<< Žemaičiai        << Atgal    

 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž


Pavardė      Vardas
Vietovardis   
Veiklos sritis 
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  R 

Rasta asmenų: 122


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, Tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Nuotr.         
1 (290)   Bukauskas, Vytautas  1928–*  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis; Visuomenės veikėjas     >>
 
2 (295)    Račkaukas, Teofilis  1807–1863  Dvasininkas; Karinis veikėjas    >>
 
3 (611)   Rupainytė (Dobkevičienė), Irena  1929–*  Pedagogas     >>
 
4 (1284)    Rabinovičius, Henrikas  *–1962  Valstybės veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
5 (1285)   Racevičius (Racėnas), Povilas  1898–1942  Visuomenės veikėjas     >>
 
6 (1286)    Radvila, Zenonas  1942–*  Tautodailininkas    >>
 
7 (1287)   Rakauskas, Kazimieras  *–*      >>
 
8 (1288)    Repinas, Vasilijus  1925–*  Karinis veikėjas    >>
 
9 (1299)   Rupšys, Povilas  1896–1994  Karinis veikėjas     >>
 
10 (1460)    Raudonas, Jokūbas I  *–*  Dvasininkas    >>
 
11 (1648)   Reimeris, Adolfas  1923–1987  Karinis veikėjas; Kultūros veikėjas     >>
 
12 (1669)    Rudauskas, Apolinaras  1939–*  Inžinierius    >>
 
13 (1700)   Šaulys, Kazimieras (Steponas)  1872–1964  Dvasininkas; Valstybės veikėjas     >>
 
14 (1739)    Raugienė, Genovaitė  1928–*  Tautodailininkas    >>
 
15 (1797)   Rasutė (Rezgienė), Loreta  1971–*  Gydytojas     >>
 
16 (1823)    Račkauskienė, Olga  1937–*  Mokslininkas; Gydytojas    >>
 
17 (1824)   Radeckas, Bronius  1918–*  Tautodailininkas     >>
 
18 (1826)    Ramanauskas, Vacys  1947–*  Inžinierius    >>
 
19 (1827)   Ramunis (Ramanauskas), Simonas  1916–2003      >>
 
20 (1828)    Rapševičius, Aloyzas  1959–*  Gydytojas    >>
 
21 (1830)   Rastenytė (Rastenis), Antanina  1904–1993  Pedagogas     >>
 
22 (1831)    Raštikis, Stasys  1896–1985  Karinis veikėjas; Politikos veikėjas    >>
 
23 (1832)   Rauba, Hiliaras  1937–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
24 (1834)    Reimeris, Jonas  1938–2000  Pedagogas; Kultūros veikėjas    >>
 
25 (1835)   Reimeris, Vacys  1921–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Visuomenės veikėjas     >>
 
26 (1839)    Rimkevičiūtė, Sofija  1938–*  Kultūros veikėjas; Istorikas    >>
 
27 (1840)   Rimkus, Zenonas  1950–*  Mokslininkas     >>
 
28 (1842)    Riškus, Jonas  1922–*  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
29 (1844)   Ručinskas, Jonas (Dainius)  1938–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
30 (1845)    Rumbinas, Stasys  1931–*  Pedagogas; Visuomenės veikėjas    >>
 
31 (1849)   Rupšys, Saulius  1960–*  Dailininkas; Pedagogas     >>
 
32 (1871)    Rimas, Steponas  1944–*  Tautodailininkas    >>
 
33 (2022)   Raudys, Adomas (Stanislovas)  1936–*  Dailininkas; Architektas     >>
 
34 (2198)    Radikas, Juozapas (Petras)  *–2005  Gydytojas; Kraštotyrininkas    >>
 
35 (2261)   Repšys, Jonas  1925–1976      >>
 
36 (2325)    Reivytis, Renaldas  *–*  Dvasininkas    >>
 
37 (2339)   Jurgutis, Rafaelis (Vladas)  1885–1966  Dvasininkas; Politikos veikėjas     >>
 
38 (2343)    Rastauskas, Rolandas  1954–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
39 (2455)   Racevicius (Racewicz), Mykolas (Michal)  *–*  Dvasininkas     >>
 
40 (2465)    Rafalovičius (Rafałowicz), Jurgis (R. D. Georgium)  *–*  Dvasininkas    >>
 
41 (2478)   Reivytis, Renaldas  1968–*  Dvasininkas     >>
 
42 (2501)    Rutkauskas, Jurgis  1890–1965  Dvasininkas    >>
 
43 (2509)   Račkauskas, Antanas  1907–*  Dvasininkas     >>
 
44 (2915)    Ringys, Leonardas  1926–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
45 (2916)   Radvilavičienė, Danutė  1931–*  Tautodailininkas; Kultūros veikėjas     >>
 
46 (2917)    Razma, Jurgis  1958–*  Pedagogas; Mokslininkas    >>
 
47 (2918)   Razma, Antanas  1922–*  Gydytojas     >>
 
48 (2919)    Razma, Justinas  1904–1945  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
49 (2920)   Razma, Saulius (Liudvikas)  1938–*  Mokslininkas; Pedagogas     >>
 
50 (2922)    Razma, Pranas  1902–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Teisininkas    >>
 
51 (2923)   Remenytė (Mažiulienė), Irena (Ieva)  1958–1996  Kalbininkas     >>
 
52 (2924)    Ružė, Albertas  1936–*  Kalbininkas    >>
 
53 (2925)   Ragauskas, Antanas  1891–1969  Teisininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
54 (2926)    Raibužis, Juozapas  1878–1945  Dailininkas    >>
 
55 (2927)   Ravickienė, Eleonora  1916–2004  Pedagogas; Kraštotyrininkas     >>
 
56 (2928)    Rimeikis, Ramutis  1950–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
57 (2929)   Riškus, Alfonsas  1908–*  Dvasininkas; Visuomenės veikėjas     >>
 
58 (2930)    Riškus, Jonas  1922–*  Literatūros tyrinėtojas    >>
 
59 (2931)   Riškutė, Janina  1950–*  Literatūros tyrinėtojas     >>
 
60 (2932)    Ruibienė (Pletaitė), Aldona  *–*  Dailininkas    >>
 
61 (2933)   Rumšas, Vytautas  1951–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)     >>
 
62 (2934)    Raštikis, Stasys  1896–1985  Karinis veikėjas; Valstybės veikėjas    >>
 
63 (2935)   Ričkutė, Milda  *–*  Kultūros veikėjas     >>
 
64 (2936)    Ragulskienė (Kęsgailaitė), Vida  *–*  Mokslininkas; Vertėjas    >>
 
65 (2937)   Ragulskienė, Eugenija  1924–*  Muzikologė     >>
 
66 (2938)    Reivytis, Stanislovas  1862–1946  Visuomenės veikėjas    >>
 
67 (2939)   Reivytis, Vytautas  1901–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas     >>
 
68 (2940)    Rozga, Leopoldas  *–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Kraštotyrininkas    >>
 
69 (2941)   Rupainienė (Butrimaitė), Bronė  1905–1994  Pasipriešinimo sov. okup. Dalyvis     >>
 
70 (2942)    Reimeris, Vacys  1921–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
71 (2943)   Rudzinskas, Valerijus  1960–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
72 (2944)    Rudzinskas, Valerijus  1958–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Dvasininkas    >>
 
73 (2945)   Rudzinskas, Dionizas  1866–1954      >>
 
74 (2946)    Renčys, Sigitas  1948–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
75 (2947)   Rūkas, Antanas  1907–1967  Rašytojas (poetas, prozininkas); Pedagogas     >>
 
76 (2948)    Račkauskis (Kiprijonas), Jeronimas  1825–1889  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
77 (2949)   Raudonis, Stasys  1896–1935  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
78 (2950)    Raudonis, Antanas  1871–1939  Dailininkas; Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
79 (2951)   Rimavičius, Juozapas  1814–1901  Dvasininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
80 (2952)    Rociūnas (Rocevičius), Vacys (Vaclovas)  1916–*  Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
81 (2953)   Rubšys, Antanas  1923–*  Vertėjas     >>
 
82 (2954)    Ramaneckienė, Irena  *–*  Pedagogas    >>
 
83 (2955)   Rupeika, Juozapas  1789–1854  Vertėjas     >>
 
84 (2956)    Rupeika, Kajetonas  1821–*  Dvasininkas    >>
 
85 (2957)   Rupka, Jurgis  1839–1929  Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
86 (2959)    Ruzgys, Jonas  1904–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
87 (2960)   Rönne, Eugenijus  1830–1895  Pedagogas; Rašytojas (poetas, prozininkas)     >>
 
88 (2961)    Rubavičius, Vytautas  1952–*  Rašytojas (poetas, prozininkas); Žurnalistas, spaudos darbuotojas    >>
 
89 (2962)   Rutenbergas, Giršas  1901–1941  Žurnalistas, spaudos darbuotojas; Teisininkas     >>
 
90 (2963)    Rimvydis, Antanas  1905–*  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
91 (2964)   Ragulskienė, Eugenija  1924–*  Muzikologė     >>
 
92 (2965)    Radvila, Mikalojus  *–1529  Dvasininkas    >>
 
93 (2966)   Radvila, Zenonas  1942–*  Tautodailininkas     >>
 
94 (2967)    Reizijus, Petras  1505–1571  Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
95 (2968)   Rimidytė, Rasa  1961–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
96 (2969)    Rubinas, Domininkas  1856–1940  Visuomenės veikėjas    >>
 
97 (2970)   Rucevičius, Silvestras  1747–1831  Dvasininkas     >>
 
98 (2971)    Radeckienė, Bronislava  1926–*  Tautodailininkas    >>
 
99 (2973)   Ramanauskienė (Stankutė), Jadvyga  1920–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
100 (2974)    Ratas, Vaclovas  1910–1973  Dailininkas    >>
 
101 (2975)   Raudonius, Gvidas  1952–*  Dailininkas     >>
 
102 (2976)    Reisgys, Jurgis  1914–*  Dailininkas    >>
 
103 (2977)   Römerienė (Dembovskytė), Sofija  1885–*  Dailininkas     >>
 
104 (2978)    Repšys, Andrius  1970–*  Dailininkas    >>
 
105 (2979)   Repšys, Petras  1940–*  Dailininkas     >>
 
106 (2980)    Rosenas, Arnas  1933–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
107 (2981)   Rubežius, Audrius  *–*  Dainininkas     >>
 
108 (2982)    Račkus, Aleksandras  1893–1965  Gydytojas; Visuomenės veikėjas    >>
 
109 (2983)   Račkus, Mykolas  1866–1937  Visuomenės veikėjas     >>
 
110 (2984)    Radavičius, Antanas  1929–*  Visuomenės veikėjas    >>
 
111 (2985)   Rajunčius, Zigmas  1965–*  Sportininkas     >>
 
112 (2986)    Rakštikas, Petras  1956–*  Dailininkas; Rašytojas (poetas, prozininkas)    >>
 
113 (2987)   Račkus, Mykolas  1866–1937  Visuomenės veikėjas     >>
 
114 (2988)    Raubaitė, Birutė  1926–*  Teatralas (aktorius, režisierius, dramaturgas)    >>
 
115 (2989)   Rekevičius, Kazys  1928–*  Visuomenės veikėjas     >>
 
116 (2990)    Rekys, Mykolas  1939–*  Dainininkas    >>
 
117 (2992)   Remeikienė, Nijolė  1936–*  Gydytojas; Pedagogas     >>
 
118 (2993)    Remeikis, Juozas  1866–1944  Dvasininkas; Pedagogas    >>
 
119 (2994)   Rudžionienė (Vaičiulaitytė), Eugenija  *–*  Pedagogas     >>
 
120 (2995)    Ruika, Vaclovas  1937–*  Literatas    >>
 
121 (2996)   Rūkienė (Šalūgaitė), Stefanija  1906–*      >>
 
122 (2997)    Rumša, Stanislovas  1931–*  Žemės ūkio specialistas; Visuomenės veikėjas    >>