Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 2

Mosėdžio folkloro ansamblis

Vita Pajarskienė
 
Mosėdžio folkloro ansamblis suburtas 1988 m. Jo pradininkė ir įkūrėja – mokytoja Elžbieta Juzumienė. Ją ir kitus ansambliečius į kolektyvą atvedė didžiulis noras atgaivinti daugelio jau primirštas tradicines šio krašto dainas, žaidimus, patalkių ir kitas žemaičių krašto tradicijas. 
Ansamblio siela buvo ir yra Zuzana Šakinienė. Net ir išvykusi gyventi į Plikius (Klaipėdos rajonas), ji neužmiršo ansamblio, rūpinasi juo.
Ansamblio pagrindą sudaro aktyvūs, kūrybingi, darbu, nuoširdumu  pagarbą pelnę Mosėdžio ir jo apylinkių žmonės.
Kolektyvo repertuare – žemaičių krašto folkloras. Tai pačių ansambliečių dar vaikystėje dainuotos, iš tėvų, senelių, kaimynų ir kitų pažįstamų išmoktos Mosėdžio apylinkių dainos, rateliai, šokiai ir žaidimai.
Per 15 gyvavimo metų ansamblis yra parengęs menines programas, skirtas Advento, Žolinės, Užgavėnių, Atvelykio, Joninių, šventėms, Žemės dienai, daug koncertinių programų. Kolektyvas ne kartą yra koncertavęs Skuode, daugelyje rajono kaimų ir miestelių, aplinkiniuose rajonuose, dalyvavęs įvairiuose Žemaitijos ir respublikiniuose folkloro renginiuose, tarptautiniuose folkloro festivaliuose.
 
Įsimintiniausios datos:
 
1988 m.  parengta Patalkio programa (pirmoji).
1989 m. dalyvauta kuriant LTV filmą „Žmonės iš Mosėdžio“, tarptautiniame festivalyje „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje.
1990 m. Atvelykis atšvęstas Klaipėdoje kartu su „Žemaičių alkieriumi“. Dalyvauta Lietuvių tautinėje dainų šventėje Vilniuje.
1991m. pirmą kartą Atvelykio šventė suorganizuota Mosėdyje. Renginio dalyviai buvo Klaipėdos „Žemaičių alkieriaus“ kolektyvas, Alytaus žemaičiai, Plikių folkloro ansamblis. Dalyvauta tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica 91“ Latvijoje. Dzūkijos sostinėje ansambliečiai svečiavosi pas savo draugus – Alytaus žemaičius.
1993 m. kolektyvas dalyvavo tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica 93“, Mosėdyje priemė šio festivalio dalyvius iš Lenkijos, JAV (škotus), Prancūzijos, Estijos, Latvijos), prisidėjo organizuojant miestelyje vykusius festivalio renginius.
1994, 1998, 2003 m. dalyvauta Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje.
1996, 1999, 2002 m. dalyvauta tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“.
1995, 1997 m. dalyvauta Telšiuose vykusiame folkloro festivalyje „Ėr pajauga žali lėipa“. 
1997, 1998 m. dalyvauta Kretingoje vykusioje folkloro šventėje „Padainioukem puo lėipuoms“.
1995 m.  kolektyvas buvo išvykęs į Alytų ir į Metelius.
1997 m. dalyvauta folkloro šventėje „Lek gervės, lek gervelės“. Šventės svečiai buvo atvykę iš Tailando, Didžiosios Britanijos, Vilniaus (folkloro grupė „Duja“). Dalyvauta gydytojo, Respublikinio unikalių akmenų muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into 70-ies metų jubiliejiniame renginyje.
1998 m. dalyvauta folkloro šventėje „Parbieg laivielis“. Šventės svečiai buvo graikai, lenkai, latviai, ukrainiečiai. Koncertuota Padvarių senelių namuose. Pažymėtas ansamblio 10-ies metų jubiliejus.
1999 m. dalyvauta rašytojo Romualdo Granausko 60-mečiui skirtame renginyje, ansamblio dalyvių J. ir P. Lukošių auksinėse vestuvėse, Ylakiuose vykusioje folkloro šventėje „Čiol čiolbutis“.
Tais metais Jonines ansambliečiai šventė kartu su Vastybinio dainų  ir šokių ansamblio „Lietuva“ dalyviais. Kolektyvas buvo išvykęs į Latviją, kur dalyvavo Bartos ansamblio 70-mečio jubiliejaus renginiuose. Dalyvauta Magdeburgo teisių suteikimo Kretingos miestui 390 metų jubiliejaus paminėjime ir Šv. Antano šventėje. Dalyvauta tarptautiniame folkloro festivalyje „Bieg opelė vingordama“ (renginio svečiai buvo Rygos „Vilkai“, Skuodo „Vereta“, kolektyvai iš Vidmantų, Gargždų, Salantų  ir Kartenos).
2000 m. dalyvauta Neringos miesto vasaros sezono atidarymo šventėje, „Melniko kamaroje“ vykusiame susitikime su vyresniosios kartos dainininkais, folkloro šventėje „Bieg opelė vingordama“ (renginio svečiai buvo Biržų, Trakiškių, Miežiškių Dzūkijos, Vištyčio, Platelių, Skuodo „Veretos“, Šiaulių „Salduvės“ folkloro ansambliai). Plikiuose svečiuotasi Z. ir S. Šakinių šeimoje, aplankytos  A. ir A. Anužių, J. ir K. Galdikų šeimos.
2001 m. dalyvauta Meno šventėje Skuode, tarptautinės stovyklos „Austėja“ vakaronėje Mosėdyje, folkloro šventėje  „Par šilalį juojau“ Panevėžyje, išvykoje  garsiuoju Siauruku, prisiminti Tado Blindos nuotykiai.
Dalyvauta folkloro šventėje „Bieg opelė vingordama” (renginio svečiai buvo Šiaurės šalių – Suomija, Danija, Norvegija, Švedija – folkloro grupė „Nordenom“, Rokiškio „Gastauta“, Šakių „Nova“, Telšių „Insula“, Šiaulių „Salduvė“, Valkininkų (Varėnos r.) folkloro ansamblis). Dalyvauta Sveiko maisto šventėje Žibininkuose.
2002 m. dalyvauta folkloro šventėje „Bieg opelė vingordama“ (renginio svečiai buvo Norvegijos Lindos komunos liaudies šokių klubas „Knarvik“, Kupiškio „Kupkėmis“, Šakių „Šakyna“, Panevėžio „2X3“, Marcinkonių, Kapčiamiesčio folkloro ansambliai.
2003 m.  dalyvauta Mosėdžio 750-ies metų paminėjimo šventės renginiuose, miestelyje  surengtame pirmajame romansų vakare. Kolektyvas pagerbė A. ir A. Anužius auksinių vestuvių proga. Šateikiuose koncertuota minint miestelio folkloro ansamblio 15 metų sukaktį.
2004 m. balandžio 18 d. Mosėdžio folkloro ansambliui sukako 15 metų. Šiuo metu kolektyvui vadovauja Vita Pajarskienė.
 

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija