Literatura Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽYMIAUSI ŽEMAITIJOS POETAI IR PROZININKAI

Gavus naujų duomenų, sąrašas papildomas. laukiame jūsų laiškų

 Poetai

A B D G J K L M N P R S Š V

Žemaičių žemėje kūrybinio įkvėpimo sėmėsi kelios poetų kartos. 
Žymiausi iš jų:
A
Leonardas Kazimieras Andriekus;
Stasys Anglickis;
 
B
Apolinaras Petras Bagdonas;
Jurgis Baltrušaitis;
Vytautas Brencius;
 
D
Aleksas Dabulskis;
 
G
Pranas Genys;
Ramutė Girkontaitė;
Alfonsas Gricius;
 
J
Stasys Jonauskas;
Jonas Juškaitis;
K
Vytautas Karalius;
Antanas Klementas;.
Justinas Kubilius;
Meilė Kudarauskaitė;
 
L
Stasė Lygutaitė-Bucevičienė;
Jonas Liniauskas;
Mykolas Linkevičius;
 
M
Maironis;
Vytautas Mačernis;
Marcelijus Martinaitis;
Eugenijus Matuzevičius;
Algimantas Mikuta;
 
N
Juozas Nekrošius;
 
P
Danutė Paulauskaitė;
Karolina Praniauskaitė;
R
Vacys Reimeris;
 
S
Stasys Santvaras;
Ramutė Skučaitė;
Liūnė Sutema
( Zinaida Nagevičiūtė- Katiliškienė);
 
Š
Vladas Šimkus;
 
V
Mykolas Vaitkus;
Judita Vaičiūnaitė;
Tomas Venclova;
Algirdas Verba
ir nemažas būrys kitų poetų

 Prozininkai

A B C D G I J K L M N P R S V Ž

Žemaitijoje gimė, augo daug talentingų prozininkų. 
Minėdami juos pirmiausia tariame šių rašytojų vardus:

A
Juozo Apučio;
 
B
Birutės Baltrušaitytės;
Butkų Juzės;
 
C
Eduardo Cinzo;
 
D
Petro Dirgėlos;
Povilo Dirgėlos;
Stasio Džiugo;
 
G
Liudviko Gadeikio;
Vinco Giedros;
Vytauto Girdzijausko;
Romualdo Granausko;
Aleksandro Fromo-Gužučio;   
 
I
Eugenijaus Ignatavičiaus;
J
Klemento Antano Jackaus;
Liūnės Janušytės;
Kazio Jonušo;
 
K
Stasio Kašausko;
Raimondo Kašausko;
Marytės Kontrimaitės;
 
L
Romualdo Lankausko;
Broniaus Laucevičiaus;
 
M
Jono Mačiukevičiaus;
Nelės Mazalaitės;
Danieliaus Mušinsko;
 

N
Romualdas Neimantas

P
Kazimiero Pakalniškio;        
Igno Pikturnos;
Lazdynų Pelėdos;
Algirdo Pociaus;
Dionizo Poškos;
R
Karolio Račkausko;
Šatrijos Raganos;
Kazimiero Ralio;
Edvardo Rudžio;                                
   
S
Kazio Sajos;
Ievos Simonaitytės;
Adolfo Sprindžio;
Adolfo Strakšio;
 
V
Motiejaus Valančiaus;
Povilo Višinskio;
 
Ž
Pranciškaus Žadeikio;
Žemaitės ir kitų rašytojų.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2015.12.15 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija