<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  D 

Rasta asmenų: 224


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (184)   Dutkevičiūtė (Burkštaitienė), Laima  1933–*  Muzikologė; Folkloro tyrinėtoja     >>
 
2 (422)    Dambrauskaitė (Brogienė), Romana  1930–*  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
3 (486)   Daukantas, Simonas  1793–1864  Kalbininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
4 (551)    Dfugosz (Dlugossius, Dlugošas), Jan (Johannes, Janas)  *–*  Valstybės veikėjas; Istorikas; Hagiografas    >>
 
5 (552)   Dobkevičius, Alfonsas  1919–1978  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
6 (553)    Dobševičius (Dobszewicz), Benediktas (Benedykt)  1722–1794  Mokslininkas; Dvasininkas    >>
 
7 (554)   Dobševičius (Dobszewicz, Ęjtwid), Jurgis (Jerzy, Tomasz)  1807–1881  Dvasininkas; Istorikas     >>
 
8 (555)    Dogelis, Povilas  1877–1949  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
9 (556)   Domarkas, Eligijus  1943–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
10 (557)    Domarkas, Jonas  1934–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
11 (558)   Domarkas, Juozas  1936–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
12 (559)    Domarkas, Stasys  1939–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
13 (560)   Domarkas, Vladislovas  1939–*  Inžinierius; Mokslininkas     >>
 
14 (561)    Domeika, Egidijus  1954–1998  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
15 (562)   Domeika, Povilas  1938–*  Mokslininkas; Pedagogas     >>
 
16 (563)    Doniela, Vytautas  1930–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
17 (564)   Donskis, Leonidas  1962–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
18 (565)    Druktenis, Albinas  1951–*  Mokslininkas; Kalbininkas    >>
 
19 (566)   Druktėnis, Adomas (Pranas)  1931–*  Vertėjas     >>
 
20 (567)    Dudėnas, Vytautas  1937–*  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
21 (568)   Duonėla, Alvydas  1976–*  Sportininkas     >>
 
22 (569)    Dušanskis, Nachmanas  1919–*  Valstybės veikėjas    >>
 
23 (570)   Dvarionaitė, Aldona  1939–2000  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
24 (571)    Tajmajer (Dvarionaitė, Minukienė), Eleonora  1912–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
25 (572)   Dvarionaitė (Montvydienė), Julija  1893–1947      >>
 
26 (573)    Dvarionaitė, Margarita  1928–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
27 (574)   Dvarionas, Balys  1904–1972  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
28 (575)    Dvarionas, Jurgis  1943–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
29 (576)   Džiugas, Stasys  1919–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas     >>
 
30 (577)    Dabkėvičius, Zenonas  1954–*  Mokslininkas; Pedagogas    >>
 
31 (578)   Dabulskis, Aleksas  1934–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Visuomenės veikėjas     >>
 
32 (579)    Simon (Simonas), Dach (Dachas)  1605–1659  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
33 (580)   Dalbokas, Jeronimas  1867–1930  Kultūros veikėjas     >>
 
34 (581)    Dambrauskaitė, Antanina  1905–1994  Dainininkas    >>
 
35 (582)   Damijonaitis, Vingaudas (Jonas)  1935–*  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
36 (583)    Danielius, Romualdas  1953–*  Mokslininkas    >>
 
37 (584)   Daniliauskienė  1926–*  Tautodailininkas     >>
 
38 (585)    Kęstutaitė, Danutė  1358–1448  Valstybės veikėjas    >>
 
39 (586)   Dargienė, Irutė (Zinaida)  1936–*  Dailininkas     >>
 
40 (587)    Dargis, Alfonsas  1909–1996      >>
 
41 (588)   Darius (Jucevičius, Jucius), Steponas  1896–1933  Lakūnas; Karinis veikėjas; „Lituanica“ skrydžio dalyvis     >>
 
42 (589)    Dargis, Jokūbas  1921–1968  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Dainininkas    >>
 
43 (590)   Daugėla (Dowgiallo), Apolinaras (Ignotas, Apolinariusz)  1823–1895  Dvasininkas     >>
 
44 (591)    Daugėla, Vladas  1942–*  Inžinierius; Mokslininkas; Ekonomistas    >>
 
45 (592)   Daugintis, Petras  1915–1998  Dvasininkas; Jėzuitas     >>
 
46 (593)    Daugintis, Rimantas  1944–1990  Dailininkas    >>
 
47 (594)   Daujotaitė, Irena (Marija)  1931–*  Architektas     >>
 
48 (595)    Daujotas, Marijonas  1891–1975  Mokslininkas; Žemės ūkio specialistas    >>
 
49 (596)   Daujotas (Labūnauskis, Labunowski), Vaclovas (Venceslaus)  1575–1618      >>
 
50 (597)    Daujotis, Vytautas  1952–*  Mokslininkas    >>
 
51 (598)   Daujotytė (Pakerienė), Viktorija  1945–*  Mokslininkas; Literatūros tyrinėtojas     >>
 
52 (599)    Dauknys, Pranas  1920–2002  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
53 (600)   Daukša, Antanas  1904–1974  Mokslininkas     >>
 
54 (601)    Daunys, Stasys  1922–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Etnografas    >>
 
55 (602)   Daumantas (Dzimidavičius), Vladas (Vladislovas)  1885–1977  Politikos veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
56 (603)    Davainis (Silvestraitis), Mečislovas  1849–1919  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas; Spaudos darbuotojas    >>
 
57 (604)   Dausprungas  *–*  Valstybės veikėjas; Karinis veikėjas     >>
 
58 (605)    Degutytė (Švažienė), Gražina (Janina)  1938–*  Dailininkas; Pedagogas    >>
 
59 (606)   Derkintis, Valerijonas  1904–1978  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
60 (607)    Dymša, Leopoldas  1893–1959  Karinis veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Diplomatas    >>
 
61 (608)   Dirgėla, Petras  1947–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Prozininkas     >>
 
62 (609)    Dirginčiūtė (Tamulienė), Danutė (Ona)  1942–*  Dainininkas    >>
 
63 (610)   Dirmantas, Stasys  1887–1975  Mokslininkas; Karinis veikėjas; Geodezininkas     >>
 
64 (612)    Dirmeikis, Tomas (Bronius)  1910–1961  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Teisininkas; Mokslininkas    >>
 
65 (613)   Dromantas, Petras  1948–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
66 (614)    Danauskienė, Janina  1947–*  Literatas    >>
 
67 (615)   Dužinskas, Pranas  1937–*  Tautodailininkas     >>
 
68 (616)    Domarkas, Virginijus  1960–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
69 (617)   Degutienė, Irena  1949–*  Politikos veikėjas; Gydytojas     >>
 
70 (618)    Daukša, Mikalojus  1527–1613  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas    >>
 
71 (619)   Dobrovolskis, Bronius  1930–*  Mokslininkas; Pedagogas     >>
 
72 (620)    Donelaitis, Kristijonas  1714–1780  Rašytojas (poetas, prozininkas); Dvasininkas    >>
 
73 (621)   Drotvinas, Vincentas  1929–*  Kalbininkas; Mokslininkas     >>
 
74 (622)    Dumašiūtė, Mėta (Zelma)  1924–*  Mokslininkas; Kalbininkas    >>
 
75 (623)   Dapkus, Karolis  1933–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
76 (624)    Dargis, Steponas  *–*  Vargonininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
77 (625)   Dargis, Vincentas  1870–1945  Vertėjas; Dvasininkas     >>
 
78 (626)    Dargytė, Eugenija  1903–1989  Pedagogas    >>
 
79 (627)   Dauguvietis, Borisas  1885–1949  Rašytojas (poetas, prozininkas); Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
80 (628)    Daukintis, Pranas  1957–*  Dailininkas    >>
 
81 (629)   Daukša, Leopoldas  1914–*  Vertėjas     >>
 
82 (630)    Daukšaitė, Zinaida  *–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
83 (631)   Daumantas, Tomas  1976–*  Sportininkas     >>
 
84 (632)    Dirgėla, Povilas  1941–2004  Rašytojas (poetas, prozininkas); Gydytojas    >>
 
85 (633)   Dirvianskienė, Jadvyga  *–*  Kultūros veikėjas; Tautodailininkas     >>
 
86 (634)    Dokšus, Aleksandras  1927–*  Pedagogas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
87 (635)   Duoblys, Girvydas  1961–*  Valstybės veikėjas     >>
 
88 (636)    Džervienė, Teklė  1932–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas    >>
 
89 (637)   Durskis, Stanislovas  1859–1943  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
90 (638)    Dautartas, Jonas  1937–*  Istorikas    >>
 
91 (639)   Daugirdaitė (Sruogienė), Vanda  1899–1997  Istorikas; Mokslininkas     >>
 
92 (640)    Dargis, Robertas  1960–*  Politikos veikėjas; Visuomenės veikėjas    >>
 
93 (641)   Derkintis, Domininkas  1907–1988  Kultūros veikėjas     >>
 
94 (642)    Daukantas, Feliksas  1915–1995  Dailininkas    >>
 
95 (643)   Domarkas, Kazimieras  1864–1902  Kultūros veikėjas     >>
 
96 (644)    Damaševičius, Jonas (Mykolas)  *–*  Dvasininkas    >>
 
97 (645)   Drazdauskis  *–1835  Visuomenės veikėjas     >>
 
98 (646)    Dirmauskas (Dirmėnas), Bronius  1912–1961  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
99 (648)   Dutkevičius, Vladas  1889–1945  Vargonininkas; Pedagogas     >>
 
100 (649)    Drungilienė, Marija  1844–*  Pedagogas; Kultūros veikėjas    >>
 
101 (650)   Drungilas, Antanas  1917–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
102 (651)    Drungilas, Antanas  1914–1998  Tautodailininkas    >>
 
103 (652)   Drobenka, Aleksiejus  *–*  Pedagogas     >>
 
104 (653)    Dragūnas, Petras  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
105 (654)   Donėlaitė (Donilaitė), Uršulė  *–*  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
106 (656)    Dirvelė, Antanas (Augustinas)  1901–1948  Dvasininkas    >>
 
107 (657)   Dirmeitis, Antanas  1909–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
108 (658)    Dirmeitis, Antanas  1890–*  Visuomenės veikėjas; Valstybės veikėjas    >>
 
109 (659)   Dirma (Dyrma), Adomas (Adam)  *–*  Architektas; Kultūros veikėjas     >>
 
110 (660)    Dibisteris, Antanas  1904–1941  Visuomenės veikėjas; Pedagogas    >>
 
111 (661)   Daukantas, Simonas  1793–1864  Istorikas; Kultūros veikėjas     >>
 
112 (662)    Daugnora, Laurencijus (Pranciškus)  1903–*  Dvasininkas    >>
 
113 (663)   Dambrauskas, Tomas  1899–1943  Visuomenės veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
114 (664)    Dariūtė (Maštarienė), Nijolė  *–*  Gydytojas; Visuomenės veikėjas    >>
 
115 (665)   Daugintytė, Zita  1943–*  Dailininkas     >>
 
116 (666)    Daugnoraitė (Vičiulienė), Agota  *–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
117 (667)   Drulys, Danius  1950–*  Dailininkas     >>
 
118 (668)    Drungilas, Adolfas  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
119 (669)   Dunauskaitė, Danutė  1951–*  Kultūros veikėjas; Pedagogas     >>
 
120 (670)    Dulkė (Baltutis), Klemensas  1909–1944  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
121 (671)   Druktenis, Adolfas (Pranas)  1931–*  Vertėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
122 (672)    Džiugas, Stasys  1919–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
123 (673)   Dovidavičiūtė (Pučenia), Ona  1939–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
124 (674)    Dačkevičius, Algirdas (Steponas)  1952–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
125 (675)   Dovydaitis, Juozapas (Silvestras)  1826–1883  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
126 (676)    Debulevičienė, Paulina  1937–*  Literatūros tyrinėtojas; Kultūros veikėjas    >>
 
127 (677)   Daugėla, Adolfas  1813–1893  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
128 (678)    Dambrauskas (Dama), Julius  1926–1961  Režisierius    >>
 
129 (679)   Dambrauskas, Kajetonas  1838–1918  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Visuomenės veikėjas     >>
 
130 (680)    Daukontas, Konstantinas  1896–1942  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
131 (681)   Dembskis, Vladislovas  1831–1925  Visuomenės veikėjas; Dvasininkas     >>
 
132 (682)    Dėmbskis, Vitalis (Vincentas)  1845–1915  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas    >>
 
133 (683)   Dobševičius, Tadas  1808–1881  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas     >>
 
134 (684)    Domanovskis, Jonas  *–1563  Dvasininkas; Dailininkas    >>
 
135 (685)   Dovydavičius, Juozapas  *–*  Dvasininkas     >>
 
136 (686)    Dovydėnas, Algirdas  1944–*  Dailininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
137 (687)   Dailidė, Ričardas  1937–*  Fotomenininkas     >>
 
138 (688)    Damulis, Romualdas  1941–*  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas    >>
 
139 (689)   Danauskas, Jonas  *–*  Fotomenininkas     >>
 
140 (690)    Danilevičiūtė (Dapšienė), Emilija  1922–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
141 (691)   Danius, Saulius  1962–*  Architektas     >>
 
142 (692)    Dapkevičius, Aleksandras  1929–*  Fotomenininkas    >>
 
143 (693)   Dapšauskas, Pranas  1941–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Visuomenės veikėjas     >>
 
144 (694)    Dargis, Pranas  1908–1990  Literatas; Tautodailininkas    >>
 
145 (696)   Daukša, Raimondas  1962–*  Dailininkas     >>
 
146 (697)    Dichavičius, Rimantas  1937–*  Dailininkas; Fotomenininkas    >>
 
147 (699)   Dilkinis, Algimantas  1922–1988  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
148 (701)    Dirvianskaitė, Aleksandra  1886–1981  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
149 (702)   Dobrovolskis, Konstantinas  1905–1985  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
150 (703)    Domšaitis, Pranas  1880–1965  Dailininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
151 (704)   Dryja (Visockis), Juozas  1848–1916  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Kultūros veikėjas     >>
 
152 (705)    Dvarionaitė, Aldona  1939–2000  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
153 (706)   Dvarionaitė (Mikėnienė), Eugenija  1910–1993  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
154 (707)    Dvarionaitė (Beržonskienė), Aistė  1974–*  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
155 (708)   Dvarionas, Antanas  1899–1950  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
156 (709)    Dvarionas, Dominykas  1860–1931  Vargonininkas    >>
 
157 (710)   Dvarionas, Bronislovas  1887–1919  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Vargonininkas     >>
 
158 (711)    Dvarionas, Julijonas  1890–1949  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Vargonininkas    >>
 
159 (712)   Dvarionas, Justas  1967–*  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
160 (713)    Dvarionas, Kazimieras  1892–1966  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
161 (714)   Dvarionas, Valerijonas  1897–1976  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
162 (716)    Dzimidavičienė (Žutautaitė), Konstancija  1943–*  Dailininkas    >>
 
163 (717)   Dabkevičius, Pranciškus  1790–*  Vertėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
164 (718)    Dabrienė, Laima  *–*  Pedagogas    >>
 
165 (723)   Grikšienė (Dimaitė), Jadvyga  1955–*  Dainininkas     >>
 
166 (724)    Dabušis, Viktoras  1920–*  Dvasininkas    >>
 
167 (725)   Damašauskienė, Genovaitė  1929–*  Tautodailininkas     >>
 
168 (726)    Dambrauskas (Jakštas), Aleksandras (Adomas)  1860–1938  Dvasininkas    >>
 
169 (727)   Dambrauskas (Žiogas, Gandras), Andrius  1847–1918  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
170 (728)    Danusas, Vladas  1941–*  Literatas; Visuomenės veikėjas    >>
 
171 (729)   Dapkevičius, Edmundas  1931–1979  Gydytojas; Kraštotyrininkas     >>
 
172 (730)    Dapšys, Liudas  1911–2000  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
173 (731)   Daubaris (Daubaras), Domininkas  1801–*  Karinis veikėjas     >>
 
174 (732)    Daugiala, Albinas (Mykolas)  1942–2005  Inžinierius; Visuomenės veikėjas    >>
 
175 (733)   Daugirdas, Kostas  1855–1928  Visuomenės veikėjas; Valstybės veikėjas     >>
 
176 (734)    Daugirdas, Tadas  1852–1919  Dailininkas; Kraštotyrininkas    >>
 
177 (735)   Dagys, Jokūbas  1905–1989  Dailininkas     >>
 
178 (736)    Daukantas, Konstantinas  1896–1941  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
179 (737)   Dluskis, Boleslovas  1829–1905  Gydytojas; Karinis veikėjas     >>
 
180 (738)    Daukševičius, Valdas  1955–*  Lakūnas; Kultūros veikėjas    >>
 
181 (739)   Daujotas  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis); Karinis veikėjas     >>
 
182 (740)    Daumantas (Dovmont, Dimont)  *–*  Valstybės veikėjas; Karinis veikėjas    >>
 
183 (741)   Degutytė, Janina  1928–1990  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
184 (742)    Dembinskis, Henrikas  1791–1864  Karinis veikėjas    >>
 
185 (743)   Dibičius, Ivanas  1785–1831  Karinis veikėjas     >>
 
186 (744)    Didžiulienė, Serafima  1888–1983  Valstybės veikėjas    >>
 
187 (745)   Digrys (Mato), Domas,
Mato 
1907–2000  Karinis veikėjas     >>
 
188 (746)    Digrys, Jonas  *–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
189 (747)   Digrys, Vytautas  1909–*  Karinis veikėjas     >>
 
190 (748)    Digrytė (Godvaišienė), Danutė  1930–2003  Visuomenės veikėjas; Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
191 (749)   Dikinis, Algimantas  1922–1988  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
192 (750)    Dikinis, Daumantas (Vitalijus)  *–*  Inžinierius; Visuomenės veikėjas    >>
 
193 (751)   Dobkevičius, Jonas  1866–1934  Valstybės veikėjas     >>
 
194 (752)    Drevinis, Paulius  1919–1990  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
195 (753)   Druktenytė (Butkienė), Zofija  1937–*  Mokslininkas     >>
 
196 (754)    Dubickas, Artūras  1964–*  Mokslininkas    >>
 
197 (755)   Dusburgietis, Petras  *–*  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
198 (756)    Dzidolikas, Juozas  1941–*  Visuomenės veikėjas; Pedagogas    >>
 
199 (757)   Dzikas, Leonas  *–*  Pedagogas     >>
 
200 (1096)    Dambrauskas, Liudas  1940–*  Dvasininkas    >>
 
201 (1450)   Dworzyszczy, Jurgis I  *–*  Dvasininkas; Vyskupas     >>
 
202 (1666)    Dambrauskas, Antanas  1940–1995  Mokslininkas    >>
 
203 (1717)   Damašas, Gintaras  1961–*  Inžinierius     >>
 
204 (1719)    Dambrauskas, Vaclovas  1879–1941  Dvasininkas    >>
 
205 (1720)   Damkus, Vladas  1923–1990  Tautodailininkas     >>
 
206 (1721)    Danilaitis, Adomas  1923–*  Inžinierius; Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
207 (1722)   Danilevičiūtė, Vita  *–*  Mokslininkas; Gydytojas     >>
 
208 (1723)    Danusevičius, Julius  1931–*      >>
 
209 (1725)   Daunys, Stasys  1922–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Muziejininkas     >>
 
210 (1726)    Dilpša, Jonas  1949–1975  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas    >>
 
211 (1727)   Dzenuškaitė (Svirskienė), Stasė  1924–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Mokslininkas     >>
 
212 (1829)    Drazdauskaitė, Rasa  1981–*  Sportininkas    >>
 
213 (1841)   Domarkas, Raimundas  1954–*  Inžinierius     >>
 
214 (2224)    Didžiulis, Antanas  1883–1960  Gydytojas; Literatas    >>
 
215 (2275)   Daukša, Raimondas  1962–*  Dailininkas     >>
 
216 (2291)    Dėdinas, Pranas  1930–*  Mokslininkas    >>
 
217 (2317)   Duseika, Vladislovas  *–1890  Dvasininkas     >>
 
218 (2363)    Didžiulis, Antanas  1883–1960  Gydytojas; Literatas    >>
 
219 (2385)   Daukantas, Rytis  1980–*  Architektas     >>
 
220 (2398)    Daugintaitė (Baužienė), Eufrozija  1925–*  Dainininkas    >>
 
221 (2415)   Daujotas, Marijonas  1891–1975  Mokslininkas; Žemės ūkio specialistas     >>
 
222 (2520)    Dambrauskas, Juozas  1908–1971  Dvasininkas    >>
 
223 (2688)   Didžiulienė (Michailova), Serafima  1881–1983  Pedagogas     >>
 
224 (3012)    Dowkontt (Grzeskiewicz), Helena  1909–1977  Dailininkas; Didikas (bajoras, kunigaikštis)    >>