Lankytinos vietos Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

FOLKLORO ANSAMBLIS PLATELIUOSE

Danutė Mukienė

 Žemaitijos nacionalinio parko folkloro ansamblio ištakų, matyt, reikia ieškoti dar 1986 metais, kai Platelių mokyklos direktoriaus A. Stripinio paraginti Plateliuose į etnografinį ansamblį ėmė burtis šio krašto senųjų dainų, šokių ir žaidimų puoselėtojai, pasakoriai. Tais laikais ansamblis koncertuodavo Platelių folkloro ansamblis. Vidmanto Bezaro nuotrauka ne tik Plateliuose, bet ir Plungėje, Darbėnuose, Palangoje, Klaipėdoje, Rusnėje, Telšiuose, Šateikiuose, Norvaišiuose, nors ansamblis dirbo su pertraukomis.

Susikūrus Žemaitijos nacionaliniam parkui, folkloro sąjūdžiui Plateliuose buvo duotas naujas impulsas. Tuo, kad prie ŽNP gyvuotų folkloro ansamblis, pirmiausia buvo suinteresuotas pats parko direktorius Vidmantas Bezaras. Prie jo prisidėjo ir parko etnografė Aldutė Kuprelytė, laborantė A. Brazdeikytė, vyr. miškininkas Stasys Vyšniauskas, mokytoja B. Vildžiūnienė ir jos dukros, būrelis vidurinės mokyklos auklėtinių, nemažai kitų miestelio gyventojų. Oficialiai ŽNP folkloro ansamblis gyvuoja nuo 1993 m. Jam vadovauja Aivaras Alminas. Šiuo metu ansambliečiai vieni aktyviausių tradicinių žemaitiškų švenčių organizatoriai ir dalyviai Plateliuose. Ansamblis daug koncertuoja, daug važinėja. Neseniai jis pasipuošė ir puikiais žemaitiškais tautiniais kostiumais, kuriuos išaudė Palangos „Mėguvos” folkloro ansamblio vadovė Zita Baniulaitytė.

Ansamblio veikla neatsiejama nuo bendro darbo, kurį atlieka ŽNP puoselėdamas Žemaičių krašto tradicijas. ŽNP folkloro ansamblis (vadovė R. Miežetienė) 1997 m. paruošė 3 programas. Pirmoji buvo skirta Užgavėnėms ir vadinosi „Grafaitės Šuazel vizitas pas ubagus Ubagų saloje”.

  Platelių ežeras. Kęstučio Vaitkaus nuotrauka  

Platelių Užgavėnių šventės apžiūroje-konkurse ši programa laimėjo antrąją vietą. Kita ansamblio programa buvo skirta Platelių miestelio 205 m. jubiliejui, trečioji – žemaičių folkloro festivaliui „Ėr paauga žalė lėipa”, kuris liepos 17 – 19 dienomis vyko Telšiuose. Praėjusiais metais ansamblis du kartus koncertavo Sedoje, kartu su Plungės kultūros namų ir Palangos “Mieguvos” ansambliais vadovavo Joninių šventei Plateliuose. Vakaronės Plateliuose organizuotos kartu su Sedos „Rėmolių” folkloro ansambliu, Telšių taikomosios dailės mokyklos studentų folkloro grupe. Koncertuota ir atidarant parodas ŽNP informacijos centre. Na, o 1997 m. pavasarį, per gavėnią, kartu su senaisiais Platelių giedoriais ansambliečiai giedojo Žemaičių kalnus. Praėjusių metų rudenį ansamblis gražiai pažymėjo savo veiklos 4 metų sukaktį.

1997 m. balandžio 16 – 17 dienomis folkloro ansamblio vadovė R. Miežetienė ir ŽNP etnografė A. Kuprelytė dalyvavo Skuode vykusiame regioninio choreografinio folkloro seminare. Rugsėjo 24 – 27 dienomis Plateliuose vyko seminaras „Žemaičių tautiniai kostiumai”. Šio seminaro metu ŽNP folkloro ansamblio nariai demonstravo žemaitiškus tautinius kostiumus. 


© Žemaičių kultūros draugijos redakcija, 1998-2000.
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija