Kultūra Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus
Vedėjos 2007 m. gegužės 2 d.
Įsakymu Nr. 3
 

RAŠYTOJOS LAZDYNŲ PELĖDOS
LITERATŪRINĖS PREMIJOS KŪRINIŲ KAIMO TEMATIKA
KONKURSO NUOSTATAI

I. TIKSLAS
Lazdynų Pelėda – tai dvi seserys – Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (1867–1926) ir Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (1872–1957), rašiusios bendru slapyvardžiu.
XX a. pirmaisiais dešimtmečiais Lazdynų Pelėda buvo viena labiausiai skaitomų mūsų rašytojų. Skaitant graudžias Lazdynų Pelėdos istorijas, buvo galima tikėtis, kad blogis bus nubaustas.
Lazdynų Pelėda stovi visiškai arti skriaudžiamo vargdienio, apviltos mergaitės, našlaičio – pagrindinių savo prozos herojų, įliedama į jų sugriauto gyvenimo istorijas savo pačios aimaną (jau pirmojoje apysakoje „Našlaitė" vaizduojama mirštanti moteris, ištekėjusi už alkoholiko iš gailesčio, tikėdama „į gerą kelią išvesianti").
Rašytoja pirštu prikišamai nurodo to nelaimingo gyvenimo priežastis – socialinę nelygybę, valdžios siautėjimą, turto godulį, miestą, ryjantį kaip smakas doras sodžiaus mergaites. Kaip ir M. Valančius, ji įterpia didaktinį pamokslėlį: šitaip nereikia gyventi. Tačiau jai labiausiai rūpi sužadinti skaitytojo užuojautą egoizmo ir žiaurumo aukoms, kurios negali pačios apsiginti ir išstumiamos iš šio pasaulio.
Į lietuvių prozą Lazdynų Pelėda įvedė suvedžiotos, bet išdidžios moters ir nepastovaus, savanaudžio vyro tipus, akcentavo tragiškus gyvenimo motyvus. Tai nulėmė komplikuotas kūrinių fabulas, emocingus, retoriškus, publicistinius intarpus, didaktines aspiracijas. Apsakymuose dominuoja socialiniai motyvai, apysakose – atskleidžiamas dvarininkijos moralinis nuosmukis.
Šiandien rašytojos kūryba, kaip ir kitų žymiausių XIX–XX a. pr. rašytojų – Žemaitės, Šatrijos Raganos, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, yra nepelnytai pamiršta. Jos jau nėra mokymo programose, nėra išleistų išsamių gyvenimo ir kūrybos studijų.
Mūsų tikslas – 2007 m. minint rašytojų seserų – Sofijos Ivanauskaitės –Pšibiliauskienės
140-ąsias gimimo ir Marijos Ivanauskaitės-Lastauskienės 135-ąsias gimimo metines įsteigti rašytojos Lazdynų Pelėdos literatūrinę premiją ir ja apdovanoti geriausius apsakymų autorius. Prikelti iš užmaršties rašytojos Lazdynų Pelėdos kūrinius, skatinti visuomenę – moksleivius, jaunimą domėtis kaimo tematika, kurti patiems.
 
II. ORGANIZATORIAI
Literatūrinių rašinių konkursą, kuris vyks kas antri metai, organizuoja Akmenės rajono savivaldybės
Kultūros skyrius ir Lazdynų Pelėdos muziejus.
 
III. LAIKAS IR TVARKA
Literatūrinių rašinių konkursas vyks 2007 m. gegužės –liepos mėnesiais.
Konkurse literatūrinei rašytojos Lazdynų Pelėdos premijai gauti kviečiami dalyvauti
Žemaitijos regiono moksleiviai ir suaugę, literatai – prozininkai, rašantys kaimo tematika.
Konkursui autoriai pateikia po vieną apsakymą kaimo tematika (apsakymo apimtis neribojama). Kartu su apsakymu pristatoma autoriaus anketa ir foto nuotrauka.
Apsakymus pristatyti į Akmenės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyrių iki šių metų rugpjūčio 1 d. (adresu: Kultūros skyrius. L. Petravičiaus a. 2. Naujoji Akmenė. LT-85132 ir e-paštu kultura@akmene.lt ).
Apie konkursą taip pat skelbiama Akmenės rajono internetiniame puslapyje www.akmene.lt. Dėl papildomos informacvijos galite kreiptis tel. 8~425 57133, mob. 861688706,
e-paštas kultura@akmene.lt (Kultūros skyriaus vedėja Janina Rekašienė).
 
IV. VERTINIMAS
Konkurso apsakymus įvertins Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
sudaryta literatūrinių kūrinių vertinimo komisija.
Vertinimo komisija išaiškins konkurso nugalėtojus, labiausiai savo kūryboje atspindėjusius
konkurso tematiką.
 
V. APDOVANOJIMAS
Rezultatai bus paskelbti 2007 m. rugpjūčio 18–19 d. rašytojos Lazdynų Pelėdos dvare – muziejuje, kur vyks konferencija, skirta rašytojos Lazdynų Pelėdos jubiliejams paminėti.
Konkurso laureatai savo kūrinius visuomenei pristatys rugpjūčio 18 d. literatūrinių nakties skaitymų prie akmens, prie kurio savo brandžiausius kūrinius parašė rašytoja, metu.
Konkurse dalyvaujantys autoriai skiriami į dvi grupes:
I grupė – apsakymų autoriai – moksleiviai iki 15 metų amžiaus.
II grupė – autoriai nuo 15 metų amžiau.
Premijos skiriamos:
Moksleiviams iki 15 metų amžiau:
I premija – 150 Lt
II premija – 100 Lt
III premija – 50 Lt
 
Autoriams nuo 15 metų amžiaus:
I premija – 200 Lt
II premija 150 Lt
III premija – 100 Lt
Komisija įvertins ir kitus kūrinius, kurių autoriai bus apdovanoti specialiais prizais už literatūrinių kūrinių kaimo tematika tęstinumą ir sklaidą.
Visų autorių kūriniai bus surinkti ir išleisti knygoje, kurią padovanosime literatūrinių rašinių konkurso dalyviams.
Konkurso nugalėtojai bus skelbiami Akmenės rajono internetiniame puslapyje. www.akmene.lt.
 
 
RAŠYTOJOS LAZDYNŲ PELĖDOS LITERATŪRINĖS PREMIJOS
KŪRINIŲ KAIMO TEMATIKA KONKURSO
DALYVIO ANKETA
 
INFORMACIJA APIE KONKURSO DALYVĮ
 
Organizacija , kuriai jūs priklausote
Pavadinimas, adresas, telefonas
............................................................................................................................................................
 
AUTORIUS
Vardas, pavardė, gimimo data.............................................................................................................
 
Adresas................................................................................................................................................
Telefono numeris...............................................El. paštas..................................................................
Papildoma informacija.........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
KŪRINYS
Pavadinimas, sukūrimo metai..............................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Trumpas kūrybinio aprašymas (iki 50 žodžių)
 
SUTIKIMO DALYVAUTI BEI LAIKYTIS KONKURSO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMAS
Konkurso nuostatus skaičiau, su sąlygomis susipažinau ir su jomis sutinku
Autoriaus vardas, pavardė, parašas......................................................................................................
Data................................................

 


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu: zemaiciu@gmail.com

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija