Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

DEŠIMTA ŽEMAITĖŠKAS SPAUDUOS VASARA

Mukienė Danutė 

Šiū metu pradiuo Žemaitiu kultūras draugėjės redakcėjė (ana īr sodietėnė Žemaitiu kultūras inpuormacėnė cėntra, katros veik Vilniou, dalės) skaitītuojems paduovėnuojė dvėdešimt pėnkta per 10 redakcėjės gīvavėma metu spaudā parėngta kninga – Rodė Edvarda ontroujė žemaitėškas pruozas rinktėnė „Sėmuona malūnā”. 2000-ūju pabaiguo išleista Džervienės Teklės žemaitėška nuovelė „Akmou so velnė piedo” ėr skaitmenėnė kninga (kompaktinis disks) „Žemaitėjė”. Tuoliau atnaujėnamas, papėlduomas skaitmenėnė svetainės „Žemaitėjė” http://samogitia.mch.mii.lt , „Žemaitėjės muzieju ėr parku kels” http://mpkelias.mch.mii.lt Internetė. Leidams žornals „Žemaitiu žemė”. So tuokēs leidėnēs, tuokiuo kuokībie redakcėjė sotėka žemaitėškas spauduos atgėmėma dešimtmeti.

Vėsk prasėdiejė nu Palonguos, Skouda, Šiauliū, Telšiū, Vilniaus, kor geruokā prīš pasėruodont pėrmam žemaitėška laikraštė „A mon sakaa?” numeriou, Žemaitėjės žornalistams nedevė ramībės mintės, ka rēk pradietė leistė žemaitėškus laikraštius, kningas, žornalus. Pradė padarīta. Par tou dešimtmeti bova parėngta ėr išspausdinta ne tik „Žemaitiu rašības” kningelė (anou gal vadintė mažoujė žemaitiu gramatiko), bet ėr vėsėms iruodīta, ka žemaitiu tarmē šēs laikās īr sālīgas išpliestė sava funkcėjės ėr īr pagrinds pradietė šneka, a tou žemaitiu tarmė nebūtom teisingiau vadintė kalbo. Būto tik tarmie, je anou vartuotomem tik buitėnie kalbuo, vuo dabā…

1. Žemaitėškā parašītė tekstā spausdėnamė laikraštiūs ėr žornalūs. Par radėjė ėr televizėjė (net ėr naciuonalėnė, kou jau besakītė aple regėjuonėnės radėjė laidas Telšiūs ėr Klaipieduo), koriuos tėik vediejē, tėik ėr laidū dalīvē šnek žemaitėškā. Tas ruoda, ka žemaitiu tarmie (kalba) isėtvėrtėn masėnės inpuormacėjės priemuonies, atlėikt viešuojė vartuojėma funkcėjė;

2. Spausdėnamė žemaitėškā parašītė gruožėnės literatūras kūrėnē, kningas, vuo tas ruoda, ka žemaitiu tarmē jau nebier svetėma ėr kėta – gruožėnė literatūras – funkcėjė;

3. Ne vėinuo Žemaitėjės bažnīčiuo žemaitē konėgā šėndėin pamaldas laika, pamuokslus saka žemaitėškā. Tēp pu biški žemaitiu tarmie skverbas ėr į Bažnīčės gīvenėma;

4. Daugelie Žemaitėjės valstībėniu īstaigu šėndėin laisvā gali bėndrautė kalbiedams žemaitiu tarmė. Oficialiū raštu žemaitiu tarmė nerašuom, bet ka ė maža dalės oficialiuosės kalbuos funkcėju Lietovuo (dalie Žemaitėjės) šėndėin tenk žemaitiu tarmē.

Kam vėskuo tuo rēk ėr kas tuoliau?

Pėrmiausē tam, ka kuosmuopuolitizma pradiejusi garbinė Lietova atsėpeikiejusi dar būtom Lietova. Rēk tam, ka žemaitē šiuo žemie jaustomės neprastiau už kėtus, žėnuotuom, ka ėr anims īr vėitas pu saulė. Rēk dar ėr tam, ka vėina ėš patiū dėdliausiu vertībiu šemė pasaulie – kuožnam būtė savėm – išlėktom.

Kas tuoliau?

Žemaitiu kalba torietom ateitė i muokīkla. Augous žmuogos tor žėnuotė, kas īr tėkruosės šiuo pasaulė vertībės, išmuoktė gimtoujė sava muotinas kalba ėr išsėogdītė pagarba anā. Pėrmė pagrindā tam torietom būtė dedamė šeimuo, vuo paskiau jau sotvėrtėnamė ikimuokīklėnies īstaiguos, bėndruojė lavėnėma muokīkluos.

Tuokės mintis. Ar anuos būs igīvendintas, pėrmiausē priklausa nu tuo, kėik patėms žemaitems tuo rēk ėr reikies. Ne kas nuors kėts, vuo žemaitē tor iš ministerėju išsėreikalautė, ka anū vākams muokīkluos būtom diestuoma žemaitiu kalba, patis tor ėr muokīma pruogramas parašītė.

Ontrouji žemaitėškas spauduos dešimtmeti mūsa redakcėjė praded toriedama dėdėlė vilti, ka artėmiausiu laiko Žemaitėjuo atsėras daugiau leidėniū, katrūs je ė ne vėsė, ta dėdėlė dalės straipsniu būs spausdėnamė taisīklinga žemaitiu kalbo, ka če ėr žemaitiu rašībā būs skėrams ne mažiesnis diemesīs. Torėm vilti, ka so kuožnās metās atsėras ėr vės daugiau tuokiuos leidības riemieju (mecenatu).


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2001
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija