Antano Tranyzo nuotraukoje Kazimiero
Simanonio (antras iš kairės) gintaro dirbinių
parodos atidarymas

Antano Tranyzo nuotraukoje Feliksas Daukantas
(pirmas iš kairės) Palangos gintaro muziejuje per savo
kūrybos parodos atidarymą

Antano Tranyzo nuotraukoje kultūros veikėjas,
buvęs Lietuvos dailės muziejus darbuotojas
dailėtyrininkas Petras Juodelis prie Palangos
gintaro muziejaus

Antano Tranyzo nuotraukoje buvęs Lietuvos dailės
muziejaus direktorius Pranas Gudynas (kairėje) ir
dailininkas Viktoras Vizgirda prie Palangos gintaro
muziejaus

Antano Tranyzo nuotraukoje buvusi Palangos
gintaro muziejaus direktorė G. Butkevičienė
sveikina milijonąjį Palangos gintaro muziejaus
lankytoją Edmundą Juškį (1970 m. rugpjūčio 13
d.)

Antano Tranyzo nuotraukoje Lietuvos dailės muziejaus archeologinės ekspedicijos dalyviai: Romualdas Budrys, Mickūnienė, Vilija Macienė ir kt.

Palangos gintaro muziejus – Lietuvos dailės muziejaus (LDM) padalinys. Jis veikia XIX a. pabaigoje pastatytuose Palangos grafų Tiškevičių rūmuose, kuriuos supa didelis ir gražiai tvarkomas Palangos botanikos parkas.

Muziejaus rinkiniuose sukaupta apie 29 tūkst. gintaro eksponatų, iš jų apie 4,5 tūkst. rodoma ekspozicijoje, kuri kasmet atnaujinama, papildoma unikaliais archeologiniais radiniais, gintaro inkliuzais, kitais vertingais eksponatais.

Papildomai muziejuje lankytojai turi galimybę susipažinti ir su trumpalaikėmis meno parodomis. Jos rengiamos rūmų koplyčioje.

Muziejus garsėja vasarą vykstančiais tradiciniais kultūriniais renginiais – jau trys dešimtmečiai terasoje rengiami Nakties serenadų koncertai. Paskutiniais metais koncertai, susitikimai su menininkais kurortinio sezono metu vyksta ir rūmų Židinio menėje.

Lankytojų aptarnavimo laikas:

Rugsėjo 1 d. – balandžio 30 d.:
Antradieniais-šeštadieniais – 11.00-17.00 val.
Sekmadieniais, valstybinių švenčių išvakarėse – 11.00-16.00 val.

Gegužės 1 d. – rugpjūčio31 d.:
Antradieniais-šeštadieniais – 10.00-20.00 val.
Sekmadieniais ir prieš valstybines šventes – 10.00-19.00 val.

 

Muziejaus ekspozicija išsamiai pasakoja apie gintaro susidarymo istoriją Žemės evoliucijos proceso metu, gintaro paplitimą pasaulyje, morfologiją. Čia rodomi fosilinių sakų, randamų kitose pasaulio šalyse, pavyzdžiai. Eksponuojama unikali inkliuzų kolekcija. Archeologijos skyrius – vienas įdomiausių ir moksliniu požiūriu itin vertingas. Čia rodomi akmens amžiaus gintaro dirbiniai, II-XII a. gintaro, žalvario ir stiklo dirbiniai, surasti pajūrio kapinynuose. Apie gintaro panaudojimo ir meninio apdirbimo tradicijas pasakoja XVII-XIX a. gintaro dirbiniai, XX a. pr. ir tarpukario Lietuvos gintaro cechų ir meistrų dirbiniai. Lankytojai muziejuje turi galimybę pamatyti, kaip atrodė gintaro apdirbimo dirbtuvė XIX a. II pusėje.

Ekspozicijoje nemažai yra ir šiuolaikinių dailininkų gintaro kūrinių bei dailės kombinatuose sukurtų dirbinių iš gintaro.

V. Katino parengtas ir dizainerio R. Martinkaus meniškai padarytas stendas „Fosiliniai sakai Žemės evoliucijoje“ yra įvadas į ekspoziciją, kur sukaupta gausi mokslinė medžiaga apie gintaro susidarymą, inkliuzus, unikumus. Čia pasakojama, kada žemės evoliucijos eigoje atsirado gintaras. Inkliuzų salėse galima pamatyti ir tokių retenybių kaip roplio išnara, uodų spiečius viename gintaro gabalėlyje, šimtakojų, bičių, skruzdėlių karo, vorų medžioklės scenų. Inkliuzuose – prieš keliasdešimtį milijonų metų užkonservuota ir nemažai kitų smulkesnių ir stambesnių vabzdžių ir augalų. Tai tarytum užšaldyti praeities gyvenimo momentai, išlikę beveik nepakitę iki mūsų dienų.

Salėje, skirtoje gintaro unikumams, eksponuojami didžiuliai gintaro gabalai, ant kurių matyti atsispaudę medžių žievės raštai.

Pirmajame aukšte eksponuojami gintaro dirbiniai: nuo pačių pirmųjų iki šiuolaikinių. Čia ir garsiosios R. Klebso kolekcijos kopijos, ir akmens amžiaus gintaro dirbiniai, įrankiai, papuošalai, ir vėlesnio laikotarpio gintarinės įkapės, ir Romos imperijos monetos, į mūsų kraštus patekę senovėje mainais į gintarą. Pokario laikotarpio gintaro meistrų dirbinių simboliu galėtų būti gintarinis traktoriukas. Jo net vikšrai gintariniai.

Kūrybiškumu ir darbų atlikimo tobulumu žavi F. Daukanto, H. Taleikio kūriniai. Muziejuje galima supažindinti ir su dailininkų bei tautodailininkų E. Augaitytės, A. Vertulienės, L. Šulgaitės, K. Simanonio, P. Martinausko, I. ir F. Pakutinskų, V. Butvilo, D. Varkalio, R. Andriekutės, Z. ir R. Strikaičių, A. Jonušo, N. Žoludevo, P. Balčiaus ir daugelio kitų darbais. Muziejuje keičiamos autorinės gintaro meistrų kūrybos parodos atskleidžia ir mados, ir formų, ir spalvų įvairovę.

Muziejuje nuolat veikia trumpalaikės kilnojamos gintaro meistrų kūrybos parodos. 2003 m. vasaros sezono metu palangiškiai ir jų svečiai turėjo progos susipažinti su R. A. Baltrušio, A. Jonušo ir V. Žulkaus gintaro dirbiniais, V. Mockaičio kūrybos paroda „Sarkofaguose“, Lietuvos dailės akademijos Telšių skyriaus studentų kūryba.

2002 m. lapkričio 29 – 2004 m. sausio 5 dienomis Newark muziejuje (JAV) surengtoje tarptautinėje parodoje „Besikeičiančios Žemės paslaptis atskleidžiant“ eksponuota paroda „Gintaras: užšalę langai į praeities pasaulį“ („Amber: Frozen Windows on Ancient Worlds“), kuriai atrinkta 50 gintaro gabaliukų su inkliuzais iš Palangos gintaro muziejaus (Lietuvos dailės muziejaus rinkinių).

 

 

 
 
 
 
PALANGOS GINTARO MUZIEJUI – 40
 
Parengė Vilija Macienė ir Antanas Tranyzas

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija