<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  Š 

Rasta asmenų: 197


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (303)   Šaudytė (Būdienė), Valė  1948–*  Valstybės veikėjas     >>
 
2 (548)    Šimkutė (Čižienė), Ona (Danutė)  1935–*  Pedagogas    >>
 
3 (759)   Šaulys, Einikis (Vladas)  *–*  Politikos veikėjas     >>
 
4 (1320)    Šapokienė, Elena  1928–*  Mokslininkas; Pedagogas    >>
 
5 (1321)   Šaulys, Pranas  1908–*  Tautodailininkas     >>
 
6 (1322)    Šebeda, Pranas  1925–1972  Kraštotyrininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
7 (1323)   Šlevas, Vladas  1910–*  Dvasininkas     >>
 
8 (1324)    Šličytė, Zita  1943–*  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
9 (1325)   Šubertas, Ottas  1892–1983  Visuomenės veikėjas     >>
 
10 (1326)    Švažienė, Gražina  1938–*  Dailininkas; Pedagogas; Keramikė    >>
 
11 (1661)   Šedžius, Alvydas  1951–*  Valstybės veikėjas; Visuomenės veikėjas     >>
 
12 (1684)    Šidlauskaitė (Bartkienė), Danutė  *–*  Sportininkas; Pedagogas    >>
 
13 (1685)   Šidlauskaitė (Bartkienė), Danutė  *–*  Pedagogas; Sportininkas     >>
 
14 (1702)    Šniukšta, Petras  1877–1952  Valstybės veikėjas; Architektas    >>
 
15 (1795)   Šaltytė (Lisauskienė), Elena  1943–*  Dailininkas     >>
 
16 (1817)    Ščiukaitė, Nijolė  1940–*  Dainininkas    >>
 
17 (1850)   Šeinauskas, Vytautas  1938–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
18 (2060)    Šaltytė (Lisauskienė), Elena  1943–*  Dailininkas    >>
 
19 (2172)   Šauklys, Vytautas  1949–*  Pedagogas; Kultūros veikėjas     >>
 
20 (2238)    Šleivys, Kazimieras  1872–1943  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
21 (2239)   Štuopis, Jurgis  1897–1937  Istorikas; Visuomenės veikėjas     >>
 
22 (2267)    Šliūpas, Vytautas (Jonas)  1930–*  Visuomenės veikėjas; Inžinierius    >>
 
23 (2277)   Šimkus, Jonas  1906–1965  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas     >>
 
24 (2278)    Šimkus, Jonas  1873–1944  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
25 (2281)   Šliūpas, Jonas  1861–1944  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
26 (2283)    Šilgalytė, Aleksandra  1904–1997  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
27 (2304)   Šaulys, Jurgis  1897–1948  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
28 (2306)    Šaulys, Kazimieras  1872–*  Dvasininkas    >>
 
29 (2307)   Šniukšta, Petras  1877–1952  Teisininkas     >>
 
30 (2308)    Šniukšta, Pranas  1908–1977  Dailininkas; Dvasininkas    >>
 
31 (2322)   Šarkauskis  *–*  Dvasininkas     >>
 
32 (2323)    Šniukšta, Juozapas  1864–*      >>
 
33 (2345)   Šalčius, Edmundas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
34 (2353)    Škimelis, Pranciškus,
Pranciškus 
1937–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
35 (2377)   Šleivys, Kazimieras  1872–1943  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
36 (2378)    Štuopis, Jurgis  1897–1937  Istorikas; Visuomenės veikėjas    >>
 
37 (2437)   Šeduikienė, Aldona  *–*  Pedagogas; Kultūros veikėjas     >>
 
38 (2438)    Šniukšta, Juozapas  1864–1949  Dvasininkas    >>
 
39 (2472)   Šniukšta, Juozapas  1864–1949  Dvasininkas     >>
 
40 (2479)    Šlaustas, Mindaugas  1978–*  Dvasininkas    >>
 
41 (2515)   Šukys, Juozapas  1908–*  Dvasininkas     >>
 
42 (2527)    Šikšnys, Valentinas  1914–1984  Dvasininkas    >>
 
43 (3079)   Šabaniauskas, Antanas  1903–1987  Dainininkas     >>
 
44 (3081)    Šablevičius, Henrikas  1930–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
45 (3082)   Šalčius, Matas  1890–1940  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Kultūros veikėjas     >>
 
