<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  M 

Rasta asmenų: 161


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (255)   Mažintas, Egidijus  1955–*  Mokslininkas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
2 (700)    Dirsienė (Mažrimaitė), Elena  1914–1993  Dailininkas; Pedagogas    >>
 
3 (720)   Žilienė (Malūkaitė), Stasė  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
4 (810)    Gaiževskis (Gayžewski), Motiejus (Mathias)  *–*      >>
 
5 (818)   Masionytė (Gečienė), Teresė  1938–*  Visuomenės veikėjas; Pedagogas     >>
 
6 (1261)    Macelis, Jurgis  1907–2003  Visuomenės veikėjas; Pedagogas    >>
 
7 (1262)   Mačernis, Mečislovas  1897–1968  Pedagogas; Visuomenės veikėjas     >>
 
8 (1263)    Martinkus, Pranas  1926–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Pedagogas    >>
 
9 (1264)   Mažeika, Juozas  1907–1976  Dainininkas     >>
 
10 (1265)    Mažutienė, Stefa  1921–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
11 (1266)   Midvikis, Regimantas  1947–*  Dailininkas     >>
 
12 (1267)    Minius, Vladas  1924–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
13 (1268)   Minius, Jonas  1895–1951  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
14 (1269)    Misevičiūtė, Aldona  1926–*  Mokslininkas; Agronomas    >>
 
15 (1270)   Morozovas, Aleksandras  1939–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Kraštotyrininkas     >>
 
16 (1271)    Motiekaitis, Zigmantas  1936–*  Sportininkas    >>
 
17 (1304)   Mizgirienė, Alma  1931–*  Kraštotyrininkas; Pedagogas     >>
 
18 (1340)    Mukienė, Danutė  1957–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Leidėjas    >>
 
19 (1341)   Mukaitė (Sungailienė), Loreta  1977–*  Dainininkas; Muzikologė     >>
 
20 (1668)    Milkintas, Antanas  1929–*  Dailininkas; Skulptorius    >>
 
21 (1732)   Meškauskaitė (Dinienė), Elena  1961–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas     >>
 
22 (1743)    Masiokaitė (Grakauskienė), Ada  1955–*  Pedagogas    >>
 
23 (1799)   Macevičius, Arminas  1970–*  Gydytojas; Teisininkas     >>
 
24 (1800)    Makaraitis, Stasys (Leonas)  1938–*  Dailininkas    >>
 
25 (1801)   Maldžiunas, Arvydas  1946–*  Inžinierius; Verslininkas     >>
 
26 (1802)    Marcinkevičius, Henrikas (Andriejus)  1938–*  Mokslininkas; Inžinierius    >>
 
27 (1803)   Marcinkevičius, Zenonas  1935–*  Pedagogas     >>
 
28 (1804)    Marozas, Vytautas  1951–*  Kultūros veikėjas; Inžinierius    >>
 
29 (1805)   Mateckis, Anatolijus  1932–*  Inžinierius     >>
 
30 (1809)    Mickevičius, Rimas  1962–*  Kultūros veikėjas    >>
 
31 (1810)   Miliauskienė, Daiva  1964–*  Visuomenės veikėjas; Pedagogas     >>
 
32 (1811)    Milieška, Vygandas  1974–*  Inžinierius; Visuomenės veikėjas    >>
 
33 (1814)   Misiulienė, Genovaitė  1936–*  Pedagogas; Visuomenės veikėjas     >>
 
34 (1815)    Matienė, Danutė  *–*  Mokslininkas; Pedagogas    >>
 
35 (1816)   Mockevičiūtė (Zidonienė), Jadvyga  1938–*  Literatas     >>
 
36 (1821)    Maskoliūnas, Povilas  1923–1995  Visuomenės veikėjas; Valstybės veikėjas    >>
 
37 (1822)   Matulionis, Povilas  1860–1932  Mokslininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
38 (1931)    Mosėnas, Rolandas  1965–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
39 (2008)   Mončys, Antanas  1921–1993  Dailininkas     >>
 
40 (2024)    Midvikis, Regimantas  1947–*  Dailininkas; Pedagogas    >>
 
41 (2034)   Martinkus, Pranas  1926–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
42 (2035)    Marcinkus, Juozas  1928–2004  Rašytojas (poetas, prozininkas); Visuomenės veikėjas    >>
 
43 (2089)   Miltenytė (Laniauskienė), Janina  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
44 (2113)    Masalskis, Martynas  1858–1954  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
45 (2114)   Mataitienė, Dalia  1936–*  Dailininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
46 (2115)    Matulaitė, Daliutė  1942–*  Dailininkas; Kultūros veikėjas; Skulptorė    >>
 
47 (2116)   Matulionis, Eduardas  1912–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
48 (2117)    Maželis, Petras  1894–1996  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
49 (2118)   Mažonas, Vladas  1881–1945  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
50 (2119)    Mažvydas, Martynas  1510–1563  Rašytojas (poetas, prozininkas); Dvasininkas    >>
 
51 (2120)   Medekša, Antanas  1845–1912  Visuomenės veikėjas; Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
52 (2121)    Mejeris, Antanas  1908–1979  Žemės ūkio specialistas; Mokslininkas    >>
 
53 (2122)   Meškauskas, Eugenijus  1909–*  Mokslininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
54 (2123)    Miceika, Marijonas  1911–*  Visuomenės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
55 (2124)   Micelmacheris, Viktoras  1904–1978  Gydytojas; Mokslininkas     >>
 
56 (2125)    Michelbertas, Mykolas  1939–*  Istorikas; Mokslininkas; Archeologas    >>
 
57 (2126)   Mikalauskas, Vladas  1928–*  Mokslininkas; Valstybės veikėjas     >>
 
58 (2127)    Mikalauskienė, Stasė  1928–*  Mokslininkas    >>
 
59 (2128)   Mikuta, Algimantas  1943–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas     >>
 
60 (2129)    Mikutis, Vytautas  1962–*  Mokslininkas    >>
 
61 (2130)   Mileika, Aloyzas  1901–1981  Politikos veikėjas     >>
 
62 (2132)    Mickus (Milkė), Kristijonas (Gotlybas)  1732–1807  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
63 (2133)   Miltinis, Juozas  1907–1994  Režisierius; Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
64 (2134)    Milvydas, Antanas  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Vargonininkas    >>
 
65 (2135)   Milvydas, Juozas  1914–1941  Inžinierius; Visuomenės veikėjas     >>
 
66 (2136)    Milvydas, Antanas  1911–1941  Politikos veikėjas    >>
 
67 (2137)   Milvydas, Juozas  1887–1944  Politikos veikėjas     >>
 
68 (2138)    Miniotas, Vytautas  1928–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
69 (2139)   Miniotas, Kazimieras  1936–*  Valstybės veikėjas; Inžinierius     >>
 
70 (2140)    Minius, Vladas  1924–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
71 (2141)   Misevičiūtė, Aldona  1926–*  Mokslininkas; Žemės ūkio specialistas     >>
 
72 (2142)    Miškinienė, Gražina  1927–*  Architektas; Inžinierius    >>
 
73 (2143)   Mižutavičius, Tadas  1778–1826  Dailininkas     >>
 
74 (2144)    Mockaitis, Juozapas  1936–*      >>
 
75 (2145)   Mockaitis, Vytautas  1958–*  Dailininkas     >>
 
76 (2146)    Mockus, Antanas  1918–1995  Mokslininkas; Pedagogas    >>
 
77 (2147)   Mockus, Algimantas  *–*  Architektas     >>
 
78 (2148)    Mockus Mockus, Mateušas  *–*      >>
 
79 (2149)   Mockus Mockus, Kazys  1910–*  Pedagogas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
80 (2150)    Mockus, Petras  1906–1947  Karinis veikėjas    >>
 
81 (2151)   Mockus, Valerijonas  1912–1942  Politikos veikėjas     >>
 
82 (2152)    Mogėnas, Domininkas  1745–1825  Dvasininkas; Pedagogas    >>
 
83 (2153)   Molnikaitė (Griciūnaitė), Aldona  1929–*  Dailininkas     >>
 
84 (2154)    Moncevičiūtė (Eringienė), Elena  1972–*  Gydytojas; Mokslininkas    >>
 
85 (2155)   Monkevičius, Algirdas  1959–*  Pedagogas; Valstybės veikėjas     >>
 
86 (2156)    Monkevičius, Romanas  1904–1967  Visuomenės veikėjas    >>
 
87 (2157)   Monstvilaitė, Jadvyga  1919–*  Mokslininkas     >>
 
88 (2158)    Montrimas, Edmundas  1933–*  Mokslininkas    >>
 
89 (2159)   Motiekaitis, Zigmantas  1936–*  Sportininkas     >>
 
90 (2160)    Mozuraitis, Matas  1912–1969  Politikos veikėjas; Dvasininkas    >>
 
91 (2161)   Murza, Stasys  1946–*  Lakūnas; Karinis veikėjas     >>
 
92 (2162)    Murza, Vytautas  1928–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
93 (2163)   Murzaitė, Agnė  1898–*  Pedagogas     >>
 
94 (2164)    Morkūnas, Povilas  1932–*  Inžinierius; Valstybės veikėjas    >>
 
95 (2165)   Mickevičius, Steponas  1913–*  Literatas     >>
 
96 (2166)    Milvydaitė (Narvilienė), Auksė  1941–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Gydytojas    >>
 
97 (2167)   Malūkas, Edmundas  1945–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Visuomenės veikėjas     >>
 
98 (2170)    Mačiulis, Vaclovas  1927–*  Pedagogas; Literatas    >>
 
99 (2171)   Medžiūnas, Adulis  1949–*  Dailininkas     >>
 
100 (2173)    Miltenienė, Emilija  1925–*  Pedagogas; Kraštotyrininkas    >>
 
101 (2174)   Meškauskas, Algimantas  1963–*  Kultūros veikėjas     >>
 
102 (2175)    Miltenytė, Asta  1959–*  Kultūros veikėjas    >>
 
103 (2176)   Mickevičius, Juozas  1900–1984  Istorikas; Muziejininkas     >>
 
104 (2177)    Matutis Matutis, Algimantas  1962–*  Kultūros veikėjas; Pedagogas    >>
 
105 (2178)   Milerienė, Valerija (Birutė)  1942–*  Pedagogas     >>
 
106 (2180)    Motuzas, Remigijus  1956–*  Pedagogas    >>
 
107 (2181)   Motuzaitė (Aleksandravičienė), Judita  1949–*  Pedagogas     >>
 
108 (2182)    Mačiulis, Vytautas  1930–*  Pedagogas; Politikos veikėjas    >>
 
109 (2183)   Milius, Vacys  1926–2005  Kultūros veikėjas; Pedagogas     >>
 
110 (2184)    Majauskaitė (Gulbinskienė), Aleksandra  1925–*  Istorikas; Pedagogas    >>
 
111 (2185)   Mažnovaitis, Boneventūras  *–1848  Dvasininkas     >>
 
112 (2186)    Miltenytė, Liuda  *–*  Pedagogas    >>
 
113 (2187)   Mineikytė, Stefanija  1995–*  Pedagogas     >>
 
114 (2188)    Macelis, Jurgis  1907–*  Pedagogas    >>
 
115 (2190)   Macijauskas, Jonas  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Kultūros veikėjas     >>
 
116 (2191)    Maciūtė, Regina  1946–*  Dainininkas; Pedagogas    >>
 
117 (2192)   Mačernis, Bronislovas  1945–1993  Sportininkas     >>
 
118 (2193)    Mačernius, Alfonsas  *–*  Mokslininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
119 (2194)   Masalskis, Mykolas (Juozapas)  *–1768  Didikas (bajoras, kunigaikštis)     >>
 
120 (2195)    Masalskis, Ignotas (Jokūbas)  1729–1794  Didikas (bajoras, kunigaikštis); Dvasininkas    >>
 
121 (2196)   Martinkus, Antanas  1931–*  Mokslininkas; Pedagogas     >>
 
122 (2197)    Mackevičius, Vytautas  1911–1991  Dailininkas; Pedagogas    >>
 
123 (2199)   Marcinkevičius, Algimantas (Jonas)  1921–*  Mokslininkas     >>
 
124 (2199)    Marcinkevičius, Algimantas (Jonas)  1921–*  Mokslininkas    >>
 
125 (2200)   Marcinkevičius, Juozas  1946–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas     >>
 
126 (2201)    Marcinkevičius, Justinas  1930–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas    >>
 
127 (2204)   Mikutis, Zenonas  1961–*  Verslininkas; Pedagogas     >>
 
128 (2205)    Mikelis, Stasys  1953–2006  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
129 (2206)   Mikolaitis, Gintautas  1959–*  Politikos veikėjas; Visuomenės veikėjas     >>
 
130 (2207)    Masiulis, Eligijus  1974–*  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
131 (2208)   Macaitis, Jonas  1921–1989  Visuomenės veikėjas; Kalbininkas     >>
 
132 (2209)    Maciūnas, Vincas  1909–2003  Literatūros tyrinėtojas; Mokslininkas    >>
 
133 (2211)   Mačernis, Juozas  1891–1976  Pedagogas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
134 (2212)    Mačernis, Kazys  1908–1940  Pedagogas    >>
 
135 (2213)   Mačernis, Mečislovas  1897–1988  Mokslininkas; Pedagogas     >>
 
136 (2214)    Mačernis, Vytautas  1921–1944  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas    >>
 
137 (2215)   Malakauskis, Petras  1889–1948  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
138 (2231)    Mačiulis, Juozas  1900–2003  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
139 (2276)   Moncevičius, Vytautas  1950–*  Dailininkas     >>
 
140 (2279)    Mongirdaitė, Paulina  1865–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)    >>
 
141 (2295)   Markauskas, Mečislovas  1891–*  Teisininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
142 (2314)    Mikulskis, Jonas  1885–1959  Gydytojas; Visuomenės veikėjas    >>
 
143 (2333)   Miklovas, Juozapas  1919–1991  Dvasininkas     >>
 
144 (2349)    Meškauskas, Aloyzas,
Adomo 
1931–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Vargonininkas    >>
 
145 (2370)   Mačiulis, Juozas  1900–2003  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
146 (2391)    Mangirdas, Vladas  1877–1960  Gydytojas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
147 (2424)   Martinkus, Bronius  *–*  Inžinierius; Visuomenės veikėjas     >>
 
148 (2425)    Mikalkėnas, Rimantas (Antanas)  *–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
149 (2426)   Miklovas, Juozapas  1919–1991  Dvasininkas     >>
 
150 (2427)    Mončys, Antanas  1921–1993  Dailininkas    >>
 
151 (2463)   Monkevičius (Monkiewicz), Pranciškus (Franciscus)  *–1817  Dvasininkas     >>
 
152 (2466)    Milevskis (Milewski), Antanas (Antoni)  *–1858  Dvasininkas    >>
 
153 (2477)   Marozas, Rimvydas  1964–*  Dvasininkas     >>
 
154 (2483)    Monkevičius, Pranciškus  *–*  Dvasininkas    >>
 
155 (2484)   Mažutavičius, Domininkas  *–*  Dvasininkas     >>
 
156 (2525)    Maželis, Juozapas  1939–1997  Dvasininkas    >>
 
157 (2533)   Merliūnas, Pranciškus (Petras)  1941–*  Dvasininkas     >>
 
158 (2713)    Macelis, Jurgis  1907–203  Pedagogas    >>
 
159 (3296)   Venslauskas, Mykolas  *–1977  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas     >>
 
160 (3441)    Misius, Kazys  *–*  Kultūros veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
161 (3530)   Mačiulis, Juozas  1900–2003  Pedagogas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>