<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  Ž 

Rasta asmenų: 92


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (1471)   Žilius, Vitas (Vytautas)  1911–1961  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Kultūros veikėjas     >>
 
2 (1472)    Žadeikis, Aleksandras  1916–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
3 (1473)   Žadeikis, Pranciškus  1869–1933  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
4 (1474)    Žadeikis, Povilas  1887–1957  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
5 (1475)   Žebrauskas (Žebrovskis, Žebrys), Tomas  1714–1758  Dvasininkas; Architektas     >>
 
6 (1476)    Žebrauskas, Algirdas  1955–*  Visuomenės veikėjas; Architektas    >>
 
7 (1477)   Žebrauskas, Stasys  1895–1937  Karinis veikėjas     >>
 
8 (1478)    Beniuševičiūtė (Žymantienė, Žemaitė), Julija  1485–1921  Rašytojas (poetas, prozininkas); Visuomenės veikėjas    >>
 
9 (1479)   Žalpys (Zelp), Jonas  1885–1972  Visuomenės veikėjas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
10 (1481)    Žiauberis, Edmundas  1932–1985  Dailininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
11 (1482)   Žiemelis, Rimantas  1945–*  Mokslininkas; Inžinierius     >>
 
12 (1483)    Žiemelis, Rimantas  1945–*  Mokslininkas    >>
 
13 (1484)   Žilėnas, Alfonsas  1921–2005  Pedagogas; Mokslininkas; Ekonomistas     >>
 
14 (1486)    Žilevičius, Juozas  1891–1985  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Muzikologė    >>
 
15 (1513)   Žiaurusis, Jonas  1933–1584  Didikas (bajoras, kunigaikštis); Valstybės veikėjas     >>
 
16 (1707)    Žadeikis, Povilas  1887–1957  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
17 (1708)   Žalkauskas, Karolis  1892–1961  Valstybės veikėjas; Karinis veikėjas     >>
 
18 (2255)    Žvinklys, Antanas  1912–*  Dvasininkas    >>
 
19 (2256)   Žulkus, Vladas  *–*  Mokslininkas; Istorikas     >>
 
20 (2257)    Žemaitis, Jonas  1909–*  Karinis veikėjas    >>
 
21 (2319)   Žvinklys, Antanas  1912–*  Dvasininkas     >>
 
22 (2403)    Žiliūtė (Kukanauzienė), Petronėlė  *–*  Dainininkas    >>
 
23 (2447)   Žeimys, Pranas  1957–*  Inžinierius; Visuomenės veikėjas     >>
 
24 (2448)    Želvys, Dainius  1963–*  Inžinierius; Visuomenės veikėjas    >>
 
25 (2449)   Žulkus, Albertas  1933–*  Dailininkas     >>
 
26 (2450)    Žulkus, Vladas  *–*  Mokslininkas; Architektas    >>
 
27 (2489)   Žeimovičius, Kazimieras  1822–1859  Dvasininkas     >>
 
28 (2510)    Žvinklys, Antanas  1912–*  Dvasininkas    >>
 
29 (3013)   Žiūraitis, Algis  1928–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
30 (3014)    Žiūraitis, Algis (Henrikas)  1928–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
31 (3015)   Žvinklys, Antanas  1912–*  Dvasininkas     >>
 
32 (3016)    Žiūraitis, Kastytis (Kazimieras)  1930–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
33 (3017)   Žiūraitis, Algis (Henrikas)  1928–1998  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
34 (3018)    Živineudas  *–*  Valstybės veikėjas; Didikas (bajoras, kunigaikštis)    >>
 
35 (3019)   Žvilius, Alfonsas  1944–*      >>
 
36 (3020)    Župerka, Romualdas (Kazimieras)  1937–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
37 (3021)   Žemaitienė, Ramutė  1942–*  Pedagogas     >>
 
38 (3022)    Žvirblis, Povilas  *–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
39 (3023)   Žvirblis, Darius  1968–*  Karinis veikėjas     >>
 
40 (3024)    Žvirblis, Petras  1932–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
41 (3025)   Žukauskas, Stasys  *–*      >>
 
42 (3026)    Žukauskas, Juozas  1909–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
43 (3027)   Žukas, Jonas  1894–*  Pedagogas     >>
 
44 (3028)    Žukas, Anupras  *–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
45 (3029)   Žukas, Jonas  1907–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
46 (3030)    Žeimis, Adomas  1854–1909  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Dvasininkas    >>
 
47 (3031)   Žadvydas, Osvaldas  1903–*  Pedagogas     >>
 
48 (3032)    Žemaitis, Albertas  *–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
49 (3033)   Žemaitis, Jonas  1909–*  Karinis veikėjas     >>
 
50 (3034)    Žigas, Rapolas  *–*  Inžinierius; Dvasininkas    >>
 
51 (3035)   Žilys, Aloyzas  1951–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
52 (3036)    Žilys, Stasys  1924–*  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
53 (3037)   Žilys, Gintas  1941–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Pedagogas     >>
 
54 (3038)    Žilvitis, Juozas  *–*  Pedagogas; Visuomenės veikėjas    >>
 
55 (3039)   Žimontas, Bronius  *–*  Tautodailininkas     >>
 
56 (3040)    Žiogas, Juozas  *–*  Dvasininkas; Kraštotyrininkas    >>
 
57 (3041)   Žiubrys, Steponas  1950–*  Dailininkas     >>
 
58 (3042)    Žumbakis, Povilas  *–*  Pedagogas; Žemės ūkio specialistas    >>
 
59 (3043)   Žuolienė (Monstvilaitė), Ona  *–*  Visuomenės veikėjas; Pedagogas     >>
 
60 (3044)    Žvikienė, Zita  1955–*  Teisininkas    >>
 
61 (3045)   Žakaris, Edvardas  1952–*      >>
 
62 (3046)    Žiedelis, A.  1934–*  Mokslininkas    >>
 
63 (3047)   Žalneravičius, Mykolas  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
64 (3048)    Žulpa, Kazimieras  1807–1892  Dailininkas    >>
 
65 (3049)   Želvys, Petras  1925–*  Literatas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
66 (3050)    Želvavičius, Juozapas,
Želvys 
1822–1866  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas    >>
 
67 (3051)   Žemkauskas, Petras  1928–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
68 (3052)    Žalys, Aleksandras  1951–*  Literatūros tyrinėtojas; Pedagogas    >>
 
69 (3053)   Žemgulytė, Paulina  1942–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
70 (3054)    Žutautas, Motiejus  1827–1880  Rašytojas (poetas, prozininkas); Dvasininkas    >>
 
71 (3055)   Žilaitytė (Juškaitienė), Danutė (Joana)  1932–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
72 (3056)    Želeckis, Leonas  1929–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
73 (3057)   Žlibinas, Stasys  1936–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
74 (3058)    Žeimys, Viktoras  1934–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
75 (3060)   Žakevičienė (Biržiškaitė), Marija  1908–*  Dailininkas     >>
 
76 (3061)    Žiemelytė, Vaclava  1927–*  Dainininkas    >>
 
77 (3062)   Žilius (Žylius), Stanislovas  1898–*  Vargonininkas     >>
 
78 (3063)    Žilius, Vladislovas  1939–*  Dailininkas    >>
 
79 (3064)   Žymantas, Bronislavas  1913–*  Dailininkas     >>
 
80 (3065)    Žukienė (Andriušytė), Raselė  1960–*  Menotyrininkas    >>
 
81 (3067)   Žaranskytė (Mockūnienė), Bronė  *–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
82 (3068)    Ždankus, Titas (Narimantas)  1937–*  Mokslininkas    >>
 
83 (3069)   Žebenka, Romanas  1906–1964  Verslininkas; Žemės ūkio specialistas     >>
 
84 (3070)    Žygimantas, Kęstutaitis  1365–1440  Didikas (bajoras, kunigaikštis)    >>
 
85 (3071)   Žiūraitis, Kastytis (Kazimieras)  1930–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
86 (3072)    Žitkevičius, Jeronimas  1931–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
87 (3073)   Živatkauskas, Antanas  1870–1961  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
88 (3074)    Živatkauskas, Povilas  1922–1992  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
89 (3075)   Živinbutas  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
90 (3076)    Žukauskienė, Genovaitė  1951–*  Inžinierius; Muziejininkas    >>
 
91 (3077)   Žungailaitė (Ajauskienė), Julė  1929–*      >>
 
92 (3078)    Žutautienė, J.  1938–*  Visuomenės veikėjas    >>