46 (3083)    Šalkauskis, Kazys  1885–1960  Teisininkas    >>
 
47 (3084)   Šalkauskis, Stasys  1886–1941  Pedagogas     >>
 
48 (3085)    Šalkauskis (Szolkowski), Ignotas (Ignacy)  *–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
49 (3086)   Šaltenis, Liudas  1941–*  Muzikologė     >>
 
50 (3087)    Šarapovas, Steponas  1936–1981  Dailininkas    >>
 
51 (3088)   Ščiukaitė, Nijolė  1940–*  Dainininkas     >>
 
52 (3089)    Šeinauskas, Stasys  1917–1944  Karinis veikėjas    >>
 
53 (3090)   Šeinbergas, Matafija  1909–*  Gydytojas     >>
 
54 (3091)    Šėrys, Juozas  1929–*  Valstybės veikėjas; Inžinierius    >>
 
55 (3092)   Šeštauskienė, Stanislava  1937–*  Žemės ūkio specialistas     >>
 
56 (3093)    Šidlauskas, Algirdas  1924–*  Istorikas    >>
 
57 (3094)   Šidlauskas, Česlovas  1925–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
58 (3095)    Šilbajoris, Rimvydas  1926–*      >>
 
59 (3096)   Šilbajoris, Rimvydas (Pranas)  1926–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
60 (3097)    Šilgalis, Kostas  1923–*  Dainininkas    >>
 
61 (3098)   Šilingas, Stasys  1885–1962  Valstybės veikėjas; Visuomenės veikėjas     >>
 
62 (3099)    Šimkevičius, Gabrielius  1644–1709  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
63 (3100)   Šimkevičius, Jokūbas  1775–*  Gydytojas; Visuomenės veikėjas     >>
 
64 (3101)    Šlatkus, Henrikas  1922–*  Gydytojas    >>
 
65 (3102)   Šiekus, Jonas  1873–1944  Mokslininkas     >>
 
66 (3103)    Šimkus, Kazys  1908–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
67 (3104)   Šimkus, Jonas  *–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas     >>
 
68 (3105)    Šimkus, Alfredas (Kostas)  1935–*  Dailininkas    >>
 
69 (3106)   Šimkus, Vladas  1936–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas     >>
 
70 (3107)    Šimkus, Antanas  *–*  Mokslininkas    >>
 
71 (3108)   Šimkus, Juozas  *–*  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
72 (3109)    Šimkus, Alfredas  1936–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
73 (3110)   Šimulis, Pranas  1926–*  Gydytojas     >>
 
74 (3111)    Šimulis, Rolandas  1965–*  Fotomenininkas    >>
 
75 (3112)   Šiurkus, Telesforas  1908–*  Gydytojas     >>
 
76 (3113)    Šivickis, Pranciškus  1882–1968  Visuomenės veikėjas    >>
 
77 (3114)   Šiaza, Mikas  1897–1955  Visuomenės veikėjas     >>
 
78 (3115)    Šleivytė, Veronika  *–*  Dailininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
79 (3116)   Šliažas, Juozas  1925–*  Inžinierius; Sportininkas     >>
 
80 (3117)    Šliupas, Jonas  1861–1944  Visuomenės veikėjas    >>
 
81 (3118)   Šliūpas, Kęstutis  1888–1932  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
82 (3119)    Šliūpas, Rokas  1865–1959  Gydytojas; Visuomenės veikėjas    >>
 
83 (3120)   Šliūpas, Aloyzas  1890–*  Dvasininkas     >>
 
84 (3121)    Šlyzius, Česlovas  1939–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
85 (3122)   Šniukšta, Tomas  1914–*  Gydytojas     >>
 
86 (3123)    Šniukšta, Petras  *–*  Karinis veikėjas; Teisininkas    >>
 
87 (3124)   Šniukštaitė (Višinskienė), Elena  1935–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
88 (3125)    Šoblinskas, Adomas  1932–*  Kalbininkas    >>
 
89 (3126)   Šopauskas, Jonas  1900–*  Mokslininkas     >>
 
90 (3127)    Šubauskis, Pranas  1620–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
91 (3128)   Šukienė (Beniusevičiūtė), Juzefa (Marija)  1883–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
92 (3129)    Šukys, Juozas  1872–1942  Visuomenės veikėjas    >>
 
93 (3130)   Šukys, Raimondas  1966–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
94 (3131)    Šūltė, Simonas  1875–1920  Dvasininkas    >>
 
95 (3132)   Šurkus, Antanas  1893–1953  Karinis veikėjas     >>
 
96 (3133)    Šurkus, Jonas  1919–*  Gydytojas    >>
 
97 (3134)   Šurkus, Jonas  1939–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
98 (3135)    Šurkus, Henrikas  1950–*  Dailininkas    >>
 
99 (3136)   Švažas, Algimantas  1933–*  Dailininkas     >>
 
100 (3137)    Švažas, Jonas  1925–1976  Dailininkas    >>
 
101 (3138)   Švažas, Kazys  1924–*  Dailininkas     >>
 
102 (3139)    Švažienė (Degutytė), Gražina  1938–*  Dailininkas    >>
 
103 (3140)   Šavinis, Kazimieras  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
104 (3141)    Šalčius, Matas  1890–1940  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Visuomenės veikėjas    >>
 
105 (3142)   Šimkutė (Pocienė), Lidija  1942–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas     >>
 
106 (3143)    Šimoliūnas, Virginijus  1951–*  Dailininkas; Pedagogas    >>
 
107 (3144)   Šimoliūnienė, Gražina  1951–*  Dailininkas     >>
 
108 (3145)    Šliogeris, Kazimieras  1824–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
109 (3146)   Šliogeris, Vaclovas  *–*  Pedagogas; Dvasininkas     >>
 
110 (3147)    Šliogeris, Vincentas  1832–1913  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
111 (3148)   Šmaižienė, Rymantė  1942–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
112 (3149)    Šteinienė, Irena  1939–1998  Visuomenės veikėjas    >>
 
113 (3150)   Šukienė, Marijona  1948–*      >>
 
114 (3151)    Švelnys, Alfonsas  1949–*  Istorikas; Pedagogas    >>
 
115 (3152)   Šopa, Eugenijus  1929–1994  Istorikas     >>
 
116 (3153)    Šileikis, Alfonsas  *–*  Literatūros tyrinėtojas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
117 (3154)   Šlevas, Vladas  1910–*  Visuomenės veikėjas; Dvasininkas     >>
 
118 (3155)    Šakauskas, Antanas  *–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
119 (3156)   Šakinienė, Halina  *–*  Tautodailininkas     >>
 
120 (3157)    Šakinis, Juozas  *–*  Pedagogas; Dailininkas    >>
 
121 (3158)   Šalnys, Kazimieras  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
122 (3159)    Šarkauskas, Liudvikas  *–*  Dvasininkas    >>
 
123 (3160)   Ščefanavičius, Stasys  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
124 (3161)    Šenbergas, Karlas  *–*  Vaistininkas    >>
 
125 (3162)   Šernas, Pranciškus  1934–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
126 (3163)    Šiaulys, Juozas  *–*  Verslininkas    >>
 
127 (3164)   Šiuipys, Mykolas  *–*  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
128 (3165)    Šoblinskas, Algimantas  *–*  Verslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
129 (3166)   Šoblinskas, Adomas  1932–1990  Kalbininkas     >>
 
130 (3167)    Šoblinskienė, Jolanta  *–*  Verslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
131 (3168)   Šorienė, Jadvyga  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
132 (3169)    Šorys, Robertas  *–*  Dailininkas    >>
 
133 (3170)   Šorytė, Beta  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
134 (3171)    Šostakas  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)    >>
 
135 (3172)   Šteinys, Algimantas  *–*  Inžinierius; Visuomenės veikėjas     >>
 
136 (3173)    Štraumanas (Straumann), Jonas (Johanas, Johann)  *–*  Dvasininkas    >>
 
137 (3174)   Šukevičius, Domininkas  *–*  Dvasininkas     >>
 
138 (3175)    Šulcas, Fabijonas  1898–1894  Dailininkas; Pedagogas    >>
 
139 (3176)   Šulcas, Hermanas  *–*  Dvasininkas     >>
 
140 (3177)    Šulcas, Mykolas  *–*  Pedagogas; Architektas    >>
 
141 (3178)   Šverys, Pranas  *–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
142 (3179)    Švitra, Antanas  *–*  Gydytojas; Politikos veikėjas    >>
 
143 (3180)   Šimašius, Remigijus  1974–*  Teisininkas     >>
 
144 (3181)    Šiaulienė, Irena  1955–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
145 (3182)   Šlaža, Mikas  1897–1956  Kultūros veikėjas; Pedagogas     >>
 
146 (3183)    Šakys, V  *–*  Mokslininkas    >>
 
147 (3184)   Šerėnas, Algirdas  1930–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
148 (3185)    Šimanauskas, Henrikas  1928–1998  Visuomenės veikėjas    >>
 
149 (3186)   Škimelis, Pranas  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
150 (3187)    Šukolienė, Dalia  *–*  Mokslininkas    >>
 
151 (3188)   Šleinius, Vytautas  *–*      >>
 
152 (3189)    Šneideris, Artūras  1953–1996  Dailininkas    >>
 
153 (3190)   Šopauskas, Jonas  1900–1968  Mokslininkas     >>
 
154 (3191)    Šopauskas, Kazimieras  *–*  Mokslininkas; Inžinierius    >>
 
155 (3192)   Šatrijos (Pečkauskaitė), Ragana (Marija)  1877–1930  Rašytojas (poetas, prozininkas); Visuomenės veikėjas     >>
 
156 (3193)    Šimanskis, Aleksandras  1937–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
157 (3194)   Šaulys, Vladas  1902–1977  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
158 (3195)    Šaulys, Jurgis  1879–1948  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Vertėjas    >>
 
159 (3196)   Šaulys, Petras  1957–*  Dailininkas     >>
 
160 (3197)    Šaulys, Pranas  1908–1921  Tautodailininkas    >>
 
161 (3205)   Šadagys, Endrikas  1867–1911  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
162 (3211)    Šakytė (Surdokienė), Stasė  1924–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
163 (3212)   Šrubauskis, Pranciškus  1620–1680  Dvasininkas     >>
 
164 (3213)    Šimulynas, Šarūnas  1939–1999  Rašytojas (poetas, prozininkas); Dailininkas    >>
 
165 (3214)   Štachas, Ignacijus  1796–1854  Dvasininkas     >>
 
166 (3215)    Šautys, Alfonsas  1955–*  Dailininkas    >>
 
167 (3216)   Šimkevičius, Gabrielius  1644–1709  Dvasininkas; Pedagogas     >>
 
168 (3217)    Šimkevičius, Jokūbas  1775–1818  Mokslininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
169 (3218)   Šveikauskaitė (Klevinskienė), Marija  1893–1934  Visuomenės veikėjas     >>
 
170 (3219)    Šešelgis, Aleksandras  1921–1997  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
171 (3220)   Šimutis, Leonardas  1892–1975  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
172 (3221)    Šlepavičius, Mykolas  1863–1948  Verslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
173 (3222)   Štikelis, Stasys  1930–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
174 (3223)    Šalkauskaitė, Jolanta  1966–*  Dailininkas    >>
 
175 (3224)   Šturmaitė, Elma  1949–*  Dailininkas     >>
 
176 (3225)    Šulskytė, Regina  1958–*  Fotomenininkas    >>
 
177 (3226)   Švedas, Jonas  1908–1971  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
178 (3227)    Švėgžda, Algimantas  1941–1996  Dailininkas    >>
 
179 (3228)   Šverebas, Povilas  *–*  Istorikas; Muziejininkas     >>
 
180 (3229)    Šemetai  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)    >>
 
181 (3230)   Šemetas, Merkelis  *–*  Politikos veikėjas     >>
 
182 (3231)    Šemetas, Pranciškus  1802–1882  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
183 (3232)   Šešelgienė, Teklė  1925–*  Inžinierius; Architektas     >>
 
184 (3233)    Šimkuvienė, Valentina  1946–*  Pedagogas    >>
 
185 (3234)   Šivickis, Pranciškus  1882–1968  Mokslininkas     >>
 
186 (3235)    Šlapkauskaitė, Danė  1941–*  Gydytojas    >>
 
187 (3237)   Šernius, Martynas  1849–1908  Vertėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
188 (3238)    Šojus, Hugo  1845–1937  Vertėjas    >>
 
189 (3239)   Šimaitė, Ona  1895–1970  Visuomenės veikėjas     >>
 
190 (3240)    Šniurevičius, Zigmuntas  1938–*  Sportininkas    >>
 
191 (3241)   Šuazeliai  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
192 (3242)    Šulskis, Antanas  1942–*  Kraštotyrininkas    >>
 
193 (3243)   Šulskis, Vytautas  1927–*  Pedagogas; Kraštotyrininkas     >>
 
194 (3244)    Šakenis, Konstantinas  1881–1959  Inžinierius; Kultūros veikėjas    >>
 
195 (3245)   Šadauskas, Petras  1937–*  Architektas     >>
 
196 (3537)    Šleivys, Kazimieras  1872–1943  Dvasininkas    >>
 
197 (3538)   Štuopis, Jurgis  1897–1937  Istorikas; Visuomenės veikėjas     >>