Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 4

Oginskių dvaro bičiuliai

Danguolė Ažaneckienė

Klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“ – Plungėje, kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmuose veikiančio Žemaičių dailės muziejaus bičiulių sambūris.
Tokio pobūdžio organizacijos – dar naujas reiškinys Lietuvoje. Plungėje prieš trejus metus susibūręs visuomeninis vienminčių klubas įsisteigė Vokietijos muziejams talkinančių klubų pavyzdžiu. Jis šiuo metu vienija 66 narius. Klubo tikslas – remti Žemaičių dailės muziejaus veiklą, rūpintis ir populiarinti dvaro ir Žemaitijos regiono kultūros paveldą, padėti muziejui įgyvendinti jo kultūrinę misiją: organizuoti parodas, konferencijas, rengti projektus, ieškoti finansinės paramos, reikalingos jų įgyvendinimui, atstovauti dvarui ir muziejui vietos bei valstybinėse institucijose. Klubo nariai rajono ir respublikinėje spaudoje jau paskelbė nemažai publikacijų apie Žemaičių dailės muziejaus, klubo „Oginskių dvaro bičiuliai“ veiklą. Šiemet, parengus projektą „Mykolinės – kunigaikščio Mykolo Oginskio dvare“ ir gavus lėšų iš Lietuvių katalikų religinės šalpos, Žemaičių bendruomenės fondų, atgaivinta seniau Plungėje šv. Mykolo dieną švęstos Mykolinės. Surengtas dailininkų pleneras „Sodas Mykolui Oginskiui“, kuriame dalyvę dailininkai Liudvikas Pocius (Vilnius), Džiuljeta Raminta Čebatoraitė (Kaunas) ir Aldona Ruibienė, Valdas Simutis, Algimantas Veselis (visi trys iš Plungės) po to surengė savo kūrybos parodą. Jos metu nutarta šį projektą tęsti.
Nuo pat klubo „Oginskių dvaro bičiuliai“ įsikūrimo pradžios jam vadovauja Danutė Monika Baltutienė. Ji yra baigusi Melburno universitetą, ilgą laiką gyvenusi Australijoje. 1993-aisiais sugrįžusi į Lietuvą, ji aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą. Ypač daug prisidėjo rengiant Pasaulio žemaičių dailės parodas. D. M. Baltutienė pasirūpino, kad šioms parodoms būtų surinkta ir iš užsienio šalių atvežta nemažai ten gyvenančių ir kuriančių žemaičių dailininkų darbų. Taip klubas „Oginskių dvaro bičiuliai“ tapo tarptautiniu sambūriu. Šiandien klubo narių gretose yra 14 Vokietijos, 6 Australijos piliečiai. Klubas yra ne tik pirmoji Lietuvoje visuomeninė muziejaus bičiulių organizacija, bet ir pirmasis Lietuvos muziejų bičiulių klubas, tapęs Pasaulinės muziejų federacijos (WFFM) nariu. Klubo pirmininkė D. M. Baltutienė, gavusi kvietimą ir finansavimą, dalyvavo 2005 m. rugsėjo 18–22 dienomis Sevilijoje (Ispanija) vykusiame XII tarptautinime WFFM kongrese „Bičiuliai ir muziejai: atsigręžimas į naujas galimybes“. Šiame kongrese dalyvavo delegatai iš 34 valstybių, iš viso daugiau kaip 300 dalyvių. Pagrindinė pranešimų, pokalbių tema buvo muziejų veikla dabartiniu laikotarpiu, galimybės į muziejus pritraukti kuo daugiau lankytojų, lėšų, talkininkų. Apie tai, kokią veiklą gali išvystyti muziejų bičiulių klubai, rodo tokie faktai: štai dažnas didesnis Ispanijos, Anglijos, Jungtinių Amerikos Valstijų muziejus turi po 300–400 ir net iki 1 000 bičiulių. Jie muziejams padeda įvairiose srityse. Ermitažo muziejų (Rusija, Sankt-Peterburgas) dosniai remia ne tik Rusijoje, bet ir užsienio šalyse gyvenantys turtingi tautiečiai. Šiaurės Europos muziejuose daug dėmesio skiriama programų, skirtų tik muziejų bičiuliams, rengimui. Jiems organizuojami paskaitų ciklų, įvairūs kursai, kultūriniai renginiai. Muziejų bičiulių klubai rūpinasi, kad būtų išleista ir lankytojams pateikta pakankamai reklaminės medžiagos apie muziejus, kad muziejų simbolika būtų paženklinti turistų dažnai perkami suvenyrai. Anot D. M. Baltutienės, plėtojant „Oginskių dvaro bičiulių“ veiklą, žinios, gautos Sevilijos kongrese, labai pravers, padės pasirinkti kitose šalyse jau pasiteisinusias darbo formas.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija