Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

„Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 4

M. K. Oginskio idealų reikšmė ugdant
jaunuosius istorikus


Dr. Aldona Vasiliauskienė

Rietavo „Aušros“ katalikiškoje vidurinėje mokykloje 1995 m. tuometinio direktoriaus V. Rutkausko, direktoriaus pavaduotojos D. Bruževičienės, istorijos mokytojos D. Juškienės rūpesčiu surengta pirmoji tarpmokyklinė istorikų konferencija „Lietuvos valstybingumo bruožai, Nepriklausomybės kovų idealai“ tapo simboline nuo 1998 m. kasmet rengiamų konferencijų „Tėvynės labui įnešu savąją dalį…“.
Per dešimt metų jose dalyvavo, savo pranešimus skaitė šimtai aktyviausių jaunųjų istorikų ne tiktai iš Rietavo ir aplinkinių bendrojo lavinimo mokyklų, bet ir Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Kretingos, Telšių, Klaipėdos, Skuodo.
Vienas iš svarbiausių konferencijos tikslų – pažadinti domėjimąsi Tėvynės istorijos likiminiais įvykiais, jos valstybingumui ir laisvei pasišventusių asmenybių pavyzdžiu brandinti aktyvius piliečius – patriotus, būsimuosius politikus, mokslininkus. Vadovaujami istorijos mokytojų, moksleiviai kasmet paruošia ir pristato referatus, pranešimus, temines parodas, menines kompozicijas. Jie patys veda konferencijas, vertina draugų prisistatymus, diskutuoja, formuoja išvadas. Konferencijų rezultatus apibendrina mokytojai, svečiai. Man pačiai tenka būti šių renginių globėja. Konferencijų dalyviai yra susitikę, bendravę su lietuvių katalikų mokslų akademijos nariu dr. kun. Pranu Gavėnu SDB, prof. dr. Antanu Liuima SJ, prof. dr. Adolfu Damušiu, Jadvyga Damušiene ir daugeliu kitų iškilių Lietuvos kultūros ir mokslo atstovų.
Nuo 2000 m. šias konferencijas padeda organizuoti ir Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Šiems jaunimo renginiams didelį dėmesį skiria Rietavo savivaldybės administracija.

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.07.31.
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija