<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  L 

Rasta asmenų: 168


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (152)   Laurinavičiūtė (Barcus), Sofija  1898–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
2 (340)    Lapinskaitė (Bukelienė), Elena (Nijolė)  1934–*  Literatūros tyrinėtojas; Mokslininkas    >>
 
3 (425)   Lapinskaitė (Bukelienė), Elena (Nijolė)  1934–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
4 (429)    Lygutaitė (Bucevičienė), Stasė  1936–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
5 (1260)   Lengvinaitė, Jadvyga  1930–*  Tautodailininkas     >>
 
6 (1293)    Liutkus, Leonas  1924–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
7 (1667)   Laucevičius, Antanas  1892–*  Teisininkas     >>
 
8 (1711)    Leparskas, Raimundas  *–*  Dailininkas; Dvasininkas    >>
 
9 (1718)   Lupeikytė (Mačernienė), Dalia  1940–*  Pedagogas     >>
 
10 (1759)    Lipskis, Jonas  1937–1980  Kultūros veikėjas    >>
 
11 (1760)   Lukoševičius, Jonas  1937–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
12 (1784)    Laucevičius, Kazys  1906–*  Teisininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
13 (1785)   Laurinaitienė, Irena  1944–*  Valstybės veikėjas     >>
 
14 (1786)    Laurinavičius, Valdas (Stanislovas)  1949–*  Mokslininkas    >>
 
15 (1787)   Laurinčiukas, Albertas  1928–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
16 (1788)    Lechavičius, Jonas  1819–1861  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
17 (1789)   Legienė, Sigita  1974–*  Verslininkas     >>
 
18 (1793)    Lipskis, Kazimieras  1943–*  Pedagogas; Inžinierius    >>
 
19 (1794)   Lipskis, Stasys  1941–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Leidėjas     >>
 
20 (1796)    Litevkienė, Birutė  1948–*  Pedagogas; Kultūros veikėjas    >>
 
21 (1961)   Liachovičius, Viktoras (Jūraitis)  1946–*  Kultūros veikėjas; Visuomenės veikėjas     >>
 
22 (1962)    Leilionienė, Zefira  *–*  Tautodailininkas    >>
 
23 (1963)   Lapėnas, Saulius  1962–*  Politikos veikėjas; Valstybės veikėjas     >>
 
24 (1964)    Lėbartas, Jurgis  1880–1944  Visuomenės veikėjas    >>
 
25 (1965)   Laučiutė, Jūratė  1942–*  Mokslininkas; Kalbininkas     >>
 
26 (1966)    Lemchenas, Chackelis  1904–*  Mokslininkas; Kalbininkas    >>
 
27 (1967)   Lankauskas, Romualdas  1932–*  Dailininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
28 (1968)    Lapė, Vaclovas  1934–*  Politikos veikėjas; Valstybės veikėjas    >>
 
29 (1969)   Lapukas, Antanas  1951–1997  Pedagogas; Valstybės veikėjas     >>
 
30 (1970)    Laureckis  *–*  Valstybės veikėjas    >>
 
31 (1971)   Lechavičius (Lekavičius, Lachawicza), Jonas  1819–1861  Kultūros veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
32 (1972)    Lechavičius, Jonas  18a–19a  Kultūros veikėjas    >>
 
33 (1973)   Lechavičius, Jurgis  1820–1862  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Kultūros veikėjas     >>
 
34 (1974)    Liaučys, Valdas  1976–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
35 (1975)   Lygnugaris, Petras  1909–*  Dvasininkas     >>
 
36 (1976)    Linkevičius, Petras  *–*  Dvasininkas    >>
 
37 (1977)   Linkevičius, Mykolas  1909–1941  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
38 (1978)    Lubys, Bronislovas  1838–*  Politikos veikėjas; Visuomenės veikėjas    >>
 
39 (1979)   Lukas (Lukošius), Petras  1897–*  Dailininkas     >>
 
40 (1980)    Lukočiūtė (Chaimovičienė), Andžela  1967–*  Dailininkas    >>
 
41 (1981)   Lukošiūtė, Rozalija  1861–1934  Kultūros veikėjas     >>
 
42 (1982)    Lukošiūtė, Bernadeta  1949–*  Kultūros veikėjas; Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
43 (1983)   Laurinkus, Mečys  1951–*  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
44 (1984)    Ličkūnas, Stasys  1884–1944  Kraštotyrininkas; Muziejininkas    >>
 
45 (1985)   Lopacinskis, Jonas (Domininkas)  1708–1778  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
46 (1986)    Lukauskas, Kazimieras  1950–*  Mokslininkas    >>
 
47 (1987)   Lukauskas, Feliksas  1932–*  Pedagogas; Tautodailininkas     >>
 
48 (1988)    Lukauskas, Juozas  1906–1999  Tautodailininkas    >>
 
49 (1989)   Laumenskis, Vladislovas  1881–1917  Kalbininkas; Mokslininkas     >>
 
50 (1990)    Laumauskas, Jonas  1941–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
51 (1991)   Litvaitis, Algimantas  1929–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
52 (1992)    Lukošienė, Birutė  1951–*  Pedagogas    >>
 
53 (1993)   Litvinaitė, Stasė  1921–*  Kraštotyrininkas; Pedagogas     >>
 
54 (1994)    Litvinaitė, Irena  1925–1991  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
55 (1995)   Lenkis, Alfonsas  1960–*  Pedagogas; Sportininkas     >>
 
56 (1996)    Lukienė, Jovita  1955–*  Pedagogas    >>
 
57 (1997)   Lukienė, Jovita  1955–*  Pedagogas     >>
 
58 (1998)    Laukys, Vaclovas  1946–*  Pedagogas    >>
 
59 (1999)   Lopacinskis, Simonas  *–*  Dvasininkas     >>
 
60 (2000)    Liaugminas, Albinas  1907–1993  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
61 (2001)   Lovčikas, Klemensas  1937–*  Kraštotyrininkas; Muziejininkas     >>
 
62 (2002)    Laurinaitis, Vincentas  *–*  Istorikas; Kraštotyrininkas    >>
 
63 (2003)   Lenkauskas, Leonardas  *–*  Literatas     >>
 
64 (2004)    Lembertas, Izraelis  1925–*  Istorikas    >>
 
65 (2005)   Lisaitis, Vladas  1939–*  Dailininkas     >>
 
66 (2006)    Liutkus, Antanas  1906–1970  Teisininkas; Dailininkas    >>
 
67 (2009)   Liutkus, Viktoras  *–*  Menotyrininkas; Istorikas     >>
 
68 (2010)    Liaugminas, Juozas  1861–*  Teisininkas    >>
 
69 (2011)   Lingys, Vytas  *–1993  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
70 (2012)    Liauksminas, Žygimantas  1597–1670  Dvasininkas    >>
 
71 (2013)   Lukauskis, Kiprijonas  1752–1798  Leidėjas; Dvasininkas     >>
 
72 (2015)    Laurinčiukas, Albertas  1928–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
73 (2016)   Laurušas, Juozas  1947–2000  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
74 (2017)    Lideikis, Juozapas  1858–1898  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
75 (2018)   Lukauskaitė (Poškienė), Ona  *–1983  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas     >>
 
76 (2019)    Lapinskienė, Alma  1946–*  Literatūros tyrinėtojas; Vertėjas    >>
 
77 (2020)   Lindė (Dobilas), Julijonas  1872–1934  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
78 (2021)    Lankauskis, Edvardas  1907–1941  Valstybės veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
79 (2025)   Laučiūtė, Jūratė  1942–*  Kalbininkas     >>
 
80 (2026)    Lazdynas, Gintaras  1959–*  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
81 (2027)   Laužemis, Martynas (Benjaminas)  1866–1924  Vertėjas     >>
 
82 (2028)    Lokys, Kristupas  1860–1921  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
83 (2029)   Labanauskaitė, Ona  1901–1993  Visuomenės veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
84 (2030)    Lukinskas, Romualdas  1911–1964  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
85 (2031)   Laucevičius, Bronius  1884–1918  Rašytojas (poetas, prozininkas); Fotomenininkas     >>
 
86 (2032)    Laucius (Laucevičius), Stasys  1897–1965  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
87 (2033)   Lenkauskienė, Dalia  1937–*  Vertėjas     >>
 
88 (2036)    Liaugminas, Albinas  1907–1992  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas    >>
 
89 (2037)   Laniauskas, Simonas  1908–*  Pedagogas     >>
 
90 (2039)    Leskis, Samuelis  1611–1678  Dvasininkas    >>
 
91 (2040)   Liustikaitė (Saurazas), Janina  1924–*  Dainininkas     >>
 
92 (2041)    Lukošiūnas, Algimantas  1930–*  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas    >>
 
93 (2042)   Lukošius, Martynas  1978–*  Dailininkas; Skulptorius     >>
 
94 (2043)    Lankutis, Jonas  1925–1995  Literatūros tyrinėtojas; Mokslininkas    >>
 
95 (2044)   Landsbergis (Žemkalnis), Gabrielius  1852–1916  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
96 (2045)    Lapė, Pranas  1921–*  Dailininkas; Pedagogas    >>
 
97 (2046)   Lapinskas, Darius  1934–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
98 (2047)    Laucevičius, Edmundas  1906–1973  Kultūros veikėjas; Visuomenės veikėjas    >>
 
99 (2049)   Laurinaitytė, Stanislava  1927–*  Dainininkas     >>
 
100 (2050)    Laurušas, Ignas  1932–*  Architektas    >>
 
101 (2051)   Laurušas, Vytautas  1930–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Visuomenės veikėjas     >>
 
102 (2052)    Lengvinaitė, Jadvyga  1930–*  Tautodailininkas    >>
 
103 (2053)   Leonavičius, Edmundas  1955–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Kultūros veikėjas     >>
 
104 (2054)    Leškevičius, Mykolas  1877–1932  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
105 (2055)   Levinas, Chanovas  1914–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Fotomenininkas     >>
 
106 (2056)    Liatukas, Vladas  1954–*  Dailininkas; Grafikas    >>
 
107 (2057)   Liandsbergis, Zigmantas  1929–*  Inžinierius; Architektas     >>
 
108 (2058)    Liaudanskas, Juozas  1904–*  Tautodailininkas    >>
 
109 (2061)   Lomsargis, Tadas  1905–1942  Pedagogas; Kultūros veikėjas     >>
 
110 (2062)    Lukas, Algirdas  1956–*  Dailininkas; Tapytojas    >>
 
111 (2063)   Lukys, Alvydas  1958–*  Fotomenininkas; Pedagogas     >>
 
112 (2064)    Lukoševičius, Donatas  1935–*  Dailininkas; Skulptorius    >>
 
113 (2065)   Lukošius, Balys  1908–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
114 (2066)    Lamauskas, Jonas  1941–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas    >>
 
115 (2067)   Laureckis, Bronius  *–*  Tautodailininkas     >>
 
116 (2068)    Laurinavičiūtė (Gegžnienė), Antanina  1927–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
117 (2069)   Laurutis, Vincas  1946–*  Pedagogas; Visuomenės veikėjas     >>
 
118 (2070)    Lažinskas, Vytautas  *–*  Kultūros veikėjas; Visuomenės veikėjas    >>
 
119 (2071)   Leimontaitė, Antanina  1906–1969  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
120 (2072)    Leščinskis, Stanislovas  1677–1766  Didikas (bajoras, kunigaikštis)    >>
 
121 (2073)   Liatukas, Pranas  1876–*  Karinis veikėjas     >>
 
122 (2074)    Liaugaudas, Adolfas  1916–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Visuomenės veikėjas    >>
 
123 (2075)   Liekys, Zenonas  1940–*  Dailininkas; Tapytojas     >>
 
124 (2076)    Lygeikis  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)    >>
 
125 (2077)   Liudvikas (Levenhauptas), Adamas  1695–1719  Karinis veikėjas     >>
 
126 (2078)    Liukinevičienė, Laima  1956–*  Literatūros tyrinėtojas; Pedagogas; Mokslininkas    >>
 
127 (2079)   Lipčiūtė (Augienė), Danutė  1914–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas     >>
 
128 (2080)    Lukauskaitė, Audronė  *–*  Kultūros veikėjas; Visuomenės veikėjas    >>
 
129 (2081)   Lipmanas, D. (M.)  1888–*  Istorikas; Etnografas     >>
 
130 (2082)    Liutkutė, Aušra  1973–*  Dainininkas; Kultūros veikėjas    >>
 
131 (2083)   Lizdeika  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
132 (2084)    Lukauskaitė (Jasaitienė), Sofija  1901–1981  Visuomenės veikėjas; Žemės ūkio specialistas    >>
 
133 (2085)   Lukauskaitė (Poškienė), Ona  1905–1983  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas     >>
 
134 (2086)    Lukošaitis, Adolfas  1906–*  Architektas; Mokslininkas    >>
 
135 (2087)   Lukoševičius, Česlovas (Kęstutis)  1927–*  Mokslininkas     >>
 
136 (2088)    Lukšys, Kazys  1892–1963  Kultūros veikėjas    >>
 
137 (2090)   Lapinskas, Antanas  *–*  Lakūnas     >>
 
138 (2091)    Lubys, Antanas  *–*  Tautodailininkas; Žemės ūkio specialistas    >>
 
139 (2092)   Lukoševičius (Lukoszewicz), Tadas (Tadeusz)  *–*  Dvasininkas     >>
 
140 (2093)    Lūža, Juozas  *–*  Žemės ūkio specialistas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
141 (2094)   Lūža, Vytautas  *–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
142 (2095)    Lazauskas, Juozas  1931–*  Žemės ūkio specialistas; Mokslininkas    >>
 
143 (2096)   Lizdenis, Vitalis  *–*  Valstybės veikėjas     >>
 
144 (2097)    Lašas, Boleslovas  1891–*  Dvasininkas; Politikos veikėjas    >>
 
145 (2098)   Laucevičius, Antanas  1892–1975  Teisininkas     >>
 
146 (2099)    Lazdynas, Gintaras  *–*  Pedagogas; Literatūros tyrinėtojas    >>
 
147 (2100)   Lenkauskis (Lenkauskas), Edvardas  1902–1942  Valstybės veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
148 (2101)    Lenkimas, Pranas  *–*  Tautodailininkas; Tapytojas    >>
 
149 (2102)   Lelis (Lialis, Lialys), Felicijonas  1870–1949  Dvasininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
150 (2103)    Liauba, Jonas,
Juvenalis 
1918–2004  Dvasininkas    >>
 
151 (2104)   Liauda (Liaudanskas), Jokūbas  *–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
152 (2105)    Liaudanskas, Liudas  *–*  Kraštotyrininkas; Kolekcininkas    >>
 
153 (2106)   Liaudonskis, Valerijonas  1927–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
154 (2107)    Lingys, Viktoras  *–*  Pedagogas; Muziejininkas    >>
 
155 (2108)   Liniauskas, Jonas  1955–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Visuomenės veikėjas     >>
 
156 (2109)    Liniauskienė, Bronė  1923–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
157 (2110)   Linkevičius, Izidorius  *–*  Dvasininkas     >>
 
158 (2111)    Liutikas, Vytautas  1930–1997  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
159 (2210)   Lastauskaitė (Matulienė), Stasė  1910–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
160 (2230)    Lacytis, Martynas  1886–1978  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
161 (2274)   Lukočiūtė (Khaimovich), Anžela  1967–*  Dailininkas     >>
 
162 (2284)    Laucevičius, Liubomiras  1950–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
163 (2369)   Lacytis, Martynas  1886–1978  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
164 (2404)    Lakštutis, Algirdas  1940–*  Dainininkas    >>
 
165 (2452)   Leleikevičius (Leleykiewicz), Martynas (Martinum)  *–*  Dvasininkas     >>
 
166 (2474)    Lesčiauskas, Kazys  1965–*  Dvasininkas    >>
 
167 (2532)   Latakas, Bronislovas  1938–*  Dvasininkas     >>
 
168 (3529)    lacytis, Martynas  1886–1978  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>