Tautosaka Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra Žemaitijos herbas
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

ŽEMAITIŠKŲ DAINŲ PAVYZDŽIAI

Augo kieme klevelis
(vestuvių daina)

 

1. Augo kieme klevelis,
Labai dailus medelis,
Labai dailus medelis.

2. Aš klevelį pakirsiu
Ir laivelį padirbsiu,
Į jūreles nuvešiu.

3. Aš nuvešiu į jūres
Ir paleisiu į mares,
Ir bernelį perkelsiu.

4. Šauk mergelė alpdama,
Aukštyn rankas keldama,
Ant žemelės puldama.

5. – Cit, neverki, mergele,
Gausi kitą bernelį,
Gausi kitą bernelį.

6. – Kad ir gausiu bernelį,
Bet ne tokios modelės,
Bet ne tokios modelės.

7. – Gausi pypkę rūkantį,
Tabakėlę uostantį,
Arielkėlę geriantį.

8. – Aš pypkelę sukulsiu,
Tabokėlę išbersiu,
Arielkėlę išvysiu.

Ona Altaravičienė, 55 m.a., Alijošiškių km., Šilutės raj. Užrašė: tekstą – Z.Slavinskas, melodiją – J.Čiurlionytė, 1935. VII. 3
LTA p. 233(2), t. 683(2)

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė./
(iš Tautosakos darbų V, 1938) II-asis leidimas – Lietuvos muzikos akademija.-V.- 1999. P.141. dainos Nr. 127.


Aš pasėjau linelius
(darbo daina)

 

1. Aš pasėjau linelius
Tetušėlio daržely.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.

2. Man išdygo lineliai
Tetušėlio daržely.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.

3. Man išaugo lineliai
Tetušėlio daržely.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.

4. Man pražydo lineliai
Tetušėlio daržely.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.

5. Aš nuroviau linelius
Tetušėlio daržely.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.

6. Aš parvežiau linelius
Tetušėlio daržely.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.

7. Aš išmyniau linelius
Tetušėlio daržely.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.

8. Aš suverpiau linelius
Tetušėlio daržely.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.

9. Aš išaudžiau drobeles
Iš tetušio darželio.
Ritin dobil, ritin dobil,
Ritin dobil, je.

 Leokadija Simutienė, 56 m.a., Pocaičių km., Židikų vlsč., Mažeikių raj.
Užrašė: tekstą – Z.Slavinskas, melodiją – J.Čiurlionytė, 1935. IV. 15
LTA p. 37(2), t. 681(12)

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė./
(iš Tautosakos darbų V, 1938) II-asis leidimas – Lietuvos muzikos akademija.-V.- 1999. P.147. dainos Nr. 135.


Ein bernelis per laukelį
(jaunimo – meilės daina)

 

1. Ein bernelis per laukelį
Su šviesiu dalgeliu,
Oi ja, oi ja ja,
Su šviesiu dalgeliu.

2. Nusikirtęs dobilėlį
Kiš už kepurėlės,
Oi ja, oi ja ja,
Kiš už kepurėlės.

3. Užsikišęs už kepurės
Vilioj mane jauną,
Oi ja, oi ja ja,
Vilioj mane jauną.

4. Neprivilsi manęs jaunos
Su tuo dobilėliu,
Oi ja, oi ja ja,
Su tuo dobilėliu.

5. Tik privilsi mane jauną
Su meiliais žodeliais,
Oi ja, oi ja ja,
Su meiliais žodeliais.

Leokadija Simutienė, 56 m.a., Pocaičių km., Židikų vlsč., Mažeikių raj.
Užrašė: tekstą – Z.Slavinskas, melodiją – J.Čiurlionytė, 1935. XII. 4
LTA p. 326(5), t. 681(46)

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė./
(iš Tautosakos darbų V, 1938) II-asis leidimas – Lietuvos muzikos akademija.-V.- 1999. P.148. dainos Nr. 136.


Valio, mano dalgelis
( šienapjūtės daina)

 

1. Valio, mano dalgelis,
Valio, valio.
Nepapustęs dalgelio,
Nepjausi šiene(lio).

2. Valio, mano dalgelis,
Valio, valio.
Dalgelį traukiau,
Pusrytėlių lau(kiau).

3. Valio, mano dalgelis,
Valio, valio.
Ateina mergelė
Per pradalgė(lį).

4. Valio, mano dalgelis,
Valio, valio.
Nepadurk kojelių
Per tarppirštė(lį).

5. Valio, mano dalgelis,
Valio, valio.
Varlinėjo gervelė
Po žalią lanke(lę).

6. Valio, mano dalgelis,
Valio, valio.
Taip mes, jauni berneliai,
Pjaunam žalią šiene(lį).

Mečislovas Virmauskas, 39 m.a., Vidsodžio km., Šaukėnų vlsč., Kelmės raj.
Užrašė: tekstą – P.Mockaitis, melodiją – J.Čiurlionytė, 1936. X. 21
LTA p. 523(5), t. 943(12)

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė./
(iš Tautosakos darbų V, 1938) II-asis leidimas – Lietuvos muzikos akademija.-V.- 1999. P.149. dainos Nr. 138.


Pjovė lankoj šieną
(šienapjūtės daina)

 

1. Pjovė lankoj šieną,
Žalias raskilėles,
Pjaun ir mane, dobilėlį,
Su šieneliu drauge.

2. Grėbė lankoj šieną,
Žalias raskilėles,
Grėb ir mane, dobilėlį,
Su šieneliu drauge.

3. Džiovin lankos šieną,
Žalias raskilėles,
Džiovin mane, dobilėlį,
Su šieneliu drauge.

4. Vežė lankos šieną,
Žalias raskilėles,
Vež ir mane, dobilėlį,
Su šieneliu drauge.

5. Šėrė žirgams šieną,
Žalias raskilėles,
Šėr ir mane, dobilėlį,
Su šieneliu drauge.

Mečislovas Virmauskas, 39 m.a., Vidsodžio km., Šaukėnų vlsč., Kelmės raj.
Užrašė: tekstą – P.Mockaitis, melodiją – J.Čiurlionytė, 1936. X. 21
LTA p. 523(1), t. 943(8)

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė./
(iš Tautosakos darbų V, 1938) II-asis leidimas – Lietuvos muzikos akademija.-V.- 1999. P.150. dainos Nr. 139.


© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras.
Tinklalapis atnaujintas 2014.09.01 .
Pastabas siųskite adresu:

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija