Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

VYSKUPO MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMTINĖS MUZIEJUS
 
Motiejaus valančiaus gimtinės muziejusAdresas
Nasrėnų kaimas, LT – 97330, Kūlupėnų seniūnija, Kretingos r.
Tel.: (8-445 ) 48722.
 
Darbo laikas:
Trečiadieniais–sekmadieniais 9.00–17.00 val.
Asmuo kontaktams – Algirdas Čėsna
Bilieto kaina:
Suaugusiems –3 Lt, studentams, moksleiviams – 1 Lt.
Ekskursija su vadovu – 6 Lt.
Nemokamai muziejų lanko socialiai remtini asmenys, 1–II grupės invalidai, ikimokyklinio amžiaus
vaikai.
 
Muziejaus ekspozicijos fragmentas. Danutės Mukienės nuotr. 2005 m.Muziejaus istorijos fragmentai
Muziejus A. ir B. Milašių sodyboje įkurtas 1969 m. tuometinio Kretingos muziejaus
direktoriaus Juozo Mickevičiaus, Kretingos kraštotyrininko Igno Jablonskio ir iš šio krašto kilusio
akademiko Adolfo Jucio iniciatyva.
Iki 1990 m. muziejus priklausė Kretingos muziejui, buvo jo filialas.
Nuo 1990 m. muziejus tapo pavaldus Kūlupėnų seniūnijai, kurios teritorijoje jis ir veikia.
1996 m. muziejus įregistruotas Kretingos r. savivaldybėje (steigėjas – rajono savivaldybė). Pilnas muziejaus pavadinimas – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus
Muziejaus direktorius Algis Čėsna.
1999 11 04 muziejus įregistruotas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įsakymu Nr-473.
Muziejaus kodas 188206780.
M. Valančiaus muziejaus ekspozicijoje pateikta medžiaga pasakoja apie vyskupo gyvenimą ir įvairiapusę veiklą, jo darbus 1850–1875 m. Ekspozicijoje rodomos M. Valančiaus knygelės, čia yra ir jo asmeninių daiktų, skrynia, kurią M. Valančius padovanojo knygnešiui Pranciškui Straupui (Stropui) 1868 m.
Sodyboje esanti 1988 m. Kūlupėnų seniūnijos rūpesčiu restauruota M. Valančiaus XVIII a. klėtis – liaudies architektūros paminklas. Penkių kamarų klėtelėje įrengtos etnografinės ekspozicijos: šeimininkės svirnelis, mergos kamara, grūdinė, klėtelė.

Nuotraukos iš muziejaus archyvo

Viršuje – paminklas žemaičių vyskupui M. Valančiui, pastatytas 2001 m. Paminklo sukūrimu ir pastatymu rūpinosi Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Kretingos r. savivaldybė, Kūlupėnų seniūnija. Pinigų paminklo statybai skyrė Lietuvos vyriausybė, 40 tūkst. Lt – išeivis iš Nasrėnų Stays Vaičius (mirė 2003 m.), gyvenęs Čikagoje;
Apačioje – 1998 m. restauruota M. Valančiaus klėtelė
Iš viršaus į apačią:
 Jubiliejiniais vyskupo Motiejaus Valančiaus metais (2001 m.) prie žemaičių vyskupo M. Valančiaus paminklo po jo pašventinimo nusifotografavo Lietuvos vyskupai;
„Žemaičių alkierius“ prie paminklo 2002 m.;
„Šeimininkės svirnelis“ ekspozicija M. Valančiaus klėtelėje.
Iš viršaus į apačią:
1972 m. prie kelio į M. Valančiaus sodybą pastatyta Palangos Juzės skulptūra. Autorius – tautodailininkas Vytautas Majoras;
Prie M. Valančiaus klėtelės (restauruota Kūlupėnų seniūnijos rūpesčiu 1998 m.) pagal tradiciją vyksta respublikinė moksleivių M. Valančiaus raštų skaitovų šventė. Nuotraukoje – akimirka iš 2001 m. vykusio renginio
Kitos žinios apie muziejų
Prie įvažiavimo į sodybą stovi 1972 m. tautodailininko Vytauto Majoro sukurta skulptūra „Palangos
Juzė“.
1997–2000 m. muziejaus sodyba papuošta penkiomis naujomis Kretingos rajono tautodailininkų sukurtomis monumentaliomis ąžuolinėmis medžio skulptūromis. Viena iš jų skirta 1831 ir 1863 metų sukilėliams (autorius Adolfas Viluckis). Salantiškis Liudas Ruginio skulptūra skirta M. Valančiaus švietėjiškai ir sukurta pagal Kazio Binkio žodžiais „Valančius išmokė lietuvius skaityti ir jie skaityti nebepamiršo“. Kretingiškis Steponas Žiubrys skulptūroje įamžino Nasrėnus, Gedeminas Stakauskis – M. Valančiaus blaivybės veiklą, skulptūrą sukurdamas pagal M. Valančiaus žodžius „Blaivios širdys – malonios Dievui“. Kretingiškis Adolfas Skiesgilo skulptūra „Mikė Melagėlis ir Guvus Vincė“, sukurta M. Valančiaus personažų motyvais. To paties dailininko skulptūra-rodyklė kviečia visus atvykusius užsukti į muziejaus ekspoziciją.
Priešais muziejų, kitoje kelio pusėje, 1995 m. pasodintas M. Valančiaus ąžuolynas (200 ąžuoliukų). Į viršų besistiebiančiame puikuojasi Kretingos tautodailininko Raimundo Puškoriaus sukurtas kryžius.
Ąžuolyne, netoli kelio, prieš pat muziejų stovi gražus balto akmens žemaičių vyskupo M. Valančiaus
paminklas (autorius skulptorius Kęstutis Balčiūnas). Pinigus šio paminklo sukūrimui skyrė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ir 40 tūkst. Lt paaukojo Stasys Vaičius (mirė 2003 m.), išeivis iš Nasrėnų, gyvenęs Čikagoje. Paminklo statyba rūpinosi Kretingos savivaldybė, Kūlupėnų seniūnija.

Muziejaus ekspozicijos fragmentai. Danutės Mukienės nuotraukos. 2005 m.


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija