičiūtė (Antaninos ir
Felikso Tiškevičių dukra). Nuotrauka iš Antano
Tranyzo archyvo

Grafas Feliksas Tiškevičius ir grafienė Antanina
Tiškevičienė su savo vaikais Palangos rūmų Židinio
menėje. Nuotrauka iš Antano
Tranyzo archyvo

Palangos grafo Felikso
Tiškevičiaus žmona Antanina
Tiškevičienė. Nuotrauka iš
Antano Tranyzo archyvo

JUOZAPAS TIŠKEVIČIUS (1835-1891). Rusijos kariuomenės pulkininkas, Kretingos, Lentvario, Palangos, Užtrakių dvarininkas.
Juozapo vaikas
I. JUOZAPAS (1863-1867).
II. ALEKSANDRAS (1864-1945). Kretingos dvarininkas, Rusijos kariuomenės karininkas, Imperatoriškųjų rūmų kamerjunkeris, Kauno gubernijos bajorų atstovas, Valstybės tarybos narys, Kretingos valsčiaus tarybos pirmininkas, Vietinės rinktinės savanoris.
Aleksandro vaikai:
1. STANISLOVAS (1888-1965). Tarpukario Varšuvos (Lenkija) burmistras. [Stanislovo vaikai: ALEKSANDRAS (†1994) ir IRENA)];
2. JUOZAPAS (*1889). Danilovičių (Baltarusija) dvarininkas. (Juozapo vaikas – Kristina);
3. MARIJA (apie 1890-1894);
4. ALEKSANDRA (*1892), Pnievų (Lenkija) uršuliečių vienuolyno viršininkė;
5. ELENA (*1893);
6. KAZIMIERAS VIKTORAS JUSTINAS MARIJA (1896-1941). Rusijos ir Lietuvos kariuomenių karininkas, šaulys rėmėjas, Lietuvos verslininkų sąjungos Kretingos valdybos pirmininkas, Kretingos apskrities Jaunųjų ūkininkų ratelių globos tarybos pirmininkas, Kretingos apskrities valdybos narys, agronomas, 1941 m. sukilimo dalyvis;
7. ONA MARIJA (*1897);
8. JURGIS (1899-1939);
9. IZABELĖ (*1900);
10. IMAKULATA MARIJA ELENA (* 1904).
III. VLADISLOVAS (1865-1936). Lentvario dvarininkas, Rusijos Dūmos narys, Vilniaus mokslo ir meno muziejaus įkūrėjas ir vadovas.
Vladislovo vaikai:
1. SOFIJA ROŽĖ MARIJA (*1893);
2. STEPONAS EUGENIJUS MARIJA (*1894). [Stepono Eugenijaus Marijos vaikas – Natalija Rožė Marija (*1921)];
3. ROŽĖ (*1897);
4. EUGENIJUS STANISLOVAS MARIJA (*1901). [Eugenijaus Stanislovo Marijos vaikai: Alicija (*1928), Marija Kristina (*1930), Klementina (*1933), Olga (*1935), Eugenijus (*1935)].
IV. ANTANAS (1866-1919). Vilniaus pramonininkas ir pirklys, Vilniaus miesto valdybos pirmininkas (1912), Kairėnų, Kaišiadorių, Osovieco dvarininkas.
Antano vaikai:
1. Mykolas (*1897);
2. Marija (*1899).
V. JUOZAPAS (1868-1917). Užtrakio dvarininkas.
Juozapo vaikai:
1. JOANA SOFIJA MARIJA (*1898);
2. ANDŽEJUS (* 1899). Užtrakio dvarininkas;
3. ZDZISLOVAS STANISLOVAS KOSTKA (1901-1941). 1939 m. rusų paimtas į nelaisvę, ištremtas į Altajaus kraštą.
Zdislovo Stanislovo Kostkos vaikai: 1. Sūnūs Juzefas Marija (*1927); 2. Andžejus Marekas (*1929)[Andžejaus Mareko vaikas – sūnus Mateušas Todas (*1967 m.)]; 3. Artūras Kazimieras (1933-1967), JAV karo lakūnas, žuvo Indokinijoje [Artūro Kazimiero vaikai: sūnūs Gregoras Artūras (*1964), Stefanas Andzejus (*1966)]; 4. Karolis Francišekas (*1935) [Karolio Francišeko vaikai: sūnūs Dovydas Jonas (*1969) ir Pavelas Mykolas (*1971)];
4. MARIJA (1904-1971).
VI. FELIKSAS (1870-1933). Palangos dvarininkas.
Felikso vaikai:
1. MARIJA KRISTINA (1897-1932);
2. JONUŠAS MARIJA TIŠKEVIČIUS-LONCKIS (1900-1986);
3. ANTANINA (1903-1921);
4. FELIKSAS TIŠKEVIČIUS-LONCKIS (1905-1970). [Felikso Tiškevičiaus-Lonckio vaikai: Janina Marija Antanina (*1931), Steponas Antanas (*1949)];
5. STANISLOVAS MARIJA (1907-1974), JAV Kongreso bibliotekos darbuotojas. [Stanislovo Marijos vaikai: Marija Teresė (*1935), Juozapas Steponas (*]943), Kristina Ana (*1950)];
6. ALFREDAS (*1913). Gyvena Varšuvoje. Vasaromis apsilanko Palangoje, puikiai šneka lietuviškai. [Alfredo vaikas – Adomas Marija (*1940)];
7. ALICIJA;
8. JUOZAPAS;
9. SOFIJA.
VII. MARIJA (1871-1941). Kretingos dvaro Kumponų, Dimitravo, Jazdų palivarkų savininkė. Lietuviškos spaudos bendradarbė. 1941 06 14 ištremta į Krasnojarsko kraštą (Rusija). Mirė Rešiotų koncentracijos stovykloje.
VIII. SOFIJA (* 1874).
IX. ELENA KLOTILDA (1876-1963).
***
Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, Varšuvoje gyvenantis grafas Alfredas Tiškevičius gana dažnai lankosi Palangoje. Jis yra pateikęs tokį savo brolių ir seserų sąrašą, kuriame ne visos gimimo ir mirimo datos atitinka tas, kurios pateiktos Juliaus Kanarsko publikacijoje. Beje, grafas Alfredas Tiškevičius prie sąrašo yra pateikęs pastabą, kad jo turimi „duomenys yra apytiksliai“. Ir taip...
 
Antaninos ir Felkso
Tiškevičių šeimA
 
Tėvai: Antanina Tiškevičienė (1870-1952) ir Feliksas Tiškevičius (1865-1932). Jie turėjo 10 vaikų:
 
1. Juozapas Tiškevičius. Mirė dar būdamas kūdikis;
2. Antanina Tiškevičiūtė. Mirė 1920 m., 19 metų amžiaus. Buvo palaidota Palangos rūmų koplyčioje (vėliau jos palaikai perkelti į Palangos senąsias kapines – red. p.);
3. Marija Tereza Tiškevičiūtė (1894-1935). Buvo ištekėjusi, gyveno Varšuvoje. Vaikų neturėjo;
4. Sofija Tiškevičiūtė (1896-1945). Gyveno vienuolyne Romoje ir ten mirė;
5. Kristina Tiškevičiūtė (1898-1929). Buvo ištekėjusi, gyveno Poznanėje, išaugino du vaikus;
6. Alicija Tiškevičiūtė (1899-1944). Mirė po sužeidimo, kurį patyrė Varšuvos sukilimo metu. Turėjo vieną dukrą;
7. Jonušas Tiškevičius (1900-1985). Mirė Santa Barbaroje (JAV, Kalifornija);
8. Feliksas Tiškevičius (1905-1965). Gyveno ir mirė Anglijoje. Turėjo dukterį ir sūnų;
9. Stasys Tiškevičius (1906-1972). Gyveno ir mirė Vašingtone (JAV). Turėjo 3 vaikus;
10. Alfredas Tiškevičius (g. 1913 m.). Gyvena Varšuvoje, Palangos garbės pilietis.
 

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija