Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS 200-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ JUBILIEJAUS MINĖJIMO PROGRAMA

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo terminas

2000 m. 1. Parengti televizijos laidą, skirtą vyskupui M.Valančiui

2000 m.

2. Sukurti informacinį videoklipą, skirtą M.Valančiaus jubiliejui

2000 m.

3. Išleisti akademinius M.Valančiaus raštus: 1. M.Valančiaus didaktiniai kūriniai; 3. M.Valančius “Ganytojiški laiškai”

2000 m.

4. Išleisti lankstinuką – plakatą “Vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoracinė ir šviečiamoji veikla”

2000 m.

5. Parengti ir išleisti plakatą

2000 m.

6. Pastatyti paminklą Nasrėnuose

2000 m.

7. Atnaujinti ekspoziciją M.Valančiaus tėviškės muziejuje Nasrėnuose

2000 m.

2001 m. 1. Surengti iškilmingas mišias ir minėjimus:

 

1) Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje ir minėjimą Lietuvos nacionaliniame akademiniame dramos teatre;

2001 02 24 (šeštadienis) 12.30val. 17.00 val.

2) Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje;

2001 04 30 (sekmadienis)

3) Nasrėnuose, Kalnalio, Šv. Lauryno bažnyčioje, atidengti paminklą

2001 05 11-13

4) Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedroje bazilikoje;

2001 05 19 (šeštadienis)

5) Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje šventė (šv. apaštalų Petro ir Povilo šventė);

2001 06 29 (penktadienis)

6) Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje (Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų kunigų ir vienuolių diena);

2001 07 04 (trečiadienis)

7) Surengti iškilmingas mišias ir minėjimus Palėvenėje, Biržuose, Ukmergėje, Rokiškyje, Pandėlyje, Kupiškyje

 

2. Surengti Varniuose, Motiejaus Valančiaus vidurinėje mokykloje M.Valančiaus skaitymus ir pedagoginę-mokslinę konferenciją

2001 02 09

3. Surengti mokslinę konferenciją “Motiejus Valančius – Žemaičių vyskupas, rašytojas, istorikas, kultūrininkas, tautos ugdytojas” Plungėje

2001 02 23

4. Surengti spaudinių parodą Lietuvos nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje

2001 02 23-03 15

5. Surengti renginių ciklą Plungės M.Valančiaus katalikiškojoje pradinėje mokykloje

2001 m. vasario mėn.

6. Surengti mokslines konferencijas Kretingoje, Klaipėdoje, Varniuose, Telšiuose

2001 03 1-3

7. Surengti mokslinę konferenciją Telšiuose. Surengti parodą “M.Valančius ikonografinėje medžiagoje”

2001 04 27 2001 04 27-06 27

8. Surengti Lietuvos klojimo teatrų krivūlę Nasrėnuose

2001 05 11-13

9. Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją Vilniuje “Vyskupas M.Valančius ir jo laikmetis”

2001 05 24-25 d.

10. Surengti kilnojamąją parodą “Žemaičių vyskupas M.Valančius”

2001 m.

11. Surengti parodą, skirtą Blaivybės sąjūdžio istorijai Šakiuose

2001 m.

12. Surengti mokyklų moksleivių skaitovų konkursą, skirtą M.Valančiaus jubiliejui, Nasrėnuose

2001 m.

13. Rengti etnografinių kolektyvų programas, klojimo teatrų vaidinimus, skirtus M.Valančiaus jubiliejui

2001 m.

14. Pastatyti spektaklį pagal M.Valančiaus apysaką “Palangos Juzė”

2001 m.

15. Surengti aukštųjų mokyklų studentų mokslinių ir kūrybinių darbų respublikinį konkursą M.Valančiaus veiklos tematika

2001 m.

16. Išleisti M.Valančiaus “Namų užrašus”

2001 m.

17. Išleisti leidinį “Vyskupas M.Valančius” (Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvinė medžiaga)

2001 m.

18. Išleisti leidinį “M.Valančius ikonografijoje”

2001 m.

19. Išleisti O.Pajedaitės leidinį “M.Valančius”

2001 m.

20. Pastatyti paminklą Nasrėnuose

2001 m.

21. Atnaujinti ekspoziciją M.Valančiaus tėviškės muziejuje Nasrėnuose

2001 m.

23. Pagaminti ir pritvirtinti paminklinę lentą Kaune ant namo M.Valančiaus g. 6, kuriame gyveno vyskupas M.Valančius

2001 m.

24. Išleisti Blaivybės sąjūdžio medalikėlio (1860 m.) replikatus

2001 m.

25. Išleisti jubiliejinę monetą

2001 m.

28. Išleisti Padėkos raštus, fotografijas, įsigyti leidinius

2001


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2001.
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija