<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  B 

Rasta asmenų: 389


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (130)   Brazienė, Vaidutė  1936–*  Vaistininkas; Žiniuonė     >>
 
2 (131)    Bociarskis, Domininkas  1836–1914  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
3 (132)   Bubelis, Anicetas  1875–*  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
4 (133)    Butavičius, Aincentas  1827–1872  Dvasininkas    >>
 
5 (134)   Butkus, Vladas  1897–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Pedagogas     >>
 
6 (135)    Luotaitė (Bagdonienė), Juzefa  1950–*  Literatas; Tautodailininkas; Juvelyrė    >>
 
7 (136)   Bakis, Juozas  1922–*  Dailininkas; Keramikas     >>
 
8 (137)    Balčaitis, Alvydas  1944–*  Dailininkas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
9 (139)   Balčytis, Eduardas (Juozas)  1937–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
10 (140)    Baldišius, Rimantas  1955–*  Dailininkas; Kultūros veikėjas; Karikatūristas    >>
 
11 (141)   Balsys, Eduardas  1919–1984  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
12 (143)    Baltiejus, Juozas  *–*  Fotomenininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
13 (144)   Baltuonis, Pranas  1911–*  Dailininkas; Skulptorius     >>
 
14 (145)    Baltutis, Laura  1964–*  Dailininkas; Tapytoja, grafikė    >>
 
15 (148)   Banevičius, Jurgis (Algimantas)  1942–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Violončelininkas     >>
 
16 (149)    Bendorius, Jonas  1889–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
17 (150)   Banytė, Angelina  1949–*  Dailininkas     >>
 
18 (151)    Baranauskienė, Julija  1927–*  Tautodailininkas; Literatas    >>
 
19 (153)   Barčas, Antanas  1928–1990  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
20 (154)    Bardziliauskaitė, Živilė  1958–*  Dailininkas; keramikė    >>
 
21 (155)   Barzdžiuvienė, Virginija  1952–*  Tautodailininkas; Keramikė     >>
 
22 (156)    Batakienė, Julija  1906–1985  Tautodailininkas; Visuomenės veikėjas; Audėja    >>
 
23 (157)   Batavičius, Albinas  *–*  Kraštotyrininkas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
24 (158)    Baužinskas, Alfonsas  1908–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
25 (159)   Bekeris, Zalė  1896–*  Dailininkas     >>
 
26 (160)    Bertašauskas, Juozas  1963–*  Dailininkas; Juvelyras    >>
 
27 (163)   Biliūnas, Kazimieras  1919–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas; Obojininkas     >>
 
28 (164)    Bimbaitė (Ragulskienė), Eugenija  1924–1990  Muzikologė    >>
 
29 (165)   Bizauskas, Vidas  1961–*  Dailininkas; Juvelyras     >>
 
30 (166)    Byla, Juozas  1871–1944  Dailininkas; Dvasininkas    >>
 
31 (167)   Blinstrubas, Vladislovas  1939–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas; Kono režisierius     >>
 
32 (169)    Brazdžius, Pranas  1895–1980  Pedagogas    >>
 
33 (170)   Breneris, Viktoras (Dovydas)  1871–*  Dailininkas; Skulptorius     >>
 
34 (171)    Bričkus, Viktoras  1924–1972  Dailininkas    >>
 
35 (172)   Briedis, Jokūbas  1880–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Pedagogas     >>
 
36 (173)    Bublys, Algimantas  1941–*  Architektas    >>
 
37 (174)   Bučienė, Irena  1940–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
38 (175)    Budraitis, Juozas  1940–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Valstybės veikėjas; Diplomatas    >>
 
39 (176)   Budrikis, Juozapas (Pranciškus)  1893–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
40 (177)    Budrys, Ignas  1933–1999  Dailininkas    >>
 
41 (178)   Budrys, Kazys  1942–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
42 (179)    Būdvytis, Alfonsas  1949–*  Fotomenininkas    >>
 
43 (180)   Buivydaitė, Barbora  1897–1981  Dainininkas     >>
 
44 (181)    Buivydas, Rimantas  1939–*  Dailininkas    >>
 
45 (182)   Buračas, Jonas  1939–*  Dailininkas; Tapytojas     >>
 
46 (183)    Burba, Augustinas (Virgilijus)  1943–*  Dailininkas; Grafikas    >>
 
47 (185)   Būtėnas, Jonas  1892–1968  Dainininkas; Baritonas     >>
 
48 (186)    Butkevičius, Aloyzas  *–*  Vargonininkas    >>
 
49 (187)   Balčiūnas, Vytautas  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
50 (188)    Bičiūnas, Vytautas  1893–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
51 (189)   Babonienė, Ona  1950–*  Valstybės veikėjas; Visuomenės veikėjas     >>
 
52 (190)    Bagdonas., Apolinaras (Petras)  1912–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kalbininkas    >>
 
53 (191)   Bušinskis, Ignas  1807–1873  Valstybės veikėjas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
54 (192)    Babinskis, Aleksandras  1876–1938  Karinis veikėjas; Inžinierius    >>
 
55 (193)   Bagdonas, Antanas  1928–*  Tautodailininkas; Medžio drožėjas     >>
 
56 (194)    Bagatyrytė, Audronė  1956–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
57 (195)   Bagdonavičius, Gerardas  1901–1986  Dailininkas; Grafikas     >>
 
58 (196)    Bačianskas, Antanas  *–*  Mokslininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
59 (197)   Bakutis, Kęstutis  1962–*  Pedagogas     >>
 
60 (198)    Bakonis, Evaldas  1961–*  Mokslininkas; Istorikas    >>
 
61 (199)   Balčytis, Bronius  1926–*  Pedagogas     >>
 
62 (200)    Balčiūnienė, Irena  1941–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
63 (201)   Balėnas, Kazimieras (Rimantas)  1935–*  Architektas     >>
 
64 (203)    Baltrušaitis, Jurgis  1873–1944  Rašytojas (poetas, prozininkas); Valstybės veikėjas; Diplomatas    >>
 
65 (204)   Baltrušaitytė (Masionienė), Birutė  1940–1996  Rašytojas (poetas, prozininkas); Literatūros tyrinėtojas     >>
 
66 (205)    Baltrušaitytė (Sinkevičienė), Marijona  1951–*  Dailininkas; Pedagogas; Tekstilininkė    >>
 
67 (206)   Baltrušaitienė, Genovaitė  1938–*  Tautodailininkas; Tekstilininkė     >>
 
68 (207)    Balzakas, Onorė  1799–1850  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
69 (208)   Banys, Henrikas (Antanas)  1927–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Baleto artistas     >>
 
70 (209)    Banys, Kazimieras  1927–*  Kraštotyrininkas; Mokslininkas    >>
 
71 (210)   Banys, Kazys  1900–1958  Valstybės veikėjas     >>
 
72 (211)    Baranauskas, Antanas  1835–1902  Rašytojas (poetas, prozininkas); Dvasininkas    >>
 
73 (212)   Baranauskas, Augustinas  1861–1923  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
74 (213)    Barcevičius, Vladas  1905–1966      >>
 
75 (214)   Bardauskas, Anupras  *–*  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
76 (215)    Bradauskas, Stasys  1924–*  Valstybės veikėjas    >>
 
77 (216)   Barkauskas, Vytautas  1931–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
78 (217)    Bartkus (Dargis, Rimgaila), Petras  1925–1949  Karinis veikėjas; Rašytojas (poetas, prozininkas); Lietuvos partizanų vadas    >>
 
79 (218)   Bartkus, Stepas  *–1988  Tautodailininkas; Medžio drožėjas     >>
 
80 (219)    Bartolomėjus, Fedoras (Teodoras)  1800–1862  Karinis veikėjas    >>
 
81 (220)   Bastys, Pranciškus  1918–1984  Dvasininkas     >>
 
82 (221)    Bastys (Imsrys), Pranas  1905–1977  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas    >>
 
83 (222)   Bataitis, Juozas  1894–1961  Valstybės veikėjas     >>
 
84 (223)    Bakšys, Jonas (Vytautas)  1923–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
85 (224)   Batūra, Romas  1937–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas; Istorikas     >>
 
86 (225)    Batutis, Viktoras  1925–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
87 (226)   Baužys, Petras  1931–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Pedagogas     >>
 
88 (227)    Beisys, Arūnas  1950–*  Mokslininkas; Žemės ūkio specialistas    >>
 
89 (228)   Beleckas, Juozas (Kazys)  1905–1942  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
90 (229)    Bendikas, Vytautas  1931–1997  Mokslininkas    >>
 
91 (230)   Bendoraitis, Aleksandras (Ferdinandas)  1919–1998  Dvasininkas; Gydytojas     >>
 
92 (231)    Benokraitis, Vytautas  1931–2003  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
93 (232)   Beresnevičius, Aleksandras  1823–1902  Dvasininkas     >>
 
94 (233)    Bernotaitis, Bronius  1942–2000  Dailininkas; Akvarelistas    >>
 
95 (234)   Bernotienė, Stasė  1926–*  Muziejininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
96 (235)    Buožis (Prabočių Anūkas), Ansas  1876–1928  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
97 (236)   Barsėnas, Jonas  1930–1993  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
98 (237)    Bertašius, Justinas  1915–1999  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
99 (238)   Berteškaitė, Dolorosa  *–*  Pedagogas     >>
 
100 (239)    Beržanskis, Jonas  1862–1936  Visuomenės veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Matematikas    >>
 
101 (240)   Beselienė, Vida  1956–*  Sportininkas     >>
 
102 (241)    Bibilašvilis, Aleksandras  *–1944  Karinis veikėjas    >>
 
103 (242)   Bicka, Juozas  1900–1979  Kraštotyrininkas; Pedagogas     >>
 
104 (243)    Bielskis, Vaclovas  1870–1939  Visuomenės veikėjas; Valstybės veikėjas    >>
 
105 (244)   Bijeika, Vincas  1857–*  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
106 (245)    Bielskis, Petras  1935–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Visuomenės veikėjas    >>
 
107 (246)   Bikšis (Bikšys)  XIII–*  Valstybės veikėjas     >>
 
108 (247)    Bilevičiai  *–*  Visuomenės veikėjas; Valstybės veikėjas; Žemaičių bajorų gimimnė (XVI–XIX a.)    >>
 
109 (248)   Bilevičius, Teodoras  1655–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žemaičių bajoras     >>
 
110 (249)    Bilevičius, Antanas  *–*  Teisininkas; Žemaičių didikas    >>
 
111 (250)   Bilevičius, Donatas  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
112 (251)    Bilevičius, Grigalius (Grigas)  1788–1851  Dvasininkas    >>
 
113 (252)   Bilevičius, Ignotas  *–*  Karinis veikėjas; Žemaičių didikas     >>
 
114 (254)    Bilevičius, Juozas  *–*  Žemaičių didikas    >>
 
115 (256)   Bindokas, Juozas  1951–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Fotomenininkas     >>
 
116 (257)    , Birutė  XIV–XIV  Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona    >>
 
117 (258)   Byra, Jonas  1891–1972  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
118 (259)    Bitinas, Bronislovas  1926–*  Pedagogas; Mokslininkas    >>
 
119 (260)   Biteikis  XIII–*  Žemaičių kunigaikštis     >>
 
120 (261)    Bitvinskas, Algirdas  1929–1982  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
121 (262)   Bitvinskas, Jonas  1946–*  Karinis veikėjas     >>
 
122 (263)    Blažys, Juozas  1890–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
123 (264)   Blinda, Tadas  *–*  Svieto lygintojas     >>
 
124 (265)    Blyskis, Henrikas  1937–*  Dailininkas    >>
 
125 (266)   Bokša, Povilas  1552–1627  Dvasininkas     >>
 
126 (267)    Borevičius, Jonas  1906–1989  Dvasininkas    >>
 
127 (268)   Borisevičius, Simonas  *–*  Visuomenės veikėjas; Karinis veikėjas; 1831 m. sukilimo dalyvis     >>
 
128 (270)    Brazauskaitė (Voverienė), Ona  1938–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
129 (272)   Brazauskas, Eduardas  1922–1996  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
130 (273)    Brazauskas, Petras  1959–*  Tautodailininkas; Fotomenininkas    >>
 
131 (274)   Brencius, Kazimieras  1908–1986  Žemės ūkio specialistas     >>
 
132 (275)    Brencius, Vytautas  1945–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
133 (276)   Brenciūtė, Regina  1984–*  Sportininkas     >>
 
134 (277)    Brigys, Jonas  1963–*  Kultūros veikėjas; Kraštotyrininkas    >>
 
135 (278)   Brušackis, Brunonas  1909–1960  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
136 (279)    Bručas, Rimantas  1965–*  Mokslininkas    >>
 
137 (280)   Bružas (Bruožis), Antanas  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
138 (281)    Bružas, Kazimieras  *–*  Fotomenininkas    >>
 
139 (282)   Bružas, Konstantinas  *–2005  Kraštotyrininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
140 (283)    Bubėnas (Bubenis, Bubinas), Dominykas  1856–1840  Kultūros veikėjas    >>
 
141 (284)   Būdavas, Stasius  1908–1966  Rašytojas (poetas, prozininkas); Dvasininkas     >>
 
142 (285)    Burba, Aleksandras  1854–1898  Rašytojas (poetas, prozininkas); Dvasininkas    >>
 
143 (286)   Babrauskas, Benediktas  1910–1968  Rašytojas (poetas, prozininkas); Literatūros tyrinėtojas     >>
 
144 (287)    Budrikaitė (Zulonienė), Adolfina  1921–1985  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
145 (288)   Buivydaitė (Strozzi), Elena  1936–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
146 (291)    Ramanauskaitė (Bukauskienė), Teresė  1929–2001  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas    >>
 
147 (292)   Bundza, Algimantas (Stasys)  1907–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
148 (293)    Burneckis, Edmundas  1936–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
149 (296)   Butautas  XIV–*  Valstybės veikėjas; Kunigaikščio Kęstučio sūnus     >>
 
150 (297)    Butvila, Raimondas  1956–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
151 (298)   Būtėnas, Petras  1896–1980  Vertėjas; Pedagogas     >>
 
152 (299)    Butrimas, Adomas  1955–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
153 (300)   Butvidas, Vincentas  1841–1912  Dvasininkas     >>
 
154 (301)    Butvilas, Danielius  1600–1682  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
155 (304)   Bačiunas (Bachunas), Juozas  1893–1969  Visuomenės veikėjas; Leidėjas     >>
 
156 (305)    Bagdanskis, Algimantas (Eugenijus)  1943–*  Mokslininkas; Inžinierius    >>
 
157 (307)   Bagdonavičius, Vaclovas  1941–*  Mokslininkas     >>
 
158 (308)    Bagočius, Fortūnatas  1887–1951  Visuomenės veikėjas; Teisininkas    >>
 
159 (309)   Baikauskaitė, Laimutė  1956–*  Sportininkas; Lengvaatletė     >>
 
160 (310)    Bakšienė, Virginija  1951–*  Architektas    >>
 
161 (311)   Bakšys (Klajūnas, Germantas), Antanas  1923–1953  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis; Karinis veikėjas     >>
 
162 (312)    Balandytė, Gražina  1937–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
163 (313)   Balčiauskas, Aleksandras  1907–1952  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
164 (314)    Balčiauskas, Aleksandras  1836–*  Dvasininkas    >>
 
165 (315)   Balčiūnas, Klemensas  1929–1975  Inžinierius; Pedagogas     >>
 
166 (316)    Balčiūnas (Balčino, Radvila), Petras  1918–1953  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis; Karinis veikėjas    >>
 
167 (317)   Balčiūnas, Ramutis  1934–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
168 (318)    Balsys, Vytautas  1958–*  Dailininkas; Skulptorius    >>
 
169 (319)   Baltaitis, Viktoras  1930–2000  Mokslininkas; Gydytojas; Chirurgas     >>
 
170 (320)    Baltris, Ansas  1884–1954  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
171 (321)   Baltrukonytė (Gusevičienė), Elena  1936–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
172 (322)    Baltrus (Baltrušaitis), Leonas  1933–*  Dainininkas; Dramatinis tenoras    >>
 
173 (323)   Baltrušaitis, Juozas  1929–*  Inžinierius; Mokslininkas     >>
 
174 (324)    Baltrušaitis, Jurgis  1903–1988  Mokslininkas; Menotyrininkas    >>
 
175 (325)   Baltrušaitis, Pranas  1927–*  Mokslininkas; Gydytojas     >>
 
176 (327)    Balvočius, Liudas  1905–1984  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Visuomenės veikėjas    >>
 
177 (328)   Banaitis, Juozas  1908–1967  Valstybės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
178 (329)    Barauskas, Antanas  1924–1999  Inžinierius; Mokslininkas; Elektrikas    >>
 
179 (330)   Barauskas, Leonas  1926–1975  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
180 (331)    Barauskas, Egodijus  *–*  Gydytojas; Mokslininkas; Chirurgas    >>
 
181 (332)   Bartašiūnas, Juozas (Josifas)  1895–1972  Valstybės veikėjas; Karinis veikėjas     >>
 
182 (333)    Barzdžiūkas, Alvydas  1958–*  Architektas    >>
 
183 (334)   Barzdžiūkas, Evaldas  1955–*  Architektas     >>
 
184 (335)    Basys, Vytautas  1944–*  Gydytojas; Mokslininkas    >>
 
185 (336)   Batoras (Bathory, Batory), Steponas (Istvan, Stefan)  1533–1586  Valstybės veikėjas; Karinis veikėjas; Lietuvos didysis kunigaikštis     >>
 
186 (337)    Baužys, Mindaugas  1972–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Karinis veikėjas; Baleto artistas    >>
 
187 (338)   Bėkeris, Boleslovas  1932–*  Inžinierius     >>
 
188 (339)    Buivydaitė (Aleknienė), Ona (Danutė)  1947–*  Dailininkas; Tekstilininkė    >>
 
189 (341)   Bukontas, Alfonsas  1941–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas     >>
 
190 (342)    Bulaitis, Vismantas  *–1251  Valstybės veikėjas; Šiaulių kunigaikštis    >>
 
191 (343)   Bumelis, Vladas (Algirdas)  1949–*  Mokslininkas; Chemikas     >>
 
192 (344)    Buračas, Balys  1897–1972  Kultūros veikėjas; Fotomenininkas    >>
 
193 (345)   Burba, Jonas (Juozas)  1907–1952  Dailininkas; Grafikas     >>
 
194 (346)    Burbulis, Vladislovas  1932–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Teisininkas    >>
 
195 (347)   Butkevičius, Filypas  1887–1934  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas; Chemikas     >>
 
196 (348)    Butkevičius (Butkus), Izidorius  1924–1982  Mokslininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
197 (349)   Butkevičius, Napoleonas  1927–1998  Mokslininkas; Inžinierius     >>
 
198 (350)    Butkus, Donatas  1936–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
199 (351)   Butkus, Eugenijus  1951–*  Mokslininkas; Pedagogas; Chemikas     >>
 
200 (352)    Butkus, Jurgis  1886–1960  Karinis veikėjas; Pulkininkas    >>
 
201 (353)   Butkus, Kazimieras (Stanislovas)  1923–*  Mokslininkas; Inžinierius     >>
 
202 (354)    Butkus, Petras  1914–1993  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
203 (355)   Paulauskaitė, Zita  1956–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Kultūros veikėjas     >>
 
204 (356)    Butkus, Stasys  1897–1961  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Karinis veikėjas    >>
 
205 (357)   Butkus, Zenonas  1951–*  Mokslininkas; Istorikas     >>
 
206 (358)    Bugarevičiūtė (Adaškevičienė), Eugenija  1944–*  Mokslininkas; Pedagogas    >>
 
207 (359)   Bagdonavičius, Klemensas  1921–1996  Vargonininkas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
208 (360)    Bansevičius, Ramutis  1939–*  Mokslininkas; Mechanizacijos specialistas    >>
 
209 (362)   Baltraitienė, Virginija  1958–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
210 (363)    Bucevičienė, Daiva  *–*  Pedagogas    >>
 
211 (364)   Bucevičius, Saulius  1967–*  Politikos veikėjas; Verslininkas     >>
 
212 (365)    Bašys, Rimantas  1951–*  Politikos veikėjas; Visuomenės veikėjas; Radiotechnikas    >>
 
213 (366)   Baškienė, Rima  1960–*  Inžinierius; Politikos veikėjas     >>
 
214 (367)    Bosas, Antanas  1955–*  Politikos veikėjas; Verslininkas    >>
 
215 (368)   Biržiška, Mykolas  1882–1962  Mokslininkas; Valstybės veikėjas     >>
 
216 (369)    Biržiška, Vaclovas  1886–1964  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
217 (370)   Babickienė, Zofija  1953–*  Mokslininkas; Kalbininkas     >>
 
218 (371)    Balašaitis, Antanas  1931–*  Mokslininkas; Kalbininkas    >>
 
219 (372)   Barauskaitė, Janina  1937–*  Mokslininkas; Kalbininkas     >>
 
220 (373)    Bikulčienė, Petronėlė  1933–*  Mokslininkas; Kalbininkas    >>
 
221 (374)   Biržiška, Vaclovas  1884–1956  Mokslininkas; Kalbininkas     >>
 
222 (375)    Bytautas, Ramūnas  1886–1915  Mokslininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
223 (376)   Bitinienė, Audronė  1943–*  Mokslininkas; Kalbininkas     >>
 
224 (377)    Buda, Vytautas (Pranciškus)  1928–*  Mokslininkas; Kalbininkas    >>
 
225 (378)   Bagdonas, Juozas  1911–2005  Dailininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
226 (379)    Gintaras, Bagužis  *–*  Valstybės veikėjas    >>
 
227 (380)   Balaševičius, Banguolis  1944–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas     >>
 
228 (381)    Balčiauskis, Romualdas  1957–2002  Pedagogas    >>
 
229 (382)   Bandza, Artūras  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
230 (383)    Benetis, Rimantas  1957–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
231 (384)   Beresnevičius, Alfonsas  1936–*  Kultūros veikėjas; Fotomenininkas     >>
 
232 (385)    Bochman, Ada  *–*      >>
 
233 (386)   Bochman, Mimi  *–*      >>
 
234 (387)    Bonkutė, Magdalena  1862–1933  Kultūros veikėjas    >>
 
235 (388)   Brande, Brande  *–*      >>
 
236 (389)    Brazdeikis, Leonas  1924–1993  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas    >>
 
237 (390)   Brazdeikis, Vaino  1964–*  Visuomenės veikėjas; Inžinierius     >>
 
238 (391)    Brežinskis (Brutenis), Jonas (Izidorius)  1878–*      >>
 
239 (392)   Budginas, Rudolfas  1969–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
240 (393)    Budrikas, Aleksandras  *–1988  Menotyrininkas    >>
 
241 (394)   Bulotaitė (Jurkūnienė), Giedrė  *–*  Dailininkas; Tapytoja, grafikė     >>
 
242 (395)    Butkų (Butkus), Juzė (Juozas)  1893–1947  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas    >>
 
243 (396)   Butkus, Antanas  *–*  Tautodailininkas     >>
 
244 (397)    Butkus, Juozapas  1939–*  Gydytojas    >>
 
245 (398)   Butkus, Liudvikas  *–1947  Kultūros veikėjas; Verslininkas     >>
 
246 (399)    Butkus, Povilas  *–*  Fotomenininkas    >>
 
247 (400)   Butrimas, Vaclovas  *–*  Dailininkas     >>
 
248 (401)    Balčius, Mikelis  *–*  Kraštotyrininkas; Visuomenės veikėjas; Archeologas    >>
 
249 (402)   Baužienė, Morta  1946–*  Kultūros veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
250 (403)    Baniulaitytė, Zita  *–*  Tautodailininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
251 (404)   Bėkšta, Arūnas  1955–*  Valstybės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
252 (405)    Bugailiškis, Peliksas  1883–*  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas    >>
 
253 (406)   Bumblauskas, Alfredas  1959–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas; Istorikas     >>
 
254 (407)    Butkus, Donatas  *–*  Kultūros veikėjas; Muziejininkas    >>
 
255 (408)   Bunka, Eugenijus  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Visuomenės veikėjas     >>
 
256 (409)    Baužinskaitė (Kairienė), Aldona  1929–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
257 (410)   Bubliauskienė, Zofija  1910–1984  Visuomenės veikėjas     >>
 
258 (411)    Bubliauskas, Viktoras  1907–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
259 (412)   Bunis, Lionginas  1889–1941  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
260 (413)    Buračas, Antanas  1939–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas; Ekonomistas    >>
 
261 (414)   Butvila, Algimantas  1943–*  Dailininkas     >>
 
262 (415)    Bakaitis, Vytautas  1940–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas    >>
 
263 (416)   Balys, Jonas  1909–*  Mokslininkas     >>
 
264 (417)    Baltikauskas, Juozas  1902–1968  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas    >>
 
265 (418)   Beresnevičius, Antanas  1831–1904  Dvasininkas; Vertėjas     >>
 
266 (419)    Beresnevičius, Povilas  1837–1888  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
267 (420)   Biržiškis, Stanislovas  1900–1996  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
268 (421)    Būdvytis, Pranas (Vytautas)  1900–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas    >>
 
269 (423)   Buivydaitė (Kupčinskienė), Irena  1954–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas     >>
 
270 (424)    Bubinas, Donatas  1896–1976  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas    >>
 
271 (426)   Baliulienė, Aldona  1937–*  Vertėjas; Literatūros tyrinėtojas     >>
 
272 (427)    Bučys, Anicetas  1907–1998      >>
 
273 (428)   Brinza, Aleksandras  1807–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
274 (430)    Bušma, Bronius  1946–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
275 (431)   Barauskienė, Edita  1941–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
276 (433)    Bakanas, Henrikas  1955–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas    >>
 
277 (434)   Barūnaitė (Willeke), Audronė  1944–*  Mokslininkas; Literatūros tyrinėtojas     >>
 
278 (435)    Braziulis, Alfonsas  1900–*  Vertėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
279 (436)   Balsys, Pranas  1887–*  Literatas     >>
 
280 (437)    Bataitis, Stasys  1915–1997  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas    >>
 
281 (438)   Bartkus, Kasparas  1912–*  Vertėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
282 (439)    Bogušas, Tomas  1723–1783  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
283 (440)   Bogušas, Antanas  1830–1871  Dvasininkas     >>
 
284 (441)    Bukota, Tadas (Juozapas)  1740–1795  Dvasininkas; Leidėjas    >>
 
285 (442)   Balvočius, Jonas  1888–1915  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas     >>
 
286 (443)    Balsytė, Valerija  *–*  Dainininkas    >>
 
287 (444)   Beržanskis, Gabrielius  1835–1888  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
288 (445)    Beržanskis, Mykolas  1691–1736  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
289 (446)   Budrikis, Domininkas  1798–1873  Vertėjas     >>
 
290 (447)    Barkauskis, Fabijonas  1781–1855  Dvasininkas    >>
 
291 (448)   Šimašius, Remigijus  1974–*  Mokslininkas; Teisininkas     >>
 
292 (449)    Būda, Vytautas (Pranciškus)  1928–*  Kalbininkas; Mokslininkas    >>
 
293 (450)   Butkevičius, Kęstutis (Marija)  1919–*  Dvasininkas     >>
 
294 (451)    Bladykaitė, Vida  1962–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
295 (452)   Bortkevičius, Laurynas  1756–*  Leidėjas     >>
 
296 (453)    Buitkus, Jurgis  1938–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
297 (454)   Butkus, Vigmantas  1965–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
298 (455)    Barčius, Antanas  1908–*  Vertėjas    >>
 
299 (456)   Bylaitė (Bernadišienė), Petronėlė  1910–*  Kalbininkas; Pedagogas     >>
 
300 (457)    Buivydas, Jonas  1894–1968  Literatas    >>
 
301 (458)   Brenšteinas, Mykolas (Eustachijus)  1874–1938  Mokslininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
302 (459)    Sireika, Antanas  1956–*  Sportininkas    >>
 
303 (460)   Barzdžius (Barzdys), Kazys  1868–1953  Tautodailininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
304 (461)    Bajarūnas, Antanas  1910–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
305 (462)   Bakevičius, Jurgis  *–*  Dvasininkas     >>
 
306 (463)    Baltramėjūnas, Remigijus  1945–*  Mokslininkas; Fizikas    >>
 
307 (464)   Svirenkavičius (Swirenkowicz), Baltramiejus II (Nicolai iš Vilniaus)  *–1482  Dvasininkas; Žemaičių vyskupas     >>
 
308 (465)    Bytautas, Jurgis  1800–1866  Dvasininkas    >>
 
309 (466)   Barauskas, Boleslovas  1908–*  Dvasininkas     >>
 
310 (467)    Jackevičius, Boleslovas,
Jono 
1860–1927      >>
 
311 (468)   Pultuskietis, Baltramiejus I  *–1453  Dvasininkas; Žemaičių vyskupas     >>
 
312 (488)    Bunka, Jakovas (Joselis)  *–*  Tautodailininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
313 (502)   Bražinskas, Stanislovas  1900–1996  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
314 (503)    Babonas, Mindaugas  1932–*  Literatas    >>
 
315 (523)   Bilminiūtė (Čiurlienė), Elena  1892–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Pedagogas     >>
 
316 (524)    Brazaitė (Čiutienė), Liucija  1953–*  Dailininkas    >>
 
317 (1290)   Bukantas, Domininkas  1873–1919  Gydytojas     >>
 
318 (1297)    Brazauskas, Antanas  1931–1985  Kraštotyrininkas    >>
 
319 (1300)   Babinskis, Aleksandras  1876–1936  Inžinierius     >>
 
320 (1447)    Bretkūnas, Jonas  1536–*  Vertėjas; Istorikas    >>
 
321 (1520)   Bulotaitė (Jurkūnienė), Giedrė  1947–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Dailininkas     >>
 
322 (1655)    Braziulis, Alfonsas (Vytautas)  1900–1982  Vertėjas    >>
 
323 (1670)   Būtautas, Arvydas  1974–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
324 (1676)    Bagdonas, Apolinaras  1911–1993  Gydytojas    >>
 
325 (1677)   Bakanas, Henrikas  1955–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
326 (1678)    Bakutis, Romualdas  1960–*  Visuomenės veikėjas; Verslininkas    >>
 
327 (1679)   Baldauskas, Juozas  1932–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Kultūros veikėjas     >>
 
328 (1680)    Baldžius, Juozas  1902–1962  Mokslininkas; Pedagogas    >>
 
329 (1681)   Balys, Tarvydas  1897–1980  Istorikas; Muziejininkas     >>
 
330 (1682)    Baranauskas, Vladislovas  1941–*  Inžinierius; Visuomenės veikėjas    >>
 
331 (1683)   Barasa, Saulius  1967–*  Tautodailininkas; Fotomenininkas     >>
 
332 (1686)    Bartkus, Stasys  1929–*  Žemės ūkio specialistas; Visuomenės veikėjas    >>
 
333 (1687)   Benokraitis, Vytautas  1931–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
334 (1688)    Betlinskienė, Teofilė  1895–1983  Visuomenės veikėjas    >>
 
335 (1689)   Bladžinauskis, Romualdas  1949–*  Visuomenės veikėjas; Pedagogas     >>
 
336 (1691)    Boreišienė, Ona (Birutė)  1928–*  Tautodailininkas    >>
 
337 (1693)   Bražukienė, Jovita  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
338 (1694)    Brikas, Algimantas  1952–*  Literatas    >>
 
339 (1695)   Basanavičius, Jonas  1851–1927  Valstybės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
340 (1724)    Balčikonytė (Lotiukienė), Danutė  1961–*  Pedagogas    >>
 
341 (1746)   Bakanas, Henrikas  1955–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
342 (1764)    Baužytė (Baginskienė), Danutė (Julijona)  1930–*  Architektas; Visuomenės veikėjas    >>
 
343 (1792)   Budinaitė (Lipskienė), Bronė  1906–1986  Verslininkas     >>
 
344 (1798)    Balys, Lukošius  1908–1987  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Dailininkas    >>
 
345 (1825)   Baškis, Raimondas  1958–*  Inžinierius; Tautodailininkas     >>
 
346 (1836)    Baškienė, Rima  1960–*  Visuomenės veikėjas; Valstybės veikėjas    >>
 
347 (1843)   Bakutis, Romualdas  1960–*  Visuomenės veikėjas; Verslininkas     >>
 
348 (1848)    Budinas, Saulius  1964–*      >>
 
349 (1879)   Brazlauskaitė (Tamašauskienė), Antanina  1960–*  Tautodailininkas     >>
 
350 (1892)    Bagdonas, Vaidotas  1948–*  Gydytojas    >>
 
351 (2112)   Baltrušaitytė (Masionienė), Birutė  1940–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas     >>
 
352 (2189)    Bučmytė (Macienė), Konstancija  1937–*  Kultūros veikėjas    >>
 
353 (2219)   Balčiūnas, Eduardas  1907–1975  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
354 (2220)    Beinorius, Jonas  1908–1985  Dvasininkas    >>
 
355 (2221)   Beleckas, Juozas (Kazys)  1905–1942  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
356 (2222)    Bicka, Jonas  1900–1977  Kraštotyrininkas    >>
 
357 (2223)   Blažys, Juozas  1890–1939  Gydytojas     >>
 
358 (2263)    Bruckus, Borisas  1874–1968  Mokslininkas; Žemės ūkio specialistas    >>
 
359 (2264)   Bruckus, Julius  1870–1951  Istorikas; Politikos veikėjas     >>
 
360 (2290)    Bendoraitis, Gintautas  1952–*  Visuomenės veikėjas; Valstybės veikėjas    >>
 
361 (2316)   Barauskas, Bronislovas  1908–1985  Dvasininkas     >>
 
362 (2331)    Beinorius, Jonas  1908–1985  Dvasininkas    >>
 
363 (2334)   Bartolomėjus, Teodoras (Fedoras)  1800–1862  Karinis veikėjas     >>
 
364 (2335)    Basanavičius, Jonas  *–*  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
365 (2358)   Balčiūnas, Eduardas  1907–1975  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
366 (2359)    Beinorius, Jonas  1908–1985  Dvasininkas    >>
 
367 (2360)   Beleckas, Juozas (Kazys)  1905–1942  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
368 (2361)    Bicka, Jonas  1900–1977  Kraštotyrininkas    >>
 
369 (2362)   Blažys, Juozas  1890–1939  Gydytojas     >>
 
370 (2395)    Balcere, Kersta  1909–1993  Dainininkas    >>
 
371 (2396)   Balčius, Kersta  1917–2003  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Dainininkas     >>
 
372 (2397)    Balčius, Andreiš  1917–*  Dainininkas    >>
 
373 (2411)   Balčius, Mikelis  *–*  Kraštotyrininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
374 (2412)    Baltiejus, Juozas  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
375 (2413)   Bėkšta, Arūnas  1955–*  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
376 (2459)    Bruževičius (Bruževicz), Mykolas (Michael)  *–*  Dvasininkas    >>
 
377 (2464)   Bruževičius (Brużevicz), Mykolas (Michael)  *–*  Dvasininkas     >>
 
378 (2467)    Baužynskis (Bawzynski), Jonas (Jan)  *–*  Dvasininkas    >>
 
379 (2488)   Butinavičius  *–*  Dvasininkas     >>
 
380 (2502)    Butkus, Juozas  1903–*  Dvasininkas    >>
 
381 (2504)   Bogušas, Juozapas  1913–*  Dvasininkas     >>
 
382 (2513)    Bernotas, Petras  1910–*  Dvasininkas    >>
 
383 (2526)   Beinoris, Jonas  1908–1985  Dvasininkas     >>
 
384 (2530)    Barauskas, Bronislovas  1908–1985  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
385 (2534)   Baltrušaitis, Petras (Jonas)  1947–1997  Dvasininkas     >>
 
386 (2535)    Brazdžius, Bronislovas  1926–2000  Dvasininkas    >>
 
387 (2652)   Beleckas, Juozas (Kazys)  1905–1942  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
388 (3309)    Bicka, Jonas  1900–1977  Pedagogas; Kraštotyrininkas    >>
 
389 (3485)   Vismantas (Bulevičius)  *–1250  Didikas (bajoras, kunigaikštis); Valstybės veikėjas     >>