Į pradžią

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS" ŽURNALAS. 2002 m. Nr. 3

TELŠIŲ VYSKUPUI DR. JONUI BORUTAI SJ, KAUNO ARKIVYSKUPUI, LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKUI METROPOLITUI SIGITUI TOMKEVIČIUI SJ, 
APAŠTALINIAM ROMOS POPIEŽIAUS NUNCIJUI LIETUVOJE PETER  STEPHAN ZURBRIGGE,
ŠVENTOSIOS ROMOS BAŽNYČIOS KARDINOLUI, VILNIAUS ARKIVYSKUPUI METROPOLITUI, LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS VICEPIRMININKUI AUDRIUI JUOZUI BAČKIUI,
VATIKANO VALSTYBĖS SEKRETORIUI, ŠVENTOSIOS ROMOS BAŽNYČIOS KARDINOLUI ANGELUI SADANO

Žemaičių kultūros organizacijų bendruomenės, krašto visuomenės atstovų KREIPIMASIS dėl numatomo Telšių vyskupijos centro perkėlimo į Klaipėdą
 
Puoselėjant Žemaitijos kultūrinį ir etninį savitumą nuo pat pirmųjų Žemaitijos krikšto metų pozityvų vaidmenį atliko Žemaičių vyskupija.
Medininkų – Žemaičių (Diocesis Mednicensis seu Samogitiae) įsteigta 1417 metais. Jos egzistavimas, nuopelnai šio krašto kristianizacijai, švietimui ir kultūrai – ypatinga vertybė regione, kuriame visada trūko politinio ir administracinio pastovumo, kur daugkartinės krašto okupacijos, ypač XVII – XX amžiais, grėsė ne tik fiziniu, bet ir dvasiniu šio krašto žmonių sunaikinimu. Visų istorinių kataklizmų metais Žemaičių vyskupija buvo svarbiausia krašto tikėjimo, tautiškumo, doros gynimo atrama.
Mes žinome, kad Romos katalikų bažnyčios hierarchai supranta ypatingą tradicijos svarbą ir stengiasi ją išsaugoti administracinių reformų metu.
Pastaruoju laiku mus pasiekia neraminančios žinios, kad šiai tradicijai iškilo pavojus: Telšių vyskupijos centrą, kuris nuo 1926-ųjų, pirmųjų Telšių vyskupijos įsteigimo metų, buvo Telšiuose, planuojama perkelti į Klaipėdą.
Aiškinant minėtų pasikeitimų būtinumą, pateikiama nemažai svarių argumentų, tačiau minėtos reformos šalininkai neatsižvelgia į kur kas svarbesnį dalyką – Telšių vyskupijos centro iškėlimas į Klaipėdą pakirstų ne tik Žemaičių vyskupijos tradicijų tęstinumą, bet ir padarytų didžiulę žalą visų penkių istoriškai Lietuvoje susiformavusių etnografinių regionų kultūros tradicijų puoselėjimui, tuo pat metu ir visos Lietuvos identitetui.
Norime atkreipti dėmesį, kad tiek XX a. pradžios, tiek ir šių dienų Žemaičių kultūros, mokslo ir daugelio kitų šio krašto žmonių požiūriu, jau 1926 metais buvo padaryta rimta klaida formuojant Lietuvos bažnytinę provinciją, kai vietoje Žemaičių vyskupijos buvo įsteigtos Telšių, Panevėžio ir Vilkaviškio vyskupijos ir kai didžiąją istoriškai susiformavusio Žemaitijos etnografinio regiono dalį apėmusiai vyskupijai buvo parinktas ne Žemaitijos, o Telšių vyskupijos pavadinimas. Taip Romos katalikų bažnyčios administraciniame suskirstyme tada neliko Žemaičių vardo.
Telšių miestas dėl savo kultūrinio – ūkinio vaidmens ir geografinės padėties nuo pat XX a. III – IV dešimtmečio pagrįstai laikomas šio regiono sostine. Todėl vyskupijos centro perkėlimas iš regiono sostinės Telšių į Klaipėdą, kuri istoriškai Žemaitijos kunigaikštijai ir seniūnijai nepriklausė, galutinai nutrauktų istorinį Žemaitijos vyskupijos tradicijos tęstinumą. Tuo tarpu Žemaitijos regione etnoso vardo išsaugojimas vyskupijos pavadinime labai svarbus, nes jo gyventojai nuo seno ypatingai vertina ir puoselėja tradicijas ir krašto žmonių istorinę savimonę.
Tuo atveju, jei iš tikrųjų yra būtina keisti administracinę Romos katalikų bažnyčios struktūrą šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje, kaip vieną iš galimybių matytume ir siūlytume Žemaičių arkivyskupijos, kurią sudarytų Telšių, Klaipėdos ir Šiaulių vyskupijos, įsteigimą. Tokia reforma, mūsų požiūriu, iš esmės turėtų garantuoti senosios Žemaičių vyskupijos tradicijų istorinio tęstinumo išsaugojimą šiame regione.
 
Parašai:
Stasys Kasparavičius, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas
Adomas Butrimas, Žemaičių akademijos rektorius
Viktorija Daujotytė, Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų paramos fondo pirmininkė
Danutė Mukienė, Žemaičių kultūros informacijos centro vadovė
Juozas Girdzijauskas, S. Stanevičiaus bendrijos pirmininkas
Audronė Pociutė, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos pirmininko pavaduotoja
Kreipimasis priimtas 2002 m. rugpjūčio 23 d.

Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija