PARODOSE – LIETUVOS IR UŽSIENIO ŠALIŲ DAILININKŲ KŪRINIAI
 
Algimantas Veselis
 

Plungėje, kunigaikščių Oginskių rūmuose, 2003 m. vasarą surengta ketvirtoji Pasaulio žemaičių dailės paroda nuo ankstesnių skiriasi tuo, kad vienoje vietoje buvo eksponuojama vaizduojamoji ir taikomoji dailė. Tai yra savotiškas eskizas, modeliuojant rūmuose šiuolaikinės žemaičių dailės naująją nuolatinę ekspoziciją. Organizuojant šią parodą, bene pirmą kartą nuo muziejaus veiklos pradžios pavyko parodyti rūmų interjero visumą. Iš anksto parengėme ekspozicijos apžiūrėjimo maršrutą, į kurį įjungta dalis antrojo aukšto patalpų, „Vizija”. Dailininkas vytautas Karčiauskas kurios iki šiol naudotos tik kaip pagalbinės.

Nuo 1994 m. parodos ekspoziciniai plotai muziejuje padidėjo 600 m2 ir dabar užima 1500 m2. Ekspoziciniai plotai išplėsti panaudojus vien muziejaus vidinius resursus – tam iš rajono savivaldybės jokių lėšų negauta. Pasibaigus parodai, antrajame rūmų aukšte numatyta atnaujinti nuolatinę ekspoziciją. Ji turėtų pasipildyti muziejui padovanotais IV Pasaulio žemaičių dailės parodoje rodomais darbais. I aukšte, kaip ir anksčiau, rengsime keičiamas parodas.

Kasmet muziejuje surengiama ne mažiau kaip dvylika kilnojamų dailės parodų. Svarbiausios iš jų – pasaulio žemaičių dailės parodos. Meno gerbėjai pas mus jau turėjo galimybę susipažinti ir su išeivijos žemaičių dailės kūrinių dovanotomis kolekcijomis – Juozo Bagdono, Jadvygos Paukštienės-Dabkevičiutės, Kazio Varnelio, Adomo Galdiko, Vytauto Igno (JAV), Telesforo Valiaus (Kanada), Alfonso Dargio (Vokietija) ir daugelio kitų darbais. Muziejuje galima pamatyti ir garsiąsias Beržoro stacijas, kurios jau yra įkvėpusios ne vieną šių dienų dailininką kūrybiniams ieškojimams.
Pirmojo rūmų aukšto vestibiulyje ir centrinėje salėje numatoma atkurti XIX a. pab. interjerą. Čia bus eksponuojami iš Žemaitijos kilusio iškilaus lietuvių dailininko Luko Smuglevičiaus ir jo sūnaus, taip pat dailininko, Vilniaus universiteto tapybos ir piešimo katedros steigėjo bei vadovo Pranciškaus Smuglevičiaus kūryba.
V. Gaudiešiaus nuotraukose (iš kairės): Adelė Genovaitė Zinkevičiūtė savo kūrybos parodos atidaryme (2003 04 11) ir Danijos meninikų kūrybos parodos atidarymo akimirka (2001 09 26) Žemaičių dailės muziejuje
Žemaičių dailės muziejuje nuo jo gyvavimo pradžios buvo surengtos šios reikšmingesnės kilnojamos menininkų dailės parodos: J. Švažas (tapyba), L. Truikys (scenografija, eskizai), G. Jacėnaitė (keramika), J. Bagdonas (tapyba), D. Matulaitė (skulptūra, piešiniai), O. Jablonskis (akvarelė), R. Daugintis (skulptūra), V. Mockaitis (metalo plastika), E. Bžeskas ir A.Rakauskaitė (grafika), Vaidotas Žukas (tapyba, privati restauruota bažnytinio meno kolekcija), F. Linčiūtė-Vaitiekūnienė (tapyba), K. Katkus (tapyba, grafika), Vilniaus dailės akademijos Kauno filialo tekstilės ir kitų specialybių studentų diplominių darbų, V. Kisarauskas (tapyba), A. Švėgžda (pastelė), L. Natalevičius (tapyba), J. Gasiūnas (tapyba), Lietuvos dailininkų sąjungos kolekcija (tapyba, skulptūra, grafika), A. Nedzelskis (pastelė), H. Čerapas (tapyba), japonų senosios grafikos kolekcija, Barstyčių bažnytinio meno, tarpukario Lietuvos vietinių organizacijų vėliavų ir fotografijų paroda.
Iš muziejuje organizuotų užsienio menininkų kūrybos parodų didžiausio dėmesio sulaukė šios: K. Demelio grafika (Čekija), Čekų menininkų plakato ir grafikos, danų kūrybos, Vokietijos moterų sukurta instaliacija ir kitos.
Muziejaus didžiosiose ekspozicinėse salėse pagal seną kunigaikščių Oginskių rūmų tradiciją nuolat organizuojami kameriniai koncertai, spektakliai, užsienio svečių priėmimai, Plungės savivaldybės reprezentaciniai renginiai, įgyvendinama nemažai kitų kultūros projektų.
 

© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija