ŽEMAITIU – LIETUVIU KALBUOS ŽUODĪNS


S A M O G I T I A 
Nr. 8 (16). 

2002 m. groudis 

I leidėnė pradė 

 

Paruošta pagal Končiaus Ėgna „Žemaitė šnekas“. Londuons, 1961

 • Abalga – negerū gandū skleidėms.

 • Dugnuolė – vežėma dognėnė.

 • Gakta – prišakėnė užrėista ragiu a pavažū dalės.

 • Jepkė – kėimielis miestė, i katrou gal ivažioutė so vežėmo.

 • Kinis – kiaulės kinis, migis.

 • Kiuocis – kriepšis, kriežis.

 • Kodalis – lauknešielis.

 • Knioisis – uodas.

 • Kramė – gīvatės, rupūžės galva (kartās tēp saka ėr aple žmuogaus galva).

 • Kruvainē – so kraujēs somaišītė rogėnē mėltā ėr iškeptė kap douna.

 • Kulīnā – akmėnīnā.

 • Kūlis – akmou.

 • Kopėta – krūva, būrīs žmuoniū.

 • Lingīnė – kartė, katra īr skėrta luopėšiou pakabintė.

 • Listins – līgē so pakraštio pripėlts inds.

 • Mėigas – aruodā.

 • Mėrkals – padažos, išvėrts ėš pėina, taukū ėr mėltu (kartās – dar ėr so smetuono).

 • Nėbrė – jaunūmenės soejėms, pasėlinksmėnėms.

 • Nuotrīnės – dilgielės.

 • Perstekė – žebėrklos, īronkis žovėi nodortė ėr nodūros ėštrauktė.

 • Ratpiedē – stėpėnā (ikaltė i stebolė).

 • Skreits – sterblie.

 • Staibis – kuojės dalės tarp kolkšnėis ėr blauzduos.

 • Strubis – neaukšts, žems žmuogos.

 • Teronkis – duoklos.

 • Vaksietė – bartė.

 • Vuotkuotis, vuotegs – buotags.

 • Zeptas – lūpas, prosnas.

 • Žīgioujės – šer, sovarėnie i kūtė gīvulius.

 

Paruošta pagal Daukonta Sėmuona 
„Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių“

A

 • Abelnā (slav.) -visā, apskrėtā, bėndrā, aplamā.

 • Abruozds (slav.) – paveikslos.

 • Apėnt – iš naujė.

 • Apgerbtė – apvalītė.

 • Apieravuotė (slav.) – aukuotė.

 • Atkalē – atvėrkštē.

 • Auglius – javū derlios.

 • Aulīs – avilīs.

B

 • Bačka (slav.) -statėnė.

 • Bariuotė – penietė.

 • Bartės (slav.) – drevie so bitiems.

 • Barva (slav.) – spalva.

 • Bestėjė – gīvulīs, žvierės.

 • Bėza (os) – plaukū pīnė.

 • Blaivs – žīdros, melsvos (dongos).

 • Blėndis – karklu rūšėis miedis.

 • Bluks (is) – trinka, stuors pagalīs.

 • Brags – ont keturiū kartiu pakelts stuogs.

 • Brėsgėls – apīnasris.

 • Brūklis – stuora lazda.

 • Budīnė – budiejėms pri numirielė, numirielė sauguojėms.

 • Būk ta – kap ėr, tarītom.

 • Bunts – rīšulīs.

 • Buklus – godros, sopratings.

 • Buta, butos – ūkis, gīvenėms (truobesē, žemė)

 • Bīlus – iškalbings, šnekos.

Č

 • Čėdītė – miegtė.

 • Čiokors – skīlie pri nomū gala pagal stuoga vėršūnė.

 • Čiužins – gīvatė.

 • Članks (pol.) – sanarīs.

 • D

 • Drepintė – drabstītė.

 • Drūkts – stuors.

 • Dūšė (slav.) – siela.

 • Dībavuotė (slav.) – plaktė prirėšta pri giedas stolpa.

 • Dīktė – truokštė, nuorietė.

E

 • Eila – eilie.

 • Erkelė – erkė (parazits).

G

 • Gailē – tīru augals, nu katruo kvapa svaigst galva.

 • Gaištė – mėrtė žemīn, nīktė.

 • Galoutė – žudītė žemīn.

 • Gasos (germ.) – gatvė.

 • Gaspada (slav.) – nakvīnės noms, viešbutis.

 • Gaspaduorios (slav.) – šeimininks, ūkininks.

 • Gašus – gražus, puošnus.

 • Gedautė – ilgietėis.

 • Gėntība – giminīstė.

 • Gerbtė – valītė, tvarkītė.

 • Girgždelie – sanariū traškiejėms (atrits).

 • Glousnioutėis – glamuonietėis.

 • Guobietė – nuorietė, geistė.

 • Guodings – garbings.

 • Guorintė – baugintė.

 • Greva – opės vaga.

 • Gruometa (slav.) – laišks.

 • Gumbs – stėprus vėduriū skaudiejėms, verous skausmos.

I

 • Išgaištė – išdviestė, išnīktė.

 • Iškada (slav.) – žala.

 • Iškernuotė – išplūstė, iškeiktė.

 • Iškėltė – išsėruoštė, išvīktė.

 • Išlėižis – tarpupirštis.

 • Išpeizuotė – išniekintė, išpeiktė.

 • Išvainuotė – apšmeižtė.

 • Išvuoktė – išvalītė.

J

 • Jaukus – ramus, greitā pri kuo nuors priprontous.

 • Juots – raitelis.

 • Juka (germ.) – kraujėnė srioba.

 • K

 • Kaiptė – mėnkietė, alptė, sėlpnietė.

 • Kakalis (germ.) – kruosnė.

 • Kunkuols – mėltu kleckos.

 • Karuonė (slav.) – bausmie.

 • Kažis – kumelīs.

 • Keimaris – do i vėina krūva soaugė rėišotā, vaisē.

 • Kėnklės – ilėnkėms par kelius.

 • Kernuotė – plūstė, keiktė.

 • Kestė – dvė kartis, katruos īr nauduojemas šėinou neštė.

 • Klastītėis – dongstītėis, siaustītėis.

 • Kliebis – gliebīss.

 • Kluoniuotėis (slav.) – lonkstītėis.

 • Klupuris – gabals.

 • Klūktė -prašītė.

 • Kukštera – nogara, kopra.

 • Kūlis – akmou.

 • Kušintė – imtė, liestė.

 • Kuškis – pluošts (plaukū).

 • Kutintė – penietė.

L

 • Laidars – akminim išgrīsta vėita, katra īr skėrta miešlams mestė.

 • Laiškus – rūgštuoks.

 • Landuonis – vuotės po nago, ėduonis.

 • Leliuotė – džiaugtėis.

 • Lieleša – dūrėms i šuona nu biegiuojėma.

 • Litara (slav.) – raidie.

 • Liousos (germ.) – laisvos.

 • Lunka – karna.

 • Līkis – skaičius.

M

 • Mačītė (slav.) – padietė.

 • Maita – dvieseliena.

 • Maituotė – gadintė.

 • Malkėnė – malku krūva.

 • Medė – mėšks.

 • Mėnavuotė – paminietė.

 • N

 • Nedielė (slav.) – sekmadienis.

 • Nugis – dabar, juk, gi.

 • Nujau – dabar.

 • Nusigaloutė – nusižudītė.

 • Nuvuoktė – nuvalītė.

O

 • Oliuotė – klīkautė.

 • Omenė – atmintės.

P

 • Pagada (slav.) – giedra.

 • Pagebsnus – uolus, i kou nuors linkės.

 • Pagīmās – vėns paskou kėta.

 • Pakajus – taika.

 • Pakala – užpakalis.

 • Pakrioštė – sumėnktė, sokrėstė, solīstė.

 • Pakūtavuotė (slav.) – atgailautė.

 • Palšvos – švėisē pėlks.

 • Palšis – pėlksvos jautis.

 • Panedielis (slav.) – pėrmadėinis.

 • Pavalga – uždars (maists).

 • Pesnuotė – tingē dėrbtė.

 • Pirkšnis – žarėjės.

 • Plenipotencėjė – igaliuojėms.

 • Plieška – butelka.

 • Prabuočītė (slav.) – atleistė.

 • Pujuotė – blaškītė, siaubtė.

 • Putelis – putins.

 • Pīpīnė – švilpīnė.

R

 • Rakanda – iš pliešu arba karklu nupinta nedėdėlė apali pintėnė be lonka.

 • Rejė – kluojėms, kluons.

 • Rendiets – nelīgus, gumbouts.

 • Resnos – petings.

 • Ruons – rousts.

 • Rotoltė – apvīniuotė.

S

 • Skarbs – torts, īžads.

 • Skaugs (lat.) – pavīds.

 • Skersis – krīžius.

 • Skėla – pliauska.

 • Skuotertė (slav.) – staltiesė.

 • Slinkis – tinginīs.

 • Smaigstītėis – par prievarta veržtėis.

 • Spieka – jiega.

 • Staibis – blauzda.

 • Soupīnė – supīnė.

Š

 • Šakoms – tarpkuojis.

 • Šašoulietis – šešielis.

 • Šiukštins – gīvatė.

 • Škuobā – šonkaulėnė mēsa.

 • Šmulis – beragis galvijas.

 • Šuova – drevė, išduba.

 • Štikinietė – spieliuotė.

T

 • Taukšuotė – rīškietė, būtė matuomam.

 • Triškis – kiškis.

 • Trukintė – trukdītė.

 • Trūkis – tam tėkros kelė gals.

 • Tūbs – veltinis.

 • Tūls – dažnos.

U

 • Ubladė – truobesīs, katramė stuov dės, skėrta dounā keptė arba kor juovala taisa.

 • Uitė – vītė, guitė.

 • Užkākintė – patėnkintė.

 • Užtrėns – taukėnė, užkuls.

 • Ūktėis – niauktėis.

V

 • Vadaluotė – vuoliuotė.

 • Valna (slav.) – galima, leidžiama.

 • Vorielka – degtėnė.

 • Varsta – soarta dėrva.

 • Verpelė – šulė statėnė.

 • Vieputinis – pusnis, verpets.

 • Viežlībā (slav.) – garbingā.

 • Valiuoks – apgavėks.

 • vīžėnas – vīžas.

Z

 • Zauna – toštės kalbas, plepalā.

 • Zedlios (lenk.) – soulioks.

 • Zieguorios (lenk.) – laikruodis.

 • Zuomats (slav.) – mūra arba akmėnū tvuora.

 • Zuovada (slav.) – šuolēs

Ž

 • Žombis – arklos.

 • Žombs – skverns.

 • Žiuogris – tvuora iš šakū.


© Žemaičių kultūros draugijos informacijos centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija