<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  A 

Rasta asmenų: 157


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (1)   Abelkis, Povilas  1906–1957  Leidėjas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
2 (2)    Abraitis, Liudvikas  1938–*  Mokslininkas    >>
 
3 (3)   Abramavičius (Abrahamowicz, Abramowich), Adomas  1710–1776  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
4 (4)    Abromavičius, Liudvikas  1888–1966  Visuomenės veikėjas    >>
 
5 (5)   Abromavičiūtė, Zita  1946–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
6 (6)    Abrutis, Adolfas  1951–*  Mokslininkas    >>
 
7 (7)   Ačas, Remigijus  1962–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
8 (8)    Adamkevičienė, Julija  1926–*  Režisierius; Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
9 (9)   Adamkavičius (Adamkevičius, Adomkavičius), Edvardas  1888–1957  Karinis veikėjas     >>
 
10 (10)    Adamkavičius, Ignas  1896–1987  Karinis veikėjas; Lakūnas    >>
 
11 (11)   Adomaitienė, Elena  1931–*  Tautodailininkas     >>
 
12 (12)    Adomaitis, Jonas  1903–1981  Pedagogas; Vertėjas    >>
 
13 (13)   Adomaitis, Jonas  1919–1991  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
14 (14)    Adomaitis, Regimantas  1937–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Visuomenės veikėjas    >>
 
15 (15)   Adomaitis, Stanislovas  1961–*  Tautodailininkas     >>
 
16 (16)    Adomauskas, Liudas  1880–1941  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Valstybės veikėjas    >>
 
17 (17)   Adomavičienė, Elena  1931–*  Mokslininkas; Pedagogas; Garbės kraštotyrininkė     >>
 
18 (18)    Adomavičiūtė (Čekmonienė), Irena  1944–*  Mokslininkas; Kalbininkė    >>
 
19 (19)   Ajauskas, Celestinas  1928–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
20 (20)    Akelaitis, Mikalojus  1829–1887  Visuomenės veikėjas; Rašytojas (poetas, prozininkas); Kalbininkas    >>
 
21 (21)   Alantas (Jakševičius), Vytautas  1902–1990  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Tautininkų kultūrinės politikos ideologas     >>
 
22 (22)    Albrechtas, Jonas  1760–1822  Dvasininkas    >>
 
23 (23)   Aleknaitė (Abramikienė), Vilija  1957–*  Valstybės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
24 (24)    Alekna, Kazimieras  *–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Pedagogas    >>
 
25 (25)   Alekna, Viktoras  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Literatūros tyrinėtojas     >>
 
26 (26)    Aleknavičius, Bernardas  1930–*  Fotomenininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
27 (27)   Aleksa, Gasparas  1946–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
           
28 (28)   Aleksa, Jonas (Dainius)  1939–2005  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
           
29 (29)   Aleksaitė, Irena  1933–*  Menotyrininkas; Pedagogas     >>
 
30 (30)    Aleknavičius, Mykolas  *–*  Valstybės veikėjas    >>
 
31 (31)   Aleksandravičius, Algimantas  1960–*  Fotomenininkas     >>
 
32 (32)    Aleksandravičius, Egidijus  1956–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
33 (33)   Aleksandravičius, Juozas  1920–*  Mokslininkas; Kalbininkas     >>
 
34 (34)    Aleksandravičius, Kazimieras  1824–1884      >>
 
35 (35)   Aleksandravičius, Petras  1906–1997  Dailininkas; Pedagogas     >>
 
36 (36)    Aleksandravičius, Zigmas  1911–1965  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
37 (37)   Aleksandravičiūtė, Aleksandra  1953–*  Menotyrininkas     >>
 
38 (38)    Algminas, Arvydas  1933–*  Dailininkas    >>
 
39 (39)   Ališauskas, Vytautas  1957–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Literatūros tyrinėtojas     >>
 
40 (40)    Almanis, Vytautas  1936–*  Kultūros veikėjas; Literatas    >>
 
41 (41)   Almenas, kazys  1935–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
42 (42)    Almenas (Alminas), Kazys  1907–1980  Mokslininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
43 (43)   Alminas (Algminas, Almenas)  *–*  Valstybės veikėjas; Karinis veikėjas     >>
 
44 (44)    Alminas (Alminauskis), Kazys  1904–1986  Mokslininkas; Kalbininkas    >>
 
45 (45)   Almonaitis, Vytenis  *–*  Mokslininkas     >>
 
46 (46)    Alseika, Danielius  1881–1936  Gydytojas; Visuomenės veikėjas    >>
 
47 (47)   Alseika, Vytautas (Kazimieras)  1912–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Visuomenės veikėjas     >>
 
48 (48)    Janulaitytė (Alseikienė), Veronika  1883–1971  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
49 (49)   Marija (Birutė), Alseikaitė (Gimbutienė)  1921–1994  Mokslininkas     >>
 
50 (50)    Alšėnienė, Estera  1920–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
51 (51)   Amalis  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
52 (52)    Alūzaitė (Kuličauskienė), Monika  1931–1997  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
53 (53)   Ambotas, Juozas  *–*  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
54 (54)    Ambrazaitytė, Nijolė  1939–*  Dainininkas; Valstybės veikėjas    >>
 
55 (55)   Ambrazas, Boleslovas  1990–1977  Vargonininkas; Pedagogas     >>
 
56 (56)    Ambrozaitis, Arvydas  1948–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
57 (57)   Ambrozaitis, Jonas  1856–1916  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
58 (58)    Ambrozaitis, Kazys  1911–*  Gydytojas; Mokslininkas    >>
 
59 (59)   Ambrozaitis, Kazys  1918–*  Gydytojas; Visuomenės veikėjas     >>
 
60 (60)    Ambrozaitis, Kazimieras  1892–1957  Mokslininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
61 (61)   Bertašiūtė (Adamkevičienė), Julija  1926–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
62 (62)    Ancevičius (Rogūza), Pranas  1905–1964  Literatūros tyrinėtojas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
63 (63)   Andrė, Eduardas (Fransua)  1840–1911      >>
 
64 (64)    Andriekus, Leonardas (Kazimieras)  1914–*  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
65 (65)   Andrijauskiai  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
66 (66)    Andrijauskis, Vladimiras  1825–*  Gydytojas; Visuomenės veikėjas    >>
 
67 (67)   Andrijauskas, Edmundas  1954–*  Architektas; Visuomenės veikėjas     >>
 
68 (68)    Andrijauskas, Leopoldas (Petras)  1868–1947  Dailininkas    >>
 
69 (69)   Andriulis, Domas  1896–1973      >>
 
70 (70)    Andriulytė (Aleksienė), Ieva  1901–1989  Pedagogas    >>
 
71 (71)   Andriulis (Judickas), Vytautas  1937–*  Mokslininkas; Teisininkas     >>
 
72 (72)    Andriusevičius, Jonas  1931–2000  Kraštotyrininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
73 (73)   Andriušaitis, Vitalijus  1927–*  Pedagogas; Sportininkas     >>
 
74 (74)    Andriušytė (Žukienė), Rasutė  1960–*  Mokslininkas; Menotyrininkas    >>
 
75 (75)   Andriuška, Benediktas  1884–1951  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
76 (76)    Andriuškevičius, Leonardas  1941–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
77 (77)   Andriuškevičius, Petras  1817–1858  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
78 (78)    Andriuškevičius, Romanas  1931–1997  Mokslininkas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
79 (79)   Anglickis, Stasys  1905–1999  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas     >>
 
80 (80)    Anikinas, Povilas  1951–*  Dailininkas    >>
 
81 (81)   Antanaitienė, Dalia  1948–*  Dailininkas     >>
 
82 (82)    Antanavičius, Algirdas  1932–*  Mokslininkas    >>
 
83 (83)   Antanavičius, Juozas  1940–*  Mokslininkas; Pedagogas; Muzikologas     >>
 
84 (84)    Antanavičius, Kazimieras  1937–1998  Mokslininkas; Valstybės veikėjas    >>
 
85 (85)   Antanavičius, Kazimieras  1908–1947  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis; Karinis veikėjas     >>
 
86 (86)    Antušas, Danielius (Juozapas)  1937–*  Dailininkas    >>
 
87 (87)   Anusauskas, Artūras  1964–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
88 (88)    Anusavičius, Julius  1825–1907  Rašytojas (poetas, prozininkas); Visuomenės veikėjas    >>
 
89 (89)   Anuškevičiutė, Aušra  1953–*  Dailininkas     >>
 
90 (90)    Anužis, Stanislovas  1954–*  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
91 (91)   Aputis, Juozas  1936–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas     >>
 
92 (92)    Arbačiauskaitė (Liaukonienė, Flik), Regina  1951–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
93 (93)   Arminas, Anicetas  1931–1998  Mokslininkas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
94 (94)    Arlauskaitė (Orlauskaitė, Mikšienė), Zuzana  1889–1973      >>
 
95 (95)   Arkauskas, Albinas  1957–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Visuomenės veikėjas     >>
 
96 (96)    Arlauskas, Kęstutis  1935–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
97 (97)   Arnašius, Jurgis  1872–1934  Literatas     >>
 
98 (98)    Arvasevičius, Jonas  1936–*  Mokslininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
99 (99)   Astrauskas, Kęstutis (Kostas)  1950–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
100 (100)    Astrauskas, Vytautas  1927–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
101 (101)   Ašmantas, Andrius  1906–1941  Mokslininkas; Kalbininkas     >>
 
102 (102)    Atgalainytė (Teresienė), Aleksandra  1927–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis; Visuomenės veikėjas    >>
 
103 (103)   Atkočaitis, Vincas  1907–1935  Literatas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
104 (104)    Auga, Vladas  1931–1984  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
105 (105)   Augaitytė, Elena  1928–*  Dailininkas     >>
 
106 (106)    Augius (Augustinavičius), Paulius  1909–1960  Dailininkas    >>
 
107 (107)   Augūnas, Romualdas (Kęstutis)  1938–*  Fotomenininkas     >>
 
108 (108)    Augustas II  *–*  Valstybės veikėjas    >>
 
109 (109)   Augustinavičius, Vincas  1920–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Visuomenės veikėjas     >>
 
110 (110)    Aukštuolaitis, Jurgis  *–*  Karinis veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
111 (111)   Tamulytė (Autukienė), Aurelija  *–*  Dailininkas; Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
112 (112)    Atkočaitis, Vincas  1907–1935      >>
 
113 (113)   Augaityrė, Juzefa  1906–1996  Pedagogas; Dainininkas     >>
 
114 (114)    Avižonis, Jonas  1902–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
115 (115)   Avižonis, Juozas  1853–1975  Visuomenės veikėjas; Vertėjas     >>
 
116 (116)    Andrijauskas, Engelbertas  1829–*  Visuomenės veikėjas; Gydytojas    >>
 
117 (117)   Armonas, Svajūnas  1951–*  Dailininkas     >>
 
118 (119)    Arnašius, Helmutas  1941–*  Mokslininkas; Filosofas    >>
 
119 (120)   Astrauskas, Vytautas  1930–*  Politikos veikėjas; Valstybės veikėjas     >>
 
120 (121)    Astrauskas, Vladas  1932–*  Mokslininkas; Ekonomistas    >>
 
121 (122)   Ašmontas, Steponas  1945–*  Mokslininkas; Fizikas     >>
 
122 (123)    Ašoklis (Pelėda, Vilkas), Fortūnatas (Jonas)  1908–1946  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
123 (124)   Auga, Vladas  1931–1984  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
124 (125)    Augienė (Lipčiutė), Danutė  1914–*  Pedagogas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
125 (126)   Augustaitis (Augustauskas), Vytautas  1904–1958  Pedagogas; Sportininkas     >>
 
126 (127)    Avižienis, Vladislavas  1938–*  Inžinierius; Mokslininkas; Technologas    >>
 
127 (128)   Avižonis, Konstantinas  1909–1969  Mokslininkas; Pedagogas; Istorikas     >>
 
128 (129)    Avižonis, Vytautas  1906–*  Gydytojas; Oftalmologas    >>
 
129 (146)   Kuzmickaitė (Banaitienė), Michalina  1913–*  Dailininkas     >>
 
130 (294)    Burneika, Almantas  1961–*  Dailininkas    >>
 
131 (814)   Augustinas, Galdikas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
132 (815)    Gapanavičius, Aleksas  *–*  Kultūros veikėjas; Kraštotyrininkas; Kolekcininkas    >>
 
133 (816)   Augustinas, Gaudutis  1896–1941  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
134 (1653)    Abromavičius, Aleksas  1958–*  Žemės ūkio specialistas    >>
 
135 (1662)   Andruškevičius, Pranas  1950–*  Gydytojas; Inžinierius     >>
 
136 (1665)    Anglickaitė (Šleževičienė), Jolanta  1942–*  Literatas; Pedagogas    >>
 
137 (1673)   Aukselis, Virgilijus  1958–*  Inžinierius     >>
 
138 (1742)    Ambražas, Gintautas  1963–*  Sportininkas    >>
 
139 (1768)   Ambraška, Jurgis  1906–1945  Pedagogas; Kalbininkas     >>
 
140 (1853)    Andriušytė (Lukienė), Sigita  1944–*      >>
 
141 (1901)   Andriušis, Vincas  1903–1988  Pedagogas     >>
 
142 (2059)    Arbačiauskaitė (Liaukonienė), Regina  1951–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
143 (2217)   Andriulis, Liudas  1922–1983  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
144 (2218)    Antinis, Robertas  1901–1981  Dailininkas    >>
 
145 (2282)   Aris, Konstantinas  1874–1941  Mokslininkas; Verslininkas     >>
 
146 (2289)    Andrijauskas, Leopoldas (Petras)  1868–*  Dailininkas    >>
 
147 (2356)   Andriulis, Liudas  1922–1983  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
148 (2357)    Antinis, Robertas  1901–1981  Dailininkas    >>
 
149 (2392)   Avižonis, Petras  1875–1939  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
150 (2394)    Andriekutė, Regina  1933–*  Visuomenės veikėjas; Dainininkas    >>
 
151 (2407)   Adiklienė, Emilija  1906–*  Pedagogas; Kraštotyrininkas     >>
 
152 (2408)    Alminas, Leandras  1927–1990  Kultūros veikėjas; Visuomenės veikėjas    >>
 
153 (2409)   André (Francois), Ėdouardas  1840–1911  Architektas; Kraštotyrininkas     >>
 
154 (2410)    Aris, Konstantinas  1874–1941  Mokslininkas; Verslininkas    >>
 
155 (2681)   Antinis, Robertas  1901–1981  Dailininkas     >>
 
156 (2873)    Andriulis, Liudas  1922–1983  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
157 (3424)   Verbutas, Algimantas  *–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>