Donata Vitkienė: „Muzikantų dinastija“
 
 
Su pagarba rietaviškiai mini prieš du dešimtmečius Anapilin iškeliavusį muzikantą ir pedagogą Justiną Krėpštą. Žmogaus nebėra, bet jo mokiniai, savi vaikai, tęsia pradėtus darbus.
Groti smuikeliu Justinas Krėpšta pradėjo eidamas devynioliktus metus. Pirmasis jo mokytojas buvo dėdė – savamokslis muzikantas. Berniukas buvo žemaitiškai užsispyręs, darbštus, gabus, tad smuikelis jam netrukus pakluso. Toliau mokslus vaikinas tęsė Vilniaus Tallat Kelpšos muzikos mokykloje. Kai ją baigė, Justinui jau paklusdavo beveik visi muzikos instrumentai, kurie jam pakliūdavo į rankas.
Didžioji J. Krėpštos gyvenimo dalis prabėgo dirbant Rietavo krašto mokyklose. Čia dėstė muziką, kūno kultūrą, vadovavo kaimo kapeloms, akordeonistų ansambliams.
Kaip muzikantas ir pedagogas Justinas labiausiai atsiskleidė pradėjęs dirbti Rietavo muzikos mokykloje (dabar Meno mokykla). Čia jis vaikus mokė groti smuiku, dėstė solfedį, daug grodavo pats. Be jo neapsieidavo kaimo vakaruškose, gegužinėse. Vadovavo kelioms kaimo kapeloms, estradiniams ansambliams. Rietavo aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje (dabar Žemaitijos kolegija), subūrė pučiamųjų orkestrą, pelniusį nemažai respublikinių konkursų ir apžiūrų prizų.
 
VAIKAI
 
Daug J. Krėpštos mokinių pasirinko muzikanto kelią. Savųjų vaikų prie muzikos nespaudė, tačiau jie tapo muzikais.
Savo pirmagimį sūnų Justiną, kai jis buvo ketvirtokas, išleido mokytis į Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklą. Toliau pažintį su muzika Justinas tęsė Lietuvos muzikos akademijoje. Baigęs mokslus, gabus jaunasis pianistas buvo paskirtas dirbti į Kauno Juozo Naujalio meno mokyklą, vėliau tapo šios mokyklos direktoriaus pavaduotoju, Kauno filharmonijos direktoriumi. Čia gimė ir jo pats brangiausias kūdikis – Pažaislio vienuolyno klasikinės muzikos festivalis, kuriame dalyvauja pasaulinio garso orkestrai, dainuoja muzikos žvaigždės.
Justino žmona Rasa – Kauno J. Naujalio meno mokyklos dėstytoja. Jos mokiniai sėkmingai dalyvauja ir tarptautiniuose konkursuose.
Krėpštų Dukra Lina – pianistė. Ji stažuojasi užsienyje, daug koncertuoja.
Nuo mažumės triūba susidomėjo J. Krėpštos sūnus Algimantas. Baigęs Rietavo muzikos mokyklą bei Rietavo L. Ivinskio vidurinę, jis įstojo mokytis į Vilniaus konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar Klaipėdos universiteto Menų fakultetas). Baigęs mokslus, buvo paskirtas dirbti į Raseinius. Grojo brolių Tautkų estradiniame orkestre. Tarnaudamas armijoje grojo Vilniuje kariniame orkestre. 1984 metais grįžo į Rietavą. Tėvas jam užleido savo vietą Rietavo meno mokykloje. Čia Algimantas tedirba iki šiol. Jo mokiniai paskutiniais metais laimi prizines vietas įvairiuose konkursuose.
Algimantas neapsiriboja darbu Meno mokykloje. Jis vadovauja Žemaitijos kolegijos estradiniam ansambliui, moko vaikus muzikos ir kaimyninio Šilalės rajono muzikos mokykloje.
Algimanto dukra Milda, nors dar tik meno mokyklos trečios klasės mokinė, bet jau spėjo pasižymėti kaip gabi pianistė, yra laimėjusi prizines vietas jaunųjų pianistų konkursuose.
Pianistės kelią pasirenka ir pati mažoji Justino Krėpštos atžala – dukra Daiva. Ji kartu su savo vyru pianistu Gintaru Bartušiu keletą metų dirbo Rietavo meno mokykloje ir parengė vaikus ne vienam konkursui. Dabar Daiva gyvena Tauragėje ir dirba Tauragės muzikos mokykloje. Jos vyras Gintaras yra ne tik puikus pianistas, bet ir nepamainomas muzikinių fonogramų kūrėjas. Jo paslaugomis pasinaudojo ne vienas kolektyvas. Bartušių sūnus Povilas taip pat žada būti pianistas. Jis sėkmingai mokosi Tauragės muzikos mokykloje.

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija