Ara Budreckienė: „Rietavo viešoji biblioteka“
 
Rietavo bibliotekos istorija glaudžiai susijusi su kunigaikščių Oginskų kultūrinėmis tradicijomis. Oginskių laikais knygų bibliotekoje buvo nedaug. Nuo 1928 metų Rietave veikė Blaivybės draugijos knygynas-skaitykla. Didžiąją dalį jos turėtų leidinių dalį sudarė švietimui skirtos knygos ir religinio pobūdžio literatūra.
Simbolinė Rietavo miesto bibliotekos įkūrimo data laikomi 1937-ieji metai.
1955 m. Rietavo rajono bibliotekai vadovavo S. Zalepūgienė – pirmoji Rietavo bibliotekininkė, turėjusi specialų išsilavinimą, savo darbu pelniusi didelę žmonių pagarbą.
1963 m. panaikinus Rietavo rajoną, čia veikė Rietavo miesto biblioteka.
1965-1973 m. bibliotekai vadovavo A. Strodumskytė-Petkevičienė. Vėliau – J. Jovaišienė. Jai 1982 m. suteiktas Kultūros žymūnės vardas.
1995-2001 m. Rietavo miesto bibliotekai vadovavo I. Dovidavičienė.
Daug jėgų ir žinių Rietavo bibliotekai atidavė ir bibliotekininkės L. Kuncienė, A. Žeimienė, J. Ciparienė, D. Grauslienė.
2000 m. rugsėjo mėn. 1 d. Rietavo miesto bibliotekai suteiktas viešosios bibliotekos statusas, prie jos buvo prijungtos septynios Rietavo savivaldybės teritorijoje veikusios kaimų bibliotekos – Labardžių (vedėja J. Ciparienė), Liolių (vedėja Vida Dranginienė), Daugėdų (vedėja Audronė Siautilienė), Tverų (vedėja Danėlė Grauslienė), Medingėnų (vedėja Virgina Žadeikienė), Pelaičių (vedėja Janina Lenkauskienė) ir Girdvainių (vedėja Aniceta Žeimienė). 2001 m. visos šios bibliotekos darniai įsijungė į bendrą Rietavo savivaldybės kultūrinį gyvenimą.
Nuo 2001 metų kovo mėnesio Rietavo viešajai bibliotekai vadovauja Ara Budreckienė.
Paskutiniais metais itin daug dėmesio bibliotekoje skirta Informacinio centro įsteigimui, vartotojų informacinės kultūros ir kompiuterinio raštingumo lygio kėlimui.
Dabar Rietavo savivaldybės viešojoje bibliotekoje yra penki kompiuteriai, veikia interneto ryšys. Juo naudojasi ir suaugusieji, ir vaikai. Bibliotekoje teikiamos kopijavimo paslaugos. Keturiose kaimo bibliotekose (Daugėdų, Medingėnų, Pelaičių ir Tverų) gyventojai taip pat gali naudotis interneto ryšiu.
Šio metu Rietavo viešosios bibliotekos fonduose – 84507 fizinių vienetų ir 57342 pavadinimų leidinių.
Viešojoje bibliotekoje veikia skaitykla. 2002 metais biblioteka prenumeruodavo 84 pavadinimų periodinių spaudos leidinių – tuos, kuriais savivaldybės gyventojai domisi labiausiai.
30 metų prie Rietavo bibliotekos ir kultūros namų veikia meno mylėtojų klubas „Mūza“. Jo nariai aktyviai dalyvauja bibliotekoje vykstančiuose kultūriniuose renginiuose, literatūrinėse popietėse, susitikimuose, išvykose.

 


© Žemaičių kultūros draugijos informacinis kultūros centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija