Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

Jubiliejinės Mykolinės Rietave

Jolanta Bertauskienė

2005 m. sukanka penkeri metai, kai atkurta Rietavo savivaldybė. Per šį laikotarpį čia atgaivintas ne vienas renginys, turintis senas, gilias, kunigaikščių Oginskių valdymo laikus siekiančias tradicijas. Vienas iš gražiausių ir spalvingiausių renginių – Mykolinės. Jos šiemet Rietave švęstos jau penktąjį kartą.
XIX a., Oginskių laikais, jos buvo švenčiamos itin iškilmingai, kelias dienas. Tuo metu čia grodavo Rietavo orkestras, vykdavo žemės ūkio parodos, jose dalyvaudavo ūkininkai ne tik iš Rietavo, bet ir iš aplinkinių valsčių, į šventę atvykdavo svečių iš Rusijos, Lenkijos, būdavo aukojamos šv. Mišios.
2005 m. rugsėjo 25 d. Rietave vykusios Mykolinės priminė dar kunigaikščių laikais organizuojamą šventę. Beje, 2005-aisiais sukako 145 metai, kai Rietave suorganizuota pirmoji žemės ūkio paroda Lietuvoje ir 130 metų, kaip ši paroda tapo tarptautine. Prisimenant šias sukaktis, suorganizuota didžiulė šiuolaikinės žemės ūkio technikos, padargų paroda. Eksponatai buvo suvežti iš daugelio Lietuvos regionų. Paroda stebino technikos pažanga, eksponatų galingumu ir didybe. Kad parodos lankytojai galėtų susidaryti įspūdį, kokia sparti pažanga žemės ūkio technikos srityje, parodoje šalia galingos XXI a. technikos, traktorių John Decre ir Lambordzini buvo eksponuojama ir sena, medinė XIX a. kuliamoji.
Šventės dienomis vyko ir gyvulių paroda. Galvijai, paukščiai čia buvo suvežti iš Rietavo savivaldybės ir įvairių kitų Žemaitijos vietų.
Visus, kas tą dieną dalyvavo šventėje, džiugino ir ūkininkai – jie prekiavo savo išaugintais puikiais žemės ūkio produktais.
Į Rietavą per Mykolines buvo sukviestas ir didelis liaudies meistrų, amatininkų būrys – mieste vyko tikrų tikriausias kermošius, džiuginęs rietaviškius ir jų svečius. Tarp jų buvo ir Seimo narys, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jonas Jagminas, žemės ūkio ministrė Kazimiera Danutė Prunskienė, ūkio ministras Kęstutis Daukšys, susisiekimo ministras Petras Čėsna, būrys savivaldybių merų, žemės ūkio specialistų, kultūros darbuotojų.
Didelio visų šventės dalyvių dėmesio sulaukė žirgų konkūras ir žemaitukų veislės žirgų pristatymas.
XIX a. pabaigoje žemaitukų veislės arkliams buvo kilusi grėsė išnykti. Tuo, kad jie būtų išsaugoti, itin rūpinosi Irenėjus, Mykolas ir Bogdanas Oginskiai. Jie įkūrė žemaitukų veislės arklių augintojų draugiją, arklių parodas Lietuvoje ir už jos ribų, pasirūpindavo, kad jose būtų eksponuojami ir žemaitukų veislės žirgai. Pastarieji buvo apdovanoti ne vienos parodos medaliu.
Per šventę Žemaitukų veislės žirgai į Rietavą buvo atvežti iš Klaipėdos rajono Drevernos poilsio ir sporto klubo, dalyvavo žirgų konkūre ir čia demonstravo savo jėgą bei ištvermę.
Renginio vedantieji, apsirengę kunigaikščių Oginskių laikų rūbais, į šventę kaip tikri ponai atvyko brička ir atitinkamai elgėsi per visą renginį. Visa tai tam, kad šventės dalyviai pajustų kunigaikščių Oginskių laikų Mykolinių šventės nuotaiką. Šventė, kaip visada, tradiciškai pradėta Mykolo Kleopo Oginskio polonezu „Atsisveikinimas su Tėvyne“. Specialiai šiai jubiliejinei šventei buvo sukurti medaliai „Rietavo savivaldybės Mykolinių šventė ir jubiliejinė žemės ūkio paroda“. Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis padėkos raštais ir medaliais apdovanojo renginyje dalyvavusius šventės svečius ir organizatorius, ūkininkus. Geriausiems Rietavo savivaldybės ūkininkams buvo įteikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrės, Lietuvos Respublikos Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininko padėkos raštai, o „Lietuvos telekomas“ jiems įteikė atminimo dovanas.
Šventės metu Rietavo parke vyko ne tik žemės ūkio paroda, mugė, bet ir puiki koncertinė programa. Tradiciškai į Rietavą koncertuoti atvyko pučiamųjų instrumentų orkestrai iš visos Telšių apskrities: Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Robertas Surblys), Plungės kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Romas Jesevičius), Mažeikių muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Vidmantas Alčiauskis). Netilo muzika ir pasibaigus koncertui – visos šventės metu susirinkusiuosius linksmino Rietavo meno mokyklos vaikų pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Algirdas Kazys Jankauskas).
Šventėje koncertavo ne tik orkestrai. Puikiai pasirodė Medingėnų seniūnijos kultūros namų folkloro ansamblis (vadovė Irena Bagdonienė ir Marius Petrauskas), Rietavo kultūros centro vyresniųjų žmonių šokių kolektyvas (vadovė Rima Pleškienė), Rietavo kultūros centro merginų šokių kolektyvas (vadovė Aldona Mickuvienė), Rietavo kultūros centro mažieji solistai (vadovė Diana Paulauskaitė), aerobikos šokėjos, vadovaujamos Giedrės Žlibinienės.
Atskiros savivaldybės seniūnijos savo išmonę, meno saviveiklininkų sugebėjimus rodė specialiai joms skirtuose kiemeliuose.
Šeimininkės svečius vaišino lietuviškais tradiciniais patiekalais, audėjos audė juostas, Žemaitijos kolegijos paviljone buvo kalamos šventinės monetos.
Renginio metu Adolfui Liaugaudui buvo suteiktas Rietavo garbės piliečio vardas.
Adolfas Liaugaudas gimė ir mokėsi Rietave. Prasidėjus Lietuvoje Sąjūdžiui, jis buvo vienas iš pirmųjų žmonių, Rietave inicijavęs Sąjūdžio judėjimą ir įkūręs visuomeninę draugiją „Pilalė“, kurios tikslas – atgaivinti ir puoselėti Rietavo krašto istoriją, tradicinę kultūrą ir paveldą. Šventės metu Adolfą Liaugaudą pagerbė ir apdovanojo AB „Lietuvos telekomas“. (Rengiant leidinį spaudai, pasiekė liūdna žinia, kad 2005 m. lapkričio 15 d., eidamas 90-uosius metus, Rietavo garbės pilietis Adolfas Liaugaudas mirė Kaune.)
Renginį vainikavo visus ant kojų pakėlusi, į šokių sūkurį įtraukusi iš Zarasų atvykusi „Sadūnų“ kapela.
Šventės generaliniai rėmėjai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Rėmėjas – AB „Lietuvos telekomas“. Informacinis rėmėjas – laikraštis „Ūkininko patarėjas“. Šventės globėjas – Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Jonas Jagminas. Šventę organizavo Rietavo savivaldybė.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija