Naujienos Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos
Vyskupija Literatūra Tautosaka Naujienos
Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

LEIDINIO NAUJIENOS
[2016-12-11] „Žemaičių žemė“ (2016 m. Nr. 4) Turinys
[2016-12-11] 2–6 / Jurga Palangytė. Telšiai – Lietuvos kultūros sostinė 2016
[2016-12-11] 7–11 / Gediminas Zemlickas. Kad Lietuva neišsivaikščiotų
[2016-12-11] 12–15 / Genė Jacėnaitė. „Kas lieka širdyje...“
[2016-12-11] 16–20 / Jolanta Klietkutė. Plungės fotografas Mendelis-Movša Berkovičius
[2016-12-11] 21–27 / VIirginija Paluckienė. Vila „Anapilis“. 118 metų istorijos
[2016-12-11] 28–31 / Danutė Mukienė. Vytautas Konstantinas Savickis: darbai Lietuvai ir jos žmonėms
[2016-12-11] 32–35 / Konstantinas Prušinskas. Valerijonas Vytautas Jucys (1930 m. gruodžio 18 d. – 2016 m. spalio 19 d.)
[2016-12-11] 36–41 / Vėktuorėjė Daujuotė. „Žīmėni vobelie / Žieminė obelis“
[2016-12-11] 42 / Stasys Anglickis. Venta
[2016-12-11] 42–44 / Danute Mukienė. Ventspilis – miestas prie Ventos
[2016-12-11] 45–57 / Iškiliausi Telšių krašto dvasininkai (parengta pagal Gedimo Petrulio „Telšių žemė. Bibliografinis aprašas“, Telšiai, 2012)
[2016-12-11] 58–64 / Šiaurės vakarų žemaičių žodynas (parengta pagal Birutės Vanagienės „Šiaurės žemaičių žodynas. Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnekos“ (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015)
[2016-12-11] 65–67 / Jurgita Žemaitytė. Kalendorinės saulėgrážos šventės
[2016-12-11] 68–72 / Žemaičių Kūčių, pasninko valgiai (parengta pagal Janinos Uginčienės „Žemaičių valgiai“ (Vilnius: Mintis, 1977)
[2016-09-26] Botkos Duonats. Vasaras atuostuogas (apīsakas ištrauka)
[2016-06-26] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2016 m. Nr. 2). Turinys
[2016-06-26] Gintarė Žemaitytė. 2016 m. Lietuvos muziejų kelio startas – Žemaitijoje
[2016-06-26] Danutė Mukienė. Paežeriai – dvaras, kuriame gyveno Mykolo Kleopo Oginskio vaikaitė ir provaikaitis
[2016-06-26] Danguolė Želvytė. Žemaičiai – tautinio atgimimo šaukliai
[2016-06-26] Morta Baužienė. Pirmoji Lietuvos Respublika: švietimo, gydymo ir administraciniai pastatai Žemaitijoje
[2016-06-26] Adomas Butrimas. „Lietuvos gintaro tūkstantmečiai“ (Gintaro skridiniai: saulės simbolika; Kryžma ornamentuotų skridinių tipologija, paplitimo geografija ir chronologija; Radimo aplinkybės (kontekstas); Skridiniai kaip pagarbos objektas; Skridiniai – tarp saulės ir mėnulio, šviesos ir tamsos misterijų; Antromorfinės ir zoomorfinės figūrėlės; Gintariniai gyvūnai)
[2016-06-26] Tomas Petreikis. Lietuvos valstybės kūrėjų žemaičių bibliotekos ir jų likimai: Bibliofilas Jurgis Šaulys; Stanislovo Narutavičiaus bibliotekos slėpiniai; Tragiškas Jono Smuglevičiaus bibliotekos likimas; Kazimiero Stepono Šaulio bibliotekos gintarai; Bibliofilas Mykolas Biržiška; Aleksandro Stulginskio bibliotekos mįslė
[2016-06-26] Konstantins Prušinskas. Vytautui Mačerniui – 95
[2016-06-26] Vytautas Mačernis. Vizijos
[2016-06-26] Donatas Tytuva. Nepriklausomybės kovų dainos
[2016-06-26] Andriejus Sabaliauskas. Žemaičių Kalvarijoje – sakralinės muzikos festivalis
[2016-06-26] Lenkėmātė Ramunė. Plataliūs, Žemaitėjės naciuonalėnemė parkė
[2016-06-26] Plateliū krašta padavėmā, legendas
[2016-06-26] Sofija Tyzenhauzaitė. Lenkas Santo Dominge arba Jaunoji kreolė
[2016-06-26] Jurgis Želvys. Žemaičių kultūros draugija – krašto kultūros, tradicijų, paveldo ir istorinės atminties puoselėtoja
[2016-06-26] Pertas Rimeikis. Ar žemaičiai atsilaikys?
[2016-06-26] Donatas Tytuva.  „Šiaurės vakarų žemaičių žodynas“
[2016-06-26]  „Šiaurės vakarų žemaičių žodynas“ (fragmentai)
[2016-06-26] Petras Kalnius. Ar primiršti žodžiai sugrįš į mūsų kalbą?
[2016-06-26] Pasaulio žemaičių dienos 2016: programa „Atostogos Žemaitijoje“ (liepos mėnuo)
[2016-03-26] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2016 m. Nr. 1) Viršelis pirmas
[2016-03-25] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2016 m. Nr. 1) Viršelis antras
[2016-03-25] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2016 m. Nr. 1) Turinys
[2016-03-25] Danguolė Želvytė. Telšių miesto ženklai
[2016-03-25] Gintautas Čižiūnas / Istorinės Žemaitijos sostinės
[2016-03-25] Kazimieras Prušinskas / Žemaitijos seniūnai
[2016-03-25] Benediktas Jankauskas. Ko nebuvo prisiminta Nacionalinės ekspedicijos metu?
[2016- 03-25] Liuda Lėverienė. Mūsų teatro istorija
[2016- 03-25] Jurgita Palangytė. Jolanta Klietkutė. „Pirmieji pajūrio fotografai: Paulina Mongirdaitė,  Ignas Stropus“
[2016-03-25] „Telšių žemėje“
[2016-03-25] Gediminas Petrulis. Iškilūs Telšių krašto žmonės užsienyje
[2016-03-25] Jurgis Želvys. „Telšių maestro“
[2016-03-25] Daiva Gedvilienė, Gintautas Čižiūnas. Mažeikiuose – „Napoleonas. 101 diena“
[2016-03-25] Sofija Tyzenhauzaitė. Lenkas Santo Dominge arba Jaunoji kreolė
[2016-03-25] Ramunė Lenkimaitė, Rimantas Astrauskas, Romualdas Apanavičius, Loreta Mukaitė-Sungailienė, Jadvyga Čiurlionytė, Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Žemaičių tradicinių dainų ypatumai
[2016-03-25] Untulis Edmunds. Neīprasta duovėna
[ 2016-01-20] Ieva Švarcaitė, „Vaiguvos šnekos tikrinių vardų žodynėlis“ [atsisiųsti] >>>
KALBA/kalbimages/Vai_snekt_tikr_vard_zod.pdf
[2015-12-05] Viršelis pirmas (2015 m. Nr. 4)
[2015-12-05] Viršelis antras (2015 m. Nr. 4)
[2015-12-05] Turinys (2015 m. Nr. 4)
[2015-12-05] Danutė Mukienė. Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) jubiliejiniai metai perduoda estafetę [2015-12-05] Telšiams – Lietuvos kultūros sostinei – 2016
[2015-12-05] Danutė Mukienė. Telšių istorijos fragmentai: datos, skaičiai, faktai
[2015-12-05] Telšiuose – paminklas Durbės mūšio atminimui įamžinti
[2015-12-05] Jankauskis Benedėkts / Dorbie – ėstuorėnė mūšė 755-ūju metėniu pamėnavuojėms
[2015-12-05] Danutė Mukienė. Jubiliejinių metų rezultatai ir gairės ateičiai
[2015-12-05] Gintautas Čižiūnas. Jubiliejui skirtos mokslinės konferencijos: „Mykolas Kleopas Oginskis. [2015-12-05] Asmenybė ir epocha“, „Kunigaikščių Oginskių kultūrinės, politinės veiklos pėdsakai: praeities refleksijos, ateities perspektyvos“, „Kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis ir jo epocha“
[2015-12-05] Danguolė Želvytė. Tarptautinis ekslibrisų konkursas, skirtas Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejui
[2015-12-05] Birutė Vaitkutė. Mototurizmo ralis: kelių džentelmenai – Mykolo Kleopo Oginskio keliais
[2015-12-05] Antanas Krasauskas. Pas pagarsėjusį didiką – Jo Šviesybę Rietavo kunigaikštį
[2015-12-05] Loreta Dundulienė. Antanas Krasauskas
[2015-12-05] Janina Daniusevičienė, Benediktas Jankauskas, Jonas Vitkauskas. Kauno žemaičių bendrijai – jau ketvirtis amžiaus...
[2015-12-05] Janina Daniusevičienė. Kaino žemaičių bendrijos kelias nuo 1990-ųjų iki 2015 metų
[2015-12-05] Jurga Žemaitytė. „Petras Balsys – kūrėjas nuo Dievo“
[2015-12-05] Jadvyga Dzencevičienė. Iš Aukštadvario – Mykolo Kleopo Oginskio, jo vaikų ir vaikaičių keliais
[2015-12-05] Rudīs Edvards (1936 m. groudė 15 d. – 2015 m. rugsiejė 15 d.)
[2015-12-05] Rudīs Edvards. Pėnkės senas vėštas
[2015-12-05] Rudīs Edvards. Atlaidū dėina
[2015-12-05] udīs Edvards. Ak, tėi vākā
[2015-12-05] Rudīs Edvards. Mona pėršlības
[2015-12-05] Rudīs Edvards. Patės ė vīrā
[2015-12-05] Rudīs Edvards. „Poulamuoji lėga“
[2015-12-05] Rudīs Edvards. Kāp monāsis batus pėrka
[2015-12-05] Rudė Edvarda bibliuograpėjė
[2015-12-05] Tomas Petreikis. Švėkšnos grafų Pliaterių valdos Pirmojo pasaulinio karo metais
[2015-12-05] Ona Norkutė. Felicija Laimė Verešilkaitė–Pliaterienė (1921.03.01–2015.10.26)
[2015-12-05] Danguolė Želvytė. Tik mūsų žurnale: pirmoji Sofijos Tyzenhauzaitės de Šauzel-ufjė knyga
[2015-12-05] Sofija Tyzenhauzaitė. Lenkas Santo Dominge arba Jaunoji kreolė
[2015-12-05] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 3). Turinys
[2015-11-15] Zalesėje 55
[2015-11-15] Kompozitorius 59
[2015-11-15] Vilniuje 125
[2015-11-15] Italijoje 133
[2015-09-19] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 3) V.iršelis pirmas
[2015-09-19] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 3) Viršelis antras
[2015-09-19] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 3). Redaktorės skiltis
[2015-09-19] Luokės herbas
[2015-09-19] Jurgis Želvys, Sofija Gedminienė, Eglė Kučikienė. Luokė seniau ir dabar: įvykiai, skaičiai, datos
[2015-09-19] Užgavėnių persirengėliai Luokėje
[2015-09-19] Jurga Žemaitytė, Loreta Sungailienė. Loukės etnuograpėnis ansamblis „Šatrėjė“
[2015-09-19] Marytė Beleckienė. Mums gera Luokėje gimti, gyventi ir kurti
[2015-09-19] Dalia Grubliauskienė. „Ne veltui bočiai tave taip gynė“...
[2015-09-19] Gintarė Jonkutė. Jubiliejui – 22 dienas trukęs žygis dviračiais: nuvažiuota 1713 km
[2015-09-19] Martyna Kvederaitė. „Atverkime širdis gerumui“
[2015-09-19] 29,   95 / Mindaugas Mingėla. Luokės sporto klubas
[2015-09-19] Regina Stonkutė-Žukienė. Senosios Luokės istorijos
[2015-09-19] 33, 35, 37, 39, 41,   43, 45,   47,   49,  51,   53, 55,   57, 59, 61, 63,  65, 67 / Kazimieras Prušinskas. Iškilūs Luokės krašto žmonės
[2015-09-19] Regina Stonkutė-Žukienė. Kuo vertėsi Luokės valsčiaus gyventojai tarpukario metais?
[2015-09-19]  Regina Stonkutė-Žukienė. Tarpukario mokykla Luokėje
[2015-09-19] Regina Stonkutė-Žukienė. Luokės parapija tarpukaryje
[2015-09-19] Regina Stonkutė-Žukienė. Valdžios įstaigos, nusikaltimai ir nelaimės
[2015-09-19] Regina Stonkutė-Žukienė. Luokės visuomeninės organizacijos (1918–1940 m.)
[2015-09-19] 56   57–63 / Regina Stonkutė-Žukienė. Laidotuvės, kalendorinės, šeimos ir kitos šeimos šventės Luokėje 
[2015-09-19] Regina Stonkutė-Žukienė. Sovietų okupacija (1940–1941 m.)
[2015-09-19] Regina Stonkutė-Žukienė. Luokė: vokiečių okupacija ir sovietų sugrįžimas
[2015-09-19] Regina Stonkutė-Žukienė. Istorija, kurią pasakoja vestuvių nuotrauka...
[2015-09-19] Sofija Gedminienė, Eglė Kučikienė, Konstantinas Prušinskas. 1934-ųjų metų gaisras Luokėje
[2015-09-19] Gintautas Čižiūnas. Jie platino lietuvišką žodį
[2015-09-19] Mes – iš Luokės krašto
[2015-09-19] Tai mūsų istorija ir mūsų gyvenimas
[2015-09-19] Sofija Gedminienė, Eglė Kučikienė, Ramunė Lenkimaitė. Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
[2015-09-19] Sofija Gedminienė, Eglė Kučikienė. Luokės mokyklų istorija
[2015-09-19] D. Jagminas. Luokės valsčius 1919–1927 metais
[2015-09-19] Sofija Gedminienė, Eglė Kučikienė. Tadas Blinda: didvyris ar razbaininkas?
[2015-09-19] Živilė Simutytė. Sakmėmis apipinta, poetus įkvepianti Šatrija
[2015-09-19] Giedrė Petreikienė. Žemaičių tarminės literatūros vertė
[2015-09-19] Loukės anekduotā
[2015-09-19] Loukiškiu oracėjės
[2015-09-19] Padavimai apie Šatrijos kalną
[2015-06-06]Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 1)
[2015-06-06] Žurnalo „Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 1) viršelis pirmas
[2015-06-06] Žurnalo „Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 2) viršelis antras
[2015-06-06] Turinys
[2015-06-06]  Gintautas Čižiūnas. Stanislovas Narutavičius, Alsėdžių Respublika ir Žemaitijos atstovai Didžiajame Vilniaus Seime
[2015-06-06]  Donatas Tytuva. Mykolo Kleopo Oginskio sūnūs Tadas Antonijus ir Pranciškus Ksaveras – Žemaitijos baronų Rōnne žentai
[2015-06-06]  Danutė Mukienė. M. K. Oginskis – kompozitorius
[2015-06-06]  Danutė Ramonaitė. Mykolo Kleopo Oginskio rašytinis palikimas
[2015-06-06]  Oginskiai Vilniuje
[2015-06-06]  Konstantinas Prušinskas. Mykolo Kleopo Oginskio žmonos
[2015-06-06] Danguolė Želvytė. Mykolas Kleopas Oginskis ir Vilnius
[2015-06-06]  Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertinės programos, skirtos Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejui; Lietuvos radijo teatre – premjera „Paskutinis polonezas Florencijoje“
[2015-06-06]  Jurga Žemaitytė. Mykolo Kleopo Oginskio vaikai
[2015-06-06]  Adrzejus Zaluskis. Mykolas Kleopas Oginskis ir „Dombrovskio mazurka“
[2015-06-06]  Vygandas Kungys. Ar turėtume branginti gentinę kalbą?
[2015-06-06]  Viktorija Daujotė: „Tatā pariejau / Tai parėjau“
[2015-06-06]  Jurga Žemaitytė. Knyga, gimusi einant kultūros keliu
[2015-06-06]  Šventės „Palangos dienos 2015“ renginiai
[2015-06-06]  Laura Kuginytė. Kas naujo Kurtuvėnų regioniniame parke įgyvendinus projektą „Informacinės technologijos geresniam pasienio regionų pasiekiamumui“?
[2015-06-06]  Edvardas Rudys. Romualdas Granauskas: aš jį prisimenu tokį
[2015-06-06]  Marija Ona Sidabrienė. Nepamirštami užatlantės tiltai į Lietuvą
[2015-06-06]  Povilas Saudargas. Kelionė į šiaurės Karštuvą pas ypatingus žemaičius
[2015-06-06]  Petras Zabitis. Apie save arba Kodėl neregys žemaitis iš Aleksoto kuria savo verslą?
[2015-06-06]  Zabitis Petros. Aklos strielčios
[2015-06-06]  Laima Kelmelienė, Danguolė Želvytė.  Paroda „Tradicijos dermė: žemaitiškas užsispyrimas, aukštaitiškas santūrumas“
[2015-06-06]  Sofija Tyzenhauzaitė. Lenkas Santo Dominge arba Jaunoji Kreolė
[2015-06-06] Petras Dirgėla
[2015-03-17] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 1) turinys
[2015-03-17] Žurnalas „Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 1) viršelis pirmas
[2015-03-17] Žurnalo „Žemaičių žemė“ (2015 m. Nr. 1) viršelis antras
[2015-03-17] Jurgita Palangytė. Lietuvos etnografinių regionų žemėlapio sudarymo principai
[2015-03-17] Danguolė Želvytė. Lietuvos etnografiniai regionai. Ar žinai?
[2015-03-17]  Giedrė Trakytė. Ar žemaitiškos knygos sulaukia savo skaitytojų?
[2015-03-17] Gintautas Čižiūnas. Lietuvos nacionaliniai parkai
[2015-03-17] Živilė Simutytė. Žemaitija pirmaisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiais: Skuodo valsčius
[2015-03-17] Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Donatas Mingėla. M. K. Oginskio laikmetis: politinė situacija Europoje ir Abiejų Tautų Respublikos žlugimas
[2015-03-17] Jurgis Želvys. Diplomatas, valstybės veikėjas
[2015-03-17] Gintautas Čižiūnas. Tado Kosciuškos sukilimas ir Mykolas Kleopas Oginskis
[2015-03-17] Kazimieras Prušinskas. Mykolo Kleopo Oginskio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atkūrimo projektas
[2015-03-17] Gintarė Jonynaitė. M. K. Oginskio „Laiškai apie muziką“ sutiktuvės
[2015-03-17] Vytas Rutkauskas. Prasideda Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejinių metų renginiai
[2015-03-17] Antanas Janikauskas. Paminklas kunigaikščiams Oginskiams Rietave
[2015-03-17] Janina Daniusevičienė. Kauno žemaičių bendrijai – 25
[2015-03-17] Dovilė Gentvilaitė. Kūrybingi ir ambicingi jaunieji Mažeikių atlikėjai
[2015-03-17] Cīrulielis (B. Lengvenienės, A. Mosteikienės, B. Diekontienės, G. Česnauskienės, R. Kuršytės, R. Alonderytės, A. Mončienės, S. Saunoriutės, V. Daržininka, A. Beniuišytės-Gerulskienės, P. Untulė, A. Račkaus, E. Untulė kūriniai)
[2015-03-17] Danutė Mukienė. Žemaitiškų knygų lobynas
[2015-03-17] eklė Džervienė. Kaziūnės žanatvė
[2015-03-17] Teklė Džervienė. Vakars
[2015-03-17] Netektys: Juozas Girdzijauskas (1935-07-10-2015-12-31)
[2015-03-17] Konkursos rašontėms žemaitėškā
[2015-03-17] Kairiškiai – Akmenės rajono savivaldybės kaimas


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Puslapis atnaujintas 2016.12.11.
Pastabas siųskite adresu: