<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  P 

Rasta asmenų: 223


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (147)   Paliuonytė (Banevičienė), Danutė  1935–*  Menotyrininkas     >>
 
2 (721)    Gadeikienė (Petrošiūtė), Alina  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
3 (722)   Petrauskienė (Būdaitė), Kristina  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
4 (1277)    Pakutinskas, Antanas  1876–1941  Literatas    >>
 
5 (1278)   Paulauskas, Kazys  1934–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
6 (1279)    Petrulienė, Felicija  1925–*  Karinis veikėjas    >>
 
7 (1280)   Pipiraitė (Tomarienė), Sonė  1913–2002  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas     >>
 
8 (1281)    Plačenis, Kazys  1907–1970  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
9 (1282)   Proscevičiūtė (Brazaitienė), Vlada  1917–*  Literatas     >>
 
10 (1283)    Pukelis, Petras  1932–*  Mokslininkas; Inžinierius    >>
 
11 (1294)   Pivrikas, Viktoras  1950–*  Mokslininkas; Gydytojas     >>
 
12 (1296)    Pakutinskas, Antanas  1876–1941  Visuomenės veikėjas; Kultūros veikėjas    >>
 
13 (1303)   Paulauskas, Kazimieras  1906–1998  Tautodailininkas     >>
 
14 (1647)    Piragytė, Adelė  1949–*  Pedagogas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
15 (1664)   Puščiuvienė, Angelė (Antanina)  1942–*  Kultūros veikėjas; Pedagogas     >>
 
16 (1819)    Pakalniškis, Kazimieras  1866–1933  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
17 (1820)   Pečkaitis, Valentinas  1898–1968  Žemės ūkio specialistas; Visuomenės veikėjas     >>
 
18 (1954)    Prakapas, Stasys  1925–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Visuomenės veikėjas  +   >>
 
19 (2233)   Pakarklis, Povilas  1902–1955  Istorikas; Teisininkas     >>
 
20 (2234)    Pipiras, Jonas  1833–1912  Dvasininkas; Literatūros tyrinėtojas    >>
 
21 (2235)   Pocius, Domininkas  1866–1917  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
22 (2236)    Puzaras, Petras  1929–2006  Dvasininkas    >>
 
23 (2253)   Paulauskaitė (Vaineikienė), Stasė  1884–1946  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas     >>
 
24 (2258)    Pikturna, Ignas  1924–2004  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
25 (2288)   Palaitis, Raimundas  1957–*  Verslininkas; Politikos veikėjas     >>
 
26 (2310)    Purvinas, Erikas  1908–*  Mokslininkas    >>
 
27 (2311)   Puškorius (Puškarževičius), Vladas  1893–1958  Vargonininkas; Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
28 (2312)    Povilaitis, Stasys  1947–*  Dainininkas    >>
 
29 (2351)   Petrošius, Ipolitas,
Juozapo 
1937–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
30 (2352)    Petrošius, Juozapas,
Prano 
1897–1965  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
31 (2372)   Pakarklis, Povilas  1902–1955  Istorikas; Teisininkas     >>
 
32 (2373)    Pipiras, Jonas  1833–1912  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
33 (2374)   Pocius, Domininkas  1866–1917  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
34 (2375)    Puzaras, Petras  1929–2006  Dvasininkas    >>
 
35 (2430)   Palaitis, Raimundas  1957–*  Verslininkas; Valstybės veikėjas     >>
 
36 (2431)    Pikturna, Ignas  1924–2004  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
37 (2432)   Puodžius, Dainius  1935–*  Inžinierius; Visuomenės veikėjas     >>
 
38 (2475)    Petrauskas, Vytautas  1957–*  Dvasininkas    >>
 
39 (2500)   Prapuolenis, Kazimieras  1858–1933  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
40 (2512)    Poška, Tadas  1921–*  Dvasininkas    >>
 
41 (2518)   Pukys, Povilas  1883–1964  Dvasininkas     >>
 
42 (2528)    Pačinskas, Juozapas  1935–1996  Dvasininkas    >>
 
43 (2531)   Prialgauskas, Kazimieras  1901–*  Dvasininkas     >>
 
44 (2587)    Perkovskis, Juzefas  *–1940  Dailininkas; Etnografas    >>
 
45 (2724)   Pabrėža, Juozas  1955–*  Kalbininkas; Mokslininkas     >>
 
46 (2725)    Peisakas, Freidheimas  1923–*  Istorikas; Mokslininkas    >>
 
47 (2726)   Pabrėža, Ambraziejus (Jurgis)  1971–1849  Dvasininkas; Pedagogas     >>
 
48 (2727)    Pabrėža, Julius  *–*  Karinis veikėjas    >>
 
49 (2728)   Pabrėža, Pranciškus  1928–*  Visuomenės veikėjas; Mokslininkas     >>
 
50 (2729)    Pajedienė, Bytautė  1929–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Kultūros veikėjas    >>
 
51 (2730)   Pakalniškis (Dėdė Atanazas), Kazimieras  1866–1933  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
52 (2731)    Pakalniškis, Ričardas  1935–1994  Literatūros tyrinėtojas; Mokslininkas    >>
 
53 (2732)   Pakalniškis, Aleksandras  1910–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Mokslininkas     >>
 
54 (2733)    Pakalniškis, Jurgis  *–*  Kultūros veikėjas    >>
 
55 (2734)   Pakalniškis, Vytautas  1944–*  Politikos veikėjas     >>
 
56 (2735)    Beinorius, Jonas  1908–1985  Dvasininkas    >>
 
57 (2736)   Paleckis, Justas  1899–1980  Politikos veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
58 (2737)    Palionytė (Banevičienė), Danutė  1935–*  Muzikologė; Mokslininkas    >>
 
59 (2738)   Paplauskas, Juozas  1911–1995  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
60 (2739)    Paulauskas, Adolfas  1923–*  Inžinierius    >>
 
61 (2740)   Paulauskas, Antanas  *–*  Mokslininkas; Žemės ūkio specialistas     >>
 
62 (2741)    Paulauskas, Celestinas  *–*  Mokslininkas    >>
 
63 (2742)   Paulauskas, Pranas  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
64 (2743)    Paulauskas, Rolandas  *–*  Politikos veikėjas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
65 (2744)   Paulauskas, Eugenijus  1927–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
66 (2746)    Paulauskas, Kazimieras  1906–1998  Tautodailininkas; Pedagogas    >>
 
67 (2747)   Paulauskas, Adomas  1764–1843  Dvasininkas     >>
 
68 (2748)    Paulauskas, Vygandas  1960–*  Dailininkas    >>
 
69 (2749)   Paulauskas, Vygantas  1944–*  Mokslininkas     >>
 
70 (2750)    Paulauskas, Jonas  1910–*  Inžinierius; Mokslininkas    >>
 
71 (2751)   Paulauskas, Jonas  1923–*  Kalbininkas; Mokslininkas     >>
 
72 (2752)    Paulauskas, Jonas  1912–*  Tautodailininkas    >>
 
73 (2753)   Paulauskas, Kazys  1934–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
74 (2754)    Paulauskas, Žydrūnas  1971–*  Dvasininkas    >>
 
75 (2755)   Paulauskas, Kalikstas (Vytautas)  1930–*  Mokslininkas     >>
 
76 (2756)    Paulauskas, Zenonas  1919–1985  Dainininkas; Pedagogas    >>
 
77 (2757)   Paulauskas, Lionginas  1945–*  Inžinierius     >>
 
78 (2758)    Paulauskas, Modestas  1945–*  Sportininkas    >>
 
79 (2759)   Paulauskas, Vytautas  1910–*  Mokslininkas; Pedagogas     >>
 
80 (2760)    Paulauskas, Artūras  1953–*  Politikos veikėjas    >>
 
81 (2761)   Paulauskienė, Regina  1944–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
82 (2762)    Paulauskaitė, Danutė  1945–2003  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
83 (2763)   Paulauskaitė (Bulotienė), Irena  1937–*  Pedagogas; Literatas     >>
 
84 (2764)    Paulius, Vidutis  1941–*  Inžinierius    >>
 
85 (2765)   Pavilionis, Rolandas  1944–2006  Visuomenės veikėjas; Mokslininkas     >>
 
86 (2766)    Petkienė, Elena  1936–*  Sportininkas    >>
 
87 (2767)   Balčiūnas, Eduardas  1907–1975  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas); Pedagogas     >>
 
88 (2768)    Petrauskas, Alvydas  1970–*  Dailininkas    >>
 
89 (2769)   Petrauskas, Leonardas  1928–2000      >>
 
90 (2770)    Petrauskas, Zenonas  1950–*  Teisininkas; Mokslininkas    >>
 
91 (2771)   Petrauskas, Alfonsas  *–*  Veterinarijos gydytojas     >>
 
92 (2772)    Petrauskas, Ramojus  1933–*  Kultūros veikėjas    >>
 
93 (2773)   Petrauskas, Romualdas  1929–*  Inžinierius; Mokslininkas     >>
 
94 (2774)    Petravičius, Zigmas  1862–1995  Dailininkas    >>
 
95 (2775)   Petravičius, Alfonsas  1933–*  Gydytojas; Visuomenės veikėjas     >>
 
96 (2776)    Petravičius, Leonas  1940–*  Vertėjas; Mokslininkas    >>
 
97 (2777)   Petroševičiutė, Ona  1932–*  Mokslininkas     >>
 
98 (2778)    Petreikis, Ramtis (Simas)  1942–*  Inžinierius; Mokslininkas    >>
 
99 (2779)   Petrosevičiūtė, Ona  1932–*  Visuomenės veikėjas; Mokslininkas     >>
 
100 (2780)    Petrukaitis, Pijus  1917–1958  Rašytojas (poetas, prozininkas); Karinis veikėjas    >>
 
101 (2781)   Petuchauskas, Markas  1931–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Mokslininkas     >>
 
102 (2782)    Piaulokas, Pranas  1945–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
103 (2783)   Pikelienė (Kaminskaitė), Lionė  1952–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
104 (2784)    Pikelis, Antanas  1922–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
105 (2785)   Pinskus, Jonas  1959–*  Sportininkas     >>
 
106 (2786)    Placenis, Kazys  1907–1970  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
107 (2787)   Platusaitė, Emilija  1906–1986  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
108 (2788)    Plechavičius, Kazys  1921–2000  Valstybės veikėjas    >>
 
109 (2789)   Plechavičius, Povilas  1890–1973  Karinis veikėjas     >>
 
110 (2790)    Platelis, Kornelijus  1951–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Vertėjas    >>
 
111 (2791)   Pleskienė, Marijona  1909–1984  Visuomenės veikėjas     >>
 
112 (2792)    PLIATERIAI  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)    >>
 
113 (2793)   Pliateris, Jurgis  1810–1836  Istorikas     >>
 
114 (2794)    Pliateris, Adomas  1790–1862  Architektas; Istorikas    >>
 
115 (2795)   Pliuškus, Vladas  1933–*  Inžinierius     >>
 
116 (2796)    Platušaitė, Emilija  1906–1986  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
117 (2797)   Pliuškys, Algirdas (Jurgis)  1938–*  Gydytojas; Mokslininkas     >>
 
118 (2798)    Pocius, Algirdas  1930–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas    >>
 
119 (2799)   Pocius, Albinas  1918–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
120 (2800)    Pocius, Antanas  1931–*  Kraštotyrininkas; Pedagogas    >>
 
121 (2801)   Pocius, Antanas  1884–1953  Vargonininkas; Pedagogas     >>
 
122 (2802)    Pocius, Jurgis (Juozas)  1948–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
123 (2803)   Pocius, Liudvikas  1940–*  Dailininkas     >>
 
124 (2804)    Pocius, Vaclovas  1943–*  Tautodailininkas; Literatas    >>
 
125 (2805)   Pocius, Augustinas  *–*  Vaistininkas     >>
 
126 (2806)    Pocius, Aloyzas  *–*  Tautodailininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
127 (2807)   Pocius, Motiejus  *–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
128 (2808)    Pocius, Zigmantas  1935–1997  Kultūros veikėjas    >>
 
129 (2809)   Pocius, Virginijus  1959–1997  Visuomenės veikėjas     >>
 
130 (2810)    Pociūtė (Abukevičienė), Dainora  1967–*  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
131 (2811)   Pociūtė (Juškevičienė), Aldona  1926–*  Dailininkas     >>
 
132 (2812)    Pociūtė, Emilija  1860–*      >>
 
133 (2813)   Pocius, Ieva  1923–*  Dailininkas     >>
 
134 (2814)    Poška (Paškevičius), Dionizas  1765–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Kultūros veikėjas    >>
 
135 (2815)   Pabarčius, Vaclovas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
136 (2816)    Poškus, Sigitas  1957–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
137 (2817)   Poškus, Kazys  1927–*  Pedagogas     >>
 
138 (2818)    Pučinskas, Kazys  1930–*  Mokslininkas    >>
 
139 (2819)   Puišytė, Aldona  1930–*      >>
 
140 (2820)    Pūkelis, Petras  1932–*  Inžinierius    >>
 
141 (2821)   Pundzius, Bronius  1907–1959  Dailininkas     >>
 
142 (2822)    Pundzius, Aloyzas  1922–*  Mokslininkas    >>
 
143 (2823)   Pundzius, Juozas  1954–*  Mokslininkas     >>
 
144 (2824)    Pundzius, Domas  1907–1941  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
145 (2825)   Putvinskis (Putvys), Vladas  1873–1929  Karinis veikėjas; Visuomenės veikėjas     >>
 
146 (2826)    Pronskus, Juozas  1893–1984  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
147 (2827)   Puskunigis, Vidmantas  1949–*  Muziejininkas     >>
 
148 (2828)    Pušinskaitė (Cholodinskienė), Adelė  1944–*  Istorikas    >>
 
149 (2830)   Pitrėnienė, Audronė  1958–*  Politikos veikėjas; Pedagogas     >>
 
150 (2831)    Prialgauskas (Gedgaudas), Alfonsas  1910–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)    >>
 
151 (2832)   Prialgauskas, Saulius  1944–*  Sportininkas     >>
 
152 (2833)    Prialgauskas, Kazimieras  1801–1856  Vertėjas    >>
 
153 (2834)   Prialgauskas, Romas  1929–1992  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
154 (2835)    Prialgauskas, Klemensas  1894–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Visuomenės veikėjas    >>
 
155 (2836)   Prialgauskas, Henrikas  1892–1978  Visuomenės veikėjas     >>
 
156 (2838)    Pancėrius, Silvestras  *–*  Dvasininkas    >>
 
157 (2839)   Puzaras, Petras  *–*  Dvasininkas     >>
 
158 (2840)    Palšis, Petras  1923–1993  Dvasininkas    >>
 
159 (2841)   Puišys, Pranciškus  1879–1958  Tautodailininkas     >>
 
160 (2842)    Puišys, Povilas  1928–1996  Architektas    >>
 
161 (2843)   Prialgauskis, Kazimieras  1801–1856  Dvasininkas; Vertėjas     >>
 
162 (2844)    Paulukaitis, Juozas  *–*  Literatas    >>
 
163 (2845)   Parčevskis, Petras  1592–1659  Dvasininkas     >>
 
164 (2846)    Parčevskis, Karolis  *–*  Gydytojas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
165 (2847)   Paulaitis, Petras  *–*  Pedagogas; Valstybės veikėjas     >>
 
166 (2848)    Paska, Stasys  1920–1981  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
167 (2849)   Paškevičiūtė (Klimienė), Danutė  1926–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas     >>
 
168 (2850)    Paulikaitė (Dragašienė), Aldutė  *–*  Mokslininkas    >>
 
169 (2851)   Paulikaitė, Genovaitė  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
170 (2852)    Paulikas, Aloyzas  1950–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
171 (2853)   Paulikas, Antanas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
172 (2854)    Paulikauskaitė, Placida  *–*  Žemės ūkio specialistas    >>
 
173 (2855)   Paulikas, Antanas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
174 (2856)    Paulikauskaitė, Placida  *–*  Didikas (bajoras, kunigaikštis)    >>
 
175 (2857)   Pavilionis, J.  *–*  Karinis veikėjas     >>
 
176 (2858)    Pazdrazdis, Alvydas  *–*  Sportininkas    >>
 
177 (2859)   Petkevičius, Petkūnas (Jurgis)  1574–1530  Dvasininkas     >>
 
178 (2860)    Petkevičius, Kazimieras  1926–*  Sportininkas    >>
 
179 (2861)   Petuchanskis, Markas  1931–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
180 (2862)    Plechavičienė (Lisieckaitė), Sofija  1914–*  Dailininkas    >>
 
181 (2863)   Polikaitis, Petras  *–*  Visuomenės veikėjas; Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
182 (2864)    Polujanskienė, Irena  *–*  Tautodailininkas    >>
 
183 (2865)   Povilaitis, Voldemaras  *–*  Pedagogas     >>
 
184 (2866)    Povilonis, Juozas  *–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
185 (2867)   Preibytė (Valiūnienė), Rozalija  1930–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Politikos veikėjas     >>
 
186 (2868)    Pryšmantas, Vladas  *–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
187 (2869)   Pučkorienė, Danutė  *–*  Pedagogas     >>
 
188 (2870)    Pečkaitis, Jeronimas (Jonas)  *–*  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
189 (2871)   Pelionis, Juozas  *–*  Visuomenės veikėjas; Sportininkas     >>
 
190 (2872)    Perkumas, Antanas  *–*  Dvasininkas    >>
 
191 (2874)   Perlis, Isakas  *–*  Gydytojas     >>
 
192 (2875)    Petkevičienė, Laisvūnė  1940–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Gydytojas    >>
 
193 (2876)   Petkevičienė, Regina  1931–*  Kalbininkas; Vertėjas     >>
 
194 (2877)    Petraitienė, Stavislava  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
195 (2878)   Petreikis, Kazimieras  *–*  Dvasininkas     >>
 
196 (2879)    Petronaitis, Antanas  *–*  Dvasininkas; Politikos veikėjas    >>
 
197 (2880)   Petronaitis, Vladas  *–*  Teisininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
198 (2881)    Petrošienė, Elena  *–*      >>
 
199 (2882)   Petrulis, Mindaugas  1958–*  Dailininkas     >>
 
200 (2883)    Petrulis, Jonas  *–*  Architektas    >>
 
201 (2884)   Piekus, Juozas  *–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
202 (2885)    Pielikienė, Nijolė  *–*  Žemės ūkio specialistas    >>
 
203 (2886)   Pikturna, Virginijus  *–*  Žemės ūkio specialistas; Inžinierius     >>
 
204 (2887)    Pipinis, Juozas  *–*  Gydytojas    >>
 
205 (2888)   Pipinytė, Živilė  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
206 (2889)    Pipiras, Jonas  1833–1912  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
207 (2890)   Pipiras, Arūnas  *–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
208 (2891)    Polis, Algirdas  1931–1993  Visuomenės veikėjas    >>
 
209 (2892)   Petkevičius, Adomas  1911–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
210 (2893)    Petkevičius, Juozas  1931–*  Visuomenės veikėjas; Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis    >>
 
211 (2894)   Pučkorius, Petras  *–*  Pedagogas     >>
 
212 (2895)    Puidokas, Antanas  *–*  Pedagogas    >>
 
213 (2896)   Pukinskaitė, Nijolė (Simona)  1958–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
214 (2897)    Pabarčienė, Reda  1956–*  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
215 (2898)   Praniauskas, Otonas  1818–1878  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
216 (2899)    Puodkalienė, Danutė  *–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
217 (2900)   Puodžiūnas, Antanas,
Patricijus 
*–*  Dvasininkas; Politikos veikėjas     >>
 
218 (2901)    Pupaleigis, Stanislovas  *–*  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas    >>
 
219 (2902)   Purlys, Gediminas  *–*  Muzikas (kompozitorius, dirigentas, atlikėjas)     >>
 
220 (3532)    Pakarklis, Povilas  1902–1955  Istorikas; Teisininkas    >>
 
221 (3533)   Pipiras, Jonas  1833–1912  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
222 (3534)    Pocius, Domininkas  1866–1917  Dvasininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
223 (3535)   Puzaras, Petras  1929–2006  Dvasininkas; Mokslininkas     >>