Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 2

Mosėdžio biblioteka

Nijolė Vyniautienė, Danguolė Želvytė

 
Mosėdžio biblioteka įsteigta 1937 m. Skaitytojams duris ji atvėrė tų pačių metų kovo 15 d. Pirmuoju bibliotekos vedėju dirbo Mosėdžio mokyklos vedėjas Rokas Jurgutis.
Biblioteka miestelyje veikė ir įvedus Lietuvoje sovietų valdžią. 1940 m. bibliotekos vedėjas jau buvo V. Šimkus. Tuo metu knygų turėta nedaug.
1941 m. birželio 22 d. vokiečiai užėmė Mosėdį. Po to biblioteka buvo uždaryta, o  knygos sunaikintos.
1946 m. Mosėdžio biblioteka atkurta. Iš pradžių ji veikė J. Skruibio name. Bibliotekos vedėju dirbo Domas Avyžius. Jį pakeitė Edvardas Avyžius. Vėliau čia dirbo Onutė Jonušaitė, Bronė Rugenytė, po jos iki 1954 m. – Tomas Avyžius. 1954 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Ona Dzimisevičienė. Ji suklasifikavo knygų fondą, sudarė jų katalogus, sutelkė 30 knygnešių, kurie išnešiodavo knygas į tolimesnius kaimus. Geriausios bibliotekos vedėjos pagalbininkėmis tais metais buvo Laima Gedminaitė ir Juzefa Urkauskaitė.
1960 m. respublikinėje kultūros, švietimo įstaigų apžiūroje Mosėdžio bibliotekai pripažinta trečioji vieta.
1962 m. bibliotekos pastatas sudegė. Biblioteka apylinkės žmonėms buvo reikalinga, todėl ją nutarta atkurti. Iš pradžių biblioteka veikė Alfonso Galdiko namuose. Kultūros ministerija skyrė lėšų naujam bibliotekos knygų fondui suformuoti ir inventoriui įsigyti. Didelę paramą biblioteka gavo iš Mosėdžio kolūkio. Tais metais vėl buvo pardėtos klasifikuoti knygos, sudarinėti jų katalogai.
1964 m. miestelio centre iškilo apylinkės Tarybos administracijos pastatas. Dalis jo patalpų skirta bibliotekai, kur ji veikia iki šiol.
1966 m. bibliotekos knygų fonde buvo 7000 leidinių. Jos paslaugomis naudojosi 800 skaitytojų. Bibliotekos darbuotojams talkino 15 knygnešių, buvo 10 kilnojamų bibliotekėlių, kurios aptarnaudavo 300 skaitytojų. Biblioteka buvo vienas iš pagrindinių miestelio kultūrinio gyvenimo centrų. Čia vykdavo knygų parodos, naujų leidinių pristatymai visuomenei, knygų aptarimai.
1967 m. bibliotekai pradėjo vadovauti K. Piekienė. Tais metais  sudaryta kraštotyrinė kartoteka, biblioteka organizuodavo nemažai kultūrinių renginių. 1970 m. tarp rajono bibliotekininkų mosėdiškiams pripažinta trečioji vieta. 1972 m. K. Piekienei perėjus dirbti kitur, biblioteka vienerius metus neveikė. 1973 m. jai pradėjo vadovauti Jadvyga Laureckienė (dirbo iki 1995 m. birželio). Po to bibliotekai pradėjo vadovauti Nijolė Vyniautienė, kuri čia dirba iki šiol.
Mosėdyje biblioteka ir šiandien – svarbus kultūrinio gyvenimo centras. Čia, bendradarbiaujant su kultūros centro darbuotojais, organizuojamos parodos, poezijos pavasarių, tarptautinės vaikų knygos dienų renginiai, adventinės popietės ir kt. Iš pastaraisiais metais vykusių renginių gyventojams labiausiai įsiminė 1997 m. lapkričio 14 d. seniūnijos salėje vykęs gydytojo ir Respublikinio unikalių akmenų muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into 70-mečio paminėjimas. Bibliotekoje buvo eksponuojami Almos Granauskienės, Felikso Liaučio, A. Baltino paveikslai apie Mosėdį.
Mosėdžio biblioteka – Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. Jis aptarnauja dvidešimt dviejų seniūnijos kaimų gyventojus. Čia kaupiama kraštotyrinė medžiaga apie kalendorines šventes, seniūnijos kaimus, Mosėdžio etnografinį ansamblį, knygnešius, iškilius Mosėdžio krašto žmones, kitomis aktualiomis skaitytojams temomis. 2003 m. bibliotekoje įkurtas VIC „Langas į ateitį“. Kiekvieną  mėnesį čia vidutiniškai apsilanko apie 140 žmonių. Pastaraisiais metais bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi daugiau kaip 450 seniūnijos gyventojų. Jiems per metus išduodama dagiau kaip 7250 knygų. Įsijungus į LIBIS programą, pradėta skaitmenizuoti informacija apie bibliotekoje turimą leidinių fondą.
 
Literatūra
1. Jadvyga Laureckienė. Skuodo centrinės bibliotekos Mosėdžio filialo istorija. Mašinraštis. Saugomas Mosėdžio bibliotekoje 
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija