<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  K 

Rasta asmenų: 251


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (162)   Kumpytė (Bilevičienė), Milyta  1934–*  Dailininkas; Keramikė     >>
 
2 (326)    Kanyte (Balukienė, Balukas), Vanda  1923–*  Dailininkas; Visuomenės veikėjas; Tapytoja    >>
 
3 (698)   Digaitienė (Kairevičiūtė), Genovaitė  1939–*  Tautodailininkas     >>
 
4 (1240)    Kairiūkštis, Tomas  1925–2003  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
5 (1241)   Kalvanas, Jonas (Viktoras)  1914–1995  Dvasininkas     >>
 
6 (1242)    Kalvanas, Jonas (Viktoras)  1948–2003  Dvasininkas    >>
 
7 (1243)   Kaučikas, Jonas  1954–*  Sportininkas     >>
 
8 (1244)    Krasauskaitė (Kubilienė), Ona (Birutė)  1905–1972  Dainininkas    >>
 
9 (1245)   Kenstavičius, Jonas  1927–*  Mokslininkas     >>
 
10 (1246)    Kinderis, Juozas  1930–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
11 (1247)   Kisnierius, Jurgis  1920–*  Mokslininkas     >>
 
12 (1248)    Klenickis, Abelis  1904–1990  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
13 (1249)   Klumbys, Leonas  1921–*  Gydytojas; Visuomenės veikėjas     >>
 
14 (1250)    Kondratas, Benjaminas  1933–*      >>
 
15 (1251)   Koppaitė, Larisa  1899–1952  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
16 (1252)    Krapavickas, Nikodemas  1911–*      >>
 
17 (1253)   Kubaitis, Zenonas  1937–*  Mokslininkas; Inžinierius     >>
 
18 (1254)    Krapavickaitė, Danutė  1953–*  Mokslininkas    >>
 
19 (1255)   Kulviecaitė, Alina  1898–1970  Pedagogas     >>
 
20 (1256)    Kumpytė (Bilevičienė), Milita  1934–1999  Dailininkas    >>
 
21 (1257)   Kundrotas, Pranas  1922–1998  Tautodailininkas; Pedagogas     >>
 
22 (1258)    Kušleika., Stanislovas  1936–*  Žemės ūkio specialistas; Pedagogas    >>
 
23 (1259)   Kvašninas, Aleksandras  1900–*  Karinis veikėjas     >>
 
24 (1367)    Kabaila, Vytenis  1929–1992  Mokslininkas    >>
 
25 (1368)   Kačerauskis, Donatas  1932–*  Mokslininkas     >>
 
26 (1370)    Kačinskas, Jeronimas  1907–2005  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
27 (1371)   Kanapkienė, Vida  *–*  Kultūros veikėjas; Muziejininkas     >>
 
28 (1372)    Kairys, Jurgis  *–*  Sportininkas; Lakūnas    >>
 
29 (1373)   Kalenda, Česlovas  1938–*  Mokslininkas; Pedagogas     >>
 
30 (1374)    Kalenda, Petras  1904–1986  Kultūros veikėjas; Tautodailininkas    >>
 
31 (1375)   Kalinas, Valerijonas  1916–1991  Tautodailininkas     >>
 
32 (1376)    Kalinauskas, Benediktas (Dobroslavas)  1801–*  Karinis veikėjas    >>
 
33 (1377)   Kaminskas, Vytautas (Romualdas)  1929–*  Architektas     >>
 
34 (1378)    Kaminskas, Vytautas  1928–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
35 (1379)   Kaminskas, Antanas  1932–*  Mokslininkas; Inžinierius     >>
 
36 (1380)    Kaminskas, Jonas  1929–1966  Literatūros tyrinėtojas; Mokslininkas    >>
 
37 (1381)   Kairiūkštis, Tomas  1925–2003  Mokslininkas; Gydytojas     >>
 
38 (1382)    Kalibataitė, Tamara  1926–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
39 (1383)   Kalibatas, Darius  1963–*  Karinis veikėjas     >>
 
40 (1384)    Kalnius, Petras  1948–*  Mokslininkas; Etnografas    >>
 
41 (1385)   Kalnius, Alfonsas  1907–1981  Kalbininkas; Mokslininkas     >>
 
42 (1386)    Kancleris, Vytautas  1925–1997  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
43 (1387)   Kancleris, Žilvinas (Andrius)  1947–*  Mokslininkas     >>
 
44 (1388)    Kančiauskas, Vladimiras  1945–*  Dailininkas; Skulptorius    >>
 
45 (1389)   Kaniava, Eduardas  1937–*  Dainininkas; Politikos veikėjas     >>
 
46 (1390)    Karevičius, Pranciškus  1861–1945  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
47 (1391)   Karevičius, Pranciškus  1825–1907  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
48 (1392)    Karpis (Karolis), Eustachijus  1785–1848  Didikas (bajoras, kunigaikštis); Politikos veikėjas    >>
 
49 (1393)   Karpis, Mauricijus (Pranciškus)  1749–1817  Valstybės veikėjas; Karinis veikėjas     >>
 
50 (1394)    Karpis, Mykolas (Juozapas)  1679–1739  Dvasininkas; Vyskupas    >>
 
51 (1395)   Karvelis, Juozas  1934–*  Politikos veikėjas; Visuomenės veikėjas     >>
 
52 (1396)    Karvelis, Vladas  1901–1980  Karinis veikėjas    >>
 
53 (1397)   Kasputis, Jonas (Vytautas)  1942–*  Architektas; Mokslininkas     >>
 
54 (1398)    Kasputis, Mykolas  *–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
55 (1399)   Kašarauskis (Kašarauskas, Kossarzewski), Ambraziejus (Pranciškus)  1821–1880  Dvasininkas; Kraštotyrininkas     >>
 
56 (1400)    Kašauskas, Raimondas  1934–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas    >>
 
57 (1401)   Kašauskas, Stasys  1943–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Politikos veikėjas     >>
 
58 (1402)    Katiliškis (Vaitkus), Marius (Albinas)  1914–1980  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas    >>
 
59 (1403)   Katkus, Algirdas (Juozapas)  1936–*  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
60 (1404)    Katkus, Kostas  1937–*  Dailininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
61 (1405)   Katkus, Anzelmas  1943–*  Mokslininkas; Valstybės veikėjas     >>
 
62 (1406)    Katkus, Mikalojus  1852–1944  Etnografas; Literatas    >>
 
63 (1407)   Kaukaitė, Giedrė  1943–*  Dainininkas     >>
 
64 (1408)    Kaulakis, Leonas  1903–1987  Mokslininkas; Inžinierius    >>
 
65 (1409)   Kaulakis, Juozas  1868–1933  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Vertėjas     >>
 
66 (1410)    Kaunackis, Ferdinandas  1861–1935  Kultūros veikėjas; Gydytojas    >>
 
67 (1411)   Kaunackis (Kaunas), Ferdinandas  1921–*  Visuomenės veikėjas; Gydytojas     >>
 
68 (1412)    Kaunas, Domas  1949–*  Mokslininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
69 (1440)   Krikščiūnas (Jovaras), Jonas  1880–1967  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
70 (1461)    Kabailaitė (Jonaitienė), Elena  1920–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
71 (1576)   Kazanauskas, Vincas  1863–1930  Kultūros veikėjas     >>
 
72 (1577)    Kazlauskas, Marcelis  1932–*  Mokslininkas; Teisininkas    >>
 
73 (1578)   Kazragis, Algirdas  1928–1969  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
74 (1579)    Kazragis, Algimantas  1931–*  Mokslininkas; Inžinierius    >>
 
75 (1580)   Kazragytė, Doloresa  1942–*      >>
 
76 (1581)    Kažys, Rymantas (Jonas)  1943–*  Mokslininkas; Inžinierius    >>
 
77 (1582)   Kožukauskas, Petras,
Rokas 
1881–1934  Dvasininkas; Pedagogas     >>
 
78 (1583)    Kažukauskas, Vaidotas  1958–*  Mokslininkas; Pedagogas    >>
 
79 (1584)   Kelmelytė, Virginija  1963–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
80 (1585)    Kelmickaitė, Zita  1951–*  Muzikologė; Kultūros veikėjas    >>
 
81 (1586)   Krištopaitis, Antanas  1921–*  Dailininkas; Kraštotyrininkas     >>
 
82 (1587)    Krivickas, Jonas  1929–*  Kraštotyrininkas; Fotomenininkas    >>
 
83 (1588)   Kazanavičius, Antanas (Vilius)  1936–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
84 (1589)    Kvederaitė (Rimgailienė), Zina  1952–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Kultūros veikėjas    >>
 
85 (1590)   Kurtinaitis, Juozas  1936–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
86 (1591)    Kubilius, Justinas  1954–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
87 (1592)   Kudarauskaitė, Meilė  1932–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas     >>
 
88 (1593)    Kontenienė, Irena  1948–*  Istorikas; Pedagogas    >>
 
89 (1594)   Kubilas, Aleksandras  *–*  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
90 (1595)    Kondrotienė, Irena  1957–*  Pedagogas    >>
 
91 (1596)   Kasparienė, Kristina  1952–*  Pedagogas     >>
 
92 (1597)    Kazlauskas, Antanas  1905–1982  Tautodailininkas; Muziejininkas    >>
 
93 (1598)   Kaveckas, Vladas  1889–*  Pedagogas     >>
 
94 (1599)    Kasakauskis, Jurgis  1650–1722  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
95 (1600)   Klementas, Jackus (Antanas)  1756–1823  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
96 (1601)    Kakta, Zigmas  *–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
97 (1603)   Kerpytė, Aldona  *–*  Kultūros veikėjas; Visuomenės veikėjas     >>
 
98 (1604)    Kirvelytė (Dainauskienė), Gražina  1965–*  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
99 (1605)   Kvasas, Adomas  1924–*  Tautodailininkas     >>
 
100 (1606)    Kišonas, Adolfas  1927–*  Dailininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
101 (1607)   Kišonas, Antanas  1933–*  Literatas     >>
 
102 (1608)    Kazlauskas, Albinas (Antanas)  1942–*  Literatas    >>
 
103 (1609)   Karbauskis, Vaclovas  1958–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
104 (1610)    Karbauskis, Ramūnas  1969–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
105 (1611)   Kniūkšta, Antanas  1892–1983  Kultūros veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
106 (1612)    Kniūkšta, Jonas  *–*  Tautodailininkas    >>
 
107 (1613)   Kniūkšta, Povilas  1924–1985  Tautodailininkas     >>
 
108 (1614)    Kniukšta, Pranas  1933–*  Mokslininkas; Kalbininkas    >>
 
109 (1615)   Kymantaitė (Banaitienė), Kazimiera  1909–1999  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Visuomenės veikėjas     >>
 
110 (1616)    Kymantaitė (Čiurlionienė), Sofija  1886–1958  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas    >>
 
111 (1617)   Keinys, Stasys  1936–*  Kalbininkas; Mokslininkas     >>
 
112 (1618)    Kruopas, Jonas  1908–1975  Kalbininkas; Mokslininkas    >>
 
113 (1619)   Kasparavičius, Stasys  1947–*  Lakūnas; Kultūros veikėjas     >>
 
114 (1620)    Klimka, Libertas  1940–*  Mokslininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
115 (1621)   Končius, Ignas  1886–1975  Mokslininkas; Etnografas     >>
 
116 (1622)    Končius, Algirdas (Norbertas)  1915–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
117 (1623)   Kulys, Juozas  1944–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
118 (1624)    Kulys, Juozas  1944–*  Mokslininkas; Pedagogas    >>
 
119 (1625)   Kulnytė, Birutė  1949–*  Muziejininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
120 (1626)    Kuprelytė, Aldona  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Etnografas    >>
 
121 (1627)   Kaveckas, Konradas  1905–1996  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
122 (1628)    Kenstavičius (Kęsgaila), Leonas  1895–1979  Gydytojas; Karinis veikėjas    >>
 
123 (1629)   Klova, Boleslovas  1927–1986  Dailininkas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
124 (1630)    Klova, Vytautas  1926–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
125 (1631)   Klovaitė (Berezinienė), Aura  1927–1986  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Kultūros veikėjas     >>
 
126 (1632)    Klova, Algirdas  1958–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Kultūros veikėjas    >>
 
127 (1633)     1902–1989  Dailininkas; Pedagogas     >>
 
128 (1634)    Krausas, Antanas  1905–1970  Visuomenės veikėjas; Pedagogas    >>
 
129 (1635)   Kumpikevičiūtė (Kalpokienė), Viktorija  1918–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Dailininkas     >>
 
130 (1636)    Kulbinskas, Ignas  1810–1852  Dvasininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
131 (1637)   Krapauskas, Mamertas  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
132 (1638)    Krapauskas, Kazimieras  1926–*  Tautodailininkas    >>
 
133 (1639)   Kurmavičius, Jokūbas  *–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
134 (1640)    Kurmavičius, Jokūbas  1794–1858  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
135 (1641)   Križanauskis, Juozapas  1790–1848  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
136 (1642)    Krutavičius, Bronius  *–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
137 (1643)   Kiauleikis, Leonas  1927–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
138 (1644)    Kiauleikis, Valentinas  *–*  Mokslininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
139 (1645)   Kiauleikis, Jonas  *–*  Gydytojas     >>
 
140 (1646)    Klusas, Rimantas  1936–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
141 (1657)   Kundrotas, Algimantas (Juozas)  1943–*  Žemės ūkio specialistas     >>
 
142 (1663)    Kęstutytė (Bartkienė), Anelė  1926–*  Pedagogas; Mokslininkas    >>
 
143 (1672)   Krikščiūnaitė, Asta  1961–*  Dainininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
144 (1690)    Kulvelis, Boleslovas  1926–1999  Pedagogas    >>
 
145 (1697)   Kairys, Steponas  1879–1964  Valstybės veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
146 (1698)    Kudirka, Vincas  1858–1899  Valstybės veikėjas; Kultūros veikėjas    >>
 
147 (1713)   Kirkutis, Vytautas  1956–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
148 (1730)    Kriščiūnas, Edvardas  1954–*  Pedagogas    >>
 
149 (1753)   Kinelienė, Janina  1938–*  Pedagogas; Tautodailininkas     >>
 
150 (1755)    Kunickaitė (Jereckienė), Judita  1963–*  Kultūros veikėjas    >>
 
151 (1757)   Kievišas, Jonas  *–*  Mokslininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
152 (1758)    Klemanskas, Jonas  1950–*  Inžinierius    >>
 
153 (1771)   Kadytė, Nijolė  1962–*  Pedagogas     >>
 
154 (1772)    Kamaitis, Kazimieras  1943–*  Inžinierius; Pedagogas    >>
 
155 (1773)   Kanišauskas, Saulius  1944–*  Mokslininkas; Inžinierius     >>
 
156 (1774)    Katilienė, Elena  1929–1999  Pedagogas    >>
 
157 (1775)   Karinauskytė (Kauneckienė), Jadvyga  1928–*  Leidėjas     >>
 
158 (1776)    Kazlauskas, Jonas  1941–*  Inžinierius    >>
 
159 (1777)   Kiela, Bronius  1917–*  Literatas     >>
 
160 (1778)    Kiriliauskas, Jonas  1966–*  Pedagogas; Istorikas    >>
 
161 (1779)   Kirkutienė, Violeta  1955–*  Pedagogas     >>
 
162 (1780)    Kirkutis, Vytautas  1956–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
163 (1781)   Kostrauskas, Povilas  1927–*  Mokslininkas     >>
 
164 (1782)    Kukanauza, Arvydas  1959–*  Pedagogas    >>
 
165 (1790)   Kelpšaitė (Valskienė), Leontina  1955–*  Kultūros veikėjas; Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
166 (1808)    Kretavičienė, Meilė  1958–*  Kultūros veikėjas    >>
 
167 (1838)   Kriščiūnas, Rimas  1961–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
168 (1854)    Kukulskis, Sigitas  1958–*  Sportininkas    >>
 
169 (1893)   Karanauskaitė (Valickienė), Nijolė (Anzelma)  1952–*  Valstybės veikėjas; Teisininkas     >>
 
170 (1907)    Kuzerytė, Stasė  1935–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
171 (1908)   Kudulytė (Kairienė), Audronė  1953–*  Vertėjas     >>
 
172 (1909)    Kasakauskas, Kalikstas  1792–1886  Mokslininkas; Kalbininkas    >>
 
173 (1910)   Kinderis, Juozas  1930–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
174 (1911)    Kazakevičius, Romas  1943–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
175 (1912)   Kalėda (Rekašius), Edvinas (Giedrius)  1965–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
176 (1913)    Kimbrys, Petras  1948–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Vertėjas    >>
 
177 (1914)   Kobeckis, Liudvikas  1784–1857  Mokslininkas     >>
 
178 (1915)    Kobeckis, Jonas  1765–1823  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
179 (1916)   Kojelis, Juozas  1916–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Pedagogas     >>
 
180 (1917)    Kryževičiūtė, Teklė  1927–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
181 (1918)   Kabailaitė (Jonaitienė), Elena  1920–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Literatūros tyrinėtojas     >>
 
182 (1919)    Karnauskaitė (Mažeikienė), Elena  1964–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas    >>
 
183 (1920)   Kuklys, Algirdas  1950–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas     >>
 
184 (1921)    Kuršaitis, Aleksandras (Teodoras)  1857–1944  Leidėjas; Etnografas    >>
 
185 (1922)   Kusas, Vytautas  1949–*  Dailininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
186 (1923)    Karalius, Vytautas  1931–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas    >>
 
187 (1924)   Kavolis, Ernstas (Martinas)  1922–1978  Vertėjas     >>
 
188 (1925)    Kelmickas, Edmondas  1954–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
189 (1926)   Kybelka, Mikelis  1837–1906  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
190 (1927)    Kripaitis, Edmundas  1938–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
191 (1928)   Kudžmaitė, Dalia  1956–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas     >>
 
192 (1932)    Kupstys, Zigmas  1924–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
193 (1933)   Kasparas, Rimantas  1950–1980  Rašytojas (poetas, prozininkas); Literatūros tyrinėtojas     >>
 
194 (1934)    Kymantas, Vincas  1916–*  Literatas    >>
 
195 (1935)   Klimašauskas, Bronislovas  1941–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Literatas     >>
 
196 (1936)    Kačiulis, Justinas  1929–1990  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
197 (1937)   Kirmonaitė (Stravinskienė), Eugenija  1928–*  Vertėjas     >>
 
198 (1938)    Kutkevičius, Vytautas  1934–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
199 (1939)   Kairys, Klemensas  1835–1864  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
200 (1940)    Katelė, Jonas  1831–1908  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
201 (1941)   Kaveckas, Vladas  1890–1941  Teisininkas     >>
 
202 (1942)    Každailevičius, Izidorius  *–*  Dvasininkas    >>
 
203 (1943)   Kelpša, Artūras  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
204 (1944)    Kiška, Stanislovas  1584–1626  Dvasininkas    >>
 
205 (1945)   Klingerbergas, Nikolajus  *–1908  Karinis veikėjas; Valstybės veikėjas     >>
 
206 (1946)    Klikūnienė, Vanda  1937–*  Visuomenės veikėjas; Valstybės veikėjas    >>
 
207 (1947)   Kmieliauskas, Antanas  1932–*  Dailininkas     >>
 
208 (1948)    Kosaževskis, Ambraziejus  *–*  Dvasininkas    >>
 
209 (1949)   Krišpinas (Krišenšteinas), Jonas (Jeronimas)  1654–1708  Dvasininkas     >>
 
210 (1950)    Krajinskas, Albertas  1956–*  Dailininkas    >>
 
211 (1951)   Krišpinas (Krišenšteinas), Jurgis (Jeronimas)  *–1737  Karinis veikėjas     >>
 
212 (1952)    Kriūkaitė, Žydrūnė  1971–*  Dailininkas    >>
 
213 (1953)   Kumža, Algirdas  1956–*  Teisininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
214 (1955)    Kabaila, Rimas  1955–*  Architektas; Dailininkas    >>
 
215 (1956)   Kabailienė, Vlada  1928–*  Dailininkas     >>
 
216 (1957)    Kaminskaitė, Lina  1966–*  Dailininkas    >>
 
217 (1959)   Karalius, Gediminas  1942–*  Dailininkas     >>
 
218 (1960)    Karolevičiūtė, Alma  *–*  Dainininkas    >>
 
219 (2203)   Kryževičius, Vytautas (Kazimieras)  1930–2004  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
220 (2227)    Kemėšis, Fabijonas  1880–1954  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
221 (2228)   Kemėšis, Vincentas  1865–1939  Dvasininkas; Vertėjas     >>
 
222 (2229)    Keturakaitis, Martynas  1848–1911  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
223 (2259)   Kirstukas, Remigijus (Alvydas)  1946–*      >>
 
224 (2260)    Kentra, Jonas  1869–1942  Teisininkas    >>
 
225 (2269)   Kepenis, Dainius  1952–*  Visuomenės veikėjas; Verslininkas     >>
 
226 (2271)    Kinderytė, Joana  1924–2004  Dailininkas    >>
 
227 (2272)   Kišonaitė (Auželienė), Sigita  1948–*  Dailininkas     >>
 
228 (2292)    Kundrotas, Vidas  1953–*  Valstybės veikėjas; Teisininkas    >>
 
229 (2332)   Kožukauskas (Kažukauskas), Petras,
Rokas 
1881–1934  Dvasininkas; Pedagogas     >>
 
230 (2340)    Kaškelis, Antanas  *–*  Valstybės veikėjas    >>
 
231 (2366)   Kemėšis, Fabijonas  1880–1954  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
232 (2367)    Kemėšis, Vincentas  1865–1939  Dvasininkas; Vertėjas    >>
 
233 (2368)   Keturakaitis, Martynas  1848–1911  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
234 (2383)    Kuizinas, Stanislovas  *–*  Kultūros veikėjas; Visuomenės veikėjas    >>
 
235 (2384)   Kusas, Vytautas  1949–*  Dailininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
236 (2387)    Kuizinas, Stanislovas  1881–1943  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
237 (2401)   Kubiliūtė (Kaupienė), Jadvyga  1933–*  Dainininkas     >>
 
238 (2402)    Kazlauskas, Petras  1923–*  Dainininkas    >>
 
239 (2421)   Kepenis, Dainius  1952–*  Visuomenės veikėjas; Verslininkas     >>
 
240 (2422)    Kirstukas, Remigijus (Alvydas)  1946–*      >>
 
241 (2423)   Kviklys, Rimantas (Antanas)  1932–*  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
242 (2471)    Kožukauskas, Petras (Rokas)  1881–1934  Dvasininkas    >>
 
243 (2476)   Karpavičius, Rolandas  1971–*  Dvasininkas     >>
 
244 (2486)    Kisiliovskis, Maksimiljonas  *–*  Dvasininkas    >>
 
245 (2487)   Kaminskas, Antanas  1776–1831  Dvasininkas     >>
 
246 (2496)    Kasparavičius, Julijonas  1865–1933  Dvasininkas    >>
 
247 (2497)   Kavaliauskas, Pranciškus  1879–*  Dvasininkas     >>
 
248 (2498)    Kliausis, Ignas  1893–1964  Dvasininkas    >>
 
249 (2522)   Klovas, Kazimieras  1910–1971  Dvasininkas     >>
 
250 (3527)    Kemėšis, Vincentas  1865–*  Dvasininkas    >>
 
251 (3528)   Keturakaitis, Martynas  1848–1911  Dvasininkas     >>