Rietavo Lauryno Ivinskio vidurinė mokykla
 
Rietave, anot rašytinių šaltinių, pirmoji parapinė mokykla įkurta 1596 m. Tai viena seniausių mokyklų Žemaitijoje. Pakilus kultūriniam gyvenimui, parapinė mokykla nebepatenkino buvusių poreikių ir buvo reorganizuota į keturmetę, vėliau – į penkių klasių „Retavskoje gorodskoje narodnoje učilišče“. Šioje mokykloje mokėsi nemažai iškilių Rietavo krašto žmonių, tarp jų ir prof. K. Jaunius, prof. J. Baltrušaitis. Daug metų parapinėje mokykloje dirbo Laurynas Ivinskis. Pradinė mokykla iki Antrojo pasaulinio karo vadinta Lauryno Ivinskio vardu. Šis vardas mokyklai grąžintas 1988 m. 1962-1963 mokslo metais Rietave buvo pastatyta nauja 920 vietų mokykla, o 1977/1978 mokslo metais – jos priestatas. Dabar mokykloje įrengti geri kabinetai, aktų ir 2 sporto salės, 300 vietų valgykla. 2000 m. įkurta 15 vietų kompiuterių klasė (dar 10 kompiuterių laimėta konkurse). 1983 m. mokykla įsijungė į sveikos gyvensenos programą. 1987 m. pradėta mokyti anglų kalbos. Nuo 2000 m. vienuoliktose klasėse vykdomas profiliavimas.
Pastaraisiais metais į aukštąsias mokyklas įstojo 43,6 procentų visų mokyklą baigusių abiturientų.
Mokykloje dirba 69 mokytojai, tarp kurių yra 14 metodininkų, 43 vyr. mokytojai.
2002-2003 mokslo metais sukomplektuotos 44 klasės, kuriose mokosi 1130 moksleivių. 203 vaikų mokymosi vidurkis buvo 9 balai ir didesnis, dešimties penktų-dvyliktų klasių moksleivių mokymosi vidurkis yra 10 balų.
Mokykloje organizuojamas papildomas ugdymas. Veikia 34 įvairių krypčių papildomo ugdymo būreliai, kuriuose moksleiviai gali lavintis, tobulėti, rasti sau mėgiamą laisvalaikio praleidimo būdą.
Mokyklos auklėtinių jėgomis įrengta jauki kompiuterizuota skaitykla, kurioje vyksta įvairūs jaunimo mėgstami renginiai.
Moksleiviai sėkmingai dalyvauja mokyklos, savivaldybės ir respublikinėse olimpiadose. Jau antri metai mokykloje vyksta matematikų olimpiada Kazio Šikšniaus taurei laimėti. Taurė jau antrus metus lieka mokykloje.
Mokykla dalyvauja ir tarptautiniuose projektuose.

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija