Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAIČIŲ AKADEMIJOS KONFERENCIJA (1999 m.)

1999 m. spalio 23 d. Varniuose įvyko tradicinė Žemaičių akademijos konferencija. Ji buvo skirtaŽemaičių akademijos konferencijoje. 1999 m. rugpjūčio 23 d., Varniai Mikalojaus Daukšos „Postilės” išleidimo 400 metų jubiliejui.

Konferencijos rengėjai: Žemaičių akademija, Žemaičių kultūros draugija, Telšių vyskupijos 2000 metų jubiliejinis komitetas

Konferencijoje kalbėta apie Varnių miestelio istorinę praeitį, „Postilės” išleidimo aplinkybes ir jos vaidmenį Lietuvos valstybingumui, vietą kultūros raidoje, naujausias paskutiniųjų dešimtmečių publikacijas apie M. Daukšą ir jos „Postilę”, šios knygos kalbą, naujai Varniuose pastatytą paminklą kanauninkui Mikalojui Daukšai ir Žemaičių vyskupui Merkeliui Giedraičiui.

Pranešimus skaitė: Žemaičių akademijos rektorius Adomas Butrimas, Telšių vyskupijos kurijos atstovas  Kauneckas, profesorės Viktorija Daujotytė, Eugenija Ulčinaitė, Žemaičių vyskupo M. Giedraičio giminės palikuonis prof. Mykolas Giedraitis, dr. Vacys Vaivada, Varnių dekanas kunigas Jonas Petrauskas, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius, „Žemaičių žemės” žurnalo redaktorė Danutė Mukienė, profesorius Mečislovas Jučas, dailėtyrininkė Diana Juškaitė, Vilniaus universiteto magistrantas, kalbininkas Andrius Leliuga.

Renginio metu aktorė Gražina Urbonaitė perskaitė Mikalojaus Daukšos „Postilės” prakalbą, skaitė eilėraščius,  skirtus Mikalojui Daukšai.

 

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI

Iš kairės: Žemaičių akademijos rektorius Adomas Butrimas ir kunigaikštis Mykolas Giedraitis 1999 m. spalio mėn. įvykusioje Žemaičių akademijos konferencijoje VarniuoseDr. Adomas Butrimas. Varniai – XVI a. pab.-XVII a. pr. lituanistinės kultūros centras;
Prof. Viktorija Daujotytė. Mikalojaus Daukšos „Postilė” kaip kultūrinis veiksmas;
Prof. Mykolas Giedraitis. Naujas požiūris į vadinamąją Bychovo kronikos legendinę dalį;
Dr. Vacys Vaivada. Katalikų bažnyčios padėtis Žemaitijoje vyskupo Merkelio Giedraičio laikais.
Prof. Eugenija Ulčinaitė. Renesanso bruožai Mikalojaus Daukšos „Postilėje”;
Danutė Mukienė. Naujausios pastarųjų dešimtmečių publikacijos apie Mikalojų Daukšą;
Andrius Leliuga. Mikalojaus Daukšos „Postilės” kalba;
Diana Juškaitė. Mikalojus Daukša lietuvių dailėje.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras.
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija