<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  Č 

Rasta asmenų: 61


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (469)   Čeprackas, Vytautas  1927–1980  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
2 (470)    Čerkeliunas, Kęstutis (Jonas)  1921–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Architektas    >>
 
3 (471)   Černeckienė, Emilija  1915–*  Tautodailininkas     >>
 
4 (472)    Černius, Vytautas  1926–*  Mokslininkas    >>
 
5 (473)   Čėrskis (Čerskis), Stanislovas  1777–1833  Dvasininkas; Dailininkas     >>
 
6 (474)    Čėsnys, Blažiejus  1884–1944  Visuomenės veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
7 (475)   Červinskienė, Elena  1920–2003  Mokslininkas; Literatūros tyrinėtojas     >>
 
8 (476)    Čibirienė, Irena (Ona)  1922–*  Gydytojas; Mokslininkas    >>
 
9 (477)   Čirskis, Aleksandras  1626–1679  Mokslininkas; Dvasininkas     >>
 
10 (478)    Nyderytė (Čistiakova), Regina  1961–*  Sportininkas    >>
 
11 (479)   Čiulda, Juozas  1796–1861  Dvasininkas; Kalbininkas     >>
 
12 (480)    Čiurlionis, Mikalojus (Konstantinas)  1875–1911  Dailininkas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
13 (481)   Čmilytė, Viktorija  1983–*  Sportininkas     >>
 
14 (482)    Čepas, Vytautas  1948–*  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
15 (484)   Čiurlionienė (Kymantaitė), Sofija  1886–1958      >>
 
16 (485)    Čižas, Pranas  1928–*  Visuomenės veikėjas; Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
17 (490)   Čekavičiūtė, Jadvyga  *–*  Kraštotyrininkas; Pedagogas     >>
 
18 (491)    Černiauskas, Leonardas  1947–*  Dailininkas; Muziejininkas    >>
 
19 (492)   Černiauskas, Gediminas  1945–*  Tautodailininkas     >>
 
20 (493)    Čėsna, Algirdas  *–*  Muziejininkas    >>
 
21 (494)   Čeliauskas, Petras  *–*  Kraštotyrininkas     >>
 
22 (495)    Čilvinaitė, Marijona  *–*  Etnografas    >>
 
23 (496)   Čepys, Albinas  1917–*  Architektas     >>
 
24 (497)    Čepaitė, Zita  1957–*  Visuomenės veikėjas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
25 (498)   Čepliejus, Virginijus  1947–*  Vertėjas     >>
 
26 (499)    Čiužauskaitė, Ilona  1966–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Literatūros tyrinėtojas    >>
 
27 (500)   Čekonytė (Butkienė), Vladė  1917–1989  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
28 (507)    Čepliauskas, Vytautas  1933–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Mokslininkas    >>
 
29 (508)   Čepliauskaitė, Šviesė  1979–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
30 (510)    Čepskis, Adolfas  1819–1883  Kraštotyrininkas    >>
 
31 (514)   Čejauskaitė, Genovaitė  1936–*  Tautodailininkas     >>
 
32 (515)    Čekanauskas, Vytautas  1930–*  Dailininkas; Architektas    >>
 
33 (516)   Čepauskas, Alfonsas  1929–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Dailininkas     >>
 
34 (517)    Čepelienė, Ona  1930–*  Dailininkas    >>
 
35 (519)   Čepkus, Valentinas  1937–1999  Dainininkas; Pedagogas     >>
 
36 (520)    Čerkeliūnas, Kęstutis (Jonas)  1921–*      >>
 
37 (521)   Čepulis, Edvardas  1916–1993      >>
 
38 (522)    Čiapas, Lionginas  1948–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
39 (531)   Čartoriskiai  *–*  Valstybės veikėjas; Visuomenės veikėjas     >>
 
40 (532)    Čepas, Ignas  *–*  Kultūros veikėjas; Visuomenės veikėjas    >>
 
41 (533)   Čepas, Motiejus  1866–1962  Teisininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
42 (534)    Čepas, Romas  *–*  Pedagogas    >>
 
43 (535)   Čepinskis, Vincas  1871–1940  Mokslininkas; Pedagogas     >>
 
44 (536)    Čepkauskas, Miroslavas  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
45 (537)   Čeponis (Tauragis, Budrys), Juozas  1908–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis; Karinis veikėjas     >>
 
46 (538)    Čerkeliūnas, Petras  1893–*  Pedagogas; Visuomenės veikėjas    >>
 
47 (539)   Čėsna, Gotfridas (Jonas)  *–*  Dvasininkas     >>
 
48 (540)    Čėsna, Julius (Karolis)  1807–1871  Dvasininkas    >>
 
49 (541)   Čerkeliauskas, Juozapas  1857–1926  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
50 (543)    Čėsna, Petras  1945–*      >>
 
51 (544)   Česnys, Gintautas  1940–*  Mokslininkas     >>
 
52 (545)    Daujotas, Vladas  1948–*  Dailininkas; Pedagogas    >>
 
53 (546)   Čiapas, Pranas  *–1987  Pedagogas     >>
 
54 (547)    Čilinskas, Kęstutis  1940–*  Teisininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
55 (1291)   Čeponis, Čeponis  1935–*  Mokslininkas; Gydytojas     >>
 
56 (1710)    Čižauskas (Polinauskas), Vladas  1888–*  Dailininkas; Dvasininkas    >>
 
57 (1715)   Česnauskis, Deividas  1981–*  Sportininkas     >>
 
58 (1716)    Česnauskis, Edgaras  1984–*  Sportininkas    >>
 
59 (2348)   Čaikauskaitė (Galužienė), Alma,
Romualdo 
1933–*  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
60 (2354)    Čaikauskas, Romualdas,
Augustino 
1885–1976  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
61 (2414)   Černeckienė, Emilija  1915–*  Tautodailininkas     >>