Į pradžią

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS" ŽURNALAS. 2002 m. Nr. 3
 
Žemaičių kultūros organizacijų bendruomenės

REZOLIUCIJA
 
DĖL ARTĖJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ
 
Lietuva ruošiasi Lietuvos Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimams. Suprasdamos, koks tai atsakingas momentas mūsų šalies istorijai ir kokią didelę reikšmę šie rinkimai dabartinės globalizacijos sąlygomis gali turėti sprendžiant Lietuvos, kaip savitos kultūros valstybės išlikimo klausimus, Žemaičių akademija, Žemaičių kultūros draugija, Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų paramos fondas, Žemaičių kultūros informacijos centras, Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“, S. Stanevičiaus bendrija pasisako už tai, kad:
1. Asmenys ir partijos, keliančios savo kandidatūras ir kandidatus į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir savivaldybių tarybas, rinkiminėse programose turėtų konkrečiai išdėstyti, kokių veiksmų jie, gavę rinkėjų pasitikėjimą, imsis puoselėdami ir plėtodami Lietuvoje istoriškai susiformavusių regionų – Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos – kultūrą, švietimą ir ekonomiką;
2. Rinkėjai turėtų sulaukti atsakymo, ką kiekvienas kandidatas, kiekviena juos kelianti partija darys, kad būtų išlaikytas, puoselėjamas mūsų valstybės kultūrinis identitetas, kad Lietuva, tampanti „išsivaikščiojančia“ tauta ir nuolankia užsienio valstybių nurodymų vykdytoja, labiau imtų branginti savarankiškumą, kiekvieną šalies pilietį, sietų jo gyvenimą su Lietuva.
Kviečiame visus rinkėjus aktyviai dalyvauti būsimuose rinkimuose. Raginame balsuoti už tuos kandidatus į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir savivaldybių tarybas, kurie pasisako už:
1. Lietuvoje istoriškai susiformavusių regionų – Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos – kultūros, švietimo ir ekonomikos plėtrą;
2. Kultūros ir švietimo valdymo decentralizaciją;
3. Naują šalies administracinį suskirstymą, kad vietoje dabartinių dirbtinai sudarytų apskričių istoriškai susiformavusių Lietuvos etnografinių regionų teritorijose ES valstybių pavyzdžiu būtų sudaryti nauji administraciniai dariniai, turintys senuosius regionų pavadinimus – Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija (Dainava), Suvalkija;
4. Lietuvos identiteto puoselėjimą;
5. Pilietinės visuomenės formavimą.
 
Parašai:
Stasys Kasparavičius, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas
Adomas Butrimas, Žemaičių akademijos rektorius
Viktorija Daujotytė, Žemaičių kultūros, akademinio jaunimo ir vaikų paramos fondo pirmininkė
Danutė Mukienė, Žemaičių kultūros informacijos centro vadovė
Juozas Girdzijauskas, S. Stanevičiaus bendrijos pirmininkas
Audronė Pociutė, Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos pirmininko pavaduotoja
 
Rezoliucija priimta 2002 m. rugpjūčio 23 d. Alsėdžiuose, Plungės r.

Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija