S A M O G I T I A >

Ž E M A I T Ė J Ė
2002 m. Nr. 5 (13), 2002 m. rugsiejis

PĖRMĀSIS KORPORACĖJĖS SOSĖBIEGĖMS
NAUJĒS MUOKSLA METĀS. 2002 M. RUGSIEJĖ 10 D.

Sezuona pradiejė korporacėjės „SAMOGITIA“ senbovē

Pruoga tam bova īpatinga. Švėntėm jubilieju. Prisėminiem korporacėjės pradė ėr anuos veikluos tradicėjės. Nu pėrmuojė sosėtėkėma vondėns daug nubiega – septīnė metā jau karto praleistė. Par tou laika daugībė vėsuokiausiu pruojektu bova parėngta ėr īgīvendinta. Dalės korporacėjės kūrieju jau spiejė muokslus pabėngtė, isėdarbintė, šeimas sokortė. Torem jau ėr sava atžalū.
„Nuorio tavėm sovalgītė...“ (Inetas par
vasara baisiausē pasėėlgusi Loreta
pagatava  anou sodraskītė)
Pri senboviu jau šlėjės Laima (iš dešinies)
ėr anuos sesou Ieva
I jūra ėr laivus pasėdavusi Kristina šiou
vasara  pradiuo savėm išbandė ont dvėratio
– Je kas nuorėt šašlīku tėkra skuonė
recepta gautė, toriesėt rēkala
so monėm, – saka Loreta

Pri šašlīku pouda Arūns – ne paskutinis... Korporacėjės senbovē ėr jau omžēs sosėgėmėniavė lietovē. Vėršou: ne žemaitė Kristina ėr žemaitis Gedimins; apatiuo: žemaitis Arūns ėr Punska dzūkė Rasa
Dėdėlė žemaitiu prietelka aukštaitė Dalė Ne puora, bet...pagal Dieva nuora:
Daiva ėr Vaids
Tēp būn žemaitiu būstėnie Vilniou, ka če i
sava pasėbovėmus soeit žemaitiu jaunims
Pu vasaras keliuoniu pu užsienius vės dar
negal atsėgautė (iš kairies) Vitalėjė ėr Daiva
„Samogitia“ sava veiklluos tradicėju nekeit. Šēs metās, kap ėr pernā, i būri sosėrinkė, aple Žemaitėjės rēkalus rokousemuos, krašta kultūra ėr švėitėmo rūpinsemuos, „Virvītės“ kolektīvė dainiousem ėr šuoksem, pu marga pasauli važiniesem, savi paruodīsem ėr kėtū pasėveiziesem.
Par tas vėsas išeigas, muokslu neožmėršem, aple Žemaitėjė rašīsem, dalīvausem konfėrėncijuos, seminarūs, patis anus organizousem, tuoliau leisem elektruonėni laikrašti „SAMOGITIA“.
Je Tamsta tuokė veikla iduomaujīs, atēk i pas mumis.

Teksta ėr portėgrapėju autuorė Želvītė Danguolė


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 2002.
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija